Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Nhựa Nhị Bình

7,773 views

Published on

Công ty môi trường Newtech Co hoàn thành đề án bảo vệ môi trường cho Công Ty TNHH Nhựa Nhị Bình

Published in: Environment
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Nhựa Nhị Bình

 1. 1. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 1  1  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn  ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN CÔNG TY TNHH NHỰA NHỊ BÌNH Địa chỉ: 38/5 ấp 4, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, TP.HCM CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH NHỰA NHỊ BÌNH ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI
 2. 2. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 2  2  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn MỤC LỤC MỤC LỤC.......................................................................................................................1 DANH MỤC BẢNG .......................................................................................................5 DANH MỤC HÌNH ẢNH ..............................................................................................5 MỞ ĐẦU .........................................................................................................................7 CHƯƠNG 1: MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ QUA CỦA CƠ SỞ...............................................10 1.1 Tên công ty.......................................................................................................10 1.2 Người đại diện: ................................................................................................10 1.3 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA CƠ SỞ .........................................................................10 1.3.1 Vị trí địa lý ................................................................................................10 1.3.2 Hiện trạng tự nhiên, kinh tế, xã hội xung quanh Công ty.........................11 1.4 QUY MÔ / CÔNG SUẤT, THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY...11 1.5 CHỨC NĂNG CỦA CƠ SỞ, QUY TRÌNH SẢN XUẤT ..............................12 1.6 MÁY MÓC, THIẾT BỊ SỬ DỤNG CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH....13 1.7 NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU..................................................14 1.7.1 Nhu cầu nguyên liệu..................................................................................14 1.7.2 Nhu cầu nhiên liệu: ...................................................................................14 1.7.2.1 Nhu cầu sử dụng nước:.......................................................................14 1.7.2.2 Nhu cầu sử dụng điện:........................................................................15 1.7.3 Nhu cầu lao động ......................................................................................15 1.8 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA ...................................................................17 1.8.1 Các biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động ...................17 1.8.1.1 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do nước thải.......................................17 1.8.1.2 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn..................................17 1.8.1.3 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí ..........................................18 1.8.1.4 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, rung, nhiệt thừa ..................18 1.8.2 Phòng chống cháy, nổ ...............................................................................18
 3. 3. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 3  3  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn 1.8.3 Vệ sinh an toàn lao động...........................................................................19 CHƯƠNG 2: NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ/XỬ LÝ .............................................................................................20 2.1 CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG .........................................................20 2.1.1 Nguồn chất thải rắn ...................................................................................20 2.1.1.1 Chất thải rắn sinh hoạt........................................................................20 2.1.1.2 Chất thải rắn nguy hại ........................................................................20 2.1.2 Các biện pháp xử lý chất thải rắn..............................................................21 2.1.2.1 Đối với rác thải sinh hoạt: ..................................................................21 2.1.2.2 Chất thải nguy hại: .............................................................................22 2.2 CHẤT THẢI LỎNG........................................................................................22 2.2.1 Nguồn phát sinh nước thải ........................................................................22 2.2.1.1 Nước mưa chảy tràn: ..........................................................................22 2.2.1.2 Nước thải sinh hoạt: ...........................................................................22 2.2.1.3 Tác động của chất ô nhiễm do nước thải............................................23 2.2.2 Biện pháp xử lý nước thải .........................................................................25 2.2.2.1 Nước mưa chảy tràn ...........................................................................25 2.2.2.2 Nước thải sinh hoạt.............................................................................25 2.2.3 Đánh giá hiệu quả quản lý chất thải lỏng hiện tại.....................................26 2.3 CHẤT THẢI KHÍ, TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG...................................................27 2.3.1 Nguồn gây ô nhiễm không khí..................................................................27 2.3.1.1 Nguồn phát sinh khí thải ....................................................................27 2.3.1.2 Nguồn phát sinh mùi ..........................................................................27 2.3.2 Tác động của ô nhiễm không khí ..............................................................27 2.3.3 Biện pháp kỹ thuật xử lý không khí..........................................................28 2.3.3.1 Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải giao thông................................28 2.3.3.2 Hệ thống điều hoà không khí và thông gió ........................................28
 4. 4. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 4  4  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn 2.3.4 Đánh giá hiệu quả quản lý khí thải hiện tại...............................................29 2.4 NGUỒN CHẤT THẢI NGUY HẠI................................................................31 2.4.1 Nguồn phát sinh ........................................................................................31 2.4.2 Biện pháp xử lý .........................................................................................32 2.5 NGUỒN TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG ...................................................................32 2.5.1 Nguồn gây ồn ............................................................................................32 2.5.2 Biện pháp quản lý......................................................................................33 2.5.3 Đánh giá hiệu quả quản lý tiếng ồn...........................................................33 2.6 NGUỒN Ô NHIỄM NHIỆT ............................................................................35 2.6.1 Nguồn phát sinh nhiệt ...............................................................................35 2.6.2 Biện pháp quản lý: ....................................................................................35 2.7 CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG, VẤN ĐỀ KINH TẾ - XÃ HỘI DO CƠ SỞ TẠO RA KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI ..............................................36 2.7.1 Tác động đến kinh tế.................................................................................36 2.7.2 Tác động đến giao thông khu vực.............................................................36 2.7.3 Tác động đến chất lượng cuộc sống..........................................................36 2.7.4 Sự cố hoả hoạn ..........................................................................................36 2.7.5 Tai nạn lao động........................................................................................37 CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HÀNG NĂM .......................38 3.1 Kế hoạch quản lý chất thải...............................................................................38 3.2 Kế hoạch quản lý các vấn đề môi trường không liên quan đến chất thải ........41 3.3 Kế hoạch ứng phó sự cố...................................................................................43 3.4 Kế hoạch quan trắc môi trường........................................................................44 3.5 Chế độ báo cáo:................................................................................................46 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT ............................................47
 5. 5. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 5  5  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn DANH MỤC BẢNG Bảng 1. Bảng phân tích diện tích sử dụng các khu chức năng......................................12 Bảng 2. Bảng liệt kê trang thiết bị của Công ty TNHH nhựa Nhị Bình........................13 Bảng 3. Danh mục nguyên vật liệu sử dụng tại cơ sở ...................................................14 Bảng 4. Nhu cầu sử dụng điện.......................................................................................15 Bảng 5. Danh mục chất thải nguy hại phát sinh............................................................21 Bảng 6. Kết quả giám sát chất lượng nước thải công ty TNHH nhựa Nhị Bình...........26 Bảng 7. Kết quả giám sát vi khí hậu Công ty TNHH nhựa Nhị Bình...........................29 Bảng 8. Phương pháp phân tích chất lượng không khí .................................................30 Bảng 9. Kết quả phân tích chất lượng không khí bên trong và khu vực xung quanh Công ty TNHH nhựa Nhị Bình .....................................................................................31 Bảng 10. Phương pháp phân tích chất lượng tiếng ồn ..................................................34 Bảng 11. Kết quả đo tiếng ồn khu vực cổng và trong khu vực hoạt động ....................34 Bảng 12. Kế hoạch quản lý chất thải.............................................................................40 Bảng 13. Kế hoạch quản lý các vấn đề môi trường không liên quan đến chất thải ......41 Bảng 14. Kế hoạch ứng phó sự cố.................................................................................43 Bảng 15. Kế hoạch quan trắc môi trường......................................................................44 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1. Sơ đồ vị trí Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình ....................................................11 Hình 2. Quy trình hoạt động của Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình................................13 Hình 3. Sơ đồ các biện pháp xử lý chất thải rắn phát sinh ............................................22 Hình 4. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại ba ngăn, có ngăn lọc .................................................25 Hình 5. Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt của Công ty TNHH nhựa Nhị Bình ..............38
 6. 6. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 6  6  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn DANH MỤC VIẾT TẮT BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường PCCC Phòng cháy chữa cháy QCVN Quy chuẩn Việt Nam TNHH Trách nhiệm hữu hạn Tp. HCM Thành phố Hồ Chí Minh UBND Ủy ban nhân dân
 7. 7. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 7  7  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, nền kinh tế của Việt Nam có nhiều chuyển biến mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng. Đảng và Nhà nước luôn xem mục tiêu phát triển kinh tế là động lực cho quá trình Công nghiệp hóa, hiện đại hoá Đất nước. Ngày càng có nhiều Công ty, Xí nghiệp được xây dựng. Tuy nhiên, bất kỳ ngành sản xuất, kinh doanh nào cũng có khả năng phát sinh ra các loại chất thải gây ô nhiễm môi trường và gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như cuộc sống của con người và cũng là nguyên nhân góp phần vào sự suy thoái môi trường, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Chính vì các lý do nêu trên mà chiến lược về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững Đất nước đang ngày càng được sự quan tâm của các cơ quan chức năng cũng như các nhà khoa học. Nhằm thi hành nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ môi trường, Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình tiến hành lập Đề án Bảo vệ Môi trường đơn giản. Đây là báo cáo được xây dựng trên cơ sở hoạt động dự án, từ đó tiến hành thiết lập những tác động tích cực và tiêu cực đến lĩnh vực đặc biệt là môi trường tự nhiên do dự án mang lại. Trên cơ sở đó, đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tác động xấu đến môi trường, đưa ra các chính sách hoạt động cụ thể và chương trình hành động trong thời gian sắp tới vì một môi trường trong lành trong tương lai. Giới thiệu chung về dự án Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình hoạt động theo giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 29 tháng 05 năm 2009 và chứng nhận thay đổi lần 4 vào ngày 27 tháng 09 năm 2012 tại số 38/5 ấp 4, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, TP.HCMvới ngành nghề kinh doanh: Bánbuôn chuyên doanh khác (mã ngành: G466). (Kèm bản sao giấy phép – phụ lục). Do chưa ý thức đầy đủ về pháp luật và bảo vệ môi trường nên Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình đã đi vào hoạt động từ tháng ngày 01 tháng 07 năm 2009 mà không có Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo
 8. 8. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 8  8  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn vệ môi trường, giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường nên theo mục a) khoảng 1 điều 15 của thông tư 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 03 năm 2012 thì phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Đề án Bảo vệ Môi trường được xây dựng dựa trên những mục tiêu cụ thể sau:  Phân tích, đánh giá các tác động đến môi trường do các hoạt động của dự án.  Trên cơ sở của những phân tích đánh giá đó, xây dựng và đề ra các biện pháp tổng hợp, khả thi và giảm thiểu các tác động tiêu cực do hoạt động mà dự án gây ra, nhằm bảo vệ môi trường để ổn định và phát triển kinh tế – xã hội ở khu vực dự án. Cơ sở pháp lý  Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;  Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ về việc quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;  Nghị định số 35/2014/NĐ-CP sửa đổi 1 số điều của Nghị địnhsố 29/2011/NĐ- CP về việc quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;  Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 03 năm 2012 quy định về việc lập, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.  Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;  Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/04/2007 của Chính phủ về việc Quản lý chất thải rắn;  Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011 của Bộ Tài nguyên Môi
 9. 9. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 9  9  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn trường về việc quản lý chất thải nguy hại;  Thông tư 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 về hướng dẫn một số điều của Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;  Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường;  Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;  Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.
 10. 10. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 10  1 0  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn CHƯƠNG 1: MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ QUA CỦA CƠ SỞ 1.1 Tên công ty Tên công ty viết bằng Tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NHỰA NHỊ BÌNH Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Nhi Binh Plastic Company Limited 1.2 Người đại diện: Người đại diện theo pháp luật của công ty: Ông HOÀNG THANH ĐOÀN Chức danh: GIÁM ĐỐC Địa chỉ công ty: 38/5 ấp 4, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, TP.HCM. Phương tiện liên lạc:  Điện thoại: (08) 3712 3748 - Fax: (08) 3712 3749  Địa chỉ kinh doanh: 38/5 ấp 4, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, TP.HCM. 1.3 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA CƠ SỞ 1.3.1 Vị trí địa lý  Khu vực Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình nằm tại địa chỉ 38/5 Ấp 4, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, TP.HCM, với các vị trí tiếp giáp như sau: - Phía trước: giáp đường. - Phía sau: giáp nhà dân. - Bên trái: giáp nhà dân. - Bên phải: giáp nhà dân.  Tọa độ địa lý: - Vĩ tuyến: 10° 55' 9.7176" Bắc; - Kinh tuyến: 106° 40' 29.892" Đông.
 11. 11. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 11  1 1  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn Hình 1. Sơ đồ vị trí Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình 1.3.2 Hiện trạng tự nhiên, kinh tế, xã hội xung quanh Công ty Về tự nhiên: cách công ty 300 m về hướng Bắclà Sông Sài Gòn. Sông là nơi sinh sống chủ yếu của động thực vật nước như dừa nước, cây bần và các loại cá khác. Ngoài ra, đây cũng là tiếp nhận nguồn nước thải sinh hoạt từ khu dân cư . Về kinh tế - xã hội: khu vực xung quanh công ty thưa thớt dân cư và cơ sở kinh doanh khác, vị trí công ty cách UBND xã Nhị Bình 600 m và cách trường học 800 m về hướng Tây Nam. 1.4 QUY MÔ/CÔNG SUẤT, THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Công ty TNHH nhựa Nhị Bình bắt đầu đi vào hoạt động từ đầu tháng 07 năm 2009.Tổng diện tích sử dụng của công ty là 1.944 m2 , mục đích sử dụng: để làm xưởng sản xuất ép nhựa ( kèm theo hợp đồng thuê mặt bằng ở phần phụ lục). Sản phẩm của công ty chủ yếu là sản phẩm được ép từ nhựa.Lượng sản phẩm hàng
 12. 12. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 12  1 2  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn tháng có thể chênh lệch theo đơn đặt hàng của khách hàng, tuy nhiên mức trung bình dao động 1.000.000 sản phẩm/tháng. Trong phần diện tích 1.944 m2 , Công ty TNHH nhựa Nhị Bìnhchia ra thành các khu vực chức năng bao gồm: Khu ăn uống, phòng bảo vệ, xưởng sản xuất, kho chứa thành phẩm, văn phòng và phòng vệ sinh. Bảng 1. Bảng phân tích diện tích sử dụng các khu chức năng STT Tên phân khu chức năng Diện tích m2 Chiếm tỷ lệ % 1 Phòng bảo vệ 10 0.5 2 Khu ăn uống 350 18 3 Xưởng sản xuất 950 48,9 4 Kho chứa thành phẩm 350 18 5 Văn phòng 70 3,6 6 Phòng vệ sinh 10 0,5 7 Khuôn viên 204 10,5 Tổng cộng 1.944 100% (Nguồn: Công ty TNHH nhựa Nhị Bình) 1.5 CHỨC NĂNG CỦA CƠ SỞ, QUY TRÌNH SẢN XUẤT Hoạt động chính của Công ty TNHH nhựa Nhị Bình là sản xuất các sản phẩm từ nhựa. Quy trình hoạt động của công ty được thực hiện theo sơ đồ sau:
 13. 13. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 13  1 3  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn Hình 2. Quy trình hoạt động của Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình  Thuyết minh quy trình Nguyên liệu mua vào là hạt nhựa nguyên sinh. Trong quy trình sản xuất, hạt nhựa nguyên sinh qua phễu vào máy ép. Sau khi qua máy ép, hạt nhựa được ép theo khuôn thành sản phẩm theo yêu cầu khách hàng. Sản phẩm sau đó sẽ được đóng gói và chuyển vào kho lưu trữ chuẩn bị giao hàng cho khách. 1.6 MÁY MÓC, THIẾT BỊ SỬ DỤNG CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Danh mục trang thiết bị của Công ty TNHH nhựa Nhị Bình được liệt kê trong bảng sau: Bảng 2. Bảng liệt kê trang thiết bị của Công ty TNHH nhựa Nhị Bình STT Tên thiết bị Số lượng (cái) 1 Máy ép nhựa 13 Nguyên vật liệu: Nhựa Máy ép Sản phẩm Đóng gói Nhập kho Giao cho khách hàng
 14. 14. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 14  1 4  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn 2 Máy nén khí 02 3 Máy xay nhựa 02 4 Máy trộn 01 5 Máy in 01 (Nguồn: Công ty TNHH nhựa Nhị Bình) 1.7 NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU 1.7.1 Nhu cầu nguyên liệu Với loại hình kinh doanh là sản xuất bao bì, sản phẩm từ plastic nên nguyên vật liệu cơ sở sử dụng chủ yếu là hạt nhựa nguyên sinh. Bảng 3. Danh mục nguyên vật liệu sử dụng tại cơ sở TT Nguyên liệu thô/hoá chất Số lượng trung bình/năm 1 Hạt nhựa nguyên sinh 360.000 kg (Nguồn: Công ty TNHH nhựa Nhị Bình) 1.7.2 Nhu cầu nhiên liệu: 1.7.2.1 Nhu cầu sử dụng nước: Nhu cầu sử dụng nước của Công ty TNHH nhựa Nhị Bình tương đối ổn định giữa các tháng. Công ty sử dụng nước giếng cho hoạt động sinh hoạt của công nhân viên và vệ sinh nhà xưởng. Ước tính lượng nước này rất ít, chỉ khoảng 45 m3 / tháng, tương đương chỉ khoảng 1,5 m3 /ngày.(Nguồn: Công ty TNHH nhựa Nhị Bình) Tính theo tiêu chuẩn quy định: Lượng nước thải phát sinh từ hoạt động kinh doanh như sau: + Nhân viên: 40 người x 50 lít/người/ngày = 2.000 lít/ngày = 2,0 m3 /ngày
 15. 15. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 15  1 5  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn Tính toán dựa vào TCVN 4513:88 - Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế và TCXDVN 33:2006 - Cấp nước mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế và một số quy định khác có liên quan. 1.7.2.2 Nhu cầu sử dụng điện: Công ty TNHH nhựa Nhị Bình sử dụng nguồn điện của điện lưới quốc gia để cung cấp cho quá trình hoạt động của Công ty. Nhu cầu sử dụng điện trung bình trong 3 tháng gần đây của công ty TNHH nhựa Nhị Bình là 56.372 kWh/tháng, tương đương với 676.464 kWh/năm, 1.879 kWh/ngày. Bảng 4. Nhu cầu sử dụng điện STT Thời gian tiêu thụ Lượng điện sử dụng (Kwh/tháng) Đợt 1 Đợt 2 1 Tháng 06/2014 28.760 25.724 2 Tháng 07/2014 30.818 22.090 3 Tháng 08/2014 36.792 24.930 Trung bình 56.371,33 (Nguồn: Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình) 1.7.3 Nhu cầu lao động Với số lao động thường xuyên làm việc và trực tiếp sản xuất là 40 người, số lao động trên đều được tập huấn kiến thức về an toàn lao động.
 16. 16. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 16  1 6  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn (Nguồn: Công ty TNHH nhựa Nhị Bình)
 17. 17. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 17  1 7  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn 1.8 TÌNHHÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA 1.8.1 Các biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động 1.8.1.1 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do nước thải - Nước mưa chảy tràn So với nước thải, nước mưa được quy ước là nước sạch và được phép xả vào hệ thống cống chung của thành phố. - Nước thải sinh hoạt Đối với nước thải phát sinh từ khu vực vệ sinh: cơ sở xây dựng 01 bể tự hoại 3 ngăn có ngăn phân huỷ, ngăn lắng, ngăn lọc. Bùn tự hoại được chủ cơ sở thuê xe hút chuyên dùng (loại xe hút hầm cầu) của cơ quan dịch vụ môi trường tại địa phương đến hút và chuyển đi nơi khác xử lý, định kỳ 06 tháng/ lần. Bên cạnh đó, để giảm thiểu lượng nước sử dụng cơ sở còn khuyến khích nhân viên sử dụng tiết kiệm nước để tránh gây lãng phí tài nguyên và bảo vệ môi trường. 1.8.1.2 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn Chất thải rắn phát sinh khi công ty đi vào hoạt động gồm chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn nguy hại: - Chất thải rắn sinh hoạt: công ty trang bị thùng chứa rác có nắp đậy trong cơ sở đặt tại nơi thoáng mát, xa bếp, nguồn nước, lửa, … và tránh bị động vật bơi rác.Việc thu gom chất thải rắn hữu cơ được tổ chức hàng ngày.Tất cả chất thải rắn được tập trung lại khu tập kết rác đã được bố trí, được đặt tại vị trí tiếp giáp phía sau cơ sở để tránh khí Hydrosunfua H2S phân huỷ từ chất thải rắn sinh hoạt làm ảnh hưởng đến nhân viên và môi trường xung quanh.Công ty đã ký hợp đồng thu gom chất thải rắn sinh hoạt với đơn vị thu gom rác dân lập, định kỳ thu gom 2 ngày 1 lần. - Chất thải rắn nguy hại: hiện cơ sở đã có biện pháp phân loại và thu gom chất thải nguy hại. Công ty đã lập Sổ chủ nguồn thải quản lý chất thải nguy hại theo đúng Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011 quy định về quản lý chất thải nguy hại, mã
 18. 18. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 18  1 8  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn số: QLCTNH 79.004923.T ngày 01/07/2014 do Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh cấp. Hàng tuần, nhân viên quản lý đều tiến hành kiểm tra giám sát lại toàn bộ mặt bằng công ty và ghi nhận vào sổ theo dõi. 1.8.1.3 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí Công ty bố trí nhân viên dọn dẹp vệ sinh thường xuyên nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường cho cảnh quan sạch đẹp. Tập kết rác thải tại khu vực cố định tránh xa khu vực ăn uống và khu dân cư, sử dụng thùng chứa rác chuyên dụng có nắp đậy, bao chứa rác được bao gói kỹ càng tránh phát sinh mùi gây ô nhiễm môi trường xung quanh. 1.8.1.4 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, rung, nhiệt thừa  Đối với tiếng ồn và rung Nguồn gây tiếng ồn tại cơ sở chủ yếu phát sinh từ hoạt động của máy móc thiết bị trong nhà Xưởng. Giao thông ở khu vực quanh công ty thưa thớt nên hầu như không gây ồn nhiều. - Bố trí phân lập các bộ phận gây ồn trong xưởng cách xa nhau để giảm tác động lan truyền của sóng âm. Bố trí tường cách âm giữa các bộ phận. - Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị. - Mở thêm nhiều cửa sổ có các cánh chớp xung quanh nhà xưởng, hạn chế tích tụ ồn trong nhà xưởng bằng cách ohaan tán òn theo nhiều hướng khác nhau. - Trồng cây xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền tiếng ồn ra bên ngoài.  Đối với nhiệt thừa: Tăng cường thông gió tự nhiên, bố trí máy hơi nước tại khu vực Xưởng. 1.8.2 Phòng chống cháy, nổ - Cách ly khu vực lưu trữ nhiên liệu với nguồn dễ gây cháy đảm bảo an toàn cháy nổ trong khu vực.
 19. 19. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 19  1 9  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn - Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các đường ống dẫn điện. - Treo bảng thông báo phòng cháy chữa cháy theo quy định. - Tập huấn cho nhân viên về cách sử dụng cũng như các thao tác thực hiện biện pháp phòng cháy chữa cháy. - Bọc kín các điểm nối bằng vật liệu cách điện. - Kiểm tra công suất thiết bị phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn. - Cảnh báo và treo biển báo khi sửa chữa điện. - Tổ chức tuyên truyền, giáo dục và định kỳ kiểm tra, bảo trì hệ thống điện. - Giữ gìn vệ sinh môi trường trong các khu vực nhạy cảm dễ xảy ra cháy nổ như bếp ăn và hệ thống điện, không cho động vật gặm nhấm phá hoại các đường dây điện. 1.8.3 Vệ sinh an toàn lao động - Tổ chức học tập nghiệp vụ cho toàn bộ nhân viên trong công ty. - Đào tạo và cung cấp thông tin về vệ sinh an toàn lao động. - Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn nhân viên thực hiện các công việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.
 20. 20. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 20  2 0  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn CHƯƠNG 2: NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ/XỬ LÝ 2.1 CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG 2.1.1 Nguồn chất thải rắn Do đặc điểm hoạt động của công ty là sản xuất các sản phẩm từ nhựa nên chất thải rắn phát sinh chủ yếu từ các hoạt động sinh hoạt của nhân viên, chất thải rắn từ các hoạt động sản xuất của công ty, cụ thể: 2.1.1.1 Chất thải rắn sinh hoạt Thành phần chính chủ yếu gồm vỏ trái cây, thức ăn dư thừa, bao bì, túi nilông, giấy, vỏ hộp, ... Đây là những chất hữu cơ nên dễ bị phân hủy, gây mùi khó chịu, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực. Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh do hoạt động sinh hoạt của khách và nhân viên trong công ty, bao gồm: - Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của nhân viên, quản lý chủ yếu là các chất có nguồn gốc từ giấy như các loại bao bì, giấy, túi nilon, hộp đựng thức ăn, vỏ chai, lon nước ngọt, … làm từ kim loại, thủy tinh, nhựa chiếm khoảng 2,2% - 4,7%; - Các loại chất vô cơ như plastic, PVC, … chiếm khoảng 6% - 8%; Tổng số lượng cán bộ, công nhân viên trong công ty là 40 người, hàng ngày phát sinh khoảng 25 kg/ngày rác thải, vậy trong 1 năm tổng lượng chất thải sinh hoạt là 9.000 kg/năm. 2.1.1.2 Chất thải rắn nguy hại Các loại chất thải nguy hại có tên trong danh mục chất thải nguy hại qui định tại thông tư Số: 12/2011/TT-BTNMT có thành phần bao gồm: giẻ lau dính các thành phần nguy hại, bóng đèn huỳnh quang hỏng, dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải... Khối lượng chất thải được thể hiện trong bảng sau:
 21. 21. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 21  2 1  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn Bảng 5. Danh mục chất thải nguy hại phát sinh TT Tên chất thải Trạng thái tồn tại (Rắn/lỏng/bùn) Số lượng trung bình (kg/năm) Mã CTNH 1 Hộp mực in thải có các thành phần nguy hại Rắn 15 08 02 04 2 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 24 16 01 06 3 Giẻ lau bị nhiễm các thành phần nguy hại Rắn 6 18 02 01 4 Pin, ắc quy thải Rắn 4 16 01 12 5 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải Lỏng 40 17 02 03 Tổng 89 (Nguồn: Công ty TNHH nhựa Nhị Bình) 2.1.2 Các biện pháp xử lý chất thải rắn 2.1.2.1 Đối với rác thải sinh hoạt: Lượng chất thải được chứa trong thùng rác chuyên dụng có nắp đậy và tập trung một chỗ trong công ty. Hiện công ty TNHH nhựa Nhị Bình đang hợp đồng với Tổ thu gom rác xã Nhị Bình, huyện Hóc môn. Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại trước khi
 22. 22. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 22  2 2  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn giao thu gom xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tần suất thu gom là 2 ngày 1 lần. Hình 3. Sơ đồ các biện pháp xử lý chất thải rắn phát sinh 2.1.2.2 Chất thải nguy hại: Hiện tại chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của Công ty được thu gom và lưu trữ đúng nơi quy định. Hiện công ty đang tìm đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý đúng quy định của Pháp luật. 2.2 CHẤT THẢI LỎNG 2.2.1 Nguồn phát sinh nước thải Quy trình sản xuất của công ty hầu như không phát sinh nước thải nên nguồn thải phát sinh từ 2 nguồn chính: 2.2.1.1 Nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn trên một phần diện tích nhỏ công ty do công ty có mái che hầu như toàn bộ khu vực. Trong quá trình chảy trên bề mặt có thể kéo theo một số các chất bẩn, bụi,... Tuy nhiên nước mưa chảy tràn có tính chất ô nhiễm nhẹ và được qui ước sạch cho nên được phép thoát trực tiếp vào hệ thống thoát nước khu vực. 2.2.1.2 Nước thải sinh hoạt: Nguồn gốc phát sinh nước thải trong quá trình hoạt động của công ty gồm: Chất thải rắn sinh hoạt Chất thải vô cơ: bao bì, nylon, carton… Chất thải hữu cơ: thức ăn thừa, phần thực phẩm thải bỏ Hợp đồng với Tổ thu gom rác xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn.
 23. 23. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 23  2 3  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn  Nước thải sinh hoạt của công nhân viên.  Nước lau rửa sàn, nhà vệ sinh. Nguồn nước sử dụng được cung cấp từ nguồn nước giếng.Trung bình một tháng, lượng nước sử dụng khoảng 45 m3 /tháng. Lượng nước thải được ước tính bằng 100% nước sử dụng, vậy lượng nước thải phát sinh một ngày khoảng 1,5 m3 /ngày. Thành phần các chất ô nhiễm chủ yếu có trong loại nước thải này gồm: các chất rắn lơ lửng, các chất hữu cơ, vi sinh gây bệnh, các chất tẩy rửa và các phế thải khác… 2.2.1.3 Tác động của chất ô nhiễm do nước thải - Tác động của các chất hữu cơ: Việc ô nhiễm hữu cơ sẽ dẫn đến suy giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước do vi sinh vật sử dụng oxy hòa tan để phân hủy các chất hữu cơ. Nồng độ oxy hòa tan dưới 50% bão hòa có khả năng gây ảnh hưởng tới sự phát triển của tôm, cá. Oxy hòa tan giảm không chỉ gây tác hại nghiêm trọng đến tài nguyên thủy sinh mà còn làm giảm khả năng tự làm sạch của nguồn nước. - Tác động của chất rắn lơ lửng: các chất rắn lơ lửng hạn chế độ sâu tầng nước được ánh sáng chiếu xuống, gây ảnh hưởng tới quá trình quang hợp của tảo, rong rêu… và do đó cũng là tác nhân gây ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên thủy sinh. Chất rắn lơ lửng gây khó chịu cho loài cá do các hạt nhỏ chui vào mang cá đồng thời gây tác hại về mặt cảm quan (tăng độ đục nguồn nước) và gây bồi lắng. - Tác động của các chất dinh dưỡng (N,P): sự dư thừa chất dinh dưỡng dẫn đến sự phát triển, gần như bùng nổ của những loài tảo, sau đó sự phân hủy các tảo đó lại hấp thụ rất nhiều oxy. Thiếu oxy, nhiều thành phần trong nước lên men và thối. Ngoài ra, các loài tảo nổi trên mặt nước tạo thành lớp màng khiến cho bên dưới không có ánh sáng. Quá trình quang hợp của các thực vật tầng dưới bị ngưng trệ. Nồng độ N cao hơn 1,0 mg/l và phospho cao hơn 0,01 mg/l tại các dòng sông chảy chậm là điều kiện gây nên sự bùng nổ của tảo (hiện tượng phú dưỡng) tác động xấu tới chất lượng nước, ảnh hưởng tới phát triển thủy sản, du lịch và cấp nước.
 24. 24. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 24  2 4  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn
 25. 25. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 25  2 5  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn 2.2.2 Biện pháp xử lý nước thải 2.2.2.1 Nước mưa chảy tràn Toàn bộ khuôn viên cơ sở được bê tông hóa hoàn toàn, nên nước mưa tương đối sạch, bề mặt các khu vực văn phòng, khu vực ăn uống và các khu vực khác bên trong công ty…sẽ được thường xuyên quét dọn, làm vệ sinh nhằm làm giảm thiểu sự lôi cuốn các chất dơ bẩn khi nước mưa chảy tràn qua khuôn viên công ty. Toàn bộ lượng nước mưa được thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. 2.2.2.2 Nước thải sinh hoạt Nước thải từ các nhà vệ sinh của công ty được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn, có ngăn lọc. Sơ đồ bể tự hoại được thể hiện hình sau: 1- Ống dẫn nước thải vào bể. 2- Ống thông hơi. 3- Nắp thăm (để hút cặn). 4- Ngăn định lượng xả nước thải đến công trình xử lý tiếp theo. Thuyết minh quy trình hoạt động của bể tự hoại + Nguyên tắc:Nước thải đưa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai trò làm bể chứa - lên men kỵ khí, đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong dòng nước thải. Nhờ các vị trí ống dẫn, nước thải chảy qua bể lắng theo chiều chuyển động từ dưới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở đáy bể trong điều kiện động, các chất bẩn hữu cơ được các vi sinh vật hấp thụ và chuyển hóa. Ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí, có tác dụng làm sạch bổ sung nước thải, nhờ các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt các hạt của lớp vật liệu lọc và ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo nước. Lớp vật liệu lọc bao gồm 3 lớp; lớp sạn 1 x 3cm, lớp cát vàng, Hình 4. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại ba ngăn, có ngăn lọc
 26. 26. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 26  2 6  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn lớp đá 4 x 6cm. Bên trên lớp vật liệu có đặt máng nước tràn bằng bê tông để nước từ bể lắng được tràn đều trên bề mặt lớp lọc. + Tiêu chuẩn đạt được: Sử dụng bể tự hoại 3 ngăn để xử lý nước thải sinh hoạt cho phép đạt hiệu suất tốt, ổn định. Hiệu suất xử lý trung bình theo hàm lượng cặn lơ lửng SS, nhu cầu oxy hóa học COD, nhu cầu oxy sinh hóa BOD5 từ 50 - 60%. 2.2.3 Đánh giá hiệu quả quản lý chất thải lỏng hiện tại. Để đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường nước thải tại công ty, ngày 29/08/2014 Công ty TNHH nhựa Nhị Bình kết hợp cùng vớicông ty TNHH dịch vụ phân tích kỹ thuật môi trường Công Nghê Mớiđã tiến hành lấy mẫu và phân tích nước thải tại đầu ra của hệ thống thoát nước thải. Chất lượng nước thải của cơ sở được trình bày trong bảng sau: Bảng 6. Kết quả giám sát chất lượng nước thải công ty TNHH nhựa Nhị Bình STT Thông số Đơn vị Phương pháp thử nghiệm Kết quả thử nghiệm QCVN 14:2008/BT NMT Cột B 01 pH -- TCVN 6492 – 2011(*) 7,1 5-9 02 TSS mg/L TCVN 6625 – 2000 (*) 27,3 100 03 BOD5 mgO2/L TCVN 6001:2008 43,2 50 04 Nitrat mg/L EPA 352.1 7,3 50 05 Photphat mg/L TCVN 6202:2008 2,1 10 06 Amonia Mg/L SMEWW 4500-NH3-F 8,2 10 07 T. Coliforms MPN/100ml SMEWW 9221 B – 2005 4.600 5.000
 27. 27. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 27  2 7  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn (Nguồn: Công ty TNHH DV PT KT Môi trường Công Nghệ Mới)  Nhận xét: Kết quả phân tích được so sánh với QCVN 14:2008/BTNMT Cột B – Tiêu chuẩn về nước thải sinh hoạt do Bộ trưởng BTNMT ban hành. Kết quả cho thấy đa số các thông số phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT. 2.3 CHẤT THẢI KHÍ, TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 2.3.1 Nguồn gây ô nhiễm không khí 2.3.1.1 Nguồn phát sinh khí thải Nguồn phát sinh khí thải chủ yếu của hoạt động kinh doanh cơ sở là khí thải phát sinh từ các phương tiện xe máy, ô tô tải ra vào cơ sở. Trong nguồn khí thải này bao gồm các khí độc sau: CO, SO2, NO2, CO2… 2.3.1.2 Nguồn phát sinh mùi Nguồn phát sinh mùi hôi tại cơ sở chủ yếu từ khu tập kết chất thải rắn. Với quy mô nhỏ và số lượng nhân viên của Công ty TNHH nhựa Nhị Bình không nhiều (40 người). Rác sinh hoạt của toàn bộ công ty sẽ được thu gom tập trung, lưu chứa tại thùng rác được bố trí sẵn và có hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đến nơi xử lí 2 ngày 1 lần. Tuy nhiên, quá trình lưu chứa rác sinh hoạt, chủ yếu là rác hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học rất cao, sẽ phát sinh mùi hôi tại khu vực chứa rác nếu không có biện pháp che chắn và quản lí hợp lí. 2.3.2 Tác động của ô nhiễm không khí Các ảnh hưởng của khí thải:  Khi phổi tiếp nhận một lượng khí thải nhất định thì sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh, gan và đường hô hấp... với các triệu chứng như: hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, co giật...  NO: suy giảm quá trình tuần hoàn, vận chuyển oxy của máu
 28. 28. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 28  2 8  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn  NO2 với nồng độ 15 - 50 ppm có khả năng gây nguy hiểm cho phổi, tim, gan của người và cả động vật, có nguy cơ gây tử vong.  Các khí NO, NO2 sẽ kết hợp với hơi nước tạo thành acid HNO3 làm ăn mòn các thiết bị bằng kim loại  NOx là một trong những khí gây hiệu ứng nhà kính. KhíCO rất độc. Nếu trong không khí có CO nồng độ khoảng 250 ppm sẽ khiến con người bị tử vong vì ngộ độc. Nồng độ giới hạn của CO trong không khí là 32 ppm. 2.3.3 Biện pháp kỹ thuật xử lý không khí 2.3.3.1 Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải giao thông Xung quanh công ty và khu vực phục vụ ăn uống có nhiều cây xanh vừa tạo không gian xanh thoáng mát, thư giãn, vừa ngăn được lượng bụi phát sinh từ hoạt động giao thông góp phần hạn chế ảnh hưởng của bụi và khí thải giao thông đến khu vực ăn uống bên trong cơ sở.  Thường xuyên quét dọn vệ sinh và phun nước chống bụi.  Khu vực ăn uống được xây dựng thông thoát và bố trí các máy quạt và thông gió để làm giảm nhiệt. Ngoài ra, xung quanh công ty có nhiều cây xanh vừa giảm lượng bụi phát tán, khí thải và nhiệt thừa phát sinh. Đối với các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu tới cơ sở, chủ cơ sở quy định các phương tiện ra vào cơ sở hạn chế phát ra tiếng ồn, di chuyển với tốc độ dưới 5km/h vào các khung giờ hợp lý từ 8h-8h30nhằm giảm lượng bụi phát sinh, đảm bảo khí thải xung quanh dự án đạt QCVN 05:2013/BTNMT và không gây ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh. 2.3.3.2 Hệ thống điều hoà không khí và thông gió Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh khu vực ăn uống sạch sẽ, giảm thiểu lượng bụi phát tán ra ngoài. Sử dụng thùng đựng rác chuyên dụng có nắp đậy bằng nhựa tổng hợp để ngăn
 29. 29. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 29  2 9  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn sự phát tán mùi hôi do quá trình phân hủy rác thải mang lại.Các chất thải rắn thường xuyên được thu gom chuyển đi, không để quá lâu tránh sự phân huỷ của các chất sinh ra các khí gây ô nhiễm môi trường. Bằng các biện pháp thông gió và máy hơi nước làm mátđể luôn duy trì điều kiện trong lành và mát mẻ trong xưởng sản xuất đảm bảo điều kiện làm việc cho nhân viên. 2.3.4 Đánh giá hiệu quả quản lý khí thải hiện tại Để đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường không khí xung quanh và trong khu vực hoạt động của Công ty TNHH nhựa Nhị Bình, ngày 29/08/2014công ty đã kết hợp cùng với Công ty TNHH DV PT KT Môi trường Công Nghệ Mớiđã tiến hành lấy mẫu và phân tích khí thải ở khu vực cổng ra vào, khu vực xưởng sản xuất của công ty TNHH nhựa Nhị Bình.  Chỉ tiêu giám sát vi khí hậu tại Công ty TNHH nhựa Nhị Bình Bảng 7. Kết quả giám sát vi khí hậu Công ty TNHH nhựa Nhị Bình STT Vị trí đo Độ ồn (dBA) Nhiệt độ (OC) Tốc độ gió 1 Trước cổng 65,9 – 67,8 31,1 0,6 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn QCVN 26 : 2010/BTNMT Khu vực thông thường Từ 6 giờ - 21 giờ: 70 21 giờ đến 6 giờ: 55 - 2 Khu vực trong khu vực sản xuất 72,5 – 75,9 30,3 0,3 Tiêu chuẩn vệ sinh lao động (Theo QĐ số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002)  85  32 0,2 – 1,5 Nguồn: Công ty TNHH DV PT KT Môi trường Công Nghệ Mới
 30. 30. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 30  3 0  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn Kết luận: So sánh các kết quả phân tích với các quy chuẩn cho thấy điều kiện vi khí hậu tại khu vực hoạt động, khu vực cổng của công ty TNHH nhựa Nhị Bình đều đạt quy chuẩn cho phép QCVN 26 : 2010/BTNMT và QĐ 3733/2002/ QĐ-BYT.  Hiện trạng chất lượng không khí (khu vực cổng và khu vực hoạt động) tại Công ty TNHH nhựa Nhị Bình  Phương pháp phân tích Việc phân tích chất lượng không khí (khu vực cổng và khu vực hoạt động) được Công ty TNHH DV PT KT Môi trường Công Nghệ Mớithực hiện theo phương pháp sau: Bảng 8. Phương pháp phân tích chất lượng không khí TT Thông số Đơn vị Phương pháp thử nghiệm 01 Bụi mg/m3 TCVN 5067 – 1995 02 SO2 mg/m3 TCVN 5971 – 1995 03 NO2 mg/m3 TCVN 6137 – 2009 04 CO mg/m3 TCVN 5972:1995 Nguồn: Công ty TNHH DV PT KT Môi trường Công Nghệ Mới  Tiêu chuẩn so sánh Chất lượng không khí tại công ty TNHH nhựa Nhị Bình ở vị trí khu vực cổng ra vào và khu vực hoạt động phải đạt giá trị cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn về chất lượng không khí xung quanh.  Kết quả đo được Kết quả chất lượng không khí của Công ty TNHH nhựa Nhị Bình được thể hiện
 31. 31. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 31  3 1  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn trong bảng sau: Bảng 9. Kết quả phân tích chất lượng không khí bên trong và khu vực xung quanh Công ty TNHH nhựa Nhị Bình Kết quả thử nghiệm Thôngsố Bụi (mg/m3 ) SO2 (mg/m3 ) NO2 (mg/m3 ) CO (mg/m3 ) Khu vực cổng 0,13 0,025 0,054 4,20 QCVN 05:2013/BTNMT 0,3 0,35 0,2 30 Khu vực hoạt động 3,6 0,076 0,152 7,13 QĐ 3733/2002/ QĐ - BYT 8 5 5 20 (Nguồn: Công ty TNHH DV PT KT Môi trường Công Nghệ Mới)  Ghi chú: Kết quả phân tích chỉ có giá trị tại thời điểm đo đạc  Nhận xét chung: Kết quả phân tích chất lượng không khí tại công ty TNHH nhựa Nhị Bình cho thấy các chỉ tiêu môi trường không khí tại khu vực cổng ra vào, khu vực hoạt động đều đạt QCVN 05:2013/BTNMT . 2.4 NGUỒN CHẤT THẢI NGUY HẠI 2.4.1 Nguồn phát sinh Trong quá trình hoạt động của cơ sở cũng thường phát sinh chất thải nguy hại,
 32. 32. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 32  3 2  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn nếu không có nhận thức và hiểu biết đầy đủ thì cũng là một nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng. Các chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên là: giẻ lau dính các thành phần nguy hại, bóng đèn huỳnh quang hỏng, dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải… Đây là chất thải nguy hại cần phải có biện pháp kiểm soát. Lượng chất thải rắn nguy hại ước tính khoảng 89kg/năm. 2.4.2 Biện pháp xử lý Lượng chất thải nguy hại phát sinh không nhiều trong hoạt động kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, nó lại gây tác động nghiêm trọng nếu không có biện pháp thu gom và xử lý thích hợp. Hiện cơ sở đã có biện pháp thu gom riêng biệt chất thải nguy hại. Lượng chất thải này sẽ được cơ sở ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom định kỳ với tần suất 01 năm/lần và xử lý theo quy định. Cơ sở cam kết lượng chất thải nguy hại sẽ được phân loại và được cơ sở ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển theo đúng thông tư 12/2011-BTNMT. 2.5 NGUỒN TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 2.5.1 Nguồn gây ồn Tiếng ồn: chủ yếu phát sinh từ hoạt động của thiết bị, máy móc từ hoạt động trong nhà xưởng của công ty.  Ảnh hưởng của tiếng ồn  Tai người chỉ có thể chịu được tối đa tác động của tiếng ồn trong một khoảng thời gian nhất định mỗi ngày phụ thuộc vào mức ồn khác nhau. Nếu tác dụng của tiếng ồn lặp lại nhiều lần, hiện tượng mệt mỏi kéo dài, thích giác không có khả năng phục hồi hoàn toàn về trạng thái bình thường. Sau một thời gian dài sẽ phát triển thành những biến đổi có tính chất bệnh lý, dẫn đến thoái hóa trong tai, gây ra các bệnh nặng tai và bệnh điếc (Đinh Đắc Hiến và Trần Văn Địch, 2005).
 33. 33. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 33  3 3  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn  Tiếng ồn có cường độ cao và trung bình kích thích mạnh hệ thống thần kinh trung ương, gây ra rối loạn về chức năng thần kinh và thông qua hệ thống thần kinh tác động lên các cơ quan và hệ thống khác của cơ thể.  Tiếng ồn cũng gây ra những thay đổi trong hệ thống tim mạch kèm theo sự rối loạn trương lực bình thường của mạch máu và rối loạn nhịp tim. 2.5.2 Biện pháp quản lý Công ty đảm bảo duy trì tiếng ồn và các yếu tố tiếng ồn trong môi trường lao động đạt tiêu chuẩn đối với loại hình lao động trung bình do Bộ Y tế ban hành. Để hạn chế việc gây ồn ảnh hưởng đến các hộ dân lân cận công ty đã tiến hành áp dụng một số biện pháp sau:  Chấp hành đúng thời gian hoạt động theo quy định  Nhân viên công ty có ý thức trách nhiệm cao, không đùa giỡn trong giờ làm việc;  Trồng nhiều cây xanh để hạn chế tiếng ồn phát tán  Khu vực sản xuất máy móc, thiết bị không đặt sát tường, cách tường tối thiếu 0,5m, ….  Ấn định thời gian hoạt động hợp lý.  Không vận chuyển quá tải, hạn chế bóp kèn.  Khu vực hoạt động được bố trí cách biệt với khu vực văn phòng.  Có kế hoạch kiểm tra theo dõi bảo trì máy móc thiết bị (kiểm tra độ mòn chi tiết, bôi trơn, thay thế các chi tiết hỏng...) 2.5.3 Đánh giá hiệu quả quản lý tiếng ồn Để đánh giá hiện trạng chất lượng tiếng ồn, Công ty TNHH DV PT KT Môi trường Công Nghệ Mới đã thực hiện việc khảo sát và đo đạc lấy mẫu chất lượng tiếng
 34. 34. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 34  3 4  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn ồnngày 29/08/2014,vị trí lấy mẫu tại cổng ra vào của công ty và trong khu vực sản xuất của công ty TNHH nhựa Nhị Bình.  Phương pháp phân tích: Việc phân tích chất lượng tiếng ồn được Công ty TNHH DV PT KT Môi trường Công Nghệ Mới thực hiện theo phương pháp như bảng sau: Bảng 10. Phương pháp phân tích chất lượng tiếng ồn STT Chỉ tiêu phân tích Thiết bị đo 1 Tiếng ồn Đo nhanh bằng máy TES 1351 (Nguồn: Công ty TNHH DV PT KT Môi trường Công Nghệ Mới)  Tiêu chuẩn so sánh: Chất lượng tiếng ồn tại công ty TNHH nhựa Nhị Bình ở vị trí khu vực cổng ra vào phải đạt giá trị cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Tiếng Ồn tại khu vực dân cư sinh sống, hoạt động và làm việc. Chất lượng tiếng ồn tại cơ sở ở vị trí khu vực hoạt động phải đạt giá trị cho phép của QĐ 3733/2002/QĐ-BYT 10/10/2002 Quyết định của Bộ Trưởng Y Tế về việc ban hành 21 Tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động. Kết quả đo được: Kết quả chất lượng tiếng ồn tại công ty TNHH nhựa Nhị Bình được thể hiện trong bảng sau: Bảng 11.Kết quả đo tiếng ồn khu vực cổng và trong khu vực hoạt động
 35. 35. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 35  3 5  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn Điểm đo Cường độ ồn (dBA) 1. Khu vực cổng 65,9 – 67,8 2. Khu vực hoạt động 72,5 – 75,9 Giới hạn tối đa cho phép trong khu vực công cộng và khu dân cư (QCVN26:2010/BTNMT) Từ 6 giờ-21 giờ: 70 21 giờ- 6 giờ: 55 Tiêu chuẩn vệ sinh lao động (Theo QĐ 3733/2002/QĐ-BYT 10/10/2002) ≤ 85 (Nguồn: Công ty TNHH DV PT KT Môi trường Công Nghệ Mới)  Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng tiếng ồn cho thấy tiếng ồn tại khu vực cổng ra vào và trong khu vực sản đều nằm trong giới hạn cho phép, đảm bảo điều kiện làm việc cho nhân viên. Tại các điểm đo đạc tiếng ồn đều đạt QCVN 26:2010/BTNMT và TCVSLĐ 3733/2002/QĐ/BYT. Mức ồn đo được tại các điểm trong cơ sở tác động từ khoảng 65,9 dBA đến 75,9dBA. Công ty cam kết chất lượng tiếng ồn tại cơ sở sẽ đạt chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT và TCVSLĐ 3733/2002/QĐ/BYT. 2.6 NGUỒN Ô NHIỄM NHIỆT 2.6.1 Nguồn phát sinh nhiệt Nhiệt phát sinh do sự thải nhiệt của các thiết bị máy móc trong khu xưởng sản xuất. 2.6.2 Biện pháp quản lý: Khu vực sản xuất được xây dựng thông thoát, bố trí các máy hơi nước và thông gió để làm giảm nhiệt.Thường xuyên làm sạch hệ thống máy hơi nước vàloại bỏ các lớp bụi bịt các lớp thông gió trên cục máy ít nhất một lần một tháng.
 36. 36. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 36  3 6  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn 2.7 CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG, VẤN ĐỀ KINH TẾ - XÃ HỘI DO CƠ SỞ TẠO RA KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI 2.7.1 Tác động đến kinh tế Việc xây dựng Công ty nhằmsản xuất các sản phẩm từ nhựa phục vụ cho nhu cầu của người dân trong khu vực địa phương và khu vực lân cận. Góp phần phát triển đô thị hóa và nâng cao mức sống trong phạm vi địa phương, cải thiện điều kiện cảnh quan và vệ sinh môi trường trong khu vực. Đào tạo được đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm trong việc phát triển đầu tư và xây dựng trong giai đoạn mới, giai đoạn của cơ chế thị trường. 2.7.2 Tác động đến giao thông khu vực Khi dự án đi vào hoạt động không làm gia tăng thêm nhiều lượng xe lưu thông trong khu vực, chủ yếu là xe ôtô vận chuyển nguyên vật liệu và thành phẩm. Vì vậy, việc tác động của dự án đến tình hình giao thông là không đáng kể. 2.7.3 Tác động đến chất lượng cuộc sống - Dự án có tác động tích cực, góp phần làm nâng cao chất lượng cuộc sống của những người thụ hưởng. - Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường khu vực. - Tăng cường an toàn phòng chống cháy nổ. - Góp phần nâng cao nếp sống và điều kiện sống của nhân dân trong khu vực. - Tạo môi trường sống hiện đại, văn minh cho người dân địa phương. 2.7.4 Sự cố hoả hoạn Các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ có thể do: - Vận chuyển nguyên vật liệu và các chất dễ gây cháy qua những nơi có nguồn
 37. 37. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 37  3 7  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn sinh nhiệt. - Vứt bừa tàn thuốc hay những nguồn lửa khác vào khu vực chứa nguyên vật liệu dễ cháy nói chung; - Tàng trữ nhiên liệu không đúng quy định. Sự cố rò rỉ nguyên, nhiên liệu nếu không phát hiện kịp thời. - Sự cố về các thiết bị điện: dây trần, dây điện, động cơ, quạt… bị quá tải trong quá trình vận hành, phát sinh nhiệt và dẫn đến cháy; Do vậy, công ty rất cần chú ý đến các công tác phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn và hạn chế tổn thất có thể xảy ra. Công ty đã có những biện pháp phòng chống cháy nổ để đảm bảo an toàn và hạn chế những tổn thất có thể xảy ra như: - Cấm sử dụng thuốc lá và các vật liệu dễ cháy nổ tại các vị trí. - Bọc kín các điểm nối bằng vật liệu cách điện. - Kiểm tra công suất thiết bị phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn. - Cảnh báo và treo biển báo khi sửa chữa điện 2.7.5 Tai nạn lao động Nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động cho nhân viên chủ yếu là do không tuân thủ nghiêm ngặt các nội quy về an toàn lao động: - Bất cẩn trong sử dụng điện - Tai nạn trong quá trình sử dụng thiết bị, máy móc. Để hạn chế những ảnh hưởng do tai nạn lao động phát sinh, công ty cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang thiết bị bảo hộ lao động cho nhân viên khi làm việc. Xây dựng và ban hành nội quy về an toàn bảo hộ lao động đối với tất cà các hoạt động tại nơi làm việc.
 38. 38. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 38  3 8  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HÀNG NĂM 3.1 Kế hoạch quản lý chất thải Nước thải: phương án xử lý nước thải sinh hoạt của công ty TNHH nhựa Nhị Bìnhchủ yếu là nước thải từ hoạt động vệ sinh được xử lý sơ bộ trước khi thoát ra chung hệ thống thoát nước khu vực theo sơ đồ sau: Hình 5. Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt của Công ty TNHH nhựa Nhị Bình Khí thải, Tiếng ồn: Cách âm bằng vật liệu xây dựng bê tông cốt thép và trồng nhiều cây xanh xung quanh để hạn chế tiếng ồn. Hoạt động máy móc gây ồn trong những khoảng thời gian nhất đinh, không sử dụng máy phát điện. Chất thải rắn:Rác thải sinh hoạt công ty TNHH nhựa Nhị Bình đã ký hợp đồng với Tổ thu gom rác xã Nhị Bình, huyện Hóc môn đến thu gom, xử lý theo quy định. Tần suất thu gom là 2 ngày 1 lần, thời gian thu gom từ23h giờ mỗi ngày bằng phương tiện xe chuyên dùng, xe tay. Với mục tiêu quản lý môi trường nhằm theo dõi, phòng chống, khắc phục và giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động bất lợi đến môi trường, đặc biệt là phòng chống các sự cố về môi trường có thể xảy ra để bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ Hệ thống thoát nước Nước thải từ nhà vệ sinh Bể tự hoại 3 ngăn Hố lắng
 39. 39. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 39  3 9  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn cuộc sống cộng đồng dân cư và nhân viên trực tiếp sản xuất. Một số công trình xử lý môi trường công ty TNHH nhựa Nhị Bình đã, đang và sẽ thực hiện được trình bày trong bảng sau:
 40. 40. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 40  4 0  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn Bảng 12. Kế hoạch quản lý chất thải Nguồn phát sinh chất thải Loại chất thải và tổng lượng, lưu lượng Biện pháp quản lý, xử lý Kinh phí dự kiến hàng năm Thời gian thực hiện Trách nhiệm thực hiện Hoạt động sản xuất Nước thải Nước thải nhà vệ sinh: Xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước của thành phố. 10 triệu đồng Đã thực hiện Chủ Cơ Sở 10 triệu đồng Đã thực hiện Chủ Cơ Sở Công ty cam kết đến đợt làm báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng cuối năm 2014 chất lượng nước nếu không đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT cột B thì công ty cam kết sẽ tiến hành đi vào xây dựng hệ thống xử lý nước thải với công nghệ phù hợp. 70triệu đồng Cam kết sẽ thực hiện Chủ Cơ Sở
 41. 41. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 41  4 1  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn Chất thải rắn sinh hoạt Thu gom, phân loại và lưu trữ tại khu lưu giữ chất thải các loại, ký hợp đồng với đơn vị thu gom, xử lý 10 triệu đồng Đã thực hiện Chủ cơ sở Chất thải rắn nguy hại Thu gom, phân loại và lưu trữ tại khu lưu giữ chất thải nguy hại, chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý. 10 triệu đồng Cam kết sẽ thực hiện Chủ cơ sở 3.2 Kế hoạch quản lý các vấn đề môi trường không liên quan đến chất thải Ngoài việc giám sát chất lượng môi trường không khí và chất lượng nước thải tại công ty TNHH nhựa Nhị Bình, các yếu tố sau cần được giám sát: Bảng 13. Kế hoạch quản lý các vấn đề môi trường không liên quan đến chất thải Vấn đề môi trường Biện pháp quản lý, xử lý Kinh phí dự kiến hàng năm Thời gian thực hiện Trách nhiệm thực hiện
 42. 42. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 42  4 2  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn Vấn đề môi trường Biện pháp quản lý, xử lý Kinh phí dự kiến hàng năm Thời gian thực hiện Trách nhiệm thực hiện Nhiệt thừa  Xây dựng, lắp đặt hệ thống thông gió cho các khu vực hoạt động của Công ty.  Trồng cây xanh xung quanh làm mát không khí tự nhiên đồng thời tạo mỹ quan 10 triệu đồng Đã thực hiện Toàn cơ sở Tiếng ồn (từ máy móc thiết bị, từ phương tiện vận tải)  Ấn định thời gian hoạt động hợp lý.  Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng máy.  Không vận chuyển quá tải, hạn chế bóp kèn.  Khu vực hoạt động được bố trí cách biệt với khu vực văn phòng.  Có kế hoạch kiểm tra theo dõi bảo trì máy móc thiết bị (kiểm tra độ mòn chi tiết, bôi trơn, thay thế các chi tiết hỏng...) 10 triệu đồng Suốt thời gian hoạt động kinh doanh – Dịch vụ Toàn cơ sở
 43. 43. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 43  4 3  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn 3.3 Kế hoạch ứng phó sự cố Các sự cố có thể xảy ra trong quá trình hoạt động sản xuất của công ty TNHH nhựa Nhị Bình được trình bày trong bảng sau: Bảng 14. Kế hoạch ứng phó sự cố. STT Loại sự cố có thể xảy ra Biện pháp ứng phó Trách nhiệm thực hiện 1 Phòng ngừa khả năng cháy nổ và an toàn PCCC  Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy;  Kiểm tra, bảo trì máy móc, thiết bị giám sát các thông số kỹ thuật;  Trang bị đầy đủ dụng cụ chữa cháy; Toàn cơ sở 2 Sự cố về vệ sinh và an toàn lao động  Thường xuyên phổ biến kiến thức an toàn lao động  Đảm bảo các yếu tố tiếng ồn và điều kiện lao động Chủ cơ sở 3 Sự cố sét đánh  Lắp đặt hệ thống an toàn chống sét; Chủ cở sở 4 Sự cố chập điện  Các Moteur điện đều có hộp che chắn bảo vệ  Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường dây điện trong toàn bộ công ty. Hộp cầu dao phải kín, cầo dao phải tiếp điện tốt; Toàn cơ sở
 44. 44. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 44  4 4  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn 3.4 Kế hoạch quan trắc môi trường Chương trình quan trắc môi trường được thực hiện để phục vụ công tác quản lý nhằm đảm bảo rằng mọi tác động của công ty TNHH nhựa Nhị Bình sẽ được kiểm soát. Đây là chương trình giám sát lưu lượng/tổng lượng thải, giám sát những thông số ô nhiễm đặc trưng cho chất thải của công trình theo tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành. Bảng 15. Kế hoạch quan trắc môi trường Nội dung quan trắc Điểm quan trắc Thông số quan trắc Tần suất quan trắc Kinh phí dự kiến Trách nhiệm thực hiện Quan trắc chất lượng không khí  01 điểm tại cổng  01 điểm tại khu vực sản xuất.  Độ ồn, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, Bụi, CO, NO2, SO2 06 tháng 01 lần 5 triệu đồng/năm Chủ cơ sở Quan trắc chất lượng nước thải 01 vị trí tại hố ga của cơ sở pH, BOD, TSS, tổng photpho, tổng nitơ, amoni, dầu mỡ ĐTV, Coliforms 06 tháng 01 lần 10 triệu đồng/năm Chủ cơ sở Giám sát chất thải rắn Khu vực lưu trữ chất thải các loại Khối lượng thải và chứng từ chuyển giao chất thải 06 tháng 01 lần 5 triệu đồng/năm Chủ cơ sở
 45. 45. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 45  4 5  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn
 46. 46. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” 46  4 6  ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email: tuvan@bnwater.com.vn 3.5 Chế độ báo cáo: Kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường, kết quả giám sát môi trường được lưu giữ tại công ty TNHH nhựa Nhị Bình và định kỳ gửi báo cáo bằng văn bản về Phòng Tài Nguyên Môi Trường huyện Hóc môn kiểm tra, giám sát. Tần suất báo cáo tối thiểu là 6 tháng/lần (trước ngày 15/6 và ngày 15/12 hàng năm).
 47. 47. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT Kết luận Nhìn chung hoạt động của công ty TNHH nhựa Nhị Bình phát sinh các vấn đề liên quan đến chất thải (bao gồm các biện pháp quản lý/xử lý môi trường nước, không khí- bụi, tiếng ồn…..) cũng như các vấn đề không liên quan đến chất thải như an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm… được đánh giá là không nghiêm trọng và hoàn toàn có thể chủ động, kiểm soát, xử lý và quản lý.  Nước thải sinh hoạt: được thu gom vàxử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn có ngăn lọc sau đó nước thải được đấu nối vào hệ thoát nước chung của thành phố.  Chất thải rắn sinh hoạt: thu gom, phân loại và ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, xử lý.  Công ty đã ký hợp đồng với Tổ thu gom rác xã Nhị Bình, huyện Hóc môn đến thu gom rác sinh hoạt, xử lý hằng ngày theo quy định. Tần suất thu gom là2ngày 1 lần, thời gian thu gom từ 23 giờ mỗi ngày bằng phương tiện xe chuyên dùng, xe tay.  Chất thải nguy hại công ty đang tìm đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý đúng quy định của Pháp luật. Các biện pháp xử lý chất thải đầy đủ và có tính hiệu quả cao, do đó khi hoạt động sẽ tuân thủ được các quy định về các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam, đảm bảo yếu tố phát triển kinh tế và hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường. Kiến nghị Công ty TNHH nhựa Nhị Bình kiến nghị với các cấp, các ngành liên quan ở địa phương xác nhận báo cáo đề án môi trường đơn giản cho Công tyvà hướng dẫn Công ty thực hiện các vấn đề, thủ tục khác có liên quan đến môi trường.
 48. 48. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” Cam kết Công tyTNHH nhựa Nhị Bình cam kết thực hiện những nội dung về bảo vệ môi trường có nêu trong đề án bảo vệ môi trường đơn giản, đặc biệt là các nội dung về xử lý chất thải. Công ty cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan đến cơ sở. Công tysẽ đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp xảy ra các sự cố trong quá trình triển khai xây dựng và hoạt động của cơ sở. Công ty cam kết thực hiện các biện pháp xử lý môi trường theo quy chuẩn môi trường: - QCVN 05:2013/BTNMT (Chất lượng môi trường không khí xung quanh) - QCVN 14:2008/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt) - QCVN 26:2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn). - Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT (Quy định về quản lý chất thải nguy hại). Cam kết thực hiện chương trình giám sát môi trường hàng năm hoạt động củacông ty. Công ty cam kết lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 02 lần/năm và gửi về Uỷ ban nhân dân huyện Hóc môn (Phòng Quản lý Tài nguyên & Môi trường) trước ngày 15/06 và ngày 15/12 hàng năm. Công ty cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam và không vi phạm các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam, cam kết không để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp để xảy ra các sự cố trong quá trình triển khai xây dựng và hoạt động của công ty. Công ty TNHH nhựa Nhị Bình kính gửi đề án bảo vệ môi trường đơn giản lên cơ quan chức năng là UBND huyện Hóc môn - Tp.HCM xác nhận.
 49. 49. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản “ Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình” GIÁM ĐỐC HOÀNG THANH ĐOÀN

×