Prezentace

831 views

Published on

rtftft

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentace

 1. 1. I ng. Pavel Roubal Obrázky poskytla firma Complex, www.complex.cz Prezentace
 2. 2. <ul><li>Účel </li></ul><ul><li>Zásady úspěšné prezentace – obecné </li></ul><ul><li>Způsoby promítání </li></ul><ul><li>Zásady zpracování poč . prezentace </li></ul><ul><li> Tvorba prezentace v prez . programu </li></ul>Prezentace
 3. 3. <ul><li>Předání informací </li></ul><ul><li>s důrazem na vizuální </li></ul><ul><li>sdělení </li></ul>Účel prezentace <ul><li>Člověk získává: </li></ul><ul><li>87 % informací o okolí zrakem </li></ul><ul><li>% sluchem </li></ul><ul><li>4 % ostatními smysly </li></ul>
 4. 4. <ul><li>1. Vždy připraven (mít znalosti) </li></ul><ul><li>2. Připravit místnost </li></ul><ul><li>Umístění plátna, projektoru </li></ul><ul><li>Rozmístění židlí </li></ul><ul><li>Osvětlení a zatemnění </li></ul><ul><li>Příprava a vyzkoušení techniky </li></ul><ul><li>3. Přednes </li></ul><ul><li>a kontakt s posluchači </li></ul>Zásady úspěšné prezentace E = m c 2 kde c je…
 5. 5. <ul><li>Skupinové </li></ul><ul><li>Pomocí videodataprojektoru </li></ul><ul><li>Na obrazovce počítače, televizoru </li></ul><ul><li>Na obrazovkách více počítačů </li></ul>Způsoby promítání Individuální Určená pro jednoho žáka u počítače Výrazně odlišná – více textu, menší obrázky atd.
 6. 6. <ul><li>1. Stručný text, velké písmo, předpokládá se komentář </li></ul><ul><li>2. Kontrastní barvy, lépe bezpatkové písmo </li></ul><ul><li>3. Velké obrázky </li></ul><ul><li>4. Používat grafy, </li></ul><ul><li>schémata, nákresy </li></ul>Zásady zpracování počítačové prezentace
 7. 7. <ul><li>Prezentace je skupina snímků, které se postupně zobrazují </li></ul><ul><li>(ukázka zobrazení řazení snímků a detailu – vybereme v nabídce…) </li></ul><ul><li>(ukázka vytvoření nového snímku, výběr rozvržení snímku, změna pořadí snímků, odstranění snímku) </li></ul>Tvorba počítačové prezentace <ul><li>Snímky se mohou objevovat s různými efekty , po klepnutí nebo v nastaveném časovém intervalu </li></ul><ul><li>ukázka efektů pro přechod snímku – vybereme v nabídce… </li></ul><ul><li>ukázka nastavení přechodu po klepnutí nebo po uplynutí určené doby </li></ul><ul><li>ukázka nastavení buď pro aktuální snímek, nebo pro všechny snímky </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Jednotlivé objekty na snímku se opět mohou zobrazovat postupně a s mnoha efekty </li></ul><ul><li>(ukázka nastavení animací pro objekty – vybereme v nabídce…) </li></ul><ul><li>Pozn.: s efekty je třeba šetřit, jako vždy platí, že méně je většinou více </li></ul>Tvorba počítačové prezentace <ul><li>Texty i další objekty mohou být odkazy na jiné stránky </li></ul><ul><li>ukázka nastavení odkazů – vybereme v nabídce </li></ul>
 9. 9. <ul><li>S textem, rastrovými obrázky a grafikou pracujeme podobně jako v textovém editoru </li></ul><ul><li>(ukázka nastavení písma, zarovnání, odrážek – vybereme v nabídce…) </li></ul><ul><li>(ukázka vytvoření text. pole, změna jeho poloha a velikosti, vložení automatického tvaru a rastrového obrázku) </li></ul>Tvorba počítačové prezentace <ul><li>Celkový vzhled, barevné ladění i grafiku nejrychleji „vytvoříme“ použitím připravené šablony </li></ul><ul><li>ukázka výběru a nastavení šablony – vybereme v nabídce… </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Ukázka tvorby jednoduché prezentace založené na šabloně na zvolené téma </li></ul><ul><li>(každý asi má své vlastní ukázky) </li></ul>Tvorba počítačové prezentace <ul><li>Vytvořit se studenty společně krátkou prezentaci (stačí pět snímků) </li></ul><ul><li>(každý asi má své vlastní ukázky) </li></ul><ul><li>Zadat samostatnou práci </li></ul><ul><li>Na volné téma, zaměření dle aprobace nebo zájmu učitele </li></ul>
 11. 11. <ul><li>MS PowerPoint </li></ul><ul><li>kvalitní, nepsaný standard, mnoho šablon x cena za licence Office </li></ul><ul><li>Open Office Impress </li></ul><ul><li>čím dál tím lepší, zatím málo šablon, ovládání podobné MS PP, licencován jako Open Source </li></ul><ul><li>Lotus Freelance Graphics, Corel…. </li></ul><ul><li>u nás málo rozšířené </li></ul>Použitelné programy
 12. 12. <ul><li>Literatura je většinou podrobnější, </li></ul><ul><li>než je náplň tohoto úvodního kurzu </li></ul><ul><li>Computer Press </li></ul><ul><li>Ivo Magera, Jak na počítač – Prezentace v programu PowerPoint </li></ul><ul><li>Ivo Magera, MS PowerPoint 2000 CZ – základní příručka </li></ul><ul><li>Ivo Magera, MS PowerPoint 2002 CZ – uživatelská příručka </li></ul><ul><li>Grada </li></ul><ul><li>Vladimí Bříza PowerPoint 2002 – snadno a rychle </li></ul>Doporučená literatura
 13. 13. A to je zatím vše…

×