Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Е - COMMERCE ACQUIRING <ul><li>  </li></ul>Вељан Поповски – Служба за Самоуслужно банкарство, НЛБ Тутунска банка Опслужув...
Поделба на картичните трансакции <ul><li>  </li></ul><ul><li>Готовински трансакции </li></ul><ul><li>Безготовински трансак...
П редности на купувањето преку интернет <ul><li>  </li></ul><ul><li>Неограничено работно време на продажните локации ( 2...
Решението за Електронска трговија на банката <ul><li>Функција на НЛБ Тутунска банка - посредување при плаќањата во елек...
Главни предности на решението на банката <ul><li>Спроведување на продажните трансакции на два начина : </li></ul><ul><ul><...
Технички и безбедносни аспекти за веб порталот на трговецот <ul><li>Интернет продажното место треба да поседува соодветн...
Колку е безбедно решението на банката? <ul><li>Решението кое го нудиме функционира согласно 3D Secure безбедносниот при...
Дополнителни безбедносни мерки <ul><ul><li>128Bit SSL енкрипција при комуникација помеѓу интернет продавницата и платежни...
Задолжителни информации на веб порталот на трговецот <ul><li>1. Детален опис на производите/услугите кои се предмет на про...
Процедура за вклучување на трговец во системот на е-трговија <ul><li>1. Поднесување на апликација со бизнис план од страна...
Трговци кои го користат решението за е-трговија на банката <ul><li>  </li></ul><ul><li>Интернет продажни места </li></ul><...
<ul><li>Ви благодариме  на Вашето внимание </li></ul><ul><li>НЛБ Тутунска банка </li></ul>Опслужување на картички преку р...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Трговија по електронски пат - НЛБ Тутунска Банка

2,769 views

Published on

Пррезентација на НЛБ Тутунска банка

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Трговија по електронски пат - НЛБ Тутунска Банка

 1. 1. Е - COMMERCE ACQUIRING <ul><li>  </li></ul>Вељан Поповски – Служба за Самоуслужно банкарство, НЛБ Тутунска банка Опслужување на платежни картички при спроведување на трговија по електронски пат
 2. 2. Поделба на картичните трансакции <ul><li>  </li></ul><ul><li>Готовински трансакции </li></ul><ul><li>Безготовински трансакции </li></ul><ul><ul><ul><li>“ CARD PRESENT“ трансакции - картичката е присутна при спроведувањето на трансакцијата. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ CARD NOT PRESENT“ трансакции - картичката не e присутна при спроведувањето на трансакцијат a . </li></ul></ul></ul><ul><li>НАПОМЕНА : Најголем дел од “CARD NOT PRESENT“ трансакциите се случуваат преку интернет како продажен канал. </li></ul>Опслужување на картички преку решението за електронска трговија на НЛБ Тутунска банка
 3. 3. П редности на купувањето преку интернет <ul><li>  </li></ul><ul><li>Неограничено работно време на продажните локации ( 24 x 7 ) во текот на целата година </li></ul><ul><li>Прода жбата се одвива во реално време ( real time shopping) </li></ul><ul><li>Значително намалени трошоци за отварање работење на продажно место (кирија, режиски трошоци, плати за вработени...) </li></ul><ul><li>Можност за вкрстена продажба ( cross-selling ) </li></ul><ul><li>Можност за понатамошна е фтина и ефикасна промоција и реклама на производитеуслугите користејќи го директниот маркетинг преку е-комуникациите. </li></ul><ul><li>Д иректен пристап до клиентите преку е лиминирање на посредниците. </li></ul>Опслужување на картички преку решението за електронска трговија на НЛБ Тутунска банка
 4. 4. Решението за Електронска трговија на банката <ul><li>Функција на НЛБ Тутунска банка - посредување при плаќањата во електронската продажба на производи и услуги преку опслужување на картични трансакции . </li></ul><ul><li>Решението за Електронска трговија на НЛБ ТБ е единствено на македонскиот пазар кое ги прифаќа картичките од програмите на : </li></ul><ul><li>- MasterCard Worldwide </li></ul><ul><li>- VISA International </li></ul><ul><li>- Diners Club International </li></ul><ul><li>- Discover </li></ul><ul><li>- Домашни платежни картички издадени од македонски банки </li></ul>Опслужување на картички преку решението за електронска трговија на НЛБ Тутунска банка
 5. 5. Главни предности на решението на банката <ul><li>Спроведување на продажните трансакции на два начина : </li></ul><ul><ul><li>Продажни трансакции каде наплатата се врши во еден чекор (singlе message) - наплата на средствата од картичната сметка на клиентот се врши во моментот на спроведување на трансакцијата </li></ul></ul><ul><ul><li>Продажни трансакции каде наплатата се врши во два чекори ( dual message) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Чекор 1 - Резервација на средства </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Чекор 2 - Наплата на средства </li></ul></ul></ul><ul><li>Можност за графичко уредување на web страницата на платежниот портал каде се врши плаќањето согласно барањата на трговецот </li></ul><ul><li>Повеќејазична поддршка на страницата каде се врши плаќањето </li></ul><ul><li>Решение развиено / поддржано од FirstData International </li></ul>Опслужување на картички преку решението за електронска трговија на НЛБ Тутунска банка
 6. 6. Технички и безбедносни аспекти за веб порталот на трговецот <ul><li>Интернет продажното место треба да поседува соодветна web форма која ќе го води купувачот при процесот на нарачка на производот / услугата </li></ul><ul><li>Пред да се пренасочи на платежниот портал на банката, на клиентот треба да му се презентираат следниве податоци : </li></ul><ul><ul><ul><li>список на нарачани производи/услуги </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>нарачана количина и поединечна цена </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>вкупната цена на нарачката + цена на достава </li></ul></ul></ul><ul><li>Трансакцијата се спроведува на платежниот портал на банката (трговецот нема увид на картичните податоци кои се внесуваат при спроведување на трансакцијата) </li></ul><ul><ul><ul><li>Број на картичка </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Датум на истем на картичката </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CVV2 безбедносен код </li></ul></ul></ul>Опслужување на картички преку решението за електронска трговија на НЛБ Тутунска банка
 7. 7. Колку е безбедно решението на банката? <ul><li>Решението кое го нудиме функционира согласно 3D Secure безбедносниот принцип развиен од страна на меѓународните платежни системи Visa International и МasterCard Worldwide, односно : </li></ul><ul><li>- Verified by Visa и </li></ul><ul><li>- MasterCard Secure Code </li></ul><ul><li>кој овозможува верификација на имателот на картичка за време на купувањето преку интернет </li></ul>Опслужување на картички преку решението за електронска трговија на НЛБ Тутунска банка
 8. 8. Дополнителни безбедносни мерки <ul><ul><li>128Bit SSL енкрипција при комуникација помеѓу интернет продавницата и платежниот портал на процесорот </li></ul></ul><ul><ul><li>Регистрација на IP адресата на интернет продавницата кај процесорот (продажната трансакција може да се иницира само од регистрирана IP адреса). </li></ul></ul><ul><ul><li>** НАПОМЕНА : Оваа безбедносна мерка има за цел да се </li></ul></ul><ul><ul><li>оневозможува злоупотреба на интернет продавницата како резултат на : </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>копирање на страната и </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>лажно претставување од страна на трето лице </li></ul></ul></ul></ul></ul>Опслужување на картички преку решението за електронска трговија на НЛБ Тутунска банка
 9. 9. Задолжителни информации на веб порталот на трговецот <ul><li>1. Детален опис на производите/услугите кои се предмет на продажба </li></ul><ul><li>2. Јасно истакнат износ на производот/услугата во МКД </li></ul><ul><li>3. Политики - Политика за заштита на лични податоци и информации - Privacy Policy - Политика на достава на купениот производ (начин, рок и цена на достава) - Shipping Policy - Политика за поврат на средства по извршена трансакција - Refund Policy </li></ul><ul><li>4. Копче за потврда со наведените информации/политики – СЕ СОГЛАСУВАМ ( I AGREE) </li></ul>Опслужување на картички преку решението за електронска трговија на НЛБ Тутунска банка
 10. 10. Процедура за вклучување на трговец во системот на е-трговија <ul><li>1. Поднесување на апликација со бизнис план од страна на трговецот со вклучени: </li></ul><ul><ul><ul><li>Регистрација за вршење  на продажна дејност </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Жиро сметка во НЛБ Тутунска банка ( ЗАДОЛЖИТЕЛНА ) </li></ul></ul></ul><ul><li>2. Разгледување и одобрување на апликацијата </li></ul><ul><li>3. Препораки од страна на организационата едниница за управување со ризик во ССБ </li></ul><ul><li>а. Тип на картички кои ќе се прифаќаат за плаќање (дебитни и/или кредитни) </li></ul><ul><li>б. Обезбедување (колатерал) од страна на трговецот </li></ul><ul><li>в. Ограничување на број/износ на трансакции од страна на еден корисник </li></ul><ul><li>4. Склучување на Договор за прифаќање на картички при електронска трговија </li></ul><ul><li>(инсталирање на виртуелен ПОС терминал) </li></ul><ul><li>5. Пристап до тестна околина на трговецот – предефинирани тестни сценарија </li></ul><ul><li>6. Доделување на продукциски сертификат и вклучување на трговецот во </li></ul><ul><li>системот на електронското тргување . </li></ul>Опслужување на картички преку решението за електронска трговија на НЛБ Тутунска банка
 11. 11. Трговци кои го користат решението за е-трговија на банката <ul><li>  </li></ul><ul><li>Интернет продажни места </li></ul><ul><ul><li>Интернет трговија ДООЕЛ Скопје - www.tc.mk </li></ul></ul><ul><ul><li>Тобако ДООЕЛ Скопје - www.e-voucher.mk </li></ul></ul><ul><ul><li>Титис ДОО Скопје - www.step.mk </li></ul></ul><ul><ul><li>Он.нет ДОО Скопје - https:ecure.on.net.mk </li></ul></ul><ul><ul><li>Оптимус Каррентал Д ооел Скопје - http:ptimuscarrental.com </li></ul></ul>Опслужување на картички преку решението за електронска трговија на НЛБ Тутунска банка
 12. 12. <ul><li>Ви благодариме на Вашето внимание </li></ul><ul><li>НЛБ Тутунска банка </li></ul>Опслужување на картички преку решението за електронска трговија на НЛБ Тутунска банка НЛБ Тутунска банка АД Скопје Водњанска бр.1 , 1000   Скопје T : (0 2 ) 15600 e-mail: [email_address]

×