Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uitnodiging: Het nieuwe werken - 7juni

816 views

Published on

Published in: Travel, Entertainment & Humor
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Uitnodiging: Het nieuwe werken - 7juni

  1. 1. Procesmanagement

 &
Het
Nieuwe
Werken
 7
juni
2011
 Procesmanagement
en
Het
Nieuwe
 Werken
(HNW).
Rode
lap
of
rode
loper?
 BiZZdesign
en
new
shoes
today
nodigen
u
uit
voor
een
bijzondere
ontmoeting.

 Wij
willen
samen
met
u
verkennen
hoe
procesmanagement
en
Het
Nieuwe
Werken
 kunnen
samengaan.
HNW
met
resultaatgerichtheid
en
grote
vrijheidsgraden
hoe
 ‘werkers’
zich
organiseren
en
hoe
zij
het
resultaat
gaan
realiseren.
Procesmanagement
 met
heldere
vastlegging
hoe
het
creatieproces
verloopt
om
het
resultaat
te
kunnen
 leveren.
Keurslijf
of
bevrijding?
Hefboom
of
hindernis?
Rode
lap
of
rode
loper?
Hoe
 kunnen
‘nieuwe
werkers’
voordeel
hebben
van
procesmanagement?
Of
staat
dit
juist
 het
nieuwe
werken
in
de
weg?
 We
beginnen
de
middag
met
een
verkenning
waarbij
we
ervaring
en
kennis
Tijden
&
Locatie
 uitwisselen
omtrent
beide
onderwerpen.
We
bezoeken
een
aantal
plekken
‘in
de
buurt’
 om
het
nieuwe
en
oude
werken
samen
te
beleven.
In
een
‘worldcafé’
beantwoorden
we
 vragen
wat
de
essentie
van
HNW
is,
wat
daarvoor
nodig
is
en
hoe
je
het
kunt
 Datum:
7
juni
2011
 Locatie:
Kantoor
BiZZdesign
 introduceren.
Ieder
vertaalt
het
ook
naar
de
eigen
omgeving.
Zo
ontstaat
een
visie
op
 Adres:
Brouwershof
79F
(6e
 HNW,
specifiek
in
relatie
tot
procesmanagement.
Rich etage),
3811
MH
Amersfoort
ard. Start:
13.30
inloop,
14.00
start
 Wij
zullen
een
aantal
korte
inspiraties
inbrengen
op
de
volgende
onderwerpen:

van-We Einde:
20.00
 1.
Ondernemerschap
en
verantwoordelijkheid;
2.
Vertrouwen
en
verbinding;

es 3.
Flexibiliteit;
4.
Structuur
en
processen;
en
5.
Relatie
met
de
klant

Aanbod
&
€
@ Wij
zien
u
graag
deelnemen
en
verwelkomen
u
vanaf
14.00
uur
op
kantoor
bij
 
 Pakket:
Ontmoeting
7
juni,
(incl.
 BiZZdesign
in
Amersfoort.
Hou
rekening
met
een
aantal
speciale
ontmoetingen
en
 
 catering)
&
Natafelgesprek
om
na
 bereidheid
om
samen
een
visie
te
creëren;
ontdekkend
te
leren
en
het
nieuwe
werken
 te
praten
en
nader
kennis
te
 toe
te
laten
in
de
aanpak
van
de
ontmoeting.

 maken
(apart
in
te
plannen).


 Kosten:
€
150,00
excl.
btw

 
Aanmelden
 Alex
Hendriks
en
Maarten
Swinkels
 Aanmelden
svp
via
mail
 
 a.hendriks@bizzdesign.nl
of
 maarten@newshoestoday.com
Organisatie
 BiZZdesign
is
een
toonaangevende
 
 dienstverlener
met
veel
ervaring
op
 het
gebied
van
Business
Process
 € Management.

 
 new
shoes
today
is
een
 vernieuwende
dienstverlener
met
 8
juni
2011
 veel
ervaring
in
creatie,
innovatie
 en
verandering.


×