Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

мовленнєвий розвиток дитини раннього віку

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

мовленнєвий розвиток дитини раннього віку

  1. 1. Мовленнєвий розвиток дитини раннього віку Література: “ ПП”, №5, 2009р.
  2. 2. Принципи <ul><li>наскрізного планування мовленнєвих завдань: збагачення словника малюків за різними сферами життєдіяльності та формування культури мовлення </li></ul><ul><li>і мовленнєвого спілкування на заняттях з усіх розділів Програми </li></ul><ul><li>повторюваності , завдяки якому в малюків формується система знань про певні об'єкти, розвиваються сенсорні, пізнавальні та мовленнєві здібності </li></ul>
  3. 3. Зміст і завдання навчання рідної мови дітей раннього віку <ul><li>Формування лексичної компетентності ґрунтується </li></ul><ul><li>на словниковій роботі з малятами (наявність певного запасу слів у межах вікового періоду) і передбачає розв'язання таких основних завдань: </li></ul><ul><li>збагачення словника дитини новою лексикою; </li></ul><ul><li>активізація словника; </li></ul><ul><li>уточнення значення окремих слів та словосполучень; </li></ul><ul><li>розвиток образного мовлення (збагачення активного словника образними виразами з текстів художніх творів, казок, загадками, примовками, порівняннями тощо); </li></ul><ul><li>засвоєння узагальнювальних понять. </li></ul><ul><li>Провідними прийомами словникової роботи є дидактичні ігри та вправи типу: </li></ul><ul><li>&quot;Назви правильно&quot;, &quot;Що це?&quot;, &quot;Скажи одним словом&quot;, &quot;Нагодуємо ляльку&quot;. </li></ul>
  4. 4. Зміст і завдання навчання рідної мови дітей раннього віку <ul><li>Виховання звукової культури мовлення (правильна вимова звуків, звукосполучень відповідно до орфоепічних норм, наголосів, розвиток фонематичного слуху, інтонаційної виразності: темп, тембр, сила голосу, логічні наголоси) і передбачає: </li></ul><ul><li>розвиток артикуляційного апарата (м'язів мовного апарата); </li></ul><ul><li>ознайомлення дітей з будовою мовного апарата; </li></ul><ul><li>розвиток мовного дихання; </li></ul><ul><li>розвиток фонематичного слуху; </li></ul><ul><li>оволодіння правильною вимовою звуків рідної мови (голосних та приголосних — твердих і м'яких: [б], [п], [м], [н], [т], [д], [к], [г], [х], [ф]. [в], [с], [з]; вибухового звуку [ґ]; вправляння у вимові шиплячих [ш], [ч], [ж] та зву­ків [ц], [р]); </li></ul><ul><li>розвиток інтонаційної виразності мовлення. </li></ul><ul><li>Провідні прийоми виховання звукової культури мовлення — дидактичні ігри та вправи типу: &quot;Ось гак вимовляється звук&quot;, &quot;Вимовляй так, як я&quot;, &quot;Відгадай звук&quot;, &quot;Сніжинки&quot;, &quot;Вітерець&quot;, &quot;Тихо-голосно' 'та ін. </li></ul>
  5. 5. Зміст і завдання навчання рідної мови дітей раннього віку <ul><li>Граматична компетентність формується у процесі роботи над граматичною правильністю мовлення в практичній мовленнєвій діяльності (неусвідомлене вживання граматичних форм рідної мови за законами та нормами граматики — родом, числом, відмінком тощо) і передбачає розв'язання таких її основних завдань: </li></ul><ul><li>практичне ознайомлення дітей з граматичними формами рідної мови (частини мови, рід, число, відмінок); </li></ul><ul><li>засвоєння правильної словозміни — закінчення слів, узгодження слів у реченні, чергування звуків у словах тощо; </li></ul><ul><li>засвоєння різних типів речень зі сполучниками та сполучними словами, з однорідними членами, прямою мовою; правильна побудова речень; </li></ul><ul><li>формування граматичного чуття мови. </li></ul><ul><li>Провідними прийомами формування граматичної будови мови є дидактичні ігри типу: &quot;Чого не стало?&quot;, &quot;Назви предмет&quot;, &quot;Що змінилося?&quot;, &quot;Розкажи про картинку&quot;, &quot;Чарівна торбинка&quot;, &quot;Лото&quot;, &quot;Парні картинки&quot;, &quot;Що вміє робити зайчик?&quot;, &quot;Хто в кого?“ тощо. </li></ul>
  6. 6. Зміст і завдання навчання рідної мови дітей раннього віку <ul><li>Діамонологічна компетентність — уміння дітей брати участь у невимушеній розмові, бесіді, розуміти зв'язний текст, відповідати на запитання й звертатися із запитаннями, підтримувати розмову, вести діалог, складати спільні розповіді (за сюжетною картинкою, ігровою ситуацією), розповідати знайомі казки (&quot;Ріпка&quot;, &quot;Дід та баба&quot;, &quot;Колобок&quot;, &quot;Рукавичка&quot;). </li></ul><ul><li>Провідні прийоми розвитку діалогічного мовлення в ранньому віці: розглядання картинок, іграшок та бесіда за їхнім змістом, ігри-інсценізації, обігрування потішок та забавлянок, дидактичні ігри (&quot;Познайомимо ведмедика з нашою груповою кімнатою&quot;, &quot;Нагодуємо ляльку&quot;, &quot;Вкладемо ляльку спати&quot; тощо). </li></ul><ul><li>Для розвитку монологічного мовлення використовуються ігри з предметами, картинками ( &quot;Опиши іграшку&quot;, &quot;Розкажи про картинку&quot;, &quot;Магазин іграшок&quot;, &quot;Чарівна торбинка&quot;, &quot;Лото ” тощо), словесні дидактичні ігри та вправи ( &quot;Коли це буває?&quot;, &quot;Де ми були?&quot;, В саду чи на городі?&quot;, &quot;Літає - плаває“ та ін.). </li></ul>
  7. 7. Зміст і завдання навчання рідної мови дітей раннього віку <ul><li>Формування комунікативної компетентності спрямоване на розвиток культури мовленнєвого спілкування, формування мовленнєвого етикету (емоційне спілкування </li></ul><ul><li>з дорослими та однолітками; засвоєння ввічливих форм спілкування: вітання, знайомство, прохання, подяка, вибачення, прощання; формування культури мовлення та спілкування). </li></ul><ul><li>Ефективними щодо цього є дидактичні ігри та мовленнєві ситуації ( &quot;В гостях у Катрусі &quot;, &quot;У ляльки Каті день народження&quot;, &quot;Як тебе звати?&quot;, &quot;Давайте познайомимося&quot;, &quot;Зустріч із ведмедиком &quot;, &quot;У бабусі в селі&quot;, &quot;В гостях у Незнайка &quot; та і н.), сюжетно - відображувальні ігри малюків ( &quot;Полікуємо ведмедика&quot;, &quot;В магазині іграшок&quot;, &quot;Збудуємо ляльці кімнату&quot;, &quot;Погодуємо зайчика &quot;тощо), театралізовані ігри. </li></ul>
  8. 8. Підготувала: <ul><li>Методист днз “Топольок” Калініна Т.А. </li></ul>

×