Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Đánh giá chất lượng đoàn viên DSA1123

172 views

Published on

Đánh giá chất lượng đoàn viên DSA1123

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Đánh giá chất lượng đoàn viên DSA1123

 1. 1. 1 THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN *** PHIẾU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016 ____________ Họ và tên: Buì Thị Kiều Anh MSSV: 3112130003 Nam/Nữ: Nữ Ngày sinh: 25/8/1993...... Chi Đoàn: DSA1123 .......Đoàn cơ sở: NGOẠI NGỮ Điểm học tập*: HK2(14-15) 2.62; HK1(15-16) 2.36 Điểm rèn luyện*:HK2 :69…; HK1…63….. Số điện thoại: 097882516 *Điểm học tập và điểm rèn luyện của học kì 2 (2014-2015) và của học kì 1 (2015-2016) Nội dung đánh giá Khung điểm Đoàn viên tự đánh giá Chi Đoàn đánh giá Ghi chú I. Ý THỨC, KẾT QUẢ TRONG HỌC TẬP (10đ) Kết quả học tập: (từ Giỏi trở lên: 10đ, Khá: 8đ, TB-K: 6đ, TB: 4đ) 10 4 8 Khá II. Ý THỨC, KẾT QUẢ TRONG VIỆC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA CHI ĐOÀN – ĐOÀN CƠ SỞ – ĐOÀN TRƯỜNG (Điểm tối đa 35đ) 1. Tham gia sinh hoạt chi đoàn đầy đủ: (Vắng sinh hoạt chi Đoàn 1 lần trừ 2 điểm – có điểm âm) 15 15 15 2. Tham gia sinh hoạt chi đoàn chủ điểm: (Tháng 9-10/2015 & Tháng 4,5/2016) (Vắng sinh hoạt chi đoàn chủ điểm 1 lần trừ 5 điểm) 10 10 10 3. Thực hiện nghĩa vụ đóng đoàn phí đầy đủ. 10 10 10 III. CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI CÁC CẤP (10đ) Mỗi người chỉ tính 01 chức vụ cao nhất, cấp trường: 10đ, cấp khoa, CLB – Đội – Nhóm cấp trường: 6đ (nếu từ UV Ban Thường vụ trở lên được cộng thêm 2đ), cấp chi đoàn, CLB – Đội – Nhóm cấp khoa: 4đ 10 0 0 IV. CÁC TIÊU CHÍ RÈN LUYỆN (45đ) 1. Nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng – Đoàn – Hội Sinh viên các cấp. b. Học tập 6 bài lý luận chính trị. c. Tham gia cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, Hội Sinh viên VN. d. Tham gia các buổi báo cáo chính trị, thời sự. e. Tham gia các hoạt động về nguồn, hành trình đến bảo tàng. f. Tham gia lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn, lễ kỷ niệm của khoa, ngành. g. Tham gia các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền về pháp luật. h. Tham gia các hoạt động sinh viên với pháp luật. i. Tham gia viết tin, bài tuyên truyền pháp luật trên forum khoa, website Đoàn – Hội trường, … j. Tham gia sân chơi tìm hiểu lịch sử "Thanh niên Đại học Sài Gòn với sử Việt" năm học 2015-2016 k. Tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2015. Tham gia Tập huấn kỹ năng Lãnh đạo tập thể l. Tham gia hội nghị Tập huấn công tác tuyên giáo năm 2015 m. Tham gia Hội thi “Cắm hoa tri ân” chào mừng ngày nhà giáo VN 15 15 15 b, c, j
 2. 2. 2 n. Tham dự Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam o. Tham gia Ngày hội Hoa hướng dương “Vì bệnh nhi ung thư” lần 8 p.Tham gia Hội thi "Cuba và mối quan hệ hữu nghị Việt nam - Cuba" q. Tham gia viết truyện ngắn chủ đề "HIV và bạn" r. Tham gia câu lạc bộ "DFL - Radio" khoa Ngoại ngữ 2. Chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần tình nguyện: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật từ cấp khoa trở lên,… b. Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong 01 CLB – Đội – Nhóm học thuật từ cấp khoa trở lên. c. Hoàn thành các khóa học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (có chứng chỉ hoàn thành các khóa học trong năm). d. Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, chương trình Tiếp sức mùa thi. e. Tham gia hiến máu tình nguyện, Chủ nhật xanh, Thứ 7 tình nguyện, chương trình “Đêm hội trăng rằm”,… f. Tham gia quyên góp và tham gia các chương trình từ thiện, ủng hộ các gia đình bị lũ lụt, gia đình khó khăn, … g, Tham gia hội thi Kiểm tra trình độ tiếng anh “ The Winner” 2015. h. Tham gia chương trình "Ngày chủ nhật xanh" i. Tham gia chương trình “ Xuân tình nguyện”. j. Tham gia chương trình “ Xuân sẻ chia”. k. Tham gia tình nguyện tại Mái ấm Quận 8. 15 15 15 f, h, g 3. Sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia các cuộc thi về thể thao, hội thao, các cuộc thi kỹ năng cấp khoa trở lên.( Hội thi kéo co, Giải bóng đá sinh viên khoa Ngoại ngữ, "Hành trình sinh viên 2015" khoa Ngoại ngữ, Hội thi Ý tưởng sáng tạo trẻ…) b. Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong 01 CLB – Đội – Nhóm VHVN – TDTT từ cấp khoa trở lên. c. Hoàn thành các khóa học ngoại ngữ, kỹ năng (có chứng chỉ hoàn thành các khóa học trong năm). d. Tham gia hội thảo về kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp ứng xử,… 15 15 10 a, d TỔNG CỘNG: 100 84 83 Đoàn viên tự xếp loại: Khá Chi Đoàn xếp loại: Khá Bùi Thị Kiều Anh STT MỨC ĐIỂM XẾP LOẠI 1 Đạt từ 90% tổng điểm trở lên Xuất sắc 2 Đạt từ 70% tổng điểm trở lên Khá 3 Đạt từ 50% tổng điểm trở lên Trung Bình 4 Dưới 50% tổng điểm Yếu Ngày 25 tháng 4 năm 2016 Xác nhận của BCH Chi đoàn Ngày 23 tháng 4 năm 2016 Người khai
 3. 3. 3 THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN *** PHIẾU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016 ____________ Họ và tên: DƯƠNG THỊ BÉ....................................MSSV: 3112130008........ Nam/Nữ: Nữ Ngày sinh: 20/10/1994.... Chi Đoàn: DSA1123 .......Đoàn cơ sở: NGOẠI NGỮ Điểm học tập*: HK2(14-15) 2.82……; HK1(15-16) 2.64……..Điểm rèn luyện*:HK2 69…; HK1 53…….. Số điện thoại: 01864995579 *Điểm học tập và điểm rèn luyện của học kì 2 (2014-2015) và của học kì 1 (2015-2016) Nội dung đánh giá Khung điểm Đoàn viên tự đánh giá Chi Đoàn đánh giá Ghi chú I. Ý THỨC, KẾT QUẢ TRONG HỌC TẬP (10đ) Kết quả học tập: (từ Giỏi trở lên: 10đ, Khá: 8đ, TB-K: 6đ, TB: 4đ) 10 6 8 Khá II. Ý THỨC, KẾT QUẢ TRONG VIỆC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA CHI ĐOÀN – ĐOÀN CƠ SỞ – ĐOÀN TRƯỜNG (Điểm tối đa 35đ) 1. Tham gia sinh hoạt chi đoàn đầy đủ: (Vắng sinh hoạt chi Đoàn 1 lần trừ 2 điểm – có điểm âm) 15 15 13 2. Tham gia sinh hoạt chi đoàn chủ điểm: (Tháng 9-10/2015 & Tháng 4,5/2016) (Vắng sinh hoạt chi đoàn chủ điểm 1 lần trừ 5 điểm) 10 0 5 3. Thực hiện nghĩa vụ đóng đoàn phí đầy đủ. 10 10 10 III. CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI CÁC CẤP (10đ) Mỗi người chỉ tính 01 chức vụ cao nhất, cấp trường: 10đ, cấp khoa, CLB – Đội – Nhóm cấp trường: 6đ (nếu từ UV Ban Thường vụ trở lên được cộng thêm 2đ), cấp chi đoàn, CLB – Đội – Nhóm cấp khoa: 4đ 10 4 10 Đội tuyển bóng đá trường IV. CÁC TIÊU CHÍ RÈN LUYỆN (45đ) 1. Nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng – Đoàn – Hội Sinh viên các cấp. b. Học tập 6 bài lý luận chính trị. c. Tham gia cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, Hội Sinh viên VN. d. Tham gia các buổi báo cáo chính trị, thời sự. e. Tham gia các hoạt động về nguồn, hành trình đến bảo tàng. f. Tham gia lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn, lễ kỷ niệm của khoa, ngành. g. Tham gia các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền về pháp luật. h. Tham gia các hoạt động sinh viên với pháp luật. i. Tham gia viết tin, bài tuyên truyền pháp luật trên forum khoa, website Đoàn – Hội trường, … j. Tham gia sân chơi tìm hiểu lịch sử "Thanh niên Đại học Sài Gòn với sử Việt" năm học 2015-2016 k. Tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2015. Tham gia Tập huấn kỹ năng Lãnh đạo tập thể l. Tham gia hội nghị Tập huấn công tác tuyên giáo năm 2015 m. Tham gia Hội thi “Cắm hoa tri ân” chào mừng ngày nhà 15 0 15 b, c, j
 4. 4. 4 giáo VN n. Tham dự Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam o. Tham gia Ngày hội Hoa hướng dương “Vì bệnh nhi ung thư” lần 8 p.Tham gia Hội thi "Cuba và mối quan hệ hữu nghị Việt nam - Cuba" q. Tham gia viết truyện ngắn chủ đề "HIV và bạn" r. Tham gia câu lạc bộ "DFL - Radio" khoa Ngoại ngữ 2. Chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần tình nguyện: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật từ cấp khoa trở lên,… b. Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong 01 CLB – Đội – Nhóm học thuật từ cấp khoa trở lên. c. Hoàn thành các khóa học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (có chứng chỉ hoàn thành các khóa học trong năm). d. Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, chương trình Tiếp sức mùa thi. e. Tham gia hiến máu tình nguyện, Chủ nhật xanh, Thứ 7 tình nguyện, chương trình “Đêm hội trăng rằm”,… f. Tham gia quyên góp và tham gia các chương trình từ thiện, ủng hộ các gia đình bị lũ lụt, gia đình khó khăn, … g, Tham gia hội thi Kiểm tra trình độ tiếng anh “ The Winner” 2015. h. Tham gia chương trình "Ngày chủ nhật xanh" i. Tham gia chương trình “ Xuân tình nguyện”. j. Tham gia chương trình “ Xuân sẻ chia”. k. Tham gia tình nguyện tại Mái ấm Quận 8. 15 5 5 f 3. Sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia các cuộc thi về thể thao, hội thao, các cuộc thi kỹ năng cấp khoa trở lên.( Hội thi kéo co, Giải bóng đá sinh viên khoa Ngoại ngữ, "Hành trình sinh viên 2015" khoa Ngoại ngữ, Hội thi Ý tưởng sáng tạo trẻ…) b. Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong 01 CLB – Đội – Nhóm VHVN – TDTT từ cấp khoa trở lên. c. Hoàn thành các khóa học ngoại ngữ, kỹ năng (có chứng chỉ hoàn thành các khóa học trong năm). d. Tham gia hội thảo về kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp ứng xử,… 15 10 10 a, b TỔNG CỘNG: 100 46 76 Đoàn viên tự xếp loại: Yếu Chi Đoàn xếp loại: Khá STT MỨC ĐIỂM XẾP LOẠI 1 Đạt từ 90% tổng điểm trở lên Xuất sắc 2 Đạt từ 70% tổng điểm trở lên Khá 3 Đạt từ 50% tổng điểm trở lên Trung Bình 4 Dưới 50% tổng điểm Yếu Ngày 25 tháng 4 năm 2016 Xác nhận của BCH Chi đoàn Ngày 23 tháng 4 năm 2016 Người khai Dương Thị Bé
 5. 5. 5 THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN *** PHIẾU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016 ____________ Họ và tên: ĐẶNG THỊ DIỆU MSSV: 3112130014 Nam/Nữ: Nữ Ngày sinh: 16/05/1994 Chi Đoàn: DSA1123 Đoàn cơ sở: NGOẠI NGỮ Điểm học tập*: HK2 (14-15): 3.21; HK1(15-16): 3.5 Điểm rèn luyện*:HK2: 84.; HK1: 83 Số điện thoại: 0983 825 237 *Điểm học tập và điểm rèn luyện của học kì 2 (2014-2015) và của học kì 1 (2015-2016) Nội dung đánh giá Khung điểm Đoàn viên tự đánh giá Chi Đoàn đánh giá Ghi chú I. Ý THỨC, KẾT QUẢ TRONG HỌC TẬP (10đ) Kết quả học tập: (từ Giỏi trở lên: 10đ, Khá: 8đ, TB-K: 6đ, TB: 4đ) 10 10 10 Giỏi II. Ý THỨC, KẾT QUẢ TRONG VIỆC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA CHI ĐOÀN – ĐOÀN CƠ SỞ – ĐOÀN TRƯỜNG ( điểm tối đa 35đ) 1. Tham gia sinh hoạt chi đoàn đầy đủ: (Vắng sinh hoạt chi Đoàn 1 lần trừ 2 điểm – có điểm âm) 15 15 15 2. Tham gia sinh hoạt chi đoàn chủ điểm: (Tháng 9-10/2015 & Tháng 4,5/2016) (Vắng sinh hoạt chi đoàn chủ điểm 1 lần trừ 5 điểm) 10 10 10 3. Thực hiện nghĩa vụ đóng đoàn phí đầy đủ. 10 10 10 III. CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI CÁC CẤP (10đ) Mỗi người chỉ tính 01 chức vụ cao nhất, cấp trường: 10đ, cấp khoa, CLB – Đội – Nhóm cấp trường: 6đ (nếu từ UV Ban Thường vụ trở lên được cộng thêm 2đ), cấp chi đoàn, CLB – Đội – Nhóm cấp khoa: 4đ 10 4 4 Bí thư Chi Đoàn IV. CÁC TIÊU CHÍ RÈN LUYỆN (45đ) 1. Nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống: (5 điểm/hoạt động) (Tối đa 15đ) a. Tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng – Đoàn – Hội Sinh viên các cấp. b. Học tập 6 bài lý luận chính trị. c. Tham gia cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, Hội Sinh viên VN. d. Tham gia các buổi báo cáo chính trị, thời sự. e. Tham gia các hoạt động về nguồn, hành trình đến bảo tàng. f. Tham gia lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn, lễ kỷ niệm của khoa, ngành. g. Tham gia các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền về pháp luật. h. Tham gia các hoạt động sinh viên với pháp luật. i. Tham gia viết tin, bài tuyên truyền pháp luật trên forum khoa, website Đoàn – Hội trường, … j. Tham gia sân chơi tìm hiểu lịch sử "Thanh niên Đại học Sài Gòn với sử Việt" năm học 2015-2016 k. Tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2015 l. Tham gia Tập huấn kỹ năng Lãnh đạo tập thể m. Tham gia hội nghị Tập huấn công tác tuyên giáo năm 2015 15 15 15 a, c, d
 6. 6. 6 n. Tham gia Hội thi “Cắm hoa tri ân” chào mừng ngày nhà giáo VN o. Tham dự Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam p. Tham gia Ngày hội Hoa hướng dương “Vì bệnh nhi ung thư” lần 8 q. Tham gia Hội thi "Cuba và mối quan hệ hữu nghị Việt nam - Cuba" r. Tham gia viết truyện ngắn chủ đề "HIV và bạn" s. Tham gia câu lạc bộ "DFL - Radio" khoa Ngoại ngữ 2. Chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần tình nguyện: (5 điểm/hoạt động)(Tối đa 15đ) a. Tham gia nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật từ cấp khoa trở lên,… b. Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong 01 CLB – Đội – Nhóm học thuật từ cấp khoa trở lên. c. Hoàn thành các khóa học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (có chứng chỉ hoàn thành các khóa học trong năm). d. Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, chương trình Tiếp sức mùa thi. e. Tham gia hiến máu tình nguyện, Chủ nhật xanh, Thứ 7 tình nguyện, chương trình “Đêm hội trăng rằm”,… f. Tham gia quyên góp và tham gia các chương trình từ thiện, ủng hộ các gia đình bị lũ lụt, gia đình khó khăn, … g. Tham gia hội thi Kiểm tra trình độ tiếng anh “The Winner” 2015. h. Tham gia chương trình "Ngày chủ nhật xanh" i. Tham gia chương trình “ Xuân tình nguyện”. j. Tham gia chương trình “ Xuân sẻ chia”. k. Tham gia tình nguyện tại Mái ấm Quận 8. 15 15 15 b, f, g 3. Sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội: (5 điểm/hoạt động) (Tối đa 15đ) a. Tham gia các cuộc thi về thể thao, hội thao, các cuộc thi kỹ năng cấp khoa trở lên.( Hội thi kéo co, Giải bóng đá sinh viên khoa Ngoại ngữ, "Hành trình sinh viên 2015" khoa Ngoại ngữ, Hội thi Ý tưởng sáng tạo trẻ…) b. Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong 01 CLB – Đội – Nhóm VHVN – TDTT từ cấp khoa trở lên. c. Hoàn thành các khóa học ngoại ngữ, kỹ năng (có chứng chỉ hoàn thành các khóa học trong năm). d. Tham gia hội thảo về kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp ứng xử,… 15 10 10 a, d TỔNG CỘNG: 100 89 89 Đoàn viên tự xếp loại: Xuất sắc Chi Đoàn xếp loại: Xuất sắc STT MỨC ĐIỂM XẾP LOẠI 1 Đạt từ 90% tổng điểm trở lên Xuất sắc 2 Đạt từ 70% tổng điểm trở lên Khá 3 Đạt từ 50% tổng điểm trở lên Trung Bình 4 Dưới 50% tổng điểm Yếu Ngày 25 tháng 4 năm 2016 Xác nhận của BCH Chi đoàn Ngày 23 tháng 4 năm 2016 Người khai
 7. 7. 7 THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN *** PHIẾU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016 ____________ Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Dung.........................MSSV: 3112130019........ Nam/Nữ: Nữ.................... Ngày sinh: 23-05-1994 ... Chi Đoàn: DSA1123 .......Đoàn cơ sở: NGOẠI NGỮ Điểm học tập*: HK2(14-15) 2.86 ; HK1(15-16) 2.82 Điểm rèn luyện*:HK2 66; HK1…65….. Số điện thoại: 01645 298 536 *Điểm học tập và điểm rèn luyện của học kì 2 (2014-2015) và của học kì 1 (2015-2016) Nội dung đánh giá Khung điểm Đoàn viên tự đánh giá Chi Đoàn đánh giá Ghi chú I. Ý THỨC, KẾT QUẢ TRONG HỌC TẬP (10đ) Kết quả học tập: (từ Giỏi trở lên: 10đ, Khá: 8đ, TB-K: 6đ, TB: 4đ) 10 8 8 Khá II. Ý THỨC, KẾT QUẢ TRONG VIỆC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA CHI ĐOÀN – ĐOÀN CƠ SỞ – ĐOÀN TRƯỜNG (Điểm tối đa 35đ) 1. Tham gia sinh hoạt chi đoàn đầy đủ: (Vắng sinh hoạt chi Đoàn 1 lần trừ 2 điểm – có điểm âm) 15 15 15 2. Tham gia sinh hoạt chi đoàn chủ điểm: (Tháng 9-10/2015 & Tháng 4,5/2016) (Vắng sinh hoạt chi đoàn chủ điểm 1 lần trừ 5 điểm) 10 10 15 3. Thực hiện nghĩa vụ đóng đoàn phí đầy đủ. 10 10 10 III. CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI CÁC CẤP (10đ) Mỗi người chỉ tính 01 chức vụ cao nhất, cấp trường: 10đ, cấp khoa, CLB – Đội – Nhóm cấp trường: 6đ (nếu từ UV Ban Thường vụ trở lên được cộng thêm 2đ), cấp chi đoàn, CLB – Đội – Nhóm cấp khoa: 4đ 10 0 0 IV. CÁC TIÊU CHÍ RÈN LUYỆN (45đ) 1. Nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng – Đoàn – Hội Sinh viên các cấp. b. Học tập 6 bài lý luận chính trị. c. Tham gia cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, Hội Sinh viên VN. d. Tham gia các buổi báo cáo chính trị, thời sự. e. Tham gia các hoạt động về nguồn, hành trình đến bảo tàng. f. Tham gia lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn, lễ kỷ niệm của khoa, ngành. g. Tham gia các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền về pháp luật. h. Tham gia các hoạt động sinh viên với pháp luật. i. Tham gia viết tin, bài tuyên truyền pháp luật trên forum khoa, website Đoàn – Hội trường, … j. Tham gia sân chơi tìm hiểu lịch sử "Thanh niên Đại học Sài Gòn với sử Việt" năm học 2015-2016 k. Tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2015. Tham gia Tập huấn kỹ năng Lãnh đạo tập thể l. Tham gia hội nghị Tập huấn công tác tuyên giáo năm 2015 m. Tham gia Hội thi “Cắm hoa tri ân” chào mừng ngày nhà giáo VN 15 10 15 b, c, m
 8. 8. 8 n. Tham dự Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam o. Tham gia Ngày hội Hoa hướng dương “Vì bệnh nhi ung thư” lần 8 p.Tham gia Hội thi "Cuba và mối quan hệ hữu nghị Việt nam - Cuba" q. Tham gia viết truyện ngắn chủ đề "HIV và bạn" r. Tham gia câu lạc bộ "DFL - Radio" khoa Ngoại ngữ 2. Chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần tình nguyện: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật từ cấp khoa trở lên,… b. Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong 01 CLB – Đội – Nhóm học thuật từ cấp khoa trở lên. c. Hoàn thành các khóa học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (có chứng chỉ hoàn thành các khóa học trong năm). d. Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, chương trình Tiếp sức mùa thi. e. Tham gia hiến máu tình nguyện, Chủ nhật xanh, Thứ 7 tình nguyện, chương trình “Đêm hội trăng rằm”,… f. Tham gia quyên góp và tham gia các chương trình từ thiện, ủng hộ các gia đình bị lũ lụt, gia đình khó khăn, … g, Tham gia hội thi Kiểm tra trình độ tiếng anh “ The Winner” 2015. h. Tham gia chương trình "Ngày chủ nhật xanh" i. Tham gia chương trình “ Xuân tình nguyện”. j. Tham gia chương trình “ Xuân sẻ chia”. k. Tham gia tình nguyện tại Mái ấm Quận 8. 15 15 15 c, f, g 3. Sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia các cuộc thi về thể thao, hội thao, các cuộc thi kỹ năng cấp khoa trở lên.( Hội thi kéo co, Giải bóng đá sinh viên khoa Ngoại ngữ, "Hành trình sinh viên 2015" khoa Ngoại ngữ, Hội thi Ý tưởng sáng tạo trẻ…) b. Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong 01 CLB – Đội – Nhóm VHVN – TDTT từ cấp khoa trở lên. c. Hoàn thành các khóa học ngoại ngữ, kỹ năng (có chứng chỉ hoàn thành các khóa học trong năm). d. Tham gia hội thảo về kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp ứng xử,… 15 5 5 a TỔNG CỘNG: 100 73 78 Đoàn viên tự xếp loại: Khá Chi Đoàn xếp loại: Khá STT MỨC ĐIỂM XẾP LOẠI 1 Đạt từ 90% tổng điểm trở lên Xuất sắc 2 Đạt từ 70% tổng điểm trở lên Khá 3 Đạt từ 50% tổng điểm trở lên Trung Bình 4 Dưới 50% tổng điểm Yếu Ngày 25 tháng 5 năm 2016 Xác nhận của BCH Chi đoàn Ngày 23 tháng 04 năm 2016 Người khai Nguyễn Thị Hồng Dung
 9. 9. 9 THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN *** PHIẾU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016 ____________ Họ và tên: TRẦN THỊ LIÊN ĐÀI.............................MSSV: 3112130024........ Nam/Nữ: Nữ.................... Ngày sinh: 06/12/1988.... Chi Đoàn: DSA1123.......Đoàn cơ sở: NGOẠI NGỮ Điểm học tập*: HK2(14-15) 3.48 ; HK1(15-16) 3.11 Điểm rèn luyện*:HK2 …91; HK1…82….. Số điện thoại: 0937279329 *Điểm học tập và điểm rèn luyện của học kì 2 (2014-2015) và của học kì 1 (2015-2016) Nội dung đánh giá Khung điểm Đoàn viên tự đánh giá Chi Đoàn đánh giá Ghi chú I. Ý THỨC, KẾT QUẢ TRONG HỌC TẬP (10đ) Kết quả học tập: (từ Giỏi trở lên: 10đ, Khá: 8đ, TB-K: 6đ, TB: 4đ) 10 10 10 Giỏi II. Ý THỨC, KẾT QUẢ TRONG VIỆC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA CHI ĐOÀN – ĐOÀN CƠ SỞ – ĐOÀN TRƯỜNG (Điểm tối đa 35đ) 1. Tham gia sinh hoạt chi đoàn đầy đủ: (Vắng sinh hoạt chi Đoàn 1 lần trừ 2 điểm – có điểm âm) 15 15 15 2. Tham gia sinh hoạt chi đoàn chủ điểm: (Tháng 9-10/2015 & Tháng 4,5/2016) (Vắng sinh hoạt chi đoàn chủ điểm 1 lần trừ 5 điểm) 10 10 10 3. Thực hiện nghĩa vụ đóng đoàn phí đầy đủ. 10 10 10 III. CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI CÁC CẤP (10đ) Mỗi người chỉ tính 01 chức vụ cao nhất, cấp trường: 10đ, cấp khoa, CLB – Đội – Nhóm cấp trường: 6đ (nếu từ UV Ban Thường vụ trở lên được cộng thêm 2đ), cấp chi đoàn, CLB – Đội – Nhóm cấp khoa: 4đ 10 0 6 BTC- CLB Tiếng Anh IV. CÁC TIÊU CHÍ RÈN LUYỆN (45đ) 1. Nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng – Đoàn – Hội Sinh viên các cấp. b. Học tập 6 bài lý luận chính trị. c. Tham gia cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, Hội Sinh viên VN. d. Tham gia các buổi báo cáo chính trị, thời sự. e. Tham gia các hoạt động về nguồn, hành trình đến bảo tàng. f. Tham gia lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn, lễ kỷ niệm của khoa, ngành. g. Tham gia các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền về pháp luật. h. Tham gia các hoạt động sinh viên với pháp luật. i. Tham gia viết tin, bài tuyên truyền pháp luật trên forum khoa, website Đoàn – Hội trường, … j. Tham gia sân chơi tìm hiểu lịch sử "Thanh niên Đại học Sài Gòn với sử Việt" năm học 2015-2016 k. Tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2015. Tham gia Tập huấn kỹ năng Lãnh đạo tập thể l. Tham gia hội nghị Tập huấn công tác tuyên giáo năm 2015 m. Tham gia Hội thi “Cắm hoa tri ân” chào mừng ngày nhà giáo VN 15 15 15 b, c, j
 10. 10. 10 n. Tham dự Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam o. Tham gia Ngày hội Hoa hướng dương “Vì bệnh nhi ung thư” lần 8 p.Tham gia Hội thi "Cuba và mối quan hệ hữu nghị Việt nam - Cuba" q. Tham gia viết truyện ngắn chủ đề "HIV và bạn" r. Tham gia câu lạc bộ "DFL - Radio" khoa Ngoại ngữ 2. Chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần tình nguyện: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật từ cấp khoa trở lên,… b. Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong 01 CLB – Đội – Nhóm học thuật từ cấp khoa trở lên. c. Hoàn thành các khóa học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (có chứng chỉ hoàn thành các khóa học trong năm). d. Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, chương trình Tiếp sức mùa thi. e. Tham gia hiến máu tình nguyện, Chủ nhật xanh, Thứ 7 tình nguyện, chương trình “Đêm hội trăng rằm”,… f. Tham gia quyên góp và tham gia các chương trình từ thiện, ủng hộ các gia đình bị lũ lụt, gia đình khó khăn, … g, Tham gia hội thi Kiểm tra trình độ tiếng anh “ The Winner” 2015. h. Tham gia chương trình "Ngày chủ nhật xanh" i. Tham gia chương trình “ Xuân tình nguyện”. j. Tham gia chương trình “ Xuân sẻ chia”. k. Tham gia tình nguyện tại Mái ấm Quận 8. 15 15 15 b, f, g 3. Sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia các cuộc thi về thể thao, hội thao, các cuộc thi kỹ năng cấp khoa trở lên.( Hội thi kéo co, Giải bóng đá sinh viên khoa Ngoại ngữ, "Hành trình sinh viên 2015" khoa Ngoại ngữ, Hội thi Ý tưởng sáng tạo trẻ…) b. Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong 01 CLB – Đội – Nhóm VHVN – TDTT từ cấp khoa trở lên. c. Hoàn thành các khóa học ngoại ngữ, kỹ năng (có chứng chỉ hoàn thành các khóa học trong năm). d. Tham gia hội thảo về kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp ứng xử,… 15 10 10 c, d TỔNG CỘNG: 100 85 91 Đoàn viên tự xếp loại: Khá Chi Đoàn xếp loại: Xuất sắc STT MỨC ĐIỂM XẾP LOẠI 1 Đạt từ 90% tổng điểm trở lên Xuất sắc 2 Đạt từ 70% tổng điểm trở lên Khá 3 Đạt từ 50% tổng điểm trở lên Trung Bình 4 Dưới 50% tổng điểm Yếu Ngày 25 tháng 4 năm 2016 Xác nhận của BCH Chi đoàn Ngày 23 tháng 4 năm 2016 Người khai Trần Thị Liên Đài
 11. 11. 11 THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN *** PHIẾU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016 ____________ Họ và tên: LƯƠNG THỊ GIANG. MSSV: 3112130029. Nam/Nữ: Nữ Ngày sinh: 05/03/1993. Chi Đoàn: DSA1123. Đoàn cơ sở: NGOẠI NGỮ Điểm học tập*: HK2 (14-15) 2.93 ; HK1(15-16): 2.93 Điểm rèn luyện*:HK2: 76; HK1: 74 Số điện thoại: 01684411234 *Điểm học tập và điểm rèn luyện của học kì 2 (2014-2015) và của học kì 1 (2015-2016) Nội dung đánh giá Khung điểm Đoàn viên tự đánh giá Chi Đoàn đánh giá Ghi chú I. Ý THỨC, KẾT QUẢ TRONG HỌC TẬP (10đ) Kết quả học tập: (từ Giỏi trở lên: 10đ, Khá: 8đ, TB-K: 6đ, TB: 4đ) 10 8 8 Khá II. Ý THỨC, KẾT QUẢ TRONG VIỆC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA CHI ĐOÀN – ĐOÀN CƠ SỞ – ĐOÀN TRƯỜNG (Điểm tối đa 35đ) 1. Tham gia sinh hoạt chi đoàn đầy đủ: (Vắng sinh hoạt chi Đoàn 1 lần trừ 2 điểm – có điểm âm) 15 15 15 2. Tham gia sinh hoạt chi đoàn chủ điểm: (Tháng 9-10/2015 & Tháng 4,5/2016) (Vắng sinh hoạt chi đoàn chủ điểm 1 lần trừ 5 điểm) 10 10 10 3. Thực hiện nghĩa vụ đóng đoàn phí đầy đủ. 10 10 10 III. CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI CÁC CẤP (10đ) Mỗi người chỉ tính 01 chức vụ cao nhất, cấp trường: 10đ, cấp khoa, CLB – Đội – Nhóm cấp trường: 6đ (nếu từ UV Ban Thường vụ trở lên được cộng thêm 2đ), cấp chi đoàn, CLB – Đội – Nhóm cấp khoa: 4đ 10 0 4 Chi hội phó IV. CÁC TIÊU CHÍ RÈN LUYỆN (45đ) 1. Nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng – Đoàn – Hội Sinh viên các cấp. b. Học tập 6 bài lý luận chính trị. c. Tham gia cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, Hội Sinh viên VN. d. Tham gia các buổi báo cáo chính trị, thời sự. e. Tham gia các hoạt động về nguồn, hành trình đến bảo tàng. f. Tham gia lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn, lễ kỷ niệm của khoa, ngành. g. Tham gia các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền về pháp luật. h. Tham gia các hoạt động sinh viên với pháp luật. i. Tham gia viết tin, bài tuyên truyền pháp luật trên forum khoa, website Đoàn – Hội trường, … j. Tham gia sân chơi tìm hiểu lịch sử "Thanh niên Đại học Sài Gòn với sử Việt" năm học 2015-2016 k. Tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2015. Tham gia Tập huấn kỹ năng Lãnh đạo tập thể l. Tham gia hội nghị Tập huấn công tác tuyên giáo năm 2015 m. Tham gia Hội thi “Cắm hoa tri ân” chào mừng ngày nhà giáo VN 15 15 15 a,b,c
 12. 12. 12 n. Tham dự Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam o. Tham gia Ngày hội Hoa hướng dương “Vì bệnh nhi ung thư” lần 8 p.Tham gia Hội thi "Cuba và mối quan hệ hữu nghị Việt nam - Cuba" q. Tham gia viết truyện ngắn chủ đề "HIV và bạn" r. Tham gia câu lạc bộ "DFL - Radio" khoa Ngoại ngữ 2. Chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần tình nguyện: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật từ cấp khoa trở lên,… b. Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong 01 CLB – Đội – Nhóm học thuật từ cấp khoa trở lên. c. Hoàn thành các khóa học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (có chứng chỉ hoàn thành các khóa học trong năm). d. Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, chương trình Tiếp sức mùa thi. e. Tham gia hiến máu tình nguyện, Chủ nhật xanh, Thứ 7 tình nguyện, chương trình “Đêm hội trăng rằm”,… f. Tham gia quyên góp và tham gia các chương trình từ thiện, ủng hộ các gia đình bị lũ lụt, gia đình khó khăn, … g, Tham gia hội thi Kiểm tra trình độ tiếng anh “ The Winner” 2015. h. Tham gia chương trình "Ngày chủ nhật xanh" i. Tham gia chương trình “ Xuân tình nguyện”. j. Tham gia chương trình “ Xuân sẻ chia”. k. Tham gia tình nguyện tại Mái ấm Quận 8. 15 15 15 d,f,g 3. Sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia các cuộc thi về thể thao, hội thao, các cuộc thi kỹ năng cấp khoa trở lên.( Hội thi kéo co, Giải bóng đá sinh viên khoa Ngoại ngữ, "Hành trình sinh viên 2015" khoa Ngoại ngữ, Hội thi Ý tưởng sáng tạo trẻ…) b. Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong 01 CLB – Đội – Nhóm VHVN – TDTT từ cấp khoa trở lên. c. Hoàn thành các khóa học ngoại ngữ, kỹ năng (có chứng chỉ hoàn thành các khóa học trong năm). d. Tham gia hội thảo về kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp ứng xử,… 15 0 0 TỔNG CỘNG: 100 73 77 Đoàn viên tự xếp loại: Khá Chi Đoàn xếp loại: Khá STT MỨC ĐIỂM XẾP LOẠI 1 Đạt từ 90% tổng điểm trở lên Xuất sắc 2 Đạt từ 70% tổng điểm trở lên Khá 3 Đạt từ 50% tổng điểm trở lên Trung Bình 4 Dưới 50% tổng điểm Yếu Ngày 25 tháng 4 năm 2016 Xác nhận của BCH Chi đoàn Ngày 22 tháng 04 năm 2016 Người khai Lương Thị Giang
 13. 13. 13 THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN *** PHIẾU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016 ____________ Họ và tên: Lê Thị Kim Hân MSSV: 3112130034Nam/Nữ: Nữ.................... Ngày sinh: 14/03/94 Chi Đoàn: DSA1123 Đoàn cơ sở: NGOẠI NGỮ Điểm học tập*: HK2(14-15) 2.65 ; HK1(15-16) 2.6 Điểm rèn luyện*:HK2: 66; HK1: 65 Số điện thoại: ................. 0974571163……………… *Điểm học tập và điểm rèn luyện của học kì 2 (2014-2015) và của học kì 1 (2015-2016) Nội dung đánh giá Khung điểm Đoàn viên tự đánh giá Chi Đoàn đánh giá Ghi chú I. Ý THỨC, KẾT QUẢ TRONG HỌC TẬP (10đ) Kết quả học tập: (từ Giỏi trở lên: 10đ, Khá: 8đ, TB-K: 6đ, TB: 4đ) 10 8 8 Khá II. Ý THỨC, KẾT QUẢ TRONG VIỆC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA CHI ĐOÀN – ĐOÀN CƠ SỞ – ĐOÀN TRƯỜNG (Điểm tối đa 35đ) 1. Tham gia sinh hoạt chi đoàn đầy đủ: (Vắng sinh hoạt chi Đoàn 1 lần trừ 2 điểm – có điểm âm) 15 15 15 2. Tham gia sinh hoạt chi đoàn chủ điểm: (Tháng 9-10/2015 & Tháng 4,5/2016) (Vắng sinh hoạt chi đoàn chủ điểm 1 lần trừ 5 điểm) 10 10 10 3. Thực hiện nghĩa vụ đóng đoàn phí đầy đủ. 10 10 10 III. CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI CÁC CẤP (10đ) Mỗi người chỉ tính 01 chức vụ cao nhất, cấp trường: 10đ, cấp khoa, CLB – Đội – Nhóm cấp trường: 6đ (nếu từ UV Ban Thường vụ trở lên được cộng thêm 2đ), cấp chi đoàn, CLB – Đội – Nhóm cấp khoa: 4đ 10 0 4 UV- Chi hội lớp IV. CÁC TIÊU CHÍ RÈN LUYỆN (45đ) 1. Nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng – Đoàn – Hội Sinh viên các cấp. b. Học tập 6 bài lý luận chính trị. c. Tham gia cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, Hội Sinh viên VN. d. Tham gia các buổi báo cáo chính trị, thời sự. e. Tham gia các hoạt động về nguồn, hành trình đến bảo tàng. f. Tham gia lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn, lễ kỷ niệm của khoa, ngành. g. Tham gia các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền về pháp luật. h. Tham gia các hoạt động sinh viên với pháp luật. i. Tham gia viết tin, bài tuyên truyền pháp luật trên forum khoa, website Đoàn – Hội trường, … j. Tham gia sân chơi tìm hiểu lịch sử "Thanh niên Đại học Sài Gòn với sử Việt" năm học 2015-2016 k. Tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2015. Tham gia Tập huấn kỹ năng Lãnh đạo tập thể l. Tham gia hội nghị Tập huấn công tác tuyên giáo năm 2015 m. Tham gia Hội thi “Cắm hoa tri ân” chào mừng ngày nhà giáo VN 15 15 15 b,c, m
 14. 14. 14 n. Tham dự Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam o. Tham gia Ngày hội Hoa hướng dương “Vì bệnh nhi ung thư” lần 8 p.Tham gia Hội thi "Cuba và mối quan hệ hữu nghị Việt nam - Cuba" q. Tham gia viết truyện ngắn chủ đề "HIV và bạn" r. Tham gia câu lạc bộ "DFL - Radio" khoa Ngoại ngữ 2. Chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần tình nguyện: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật từ cấp khoa trở lên,… b. Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong 01 CLB – Đội – Nhóm học thuật từ cấp khoa trở lên. c. Hoàn thành các khóa học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (có chứng chỉ hoàn thành các khóa học trong năm). d. Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, chương trình Tiếp sức mùa thi. e. Tham gia hiến máu tình nguyện, Chủ nhật xanh, Thứ 7 tình nguyện, chương trình “Đêm hội trăng rằm”,… f. Tham gia quyên góp và tham gia các chương trình từ thiện, ủng hộ các gia đình bị lũ lụt, gia đình khó khăn, … g, Tham gia hội thi Kiểm tra trình độ tiếng anh “ The Winner” 2015. h. Tham gia chương trình "Ngày chủ nhật xanh" i. Tham gia chương trình “ Xuân tình nguyện”. j. Tham gia chương trình “ Xuân sẻ chia”. k. Tham gia tình nguyện tại Mái ấm Quận 8. 15 5 10 f, g f3. Sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia các cuộc thi về thể thao, hội thao, các cuộc thi kỹ năng cấp khoa trở lên.( Hội thi kéo co, Giải bóng đá sinh viên khoa Ngoại ngữ, "Hành trình sinh viên 2015" khoa Ngoại ngữ, Hội thi Ý tưởng sáng tạo trẻ…) b. Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong 01 CLB – Đội – Nhóm VHVN – TDTT từ cấp khoa trở lên. c. Hoàn thành các khóa học ngoại ngữ, kỹ năng (có chứng chỉ hoàn thành các khóa học trong năm). d. Tham gia hội thảo về kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp ứng xử,… 15 0 0 TỔNG CỘNG: 100 63 72 Đoàn viên tự xếp loại: Trung bình Chi Đoàn xếp loại: Khá STT MỨC ĐIỂM XẾP LOẠI 1 Đạt từ 90% tổng điểm trở lên Xuất sắc 2 Đạt từ 70% tổng điểm trở lên Khá 3 Đạt từ 50% tổng điểm trở lên Trung Bình 4 Dưới 50% tổng điểm Yếu Ngày 25 tháng 04 năm 2016 Xác nhận của BCH Chi đoàn Ngày 23 tháng 4 năm 2016 Người khai Lê Thị Kim Hân
 15. 15. 15 THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN *** PHIẾU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016 ____________ Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH HUYỀN MSSV: 3112130048 Nam/Nữ: Nữ Ngày sinh: 01/10/1994 Chi Đoàn: DSA1123 Đoàn cơ sở: NGOẠI NGỮ Điểm học tập*: HK2 (14-15) 3.03 ; HK1(15-16) 3.22 Điểm rèn luyện*:HK2 61 ; HK1 82 Số điện thoại: 01694529054 *Điểm học tập và điểm rèn luyện của học kì 2 (2014-2015) và của học kì 1 (2015-2016) Nội dung đánh giá Khung điểm Đoàn viên tự đánh giá Chi Đoàn đánh giá Ghi chú I. Ý THỨC, KẾT QUẢ TRONG HỌC TẬP (10đ) Kết quả học tập: (từ Giỏi trở lên: 10đ, Khá: 8đ, TB-K: 6đ, TB: 4đ) 10 8 10 Giỏi II. Ý THỨC, KẾT QUẢ TRONG VIỆC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA CHI ĐOÀN – ĐOÀN CƠ SỞ – ĐOÀN TRƯỜNG (Điểm tối đa 35đ) 1. Tham gia sinh hoạt chi đoàn đầy đủ: (Vắng sinh hoạt chi Đoàn 1 lần trừ 2 điểm – có điểm âm) 15 15 15 2. Tham gia sinh hoạt chi đoàn chủ điểm: (Tháng 9-10/2015 & Tháng 4,5/2016) (Vắng sinh hoạt chi đoàn chủ điểm 1 lần trừ 5 điểm) 10 10 10 3. Thực hiện nghĩa vụ đóng đoàn phí đầy đủ. 10 10 10 III. CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI CÁC CẤP (10đ) Mỗi người chỉ tính 01 chức vụ cao nhất, cấp trường: 10đ, cấp khoa, CLB – Đội – Nhóm cấp trường: 6đ (nếu từ UV Ban Thường vụ trở lên được cộng thêm 2đ), cấp chi đoàn, CLB – Đội – Nhóm cấp khoa: 4đ 10 0 0 IV. CÁC TIÊU CHÍ RÈN LUYỆN (45đ) 1. Nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng – Đoàn – Hội Sinh viên các cấp. b. Học tập 6 bài lý luận chính trị. c. Tham gia cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, Hội Sinh viên VN. d. Tham gia các buổi báo cáo chính trị, thời sự. e. Tham gia các hoạt động về nguồn, hành trình đến bảo tàng. f. Tham gia lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn, lễ kỷ niệm của khoa, ngành. g. Tham gia các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền về pháp luật. h. Tham gia các hoạt động sinh viên với pháp luật. i. Tham gia viết tin, bài tuyên truyền pháp luật trên forum khoa, website Đoàn – Hội trường, … j. Tham gia sân chơi tìm hiểu lịch sử "Thanh niên Đại học Sài Gòn với sử Việt" năm học 2015-2016 k. Tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2015. Tham gia Tập huấn kỹ năng Lãnh đạo tập thể l. Tham gia hội nghị Tập huấn công tác tuyên giáo năm 2015 m. Tham gia Hội thi “Cắm hoa tri ân” chào mừng ngày nhà giáo VN 15 15 15 b, c, q
 16. 16. 16 n. Tham dự Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam o. Tham gia Ngày hội Hoa hướng dương “Vì bệnh nhi ung thư” lần 8 p.Tham gia Hội thi "Cuba và mối quan hệ hữu nghị Việt nam - Cuba" q. Tham gia viết truyện ngắn chủ đề "HIV và bạn" r. Tham gia câu lạc bộ "DFL - Radio" khoa Ngoại ngữ 2. Chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần tình nguyện: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật từ cấp khoa trở lên,… b. Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong 01 CLB – Đội – Nhóm học thuật từ cấp khoa trở lên. c. Hoàn thành các khóa học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (có chứng chỉ hoàn thành các khóa học trong năm). d. Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, chương trình Tiếp sức mùa thi. e. Tham gia hiến máu tình nguyện, Chủ nhật xanh, Thứ 7 tình nguyện, chương trình “Đêm hội trăng rằm”,… f. Tham gia quyên góp và tham gia các chương trình từ thiện, ủng hộ các gia đình bị lũ lụt, gia đình khó khăn, … g, Tham gia hội thi Kiểm tra trình độ tiếng anh “ The Winner” 2015. h. Tham gia chương trình "Ngày chủ nhật xanh" i. Tham gia chương trình “ Xuân tình nguyện”. j. Tham gia chương trình “ Xuân sẻ chia”. k. Tham gia tình nguyện tại Mái ấm Quận 8. 15 15 15 c, f, g 3. Sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia các cuộc thi về thể thao, hội thao, các cuộc thi kỹ năng cấp khoa trở lên.( Hội thi kéo co, Giải bóng đá sinh viên khoa Ngoại ngữ, "Hành trình sinh viên 2015" khoa Ngoại ngữ, Hội thi Ý tưởng sáng tạo trẻ…) b. Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong 01 CLB – Đội – Nhóm VHVN – TDTT từ cấp khoa trở lên. c. Hoàn thành các khóa học ngoại ngữ, kỹ năng (có chứng chỉ hoàn thành các khóa học trong năm). d. Tham gia hội thảo về kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp ứng xử,… 15 0 5 a TỔNG CỘNG: 100 73 80 Đoàn viên tự xếp loại: Khá Chi Đoàn xếp loại: Khá Nguyễn Thị Bích Huyền STT MỨC ĐIỂM XẾP LOẠI 1 Đạt từ 90% tổng điểm trở lên Xuất sắc 2 Đạt từ 70% tổng điểm trở lên Khá 3 Đạt từ 50% tổng điểm trở lên Trung Bình 4 Dưới 50% tổng điểm Yếu Ngày 25 tháng 4 năm 2016 Xác nhận của BCH Chi đoàn Ngày 23 tháng 04 năm 2016 Người khai
 17. 17. 17 THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN *** PHIẾU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016 ____________ Họ và tên: TRẦN MAI XUÂN HƯƠNG MSSV: 3112130053 Nam/Nữ: Nữ Ngày sinh: 05/03/1994 Chi Đoàn: DSA1123 Đoàn cơ sở: NGOẠI NGỮ Điểm học tập*: HK2(14-15): 2.81; HK1(15-16): 2.45 Điểm rèn luyện*:HK2: 64; HK1: 59 Số điện thoại: 01224406507 *Điểm học tập và điểm rèn luyện của học kì 2 (2014-2015) và của học kì 1 (2015-2016) Nội dung đánh giá Khung điểm Đoàn viên tự đánh giá Chi Đoàn đánh giá Ghi chú I. Ý THỨC, KẾT QUẢ TRONG HỌC TẬP (10đ) Kết quả học tập: (từ Giỏi trở lên: 10đ, Khá: 8đ, TB-K: 6đ, TB: 4đ) 10 8 8 Khá II. Ý THỨC, KẾT QUẢ TRONG VIỆC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA CHI ĐOÀN – ĐOÀN CƠ SỞ – ĐOÀN TRƯỜNG (Điểm tối đa 35đ) 1. Tham gia sinh hoạt chi đoàn đầy đủ: (Vắng sinh hoạt chi Đoàn 1 lần trừ 2 điểm – có điểm âm) 15 15 15 2. Tham gia sinh hoạt chi đoàn chủ điểm: (Tháng 9-10/2015 & Tháng 4,5/2016) (Vắng sinh hoạt chi đoàn chủ điểm 1 lần trừ 5 điểm) 10 10 10 3. Thực hiện nghĩa vụ đóng đoàn phí đầy đủ. 10 10 10 III. CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI CÁC CẤP (10đ) Mỗi người chỉ tính 01 chức vụ cao nhất, cấp trường: 10đ, cấp khoa, CLB – Đội – Nhóm cấp trường: 6đ (nếu từ UV Ban Thường vụ trở lên được cộng thêm 2đ), cấp chi đoàn, CLB – Đội – Nhóm cấp khoa: 4đ 10 0 0 IV. CÁC TIÊU CHÍ RÈN LUYỆN (45đ) 1. Nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng – Đoàn – Hội Sinh viên các cấp. b. Học tập 6 bài lý luận chính trị. c. Tham gia cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, Hội Sinh viên VN. d. Tham gia các buổi báo cáo chính trị, thời sự. e. Tham gia các hoạt động về nguồn, hành trình đến bảo tàng. f. Tham gia lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn, lễ kỷ niệm của khoa, ngành. g. Tham gia các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền về pháp luật. h. Tham gia các hoạt động sinh viên với pháp luật. i. Tham gia viết tin, bài tuyên truyền pháp luật trên forum khoa, website Đoàn – Hội trường, … j. Tham gia sân chơi tìm hiểu lịch sử "Thanh niên Đại học Sài Gòn với sử Việt" năm học 2015-2016 k. Tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2015. Tham gia Tập huấn kỹ năng Lãnh đạo tập thể l. Tham gia hội nghị Tập huấn công tác tuyên giáo năm 2015 m. Tham gia Hội thi “Cắm hoa tri ân” chào mừng ngày nhà giáo VN 15 10 15 b,c, j
 18. 18. 18 n. Tham dự Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam o. Tham gia Ngày hội Hoa hướng dương “Vì bệnh nhi ung thư” lần 8 p.Tham gia Hội thi "Cuba và mối quan hệ hữu nghị Việt nam - Cuba" q. Tham gia viết truyện ngắn chủ đề "HIV và bạn" r. Tham gia câu lạc bộ "DFL - Radio" khoa Ngoại ngữ 2. Chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần tình nguyện: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật từ cấp khoa trở lên,… b. Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong 01 CLB – Đội – Nhóm học thuật từ cấp khoa trở lên. c. Hoàn thành các khóa học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (có chứng chỉ hoàn thành các khóa học trong năm). d. Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, chương trình Tiếp sức mùa thi. e. Tham gia hiến máu tình nguyện, Chủ nhật xanh, Thứ 7 tình nguyện, chương trình “Đêm hội trăng rằm”,… f. Tham gia quyên góp và tham gia các chương trình từ thiện, ủng hộ các gia đình bị lũ lụt, gia đình khó khăn, … g, Tham gia hội thi Kiểm tra trình độ tiếng anh “ The Winner” 2015. h. Tham gia chương trình "Ngày chủ nhật xanh" i. Tham gia chương trình “ Xuân tình nguyện”. j. Tham gia chương trình “ Xuân sẻ chia”. k. Tham gia tình nguyện tại Mái ấm Quận 8. 15 10 10 f,g 3. Sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia các cuộc thi về thể thao, hội thao, các cuộc thi kỹ năng cấp khoa trở lên.( Hội thi kéo co, Giải bóng đá sinh viên khoa Ngoại ngữ, "Hành trình sinh viên 2015" khoa Ngoại ngữ, Hội thi Ý tưởng sáng tạo trẻ…) b. Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong 01 CLB – Đội – Nhóm VHVN – TDTT từ cấp khoa trở lên. c. Hoàn thành các khóa học ngoại ngữ, kỹ năng (có chứng chỉ hoàn thành các khóa học trong năm). d. Tham gia hội thảo về kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp ứng xử,… 15 5 5 c TỔNG CỘNG: 100 68 73 Đoàn viên tự xếp loại: Trung bình Chi Đoàn xếp loại: Khá STT MỨC ĐIỂM XẾP LOẠI 1 Đạt từ 90% tổng điểm trở lên Xuất sắc 2 Đạt từ 70% tổng điểm trở lên Khá 3 Đạt từ 50% tổng điểm trở lên Trung Bình 4 Dưới 50% tổng điểm Yếu Ngày 25 tháng 4 năm 2016 Xác nhận của BCH Chi đoàn Ngày 23 tháng 04 năm 2016 Người khai Trần Mai Xuân Hương
 19. 19. 19 THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN *** PHIẾU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016 ____________ Họ và tên: Lê Duy Nguyên Khôi MSSV: 3112130059 Nam/Nữ: Nam Ngày sinh: 20/11/1994 Chi Đoàn: DSA1123 Đoàn cơ sở: NGOẠI NGỮ Điểm học tập*: HK2 (14-15) 2.12 ; HK1(15-16) 1.73 Điểm rèn luyện*:HK2: 60 ; HK1: 46 Số điện thoại: 0924452667 *Điểm học tập và điểm rèn luyện của học kì 2 (2014-2015) và của học kì 1 (2015-2016) Nội dung đánh giá Khung điểm Đoàn viên tự đánh giá Chi Đoàn đánh giá Ghi chú I. Ý THỨC, KẾT QUẢ TRONG HỌC TẬP (10đ) Kết quả học tập: (từ Giỏi trở lên: 10đ, Khá: 8đ, TB-K: 6đ, TB: 4đ) 10 4 4 TB II. Ý THỨC, KẾT QUẢ TRONG VIỆC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA CHI ĐOÀN – ĐOÀN CƠ SỞ – ĐOÀN TRƯỜNG (Điểm tối đa 35đ) 1. Tham gia sinh hoạt chi đoàn đầy đủ: (Vắng sinh hoạt chi Đoàn 1 lần trừ 2 điểm – có điểm âm) 15 1 11 2. Tham gia sinh hoạt chi đoàn chủ điểm: (Tháng 9-10/2015 & Tháng 4,5/2016) (Vắng sinh hoạt chi đoàn chủ điểm 1 lần trừ 5 điểm) 10 0 0 3. Thực hiện nghĩa vụ đóng đoàn phí đầy đủ. 10 10 10 III. CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI CÁC CẤP (10đ) Mỗi người chỉ tính 01 chức vụ cao nhất, cấp trường: 10đ, cấp khoa, CLB – Đội – Nhóm cấp trường: 6đ (nếu từ UV Ban Thường vụ trở lên được cộng thêm 2đ), cấp chi đoàn, CLB – Đội – Nhóm cấp khoa: 4đ 10 0 0 IV. CÁC TIÊU CHÍ RÈN LUYỆN (45đ) 1. Nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng – Đoàn – Hội Sinh viên các cấp. b. Học tập 6 bài lý luận chính trị. c. Tham gia cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, Hội Sinh viên VN. d. Tham gia các buổi báo cáo chính trị, thời sự. e. Tham gia các hoạt động về nguồn, hành trình đến bảo tàng. f. Tham gia lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn, lễ kỷ niệm của khoa, ngành. g. Tham gia các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền về pháp luật. h. Tham gia các hoạt động sinh viên với pháp luật. i. Tham gia viết tin, bài tuyên truyền pháp luật trên forum khoa, website Đoàn – Hội trường, … j. Tham gia sân chơi tìm hiểu lịch sử "Thanh niên Đại học Sài Gòn với sử Việt" năm học 2015-2016 k. Tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2015. Tham gia Tập huấn kỹ năng Lãnh đạo tập thể l. Tham gia hội nghị Tập huấn công tác tuyên giáo năm 2015 m. Tham gia Hội thi “Cắm hoa tri ân” chào mừng ngày nhà 15 15 15 a, b, f
 20. 20. 20 giáo VN n. Tham dự Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam o. Tham gia Ngày hội Hoa hướng dương “Vì bệnh nhi ung thư” lần 8 p.Tham gia Hội thi "Cuba và mối quan hệ hữu nghị Việt nam - Cuba" q. Tham gia viết truyện ngắn chủ đề "HIV và bạn" r. Tham gia câu lạc bộ "DFL - Radio" khoa Ngoại ngữ 2. Chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần tình nguyện: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật từ cấp khoa trở lên,… b. Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong 01 CLB – Đội – Nhóm học thuật từ cấp khoa trở lên. c. Hoàn thành các khóa học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (có chứng chỉ hoàn thành các khóa học trong năm). d. Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, chương trình Tiếp sức mùa thi. e. Tham gia hiến máu tình nguyện, Chủ nhật xanh, Thứ 7 tình nguyện, chương trình “Đêm hội trăng rằm”,… f. Tham gia quyên góp và tham gia các chương trình từ thiện, ủng hộ các gia đình bị lũ lụt, gia đình khó khăn, … g, Tham gia hội thi Kiểm tra trình độ tiếng anh “ The Winner” 2015. h. Tham gia chương trình "Ngày chủ nhật xanh" i. Tham gia chương trình “ Xuân tình nguyện”. j. Tham gia chương trình “ Xuân sẻ chia”. k. Tham gia tình nguyện tại Mái ấm Quận 8. 15 5 5 f 3. Sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia các cuộc thi về thể thao, hội thao, các cuộc thi kỹ năng cấp khoa trở lên.( Hội thi kéo co, Giải bóng đá sinh viên khoa Ngoại ngữ, "Hành trình sinh viên 2015" khoa Ngoại ngữ, Hội thi Ý tưởng sáng tạo trẻ…) b. Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong 01 CLB – Đội – Nhóm VHVN – TDTT từ cấp khoa trở lên. c. Hoàn thành các khóa học ngoại ngữ, kỹ năng (có chứng chỉ hoàn thành các khóa học trong năm). d. Tham gia hội thảo về kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp ứng xử,… 15 5 5 a TỔNG CỘNG: 100 40 50 Đoàn viên tự xếp loại: Yếu Chi Đoàn xếp loại: Trung Bình STT MỨC ĐIỂM XẾP LOẠI 1 Đạt từ 90% tổng điểm trở lên Xuất sắc 2 Đạt từ 70% tổng điểm trở lên Khá 3 Đạt từ 50% tổng điểm trở lên Trung Bình 4 Dưới 50% tổng điểm Yếu Ngày 25 tháng 4 năm 2016 Xác nhận của BCH Chi đoàn Ngày 23 tháng 4 năm 2016 Người khai Lê Duy Nguyên Khôi
 21. 21. 21 THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN *** PHIẾU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016 ____________ Họ và tên: NGUYỄN ĐỖ LÝ LAN - MSSV: 3112130065- Nam/Nữ: Nữ Ngày sinh: 30/4/1994 Chi Đoàn: DSA1123 Đoàn cơ sở: NGOẠI NGỮ Điểm học tập*: HK2(14-15): 2.54 ; HK1(15-16) 2.57 Điểm rèn luyện*: HK2: 53 ; HK1: 60 Số điện thoại: 01627157012 *Điểm học tập và điểm rèn luyện của học kì 2 (2014-2015) và của học kì 1 (2015-2016) Nội dung đánh giá Khung điểm Đoàn viên tự đánh giá Chi Đoàn đánh giá Ghi chú I. Ý THỨC, KẾT QUẢ TRONG HỌC TẬP (10đ) Kết quả học tập: (từ Giỏi trở lên: 10đ, Khá: 8đ, TB-K: 6đ, TB: 4đ) 10 4 8 Khá II. Ý THỨC, KẾT QUẢ TRONG VIỆC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA CHI ĐOÀN – ĐOÀN CƠ SỞ – ĐOÀN TRƯỜNG (Điểm tối đa 35đ) 1. Tham gia sinh hoạt chi đoàn đầy đủ: (Vắng sinh hoạt chi Đoàn 1 lần trừ 2 điểm – có điểm âm) 15 15 15 2. Tham gia sinh hoạt chi đoàn chủ điểm: (Tháng 9-10/2015 & Tháng 4,5/2016) (Vắng sinh hoạt chi đoàn chủ điểm 1 lần trừ 5 điểm) 10 10 10 3. Thực hiện nghĩa vụ đóng đoàn phí đầy đủ. 10 10 10 III. CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI CÁC CẤP (10đ) Mỗi người chỉ tính 01 chức vụ cao nhất, cấp trường: 10đ, cấp khoa, CLB – Đội – Nhóm cấp trường: 6đ (nếu từ UV Ban Thường vụ trở lên được cộng thêm 2đ), cấp chi đoàn, CLB – Đội – Nhóm cấp khoa: 4đ 10 0 0 IV. CÁC TIÊU CHÍ RÈN LUYỆN (45đ) 1. Nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng – Đoàn – Hội Sinh viên các cấp. b. Học tập 6 bài lý luận chính trị. c. Tham gia cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, Hội Sinh viên VN. d. Tham gia các buổi báo cáo chính trị, thời sự. e. Tham gia các hoạt động về nguồn, hành trình đến bảo tàng. f. Tham gia lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn, lễ kỷ niệm của khoa, ngành. g. Tham gia các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền về pháp luật. h. Tham gia các hoạt động sinh viên với pháp luật. i. Tham gia viết tin, bài tuyên truyền pháp luật trên forum khoa, website Đoàn – Hội trường, … j. Tham gia sân chơi tìm hiểu lịch sử "Thanh niên Đại học Sài Gòn với sử Việt" năm học 2015-2016 k. Tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2015. Tham gia Tập huấn kỹ năng Lãnh đạo tập thể l. Tham gia hội nghị Tập huấn công tác tuyên giáo năm 2015 m. Tham gia Hội thi “Cắm hoa tri ân” chào mừng ngày nhà giáo VN 15 10 10 b, q
 22. 22. 22 n. Tham dự Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam o. Tham gia Ngày hội Hoa hướng dương “Vì bệnh nhi ung thư” lần 8 p.Tham gia Hội thi "Cuba và mối quan hệ hữu nghị Việt nam - Cuba" q. Tham gia viết truyện ngắn chủ đề "HIV và bạn" r. Tham gia câu lạc bộ "DFL - Radio" khoa Ngoại ngữ 2. Chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần tình nguyện: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật từ cấp khoa trở lên,… b. Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong 01 CLB – Đội – Nhóm học thuật từ cấp khoa trở lên. c. Hoàn thành các khóa học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (có chứng chỉ hoàn thành các khóa học trong năm). d. Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, chương trình Tiếp sức mùa thi. e. Tham gia hiến máu tình nguyện, Chủ nhật xanh, Thứ 7 tình nguyện, chương trình “Đêm hội trăng rằm”,… f. Tham gia quyên góp và tham gia các chương trình từ thiện, ủng hộ các gia đình bị lũ lụt, gia đình khó khăn, … g, Tham gia hội thi Kiểm tra trình độ tiếng anh “ The Winner” 2015. h. Tham gia chương trình "Ngày chủ nhật xanh" i. Tham gia chương trình “ Xuân tình nguyện”. j. Tham gia chương trình “ Xuân sẻ chia”. k. Tham gia tình nguyện tại Mái ấm Quận 8. 15 15 15 b,f,g 3. Sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia các cuộc thi về thể thao, hội thao, các cuộc thi kỹ năng cấp khoa trở lên.( Hội thi kéo co, Giải bóng đá sinh viên khoa Ngoại ngữ, "Hành trình sinh viên 2015" khoa Ngoại ngữ, Hội thi Ý tưởng sáng tạo trẻ…) b. Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong 01 CLB – Đội – Nhóm VHVN – TDTT từ cấp khoa trở lên. c. Hoàn thành các khóa học ngoại ngữ, kỹ năng (có chứng chỉ hoàn thành các khóa học trong năm). d. Tham gia hội thảo về kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp ứng xử,… 15 5 5 b TỔNG CỘNG: 100 69 73 Đoàn viên tự xếp loại: Trung bình Chi Đoàn xếp loại: Khá STT MỨC ĐIỂM XẾP LOẠI 1 Đạt từ 90% tổng điểm trở lên Xuất sắc 2 Đạt từ 70% tổng điểm trở lên Khá 3 Đạt từ 50% tổng điểm trở lên Trung Bình 4 Dưới 50% tổng điểm Yếu Ngày 25 tháng 4 năm 2016 Xác nhận của BCH Chi đoàn Ngày 23 tháng 4 năm 2016 Người khai Nguyễn Đỗ Lý Lan
 23. 23. 23 THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN *** PHIẾU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016 ____________ Họ và tên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH MSSV: 3112130070 Nam/Nữ: Nữ Ngày sinh: 10/4/1994 Chi Đoàn: DSA1123 Đoàn cơ sở: NGOẠI NGỮ Điểm học tập*: HK2(14-15): 2.77 ; HK1(15-16): 2.78 Điểm rèn luyện*:HK2: 68 ; HK1: 73 Số điện thoại: 0922894301 *Điểm học tập và điểm rèn luyện của học kì 2 (2014-2015) và của học kì 1 (2015-2016) Nội dung đánh giá Khung điểm Đoàn viên tự đánh giá Chi Đoàn đánh giá Ghi chú I. Ý THỨC, KẾT QUẢ TRONG HỌC TẬP (10đ) Kết quả học tập: (từ Giỏi trở lên: 10đ, Khá: 8đ, TB-K: 6đ, TB: 4đ) 10 8 8 Khá II. Ý THỨC, KẾT QUẢ TRONG VIỆC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA CHI ĐOÀN – ĐOÀN CƠ SỞ – ĐOÀN TRƯỜNG (Điểm tối đa 35đ) 1. Tham gia sinh hoạt chi đoàn đầy đủ: (Vắng sinh hoạt chi Đoàn 1 lần trừ 2 điểm – có điểm âm) 15 15 15 2. Tham gia sinh hoạt chi đoàn chủ điểm: (Tháng 9-10/2015 & Tháng 4,5/2016) (Vắng sinh hoạt chi đoàn chủ điểm 1 lần trừ 5 điểm) 10 10 10 3. Thực hiện nghĩa vụ đóng đoàn phí đầy đủ. 10 10 10 III. CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI CÁC CẤP (10đ) Mỗi người chỉ tính 01 chức vụ cao nhất, cấp trường: 10đ, cấp khoa, CLB – Đội – Nhóm cấp trường: 6đ (nếu từ UV Ban Thường vụ trở lên được cộng thêm 2đ), cấp chi đoàn, CLB – Đội – Nhóm cấp khoa: 4đ 10 0 0 IV. CÁC TIÊU CHÍ RÈN LUYỆN (45đ) 1. Nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng – Đoàn – Hội Sinh viên các cấp. b. Học tập 6 bài lý luận chính trị. c. Tham gia cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, Hội Sinh viên VN. d. Tham gia các buổi báo cáo chính trị, thời sự. e. Tham gia các hoạt động về nguồn, hành trình đến bảo tàng. f. Tham gia lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn, lễ kỷ niệm của khoa, ngành. g. Tham gia các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền về pháp luật. h. Tham gia các hoạt động sinh viên với pháp luật. i. Tham gia viết tin, bài tuyên truyền pháp luật trên forum khoa, website Đoàn – Hội trường, … j. Tham gia sân chơi tìm hiểu lịch sử "Thanh niên Đại học Sài Gòn với sử Việt" năm học 2015-2016 k. Tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2015. Tham gia Tập huấn kỹ năng Lãnh đạo tập thể l. Tham gia hội nghị Tập huấn công tác tuyên giáo năm 2015 m. Tham gia Hội thi “Cắm hoa tri ân” chào mừng ngày nhà giáo VN 15 15 b, c, j
 24. 24. 24 n. Tham dự Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam o. Tham gia Ngày hội Hoa hướng dương “Vì bệnh nhi ung thư” lần 8 p.Tham gia Hội thi "Cuba và mối quan hệ hữu nghị Việt nam - Cuba" q. Tham gia viết truyện ngắn chủ đề "HIV và bạn" r. Tham gia câu lạc bộ "DFL - Radio" khoa Ngoại ngữ 2. Chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần tình nguyện: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật từ cấp khoa trở lên,… b. Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong 01 CLB – Đội – Nhóm học thuật từ cấp khoa trở lên. c. Hoàn thành các khóa học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (có chứng chỉ hoàn thành các khóa học trong năm). d. Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, chương trình Tiếp sức mùa thi. e. Tham gia hiến máu tình nguyện, Chủ nhật xanh, Thứ 7 tình nguyện, chương trình “Đêm hội trăng rằm”,… f. Tham gia quyên góp và tham gia các chương trình từ thiện, ủng hộ các gia đình bị lũ lụt, gia đình khó khăn, … g, Tham gia hội thi Kiểm tra trình độ tiếng anh “ The Winner” 2015. h. Tham gia chương trình "Ngày chủ nhật xanh" i. Tham gia chương trình “ Xuân tình nguyện”. j. Tham gia chương trình “ Xuân sẻ chia”. k. Tham gia tình nguyện tại Mái ấm Quận 8. 15 15 15 a, f, g 3. Sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia các cuộc thi về thể thao, hội thao, các cuộc thi kỹ năng cấp khoa trở lên.( Hội thi kéo co, Giải bóng đá sinh viên khoa Ngoại ngữ, "Hành trình sinh viên 2015" khoa Ngoại ngữ, Hội thi Ý tưởng sáng tạo trẻ…) b. Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong 01 CLB – Đội – Nhóm VHVN – TDTT từ cấp khoa trở lên. c. Hoàn thành các khóa học ngoại ngữ, kỹ năng (có chứng chỉ hoàn thành các khóa học trong năm). d. Tham gia hội thảo về kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp ứng xử,… 15 15 10 a,d TỔNG CỘNG: 100 88 83 Đoàn viên tự xếp loại: Khá Chi Đoàn xếp loại: Khá NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH STT MỨC ĐIỂM XẾP LOẠI 1 Đạt từ 90% tổng điểm trở lên Xuất sắc 2 Đạt từ 70% tổng điểm trở lên Khá 3 Đạt từ 50% tổng điểm trở lên Trung Bình 4 Dưới 50% tổng điểm Yếu Ngày 25 tháng 4 năm 2016 Xác nhận của BCH Chi đoàn Ngày 23 tháng 4 năm 2016 Người khai
 25. 25. 25 THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN *** PHIẾU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016 ____________ Họ và tên: ĐẶNG PHƯỚC LONG .......................MSSV: 3112130075........ Nam/Nữ: NAM................ Ngày sinh: 09/02/1994.... Chi Đoàn: DSA1123 .......Đoàn cơ sở: NGOẠI NGỮ Điểm học tập*: HK2(14-15) 2.59 ; HK1(15-16) 3.18 Điểm rèn luyện*:HK2: 63…; HK: 64…….. Số điện thoại: 01628998913......................................……………… *Điểm học tập và điểm rèn luyện của học kì 2 (2014-2015) và của học kì 1 (2015-2016) Nội dung đánh giá Khung điểm Đoàn viên tự đánh giá Chi Đoàn đánh giá Ghi chú I. Ý THỨC, KẾT QUẢ TRONG HỌC TẬP (10đ) Kết quả học tập: (từ Giỏi trở lên: 10đ, Khá: 8đ, TB-K: 6đ, TB: 4đ) 10 8 8 Khá II. Ý THỨC, KẾT QUẢ TRONG VIỆC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA CHI ĐOÀN – ĐOÀN CƠ SỞ – ĐOÀN TRƯỜNG (Điểm tối đa 35đ) 1. Tham gia sinh hoạt chi đoàn đầy đủ: (Vắng sinh hoạt chi Đoàn 1 lần trừ 2 điểm – có điểm âm) 15 13 13 2. Tham gia sinh hoạt chi đoàn chủ điểm: (Tháng 9-10/2015 & Tháng 4,5/2016) (Vắng sinh hoạt chi đoàn chủ điểm 1 lần trừ 5 điểm) 10 0 5 3. Thực hiện nghĩa vụ đóng đoàn phí đầy đủ. 10 10 10 III. CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI CÁC CẤP (10đ) Mỗi người chỉ tính 01 chức vụ cao nhất, cấp trường: 10đ, cấp khoa, CLB – Đội – Nhóm cấp trường: 6đ (nếu từ UV Ban Thường vụ trở lên được cộng thêm 2đ), cấp chi đoàn, CLB – Đội – Nhóm cấp khoa: 4đ 10 IV. CÁC TIÊU CHÍ RÈN LUYỆN (45đ) 1. Nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng – Đoàn – Hội Sinh viên các cấp. b. Học tập 6 bài lý luận chính trị. c. Tham gia cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, Hội Sinh viên VN. d. Tham gia các buổi báo cáo chính trị, thời sự. e. Tham gia các hoạt động về nguồn, hành trình đến bảo tàng. f. Tham gia lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn, lễ kỷ niệm của khoa, ngành. g. Tham gia các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền về pháp luật. h. Tham gia các hoạt động sinh viên với pháp luật. i. Tham gia viết tin, bài tuyên truyền pháp luật trên forum khoa, website Đoàn – Hội trường, … j. Tham gia sân chơi tìm hiểu lịch sử "Thanh niên Đại học Sài Gòn với sử Việt" năm học 2015-2016 k. Tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2015. Tham gia Tập huấn kỹ năng Lãnh đạo tập thể l. Tham gia hội nghị Tập huấn công tác tuyên giáo năm 2015 m. Tham gia Hội thi “Cắm hoa tri ân” chào mừng ngày nhà giáo VN 15 5 15 b, j, q
 26. 26. 26 n. Tham dự Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam o. Tham gia Ngày hội Hoa hướng dương “Vì bệnh nhi ung thư” lần 8 p.Tham gia Hội thi "Cuba và mối quan hệ hữu nghị Việt nam - Cuba" q. Tham gia viết truyện ngắn chủ đề "HIV và bạn" r. Tham gia câu lạc bộ "DFL - Radio" khoa Ngoại ngữ 2. Chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần tình nguyện: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật từ cấp khoa trở lên,… b. Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong 01 CLB – Đội – Nhóm học thuật từ cấp khoa trở lên. c. Hoàn thành các khóa học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (có chứng chỉ hoàn thành các khóa học trong năm). d. Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, chương trình Tiếp sức mùa thi. e. Tham gia hiến máu tình nguyện, Chủ nhật xanh, Thứ 7 tình nguyện, chương trình “Đêm hội trăng rằm”,… f. Tham gia quyên góp và tham gia các chương trình từ thiện, ủng hộ các gia đình bị lũ lụt, gia đình khó khăn, … g, Tham gia hội thi Kiểm tra trình độ tiếng anh “ The Winner” 2015. h. Tham gia chương trình "Ngày chủ nhật xanh" i. Tham gia chương trình “ Xuân tình nguyện”. j. Tham gia chương trình “ Xuân sẻ chia”. k. Tham gia tình nguyện tại Mái ấm Quận 8. 15 15 10 f, g 3. Sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia các cuộc thi về thể thao, hội thao, các cuộc thi kỹ năng cấp khoa trở lên.( Hội thi kéo co, Giải bóng đá sinh viên khoa Ngoại ngữ, "Hành trình sinh viên 2015" khoa Ngoại ngữ, Hội thi Ý tưởng sáng tạo trẻ…) b. Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong 01 CLB – Đội – Nhóm VHVN – TDTT từ cấp khoa trở lên. c. Hoàn thành các khóa học ngoại ngữ, kỹ năng (có chứng chỉ hoàn thành các khóa học trong năm). d. Tham gia hội thảo về kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp ứng xử,… 15 5 5 a TỔNG CỘNG: 100 56 66 Đoàn viên tự xếp loại: TRUNG BÌNH Chi Đoàn xếp loại: Trung bình STT MỨC ĐIỂM XẾP LOẠI 1 Đạt từ 90% tổng điểm trở lên Xuất sắc 2 Đạt từ 70% tổng điểm trở lên Khá 3 Đạt từ 50% tổng điểm trở lên Trung Bình 4 Dưới 50% tổng điểm Yếu Ngày 25 tháng 4 năm 2016 Xác nhận của BCH Chi đoàn Ngày 23 tháng 4 năm 2016 Người khai ĐẶNG PHƯỚC LONG
 27. 27. 27 THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN *** PHIẾU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016 ____________ Họ và tên: TRẦN GIA NAM...................................MSSV: 3112130080 ....... Nam/Nữ: Nam ................. Ngày sinh: 17/03/1994.... Chi Đoàn: DSA1123 .......Đoàn cơ sở: NGOẠI NGỮ Điểm học tập*: HK2(14-15) 2,38; HK1(15-16) 2,64 Điểm rèn luyện*:HK2: 53; HK1: 58 Số điện thoại: 01212111380 *Điểm học tập và điểm rèn luyện của học kì 2 (2014-2015) và của học kì 1 (2015-2016) Nội dung đánh giá Khung điểm Đoàn viên tự đánh giá Chi Đoàn đánh giá Ghi chú I. Ý THỨC, KẾT QUẢ TRONG HỌC TẬP (10đ) Kết quả học tập: (từ Giỏi trở lên: 10đ, Khá: 8đ, TB-K: 6đ, TB: 4đ) 10 8 8 Khá II. Ý THỨC, KẾT QUẢ TRONG VIỆC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA CHI ĐOÀN – ĐOÀN CƠ SỞ – ĐOÀN TRƯỜNG (Điểm tối đa 35đ) 1. Tham gia sinh hoạt chi đoàn đầy đủ: (Vắng sinh hoạt chi Đoàn 1 lần trừ 2 điểm – có điểm âm) 15 15 15 2. Tham gia sinh hoạt chi đoàn chủ điểm: (Tháng 9-10/2015 & Tháng 4,5/2016) (Vắng sinh hoạt chi đoàn chủ điểm 1 lần trừ 5 điểm) 10 10 10 3. Thực hiện nghĩa vụ đóng đoàn phí đầy đủ. 10 10 10 III. CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI CÁC CẤP (10đ) Mỗi người chỉ tính 01 chức vụ cao nhất, cấp trường: 10đ, cấp khoa, CLB – Đội – Nhóm cấp trường: 6đ (nếu từ UV Ban Thường vụ trở lên được cộng thêm 2đ), cấp chi đoàn, CLB – Đội – Nhóm cấp khoa: 4đ 10 0 0 IV. CÁC TIÊU CHÍ RÈN LUYỆN (45đ) 1. Nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng – Đoàn – Hội Sinh viên các cấp. b. Học tập 6 bài lý luận chính trị. c. Tham gia cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, Hội Sinh viên VN. d. Tham gia các buổi báo cáo chính trị, thời sự. e. Tham gia các hoạt động về nguồn, hành trình đến bảo tàng. f. Tham gia lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn, lễ kỷ niệm của khoa, ngành. g. Tham gia các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền về pháp luật. h. Tham gia các hoạt động sinh viên với pháp luật. i. Tham gia viết tin, bài tuyên truyền pháp luật trên forum khoa, website Đoàn – Hội trường, … j. Tham gia sân chơi tìm hiểu lịch sử "Thanh niên Đại học Sài Gòn với sử Việt" năm học 2015-2016 k. Tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2015. Tham gia Tập huấn kỹ năng Lãnh đạo tập thể l. Tham gia hội nghị Tập huấn công tác tuyên giáo năm 2015 m. Tham gia Hội thi “Cắm hoa tri ân” chào mừng ngày nhà giáo VN 15 15 15 a, b, c
 28. 28. 28 n. Tham dự Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam o. Tham gia Ngày hội Hoa hướng dương “Vì bệnh nhi ung thư” lần 8 p.Tham gia Hội thi "Cuba và mối quan hệ hữu nghị Việt nam - Cuba" q. Tham gia viết truyện ngắn chủ đề "HIV và bạn" r. Tham gia câu lạc bộ "DFL - Radio" khoa Ngoại ngữ 2. Chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần tình nguyện: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật từ cấp khoa trở lên,… b. Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong 01 CLB – Đội – Nhóm học thuật từ cấp khoa trở lên. c. Hoàn thành các khóa học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (có chứng chỉ hoàn thành các khóa học trong năm). d. Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, chương trình Tiếp sức mùa thi. e. Tham gia hiến máu tình nguyện, Chủ nhật xanh, Thứ 7 tình nguyện, chương trình “Đêm hội trăng rằm”,… f. Tham gia quyên góp và tham gia các chương trình từ thiện, ủng hộ các gia đình bị lũ lụt, gia đình khó khăn, … g, Tham gia hội thi Kiểm tra trình độ tiếng anh “ The Winner” 2015. h. Tham gia chương trình "Ngày chủ nhật xanh" i. Tham gia chương trình “ Xuân tình nguyện”. j. Tham gia chương trình “ Xuân sẻ chia”. k. Tham gia tình nguyện tại Mái ấm Quận 8. 15 10 10 a, f 3. Sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia các cuộc thi về thể thao, hội thao, các cuộc thi kỹ năng cấp khoa trở lên.( Hội thi kéo co, Giải bóng đá sinh viên khoa Ngoại ngữ, "Hành trình sinh viên 2015" khoa Ngoại ngữ, Hội thi Ý tưởng sáng tạo trẻ…) b. Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong 01 CLB – Đội – Nhóm VHVN – TDTT từ cấp khoa trở lên. c. Hoàn thành các khóa học ngoại ngữ, kỹ năng (có chứng chỉ hoàn thành các khóa học trong năm). d. Tham gia hội thảo về kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp ứng xử,… 15 15 15 a, b, d TỔNG CỘNG: 100 83 83 Đoàn viên tự xếp loại: Khá Chi Đoàn xếp loại: Khá Trần Gia Nam STT MỨC ĐIỂM XẾP LOẠI 1 Đạt từ 90% tổng điểm trở lên Xuất sắc 2 Đạt từ 70% tổng điểm trở lên Khá 3 Đạt từ 50% tổng điểm trở lên Trung Bình 4 Dưới 50% tổng điểm Yếu Ngày 25 tháng 4 năm 2016 Xác nhận của BCH Chi đoàn Ngày 23 tháng 4 năm 2016 Người khai
 29. 29. 29 THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN *** PHIẾU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016 ____________ Họ và tên: BÙI QUỐC NGHĨA MSSV: 3112130085 Nam/Nữ: Nam Ngày sinh: 15/10/1994 Chi Đoàn: DSA1123 Đoàn cơ sở: NGOẠI NGỮ Điểm học tập*: HK2(14-15) 2.82 ; HK1(15-16) 3.0 Điểm rèn luyện*:HK2 67; HK 1: 66 Số điện thoại: 0986 490 905 *Điểm học tập và điểm rèn luyện của học kì 2 (2014-2015) và của học kì 1 (2015-2016) Nội dung đánh giá Khung điểm Đoàn viên tự đánh giá Chi Đoàn đánh giá Ghi chú I. Ý THỨC, KẾT QUẢ TRONG HỌC TẬP (10đ) Kết quả học tập: (từ Giỏi trở lên: 10đ, Khá: 8đ, TB-K: 6đ, TB: 4đ) 10 6 8 Khá II. Ý THỨC, KẾT QUẢ TRONG VIỆC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA CHI ĐOÀN – ĐOÀN CƠ SỞ – ĐOÀN TRƯỜNG (Điểm tối đa 35đ) 1. Tham gia sinh hoạt chi đoàn đầy đủ: (Vắng sinh hoạt chi Đoàn 1 lần trừ 2 điểm – có điểm âm) 15 15 13 2. Tham gia sinh hoạt chi đoàn chủ điểm: (Tháng 9-10/2015 & Tháng 4,5/2016) (Vắng sinh hoạt chi đoàn chủ điểm 1 lần trừ 5 điểm) 10 10 10 3. Thực hiện nghĩa vụ đóng đoàn phí đầy đủ. 10 10 10 III. CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI CÁC CẤP (10đ) Mỗi người chỉ tính 01 chức vụ cao nhất, cấp trường: 10đ, cấp khoa, CLB – Đội – Nhóm cấp trường: 6đ (nếu từ UV Ban Thường vụ trở lên được cộng thêm 2đ), cấp chi đoàn, CLB – Đội – Nhóm cấp khoa: 4đ 10 0 0 IV. CÁC TIÊU CHÍ RÈN LUYỆN (45đ) 1. Nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng – Đoàn – Hội Sinh viên các cấp. b. Học tập 6 bài lý luận chính trị. c. Tham gia cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, Hội Sinh viên VN. d. Tham gia các buổi báo cáo chính trị, thời sự. e. Tham gia các hoạt động về nguồn, hành trình đến bảo tàng. f. Tham gia lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn, lễ kỷ niệm của khoa, ngành. g. Tham gia các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền về pháp luật. h. Tham gia các hoạt động sinh viên với pháp luật. i. Tham gia viết tin, bài tuyên truyền pháp luật trên forum khoa, website Đoàn – Hội trường, … j. Tham gia sân chơi tìm hiểu lịch sử "Thanh niên Đại học Sài Gòn với sử Việt" năm học 2015-2016 k. Tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2015. Tham gia Tập huấn kỹ năng Lãnh đạo tập thể l. Tham gia hội nghị Tập huấn công tác tuyên giáo năm 2015 m. Tham gia Hội thi “Cắm hoa tri ân” chào mừng ngày nhà giáo VN 15 15 15 b, c, r
 30. 30. 30 n. Tham dự Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam o. Tham gia Ngày hội Hoa hướng dương “Vì bệnh nhi ung thư” lần 8 p.Tham gia Hội thi "Cuba và mối quan hệ hữu nghị Việt nam - Cuba" q. Tham gia viết truyện ngắn chủ đề "HIV và bạn" r. Tham gia câu lạc bộ "DFL - Radio" khoa Ngoại ngữ 2. Chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần tình nguyện: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật từ cấp khoa trở lên,… b. Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong 01 CLB – Đội – Nhóm học thuật từ cấp khoa trở lên. c. Hoàn thành các khóa học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (có chứng chỉ hoàn thành các khóa học trong năm). d. Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, chương trình Tiếp sức mùa thi. e. Tham gia hiến máu tình nguyện, Chủ nhật xanh, Thứ 7 tình nguyện, chương trình “Đêm hội trăng rằm”,… f. Tham gia quyên góp và tham gia các chương trình từ thiện, ủng hộ các gia đình bị lũ lụt, gia đình khó khăn, … g, Tham gia hội thi Kiểm tra trình độ tiếng anh “ The Winner” 2015. h. Tham gia chương trình "Ngày chủ nhật xanh" i. Tham gia chương trình “ Xuân tình nguyện”. j. Tham gia chương trình “ Xuân sẻ chia”. k. Tham gia tình nguyện tại Mái ấm Quận 8. 15 10 10 f, g 3. Sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia các cuộc thi về thể thao, hội thao, các cuộc thi kỹ năng cấp khoa trở lên.( Hội thi kéo co, Giải bóng đá sinh viên khoa Ngoại ngữ, "Hành trình sinh viên 2015" khoa Ngoại ngữ, Hội thi Ý tưởng sáng tạo trẻ…) b. Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong 01 CLB – Đội – Nhóm VHVN – TDTT từ cấp khoa trở lên. c. Hoàn thành các khóa học ngoại ngữ, kỹ năng (có chứng chỉ hoàn thành các khóa học trong năm). d. Tham gia hội thảo về kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp ứng xử,… 15 10 10 c,d TỔNG CỘNG: 100 76 76 Đoàn viên tự xếp loại: Khá Chi Đoàn xếp loại: Khá STT MỨC ĐIỂM XẾP LOẠI 1 Đạt từ 90% tổng điểm trở lên Xuất sắc 2 Đạt từ 70% tổng điểm trở lên Khá 3 Đạt từ 50% tổng điểm trở lên Trung Bình 4 Dưới 50% tổng điểm Yếu Ngày 25 tháng 4 năm 2016 Xác nhận của BCH Chi đoàn Ngày 23 tháng 4 năm 2016 Người khai Bùi Quốc Nghĩa
 31. 31. 31 THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN *** PHIẾU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016 ____________ Họ và tên: TRẦN LÊ BẢO NGỌC .........................MSSV: 3112130090 Nam/Nữ: NỮ ......................... Ngày sinh: 16/03/1993.... Chi Đoàn: DSA1123 .......Đoàn cơ sở: NGOẠI NGỮ Điểm học tập*: HK2(14-15) 3,15 ……; HK1(15-16)…3,09…..Điểm rèn luyện*:HK2: 71 ; HK1:…64….. Số điện thoại: 0903715921........................................……………… *Điểm học tập và điểm rèn luyện của học kì 2 (2014-2015) và của học kì 1 (2015-2016) Nội dung đánh giá Khung điểm Đoàn viên tự đánh giá Chi Đoàn đánh giá Ghi chú I. Ý THỨC, KẾT QUẢ TRONG HỌC TẬP (10đ) Kết quả học tập: (từ Giỏi trở lên: 10đ, Khá: 8đ, TB-K: 6đ, TB: 4đ) 10 10 10 Giỏi II. Ý THỨC, KẾT QUẢ TRONG VIỆC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA CHI ĐOÀN – ĐOÀN CƠ SỞ – ĐOÀN TRƯỜNG (Điểm tối đa 35đ) 1. Tham gia sinh hoạt chi đoàn đầy đủ: (Vắng sinh hoạt chi Đoàn 1 lần trừ 2 điểm – có điểm âm) 15 15 13 2. Tham gia sinh hoạt chi đoàn chủ điểm: (Tháng 9-10/2015 & Tháng 4,5/2016) (Vắng sinh hoạt chi đoàn chủ điểm 1 lần trừ 5 điểm) 10 10 10 3. Thực hiện nghĩa vụ đóng đoàn phí đầy đủ. 10 10 10 III. CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI CÁC CẤP (10đ) Mỗi người chỉ tính 01 chức vụ cao nhất, cấp trường: 10đ, cấp khoa, CLB – Đội – Nhóm cấp trường: 6đ (nếu từ UV Ban Thường vụ trở lên được cộng thêm 2đ), cấp chi đoàn, CLB – Đội – Nhóm cấp khoa: 4đ 10 0 0 IV. CÁC TIÊU CHÍ RÈN LUYỆN (45đ) 1. Nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng – Đoàn – Hội Sinh viên các cấp. b. Học tập 6 bài lý luận chính trị. c. Tham gia cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, Hội Sinh viên VN. d. Tham gia các buổi báo cáo chính trị, thời sự. e. Tham gia các hoạt động về nguồn, hành trình đến bảo tàng. f. Tham gia lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn, lễ kỷ niệm của khoa, ngành. g. Tham gia các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền về pháp luật. h. Tham gia các hoạt động sinh viên với pháp luật. i. Tham gia viết tin, bài tuyên truyền pháp luật trên forum khoa, website Đoàn – Hội trường, … j. Tham gia sân chơi tìm hiểu lịch sử "Thanh niên Đại học Sài Gòn với sử Việt" năm học 2015-2016 k. Tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2015. Tham gia Tập huấn kỹ năng Lãnh đạo tập thể l. Tham gia hội nghị Tập huấn công tác tuyên giáo năm 2015 m. Tham gia Hội thi “Cắm hoa tri ân” chào mừng ngày nhà giáo VN 15 15 15 b, c, j
 32. 32. 32 n. Tham dự Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam o. Tham gia Ngày hội Hoa hướng dương “Vì bệnh nhi ung thư” lần 8 p.Tham gia Hội thi "Cuba và mối quan hệ hữu nghị Việt nam - Cuba" q. Tham gia viết truyện ngắn chủ đề "HIV và bạn" r. Tham gia câu lạc bộ "DFL - Radio" khoa Ngoại ngữ 2. Chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần tình nguyện: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật từ cấp khoa trở lên,… b. Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong 01 CLB – Đội – Nhóm học thuật từ cấp khoa trở lên. c. Hoàn thành các khóa học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (có chứng chỉ hoàn thành các khóa học trong năm). d. Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, chương trình Tiếp sức mùa thi. e. Tham gia hiến máu tình nguyện, Chủ nhật xanh, Thứ 7 tình nguyện, chương trình “Đêm hội trăng rằm”,… f. Tham gia quyên góp và tham gia các chương trình từ thiện, ủng hộ các gia đình bị lũ lụt, gia đình khó khăn, … g, Tham gia hội thi Kiểm tra trình độ tiếng anh “ The Winner” 2015. h. Tham gia chương trình "Ngày chủ nhật xanh" i. Tham gia chương trình “ Xuân tình nguyện”. j. Tham gia chương trình “ Xuân sẻ chia”. k. Tham gia tình nguyện tại Mái ấm Quận 8. 15 10 15 c, f g 3. Sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia các cuộc thi về thể thao, hội thao, các cuộc thi kỹ năng cấp khoa trở lên.( Hội thi kéo co, Giải bóng đá sinh viên khoa Ngoại ngữ, "Hành trình sinh viên 2015" khoa Ngoại ngữ, Hội thi Ý tưởng sáng tạo trẻ…) b. Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong 01 CLB – Đội – Nhóm VHVN – TDTT từ cấp khoa trở lên. c. Hoàn thành các khóa học ngoại ngữ, kỹ năng (có chứng chỉ hoàn thành các khóa học trong năm). d. Tham gia hội thảo về kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp ứng xử,… 15 0 0 TỔNG CỘNG: 100 70 73 Đoàn viên tự xếp loại: Khá Chi Đoàn xếp loại: Khá TRẦN LÊ BẢO NGỌC STT MỨC ĐIỂM XẾP LOẠI 1 Đạt từ 90% tổng điểm trở lên Xuất sắc 2 Đạt từ 70% tổng điểm trở lên Khá 3 Đạt từ 50% tổng điểm trở lên Trung Bình 4 Dưới 50% tổng điểm Yếu Ngày 25 tháng 4 năm 2016 Xác nhận của BCH Chi đoàn Ngày 23 tháng 04 năm 2016 Người khai
 33. 33. 33 THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN *** PHIẾU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016 ____________ Họ và tên: PHẠM ÁI NHI MSSV: 3112130095 Nam/Nữ: NỮ Ngày sinh: 25/11/1994.... Chi Đoàn: DSA1123.......Đoàn cơ sở: NGOẠI NGỮ Điểm học tập*: HK2 (14-15) 3, 24; HK1(15-16) 3,0Điểm rèn luyện*:HK2 71; HK1: 69 Số điện thoại: 0938 948 980 *Điểm học tập và điểm rèn luyện của học kì 2 (2014-2015) và của học kì 1 (2015-2016) Nội dung đánh giá Khung điểm Đoàn viên tự đánh giá Chi Đoàn đánh giá Ghi chú I. Ý THỨC, KẾT QUẢ TRONG HỌC TẬP (10đ) Kết quả học tập: (từ Giỏi trở lên: 10đ, Khá: 8đ, TB-K: 6đ, TB: 4đ) 10 8 8 Khá II. Ý THỨC, KẾT QUẢ TRONG VIỆC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA CHI ĐOÀN – ĐOÀN CƠ SỞ – ĐOÀN TRƯỜNG (Điểm tối đa 35đ) 1. Tham gia sinh hoạt chi đoàn đầy đủ: (Vắng sinh hoạt chi Đoàn 1 lần trừ 2 điểm – có điểm âm) 15 15 15 2. Tham gia sinh hoạt chi đoàn chủ điểm: (Tháng 9-10/2015 & Tháng 4,5/2016) (Vắng sinh hoạt chi đoàn chủ điểm 1 lần trừ 5 điểm) 10 10 10 3. Thực hiện nghĩa vụ đóng đoàn phí đầy đủ. 10 10 10 III. CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI CÁC CẤP (10đ) Mỗi người chỉ tính 01 chức vụ cao nhất, cấp trường: 10đ, cấp khoa, CLB – Đội – Nhóm cấp trường: 6đ (nếu từ UV Ban Thường vụ trở lên được cộng thêm 2đ), cấp chi đoàn, CLB – Đội – Nhóm cấp khoa: 4đ 10 0 0 IV. CÁC TIÊU CHÍ RÈN LUYỆN (45đ) 1. Nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng – Đoàn – Hội Sinh viên các cấp. b. Học tập 6 bài lý luận chính trị. c. Tham gia cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, Hội Sinh viên VN. d. Tham gia các buổi báo cáo chính trị, thời sự. e. Tham gia các hoạt động về nguồn, hành trình đến bảo tàng. f. Tham gia lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn, lễ kỷ niệm của khoa, ngành. g. Tham gia các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền về pháp luật. h. Tham gia các hoạt động sinh viên với pháp luật. i. Tham gia viết tin, bài tuyên truyền pháp luật trên forum khoa, website Đoàn – Hội trường, … j. Tham gia sân chơi tìm hiểu lịch sử "Thanh niên Đại học Sài Gòn với sử Việt" năm học 2015-2016 k. Tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2015. Tham gia Tập huấn kỹ năng Lãnh đạo tập thể l. Tham gia hội nghị Tập huấn công tác tuyên giáo năm 2015 m. Tham gia Hội thi “Cắm hoa tri ân” chào mừng ngày nhà giáo VN 15 15 15 b, c, k
 34. 34. 34 n. Tham dự Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam o. Tham gia Ngày hội Hoa hướng dương “Vì bệnh nhi ung thư” lần 8 p.Tham gia Hội thi "Cuba và mối quan hệ hữu nghị Việt nam - Cuba" q. Tham gia viết truyện ngắn chủ đề "HIV và bạn" r. Tham gia câu lạc bộ "DFL - Radio" khoa Ngoại ngữ 2. Chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần tình nguyện: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật từ cấp khoa trở lên,… b. Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong 01 CLB – Đội – Nhóm học thuật từ cấp khoa trở lên. c. Hoàn thành các khóa học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (có chứng chỉ hoàn thành các khóa học trong năm). d. Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, chương trình Tiếp sức mùa thi. e. Tham gia hiến máu tình nguyện, Chủ nhật xanh, Thứ 7 tình nguyện, chương trình “Đêm hội trăng rằm”,… f. Tham gia quyên góp và tham gia các chương trình từ thiện, ủng hộ các gia đình bị lũ lụt, gia đình khó khăn, … g, Tham gia hội thi Kiểm tra trình độ tiếng anh “ The Winner” 2015. h. Tham gia chương trình "Ngày chủ nhật xanh" i. Tham gia chương trình “ Xuân tình nguyện”. j. Tham gia chương trình “ Xuân sẻ chia”. k. Tham gia tình nguyện tại Mái ấm Quận 8. 15 15 15 f, a, g 3. Sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia các cuộc thi về thể thao, hội thao, các cuộc thi kỹ năng cấp khoa trở lên.( Hội thi kéo co, Giải bóng đá sinh viên khoa Ngoại ngữ, "Hành trình sinh viên 2015" khoa Ngoại ngữ, Hội thi Ý tưởng sáng tạo trẻ…) b. Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong 01 CLB – Đội – Nhóm VHVN – TDTT từ cấp khoa trở lên. c. Hoàn thành các khóa học ngoại ngữ, kỹ năng (có chứng chỉ hoàn thành các khóa học trong năm). d. Tham gia hội thảo về kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp ứng xử,… 15 10 10 a, d TỔNG CỘNG: 100 83 83 Đoàn viên tự xếp loại: Khá Chi Đoàn xếp loại: Khá STT MỨC ĐIỂM XẾP LOẠI 1 Đạt từ 90% tổng điểm trở lên Xuất sắc 2 Đạt từ 70% tổng điểm trở lên Khá 3 Đạt từ 50% tổng điểm trở lên Trung Bình 4 Dưới 50% tổng điểm Yếu Ngày 25 tháng 4 năm 2016 Xác nhận của BCH Chi đoàn Ngày 23 tháng 4 năm 2016 Người khai Phạm Ái Nhi
 35. 35. 35 THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN *** PHIẾU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016 ____________ Họ và tên: Văn Lý Ngọc Phụng MSSV: 3112130102............................. Nam/Nữ: nữ Ngày sinh: 11/04/1993 Chi Đoàn: DSA1123 Đoàn cơ sở: NGOẠI NGỮ Điểm học tập*: HK2(14-15): 2. 61; HK1(15-16): 2.78 Điểm rèn luyện*:HK2: 61 ; HK1: 62 Số điện thoại: 0912309792 *Điểm học tập và điểm rèn luyện của học kì 2 (2014-2015) và của học kì 1 (2015-2016) Nội dung đánh giá Khung điểm Đoàn viên tự đánh giá Chi Đoàn đánh giá Ghi chú I. Ý THỨC, KẾT QUẢ TRONG HỌC TẬP (10đ) Kết quả học tập: (từ Giỏi trở lên: 10đ, Khá: 8đ, TB-K: 6đ, TB: 4đ) 10 8 8 Khá II. Ý THỨC, KẾT QUẢ TRONG VIỆC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA CHI ĐOÀN – ĐOÀN CƠ SỞ – ĐOÀN TRƯỜNG (Điểm tối đa 35đ) 1. Tham gia sinh hoạt chi đoàn đầy đủ: (Vắng sinh hoạt chi Đoàn 1 lần trừ 2 điểm – có điểm âm) 15 15 15 2. Tham gia sinh hoạt chi đoàn chủ điểm: (Tháng 9-10/2015 & Tháng 4,5/2016) (Vắng sinh hoạt chi đoàn chủ điểm 1 lần trừ 5 điểm) 10 10 10 3. Thực hiện nghĩa vụ đóng đoàn phí đầy đủ. 10 10 10 III. CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI CÁC CẤP (10đ) Mỗi người chỉ tính 01 chức vụ cao nhất, cấp trường: 10đ, cấp khoa, CLB – Đội – Nhóm cấp trường: 6đ (nếu từ UV Ban Thường vụ trở lên được cộng thêm 2đ), cấp chi đoàn, CLB – Đội – Nhóm cấp khoa: 4đ 10 IV. CÁC TIÊU CHÍ RÈN LUYỆN (45đ) 1. Nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống: (5 điểm/hoạt động) a. Tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng – Đoàn – Hội Sinh viên các cấp. b. Học tập 6 bài lý luận chính trị. c. Tham gia cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, Hội Sinh viên VN. d. Tham gia các buổi báo cáo chính trị, thời sự. e. Tham gia các hoạt động về nguồn, hành trình đến bảo tàng. f. Tham gia lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn, lễ kỷ niệm của khoa, ngành. g. Tham gia các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền về pháp luật. h. Tham gia các hoạt động sinh viên với pháp luật. i. Tham gia viết tin, bài tuyên truyền pháp luật trên forum khoa, website Đoàn – Hội trường, … j. Tham gia sân chơi tìm hiểu lịch sử "Thanh niên Đại học Sài Gòn với sử Việt" năm học 2015-2016 k. Tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2015. Tham gia Tập huấn kỹ năng Lãnh đạo tập thể l. Tham gia hội nghị Tập huấn công tác tuyên giáo năm 2015 m. Tham gia Hội thi “Cắm hoa tri ân” chào mừng ngày nhà giáo VN 15 15 15 b, c, f

×