Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Soortgelijk gewicht van ideeën gemeten

892 views

Published on

http://www.newshoestoday.com

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Soortgelijk gewicht van ideeën gemeten

  1. 1. Onder leiding van de prof.dr. Oegnar In dit kader is het ook curieus vast teWedendorff heeft een onderzoekteam stellen dat, ofschoon het totaal gewichtaan de Universitate dio Lodez (Ye) het van de deelnemers is toegenomen, elkesoortelijk gewicht van ideeën ontdekt. afzonderlijke deelnemer nadien zegtNiet eerder slaagden wetenschappers zich verlicht te voelen.er in het bestaan en ontstaan vanideeën te meten. Door nu de totale gewichtstoename teDe opstelling was deze; in een totaal delen op het aantal geuite ideeën vondgeïsoleerde en geconditioneerde men het soortelijk gewicht. Prof. dr.ruimten werden gelijktijdig diverse Wedendorff ziet zeer interessantebrainstorms georganiseerd waarbij toepassingen van zijn vondst; zozowel de deelnemers alsook de kunnen ophangconstructies vanbegeleiders geheel naakt waren. ideeënbussen nauwkeuriger berekendVooraf werd het startgewicht worden, kan obesitas bestreden wordenvastgesteld door nauwkeurige weging met slecht geleide brainstorms en kunvan zowel deze deelnemers en je de kwaliteit van opleidingen enbegeleiders alsook de volledige inhoud trainingen in creatief denkenvan de proefruimte, inclusief papier, uitdrukken in kg/uur.stiften, tape, post-its en elastiekjes. Een gevolg zal ook zijn dat deDoor nu ook na afloop wederom het beurswaarde van innovatieve bedrijventotaalgewicht te meten kwamen stijgt nu deze component meetbaarWedendorff cs tot een aantal wordt en op de balans verschijnt.opmerkelijke inzichten en conclusies;Bij professioneel begeleide Het onderzoekteam heeft inmiddels debrainstorms nam het totaalgewicht fondsen bijeen voor hetsignificant toe. Bij sessies waar vervolgonderzoek; wat is de rol vanvakkundig de flow van nieuwe ideeën elastiekjes tijdens een brainstorm in jewerd gefrustreerd nam dit juist af, wat blootje?mogelijk het lege gevoel verklaart datdeze deelnemers na afloop hadden.Interessant is ook de curve die ontstaat Bron; Nizno Onbla Yadot, no.3, April 3, 2011als men in een grafiek hetveranderende gewicht uitzet in de tijd.Vertrekkend van het toetsgewicht (=gewicht gemeten een uur voor aanvangvan de brainstorm, gecorrigeerd metde stofwisselingsindex van datmoment) ziet men dat tijdens de pre-incubatie het gewicht al licht oploopt,om over te gaan in een progressievetoename ervan in het eerste kwartiervan de divergentie fase. Direct daarnagebeurt er iets fascinerends; de curvedaalt in hoog tempo tot onder hetstartgewicht, maakt dan een negatieveloop zowel in tijd als in gewicht omdaarna resoluut te klimmen tot meerdan 0,045 % boven NAP!

×