Robert Kwiatkowski, Warsaw Stock Exchange @ TMT.Startups'10 Warsaw

1,779 views

Published on

Presentation of Robert Kwiatkowski, Deputy Director of Market Development Department at the Warsaw Stock Exchange presented at the TMT.Startups'10 Warsaw conference on September 15th, Warsaw, Poland.

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,779
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Robert Kwiatkowski, Warsaw Stock Exchange @ TMT.Startups'10 Warsaw

 1. 1. Oferta Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dla młodych i innowacyjnych przedsięwzięć TMT.Startups’10 Warsaw 15 września 2010 r.
 2. 2. Giełda Papierów Wartościowych w procesie transformacji polskiej gospodarki Powstanie GPW GPW największą giełdą w - uruchomienie Pierwsza zagraniczna spółka regionie CEE pod rynku akcji względem kapitalizacji Pierwszy WSE IPO Partner spółek Uruchomienie rynku instrumentów pochodnych Kwi 1991 Lis 1994 Sty 1998 Lis 2000 Paź 2003 Maj 2004 Lip 2005 Lis 2006 Sie 2007 Lip 2008 Wrz 2009 Wejście Polski Uruchomienie CATALYST do UE Wyodrębnienie Uruchomienie KDPW Pierwszy zdalny rynku Wprowadzenie członek NEWCONNECT WARSETU 2
 3. 3. Rynek w trzech wymiarach GPW GPW RYNEK GŁÓWNY GPW Rynek (rynek regulowany) nieregulowany CATALYST 3
 4. 4. NewConnect – źródło kapitału dla startupów Emitenci Inwestorzy Spółki we wczesnym etapie rozwoju Spółki działające zwłaszcza na Inwestorzy indywidualni innowacyjnym i mało konkurencyjnym VC/PE rynku, prowadzące działalność badawczo-rozwojową Wyspecjalizowane fundusze zamknięte, Spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne fundusze asset-management Status spółki publicznej Osoby prywatne posiadające znaczący Spółki nastawione na przyspieszony kapitał (tzw. Aniołowie Biznesu) rozwój firmy dzięki kapitałowi z NewConnect i efektowi marketingowemu 4
 5. 5. Wejście na NewConnect Aspekty Kryteria Oczekiwania inwestorów O kapitał konkuruje 160 emitentów obecnych na NC oraz liczne kolejne oferty Rynkowe Czy nasze equity story przekona inwestorów i pokona projekty konkurujące na rynku? Czy wycena akcji w ofercie „nadąża” za dynamicznymi zmianami cen akcji na rynku? Odpowiedni dokument dopuszczeniowy (dokument informacyjny, memorandum informacyjne, prospekt emisyjny) i zatwierdzenie/kontrola przez właściwy organ (GPW/KNF) Formalne Brak ograniczeń w zbywalności instrumentów finansowych W stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne (z wyjątkami) Umowa z Autoryzowanym Doradcą i Animatorem Rynku 5
 6. 6. Autoryzowany Doradca Firma inwestycyjna lub inny podmiot świadczący usługi związane z obrotem gospodarczym (m.in.: doradztwo finansowe, prawne, audyt finansowy) wpisany na listę Autoryzowanych Doradców prowadzoną przez GPW – www.NewConnect.pl Obowiązki AD Wybór spółki o odpowiedniej jakości (weryfikacja spółki) Pomoc przy sporządzeniu dokumentu informacyjnego i Raportu z Oferty Prywatnej (ROP) Monitorowanie postępu prac nad dokumentem informacyjnym i zatwierdzenie go Co najmniej przez 1 rok od debiutu: współdziałanie z emitentem w zakresie wypełniania przez niego obowiązków informacyjnych na NewConnect doradztwo na rzecz emitenta w zakresie dotyczącym funkcjonowania emitenta na NewConnect 6
 7. 7. Inwestorzy w obrotach na Newconnect • w pierwszym półroczu 2010 r. obroty akcjami spółek wyniosły 1,3 mld zł – czyli więcej niŜ w całym ubiegłym roku • wzrost indeksu NCIndex od początku roku powyŜej 15%, co jest najwyŜsza stopą zwrotu wśród indeksów giełdowych • W 2010 r. (wg stanu na dzień 9.09.) na rynku zadebiutowały akcje 56 spółek, a notowanych było 159 emitentów. • w pierwszej połowie 2010 roku udział • na rynku NewConnect dominują zagranicy wyniósł 1%, krajowych instytucji 7%, inwestorzy indywidualni; zaś inwestorów indywidualnych 92%; • ich udział w obrotach od powstania rynku w sierpniu 2007 r. przekracza 90% 7
 8. 8. Struktura branżowa Handel; 21 Inne; 51 Technologie; 18 Budownictwo; 17 Finanse; 10 IT; 13 Media; 15 Inwestycje ; 15 Wypoczynek, 7 *Stan: 19 sierpnia 2010
 9. 9. Dlaczego warto być spółką notowaną na rynku giełdowym? • Pozyskanie kapitału • Promocja i efekt marketingowy • PrestiŜ • MoŜliwość pozyskania inwestora strategicznego na korzystnych warunkach • MoŜliwość pozyskania partnera finansowego • MoŜliwość budowy grupy kapitałowej • MoŜliwość przejęcia spółki (w drodze wymiany akcji spółek notowanych) • MoŜliwość przeprowadzenia programu motywacyjnego dla pracowników • Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy • Sposób wyjścia z inwestycji 9
 10. 10. Droga spółki na GPW - krok po kroku Decyzja właścicieli o wejściu na giełdę Przekształcenie w spółkę akcyjną (jeśli funkcjonuje w innej formie prawnej) Uchwała WZ o zamiarze wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego i ewentualnej nowej emisji akcji Ewentualna restrukturyzacja Wybór doradców Sporządzenie prospektu emisyjnego / dokumentu informacyjnego Plasowanie emisji Rejestracja akcji w KDPW Dopuszczenie papierów wartościowych do notowań na GPW Debiut giełdowy 10
 11. 11. Oferta publiczna, czy prywatna? Oferta publiczna (od 100 inwestorów) Oferta prywatna (do maks. 99 inwestorów) Uchwała WZ o zamiarze wprowadzenia akcji do Uchwała WZ o zamiarze wprowadzenia akcji do obrotu w drodze oferty publicznej i ewentualnej nowej obrotu w drodze oferty prywatnej emisji akcji Wybór domu maklerskiego i doradców Wybór Autoryzowanego Doradcy Sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego Sporządzenie dokumentu informacyjnego (prospekt lub memorandum informacyjne) Zatwierdzenie publicznego dokumentu Przekazanie dokumentu informacyjnego informacyjnego przez KNF (lub inny europejski organ zatwierdzonego przez Autoryzowanego Doradcę nadzoru) do GPW Czas przygotowania od 6 do 9 m-cy, wyŜsze - od oferty prywatnej - Szybsza i tańsza od oferty publicznej koszty przygotowania prospektu emisyjnego i plasowania emisji. (czas przygotowania od 1 do 3 m-cy, relatywnie niskie MoŜliwość dotarcia do szerokiego grona inwestorów, koszty przygotowania krótkiego, prostego dokumentu a tym samym pozyskania większych środków. informacyjnego), moŜe poprzedzać ofertę publiczną (tzw. pre-IPO), umoŜliwia debiut na rynku NewConnect 11
 12. 12. Obowiązki informacyjne Raporty BieŜące Raporty okresowe (skonsolidowane lub nieskonsolidowane, IFRS) Zasady ładu 1. Raporty kwartalne (bez audytu) korporacyjnego 2. Raporty roczne (audytowane) nieobowiązkowe, ale mocno zalecane. NewConnect – obowiązki określone w Załączniku Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieŜące i okresowe” 12
 13. 13. 0 50 100 150 200 250 300 350 2008-01-25 2008-02-25 2008-03-25 Obroty (w tys. zł) 2008-04-25 2008-05-25 2008-06-25 2008-07-25 2008-08-25 Data debiutu: 15.11.2007 2008-09-25 2008-10-25 2008-11-25 2008-12-25 CASE STUDY - Telestrada 2009-01-25 2009-02-25 2009-03-25 2009-04-25 Wartosc obrotu w tys. zl Procentowa zmiana kursu na otwarcie + 69% 2009-05-25 Wartość rynkowa: 17 mln zł /wg stanu na dzień 8.02.2007/ 2009-06-25 Wartość rynkowa: 23 mln zł /wg stanu na dzień 10.09.2010/ 2009-07-25 2009-08-25 2009-09-25 2009-10-25 Kurs zamknięcia 2009-11-25 2009-12-25 2010-01-25 2010-02-25 2010-03-25 2010-04-25 2010-05-25 2010-06-25 2010-07-25 2010-08-25 0 2 4 6 8 10 12 Kurs (zł) 13
 14. 14. CASE STUDY – Orzeł Opony Data debiutu: 26.05.2008 Producent opon Pozyskane środki na debiucie: blisko 3 mln zł Emisje wtórne Emisja obligacji w 2010 r. 7.2600.000 zł Wartość rynkowa w dniu debiutu: 11 mln zł obecnie: 17 mln zł /wg stanu na dzień 10.09.2010/ Obroty (w tys. zł) Kurs (zł) 1500 4,5 2 135 1300 4 1100 3,5 3 900 2,5 700 2 500 1,5 300 1 100 0,5 -100 0 2008-05-27 2008-06-27 2008-07-27 2008-08-27 2008-09-27 2008-10-27 2008-11-27 2008-12-27 2009-01-27 2009-02-27 2009-03-27 2009-04-27 2009-05-27 2009-06-27 2009-07-27 2009-08-27 2009-09-27 2009-10-27 2009-11-27 2009-12-27 2010-01-27 2010-02-27 2010-03-27 2010-04-27 2010-05-27 2010-06-27 2010-07-27 2010-08-27 14
 15. 15. Wycena spółek – uwagi ogólne • Rynek NewConnect - spółki w początkowej fazie rozwoju, bez track record’u. Ich atutem jest biznes plan, który zostanie wdrożony po pozyskaniu kapitału, a nie informacje fundamentalne. Inwestorzy „kupują” ludzi, ich know-how, a nie spółkę, która ma niewielki kapitał. • Wycena metodą porównawczą – analiza, czy aktualne wskaźniki są niższe czy wyższe od przeciętnych wskaźników dla spółek porównawczych. Stosunkowo prosty sposób uzyskania wiarygodnej wyceny wartości akcji, w przypadku młodych spółek o innowacyjnej działalności niemożliwy do wykorzystania. • Inwestor to osoba, która na ogół wykorzystuje fundamentalne przesłanki. • Tanio, czy drogo? Odpowiedź zawsze będzie relatywna. 15
 16. 16. GPW - łatwy dostęp do informacji www.gpw.pl www.GPWInfoStrefa.pl www.newconnect.pl www.GPWcatalyst.pl 16
 17. 17. Robert Kwiatkowski Dział Rozwoju Rynku robert.kwiatkowski@gpw.pl, tel. 22 537 7098 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. KsiąŜęca 4, 00-498 Warszawa tel. (022) 628 32 32, fax (022) 537 7762

×