Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Joost Kadijk - Informatie "Lego serious play"

788 views

Published on

http://seriousplay.com
http://www.newshoestoday.com

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Joost Kadijk - Informatie "Lego serious play"

  1. 1. Achtergrond LEGO SERIOUS PLAYLEGO SERIOUS PLAY (LSP) is een door LEGO ontwikkelde methodiek voor bedrijven en teamsom complexe vraagstukken te tackelen rond strategie, innovatie en (team)identiteit. Wereldwijdzetten bedrijven deze methode in om op hoog niveau kennis en beelden uit te wisselen overissues waarvoor traditionele overlegvormen niet toereikend zijn. In Nederland is LSP onder meeringezet bij KLM, Shell, Diakonessenhuis Utrecht, Belastingdienst en de douane. New shoestoday is de enige gecertificeerde partner in de Benelux.De inhoudEen sessie met LEGO SERIOUS PLAY behandelt geen hypothetische cases maar focust altijdop een concrete vraag uit de dagelijkse praktijk.Gedurende het proces wordt dit issue creatief onder de loep genomen en waar nodig actief enmet verbeeldingskracht vlot getrokken. Deze issues kunnen te maken hebben met strategie,innovatie, samenwerking, rol in het team, leiderschap of identiteit.De kracht van LSP zit onder meer in: • het feit dat de deelnemers hun eigen perspectief op het vraagstuk vertellen en vertonen in beelden. • De deelnemers creëren een gezamenlijke taal door samen met LEGO te creëren en te bouwen. • De verbeeldingskracht en fantasie wordt aangesproken. • Er wordt gewerkt aan de huidige vraagstukken (het gaat over het nu en niet over de toekomst) • Het is democratisch en constructief.Het resultaat is een tastbaar en concreet model dat de deelnemers zelf hebben gemaakt enkunnen meenemen. Het model en de eigen leervragen blijven zo continue in beeld bij dedeelnemers. Dit helpt om hun leervragen te onderzoeken op de werkvloer, er met anderen overin dialoog te gaan en er actief mee aan de slag te gaan buiten de persoonlijke ontwikkelingsessies.Meer informatie en contacthttp://www.newdialoguetoday.nl/http://seriousplay.com/Joost Kadijknew shoes todayroad to creationist, innovation and changeJoost Kadijk | joost@newshoestoday.com | +31 (0) 628972037new shoes today b.v. btw: nl808101821B01World Trade Center tel: +31(0) 10 – 2056939 kvk: 28083386 0000Postbus 30006 fax: +31(0) 10 - 2055645 rabobank: 1055.61.029NL-3001 DA Rotterdam info@newshoestoday.com iban: nl46rabo0105561029The Netherlands www.newshoestoday.com swift: rabonl2u

×