Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Arkadiusz Bigos, Oracle

1,430 views

Published on

Presentation of Arkadiusz Bigos, Oracle at the TMT.CloudComputing'11 Warsaw conference organized in Warsaw, Poland on February 10th, 2011 by New Europe Events

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Arkadiusz Bigos, Oracle

 1. 1. <Insert Picture Here>Import, export i migracja danychdo systemu Oracle CRM On DemandArkadiusz Bigos, Principal Application EngineerCRM product development
 2. 2. Cel prezentacji • Zapoznanie potencjalnych użytkowników z procesem i narzędziami wykorzystywanymi do wprowadzania i pobierania danych z systemu Oracle CRM On Demand. Kontekstem będą często spotykane scenariusze biznesowe.© 2010 Oracle Corporation and its affiliates 2
 3. 3. Po zakończeniu prezentacji • Chciałbym, abyście Państwo znali nazwy tych narzędzi i wiedzieli gdzie je znaleźć i jak użyć. • “Czuli” jakie maja ograniczenia, wady i zalety. • Orientowali się gdzie znaleźć dodatkowe informacje i szkolenia, związane z importem i eksportem danych.© 2010 Oracle Corporation and its affiliates 3
 4. 4. Plan prezentacji • Cześć biznesowa - scenariusze biznesowe - narzędzia • Cześć demonstracyjna (w zależności od czasu) - import przy pomocy Import Assistant i Data Loader - export przy pomocy Export Assistant • Cześć techniczna - parametry i ograniczenia narzędzi - sposób działania© 2010 Oracle Corporation and its affiliates 4
 5. 5. Migracja vs Import vs Export • Migracja to export+import danych na dużą skalę z wieloma specjalistycznymi krokami przetwarzania, wykonywany jednokrotnie (w założeniu) przez specjalizowany zespół. Kontekstem jest tutaj “stary” i “nowy” system informatyczny. • Import (w kontekście tej prezentacji) to “sporadyczne” lub cykliczne wprowadzanie malej lub średniej ilości danych, głownie przez użytkowników końcowych, ale także przez administratorów. • Export to pobieranie danych z systemu w celu zrealizowania celu biznesowego (integracja, raport) lub administracyjnego (backup, czyszczenie danych).© 2010 Oracle Corporation and its affiliates 5
 6. 6. <Insert Picture Here> Narzędzia© 2010 Oracle Corporation and its affiliates 6
 7. 7. Dostępne narzędzia to: • Oracle CRM On Demand Import Assistant • Oracle Data Loader On Demand • Web Services© 2010 Oracle Corporation and its affiliates 7
 8. 8. Wybór zależy od: 1. Znajomości technologii wymaganej do użycia narzędzia. • Jeżeli użytkownik czuje się komfortowo wykorzystując interfejs graficzny -> wybierz narzędzie Import Assistant; • Jeżeli użytkownik nie ma trudności z wykorzystywaniem konsoli systemu operacyjnego i pisaniem skryptów -> wybierz Data Loader; • Jeżeli są dostępni programiści ze znajomością programowanie XML/SOAP -> wybierz Web Services. 2. Złożoności i ilości danych, które musza być wprowadzone • <10.000 rekordów jest uznawana jako mała ilość danych • >10.000 rekordów jest uznawane jako dużą ilość danych • Jeżeli wprowadzamy pojedyncze, nie powiązane rekordy jednego typu to złożoność danych jest mała (np.: kontakty); • Jeżeli wprowadzamy rekordy powiązane z innymi (hierarchie, kolejność wprowadzania) to złożoność danych jest duża.© 2010 Oracle Corporation and its affiliates 8
 9. 9. Import Assistant To aplikacja internetowa, wbudowana w interfejs CRM On Demand. Składa się z listy kroków, które należy wykonać aby poprawnie zaimportować dane. Import Assistant najlepiej sprawdza się:  W przypadku nowych użytkowników systemu  Gdy potrzeba aplikacji która krok po kroku prowadzi użytkownika przez wszystkie etapy importu danych  Użytkownik nie potrafi korzystać z konsoli systemu operacyjnego  Jest wymagane sekwencyjne przetwarzanie rekordów (gdy mamy do czynienia z hierarchiami obiektów)  Gdy wybrano sposób powiązania importowanych obiektów przy pomocy kluczy naturalnych  Fazie testowania importu/migracji kiedy tworzymy struktury plików CSV  Chcemy mieć kontrole nad importem duplikatów.© 2010 Oracle Corporation and its affiliates 9
 10. 10. Data Loader To aplikacja napisana w Javie która może być używana z linii poleceń a także jako moduł innego programu (biblioteka programistyczna). Jest ona zoptymalizowana w celu zapewnienia dużej wydajności dla dużych i złożonych danych wejściowych. Data Loader najlepiej sprawdza się: • W przypadku dużych plików wejściowych i złożonych danych • Dla użytkowników sprawnie posługujących się linia poleceń systemu • Gdy potrzebna jest automatyzacja importów • Gdy potrzebne jest wykonaniu importu w określonym czasie • Gdy wymagana jest zatrzymanie/wznowienie importu • Gdy dane są zweryfikowane pod względem poprawności (Data Loader nie ma zaimplementowanych niektórych funkcji weryfikacji jak np. sprawdzanie duplikatów)© 2010 Oracle Corporation and its affiliates 10
 11. 11. Web Services Służą do integracji zewnętrznych aplikacji z CRM On Demand. Mogą być wykorzystywane do importu dużej i malej ilości danych Web Services mogą być efektywnie wykorzystane: • Gdy firma dysponuje doświadczonymi programistami • Gdy wymagane jest wykonanie rożnych dodatkowych akcji w czasie importu dla różnych rekordów • Wymagane jest wykonanie dodatkowych operacji na podrzędnych rekordach związanych za aktualnie importowanym • Wymagana jest integracja z zewnętrznym systemem i monitoring procesu importu (regularny przyrostowy import z zewnętrznego systemu) • Wymagana jest elastyczność i otwartości rozwiązania (niezależnie od platformy albo systemu operacyjnego)© 2010 Oracle Corporation and its affiliates 11
 12. 12. <Insert Picture Here> Scenariusze biznesowe© 2010 Oracle Corporation and its affiliates 12
 13. 13. Aktorzy : • Analitycy • Konsultanci wdrożeniowi • Administratorzy i programiści • Użytkownicy końcowi (przedstawiciele handlowi)© 2010 Oracle Corporation and its affiliates 13
 14. 14. Import – reprezentant handlowy Reprezentant handlowy uzyskał bardzo dużo informacji kontaktowych a także potencjalnych transakcji (dziesiątki i setki rekordów). Użytkownik musi wprowadzić dużą ilość informacji w najbardziej efektywny posób. Dane znajdują się w rożnych źródłach danych. Mail, SMS, baza danych, portal społecznościowy, strona WWW klienta. Rozwiązanie: • Dane zostają sprowadzone do "wspólnego mianownika" (ta sama struktura) i przechowane w pliku tekstowym. • Może to być plik Microsoft Excel. • Dane zostają wyeksportowane do formatu CSV. • Import Assistant wczytuje plik CSV i tworzy rekordy w bazie danych CRM "za jednym razem“.© 2010 Oracle Corporation and its affiliates 14
 15. 15. Export danych (1) – kopia zapasowa Polityka bezpieczeństwa danych firmy implementującej Oracle CRM On Demand wymaga cotygodniowej kopii archiwalnej wszystkich rekordów. Rozwiązanie:  Przy pomocy narzędzia Export Assistant tworzymy konfigurację, która umożliwia cykliczną archiwizację rekordów systemu CRM;  Każdorazowy export generuje maila z wynikami exportu.© 2010 Oracle Corporation and its affiliates 15
 16. 16. Export danych (2) – integracja Firmy implementująca Oracle CRM On Demand wykorzystuje dane związane z obsługą klienta w istniejących zewnętrznych programach. Każdego dnia wymagany jest przyrostowy export z CRM On Demand i import to zewnętrznego systemu Rozwiązanie:  Przy pomocy narzędzia Export Assistant tworzymy konfigurację, która umożliwia cykliczną archiwizację rekordów systemu CRM.  Każdorazowy export generuje maila z wynikami exportu.© 2010 Oracle Corporation and its affiliates 16
 17. 17. Migracja Firma zdecydowała się zakupić system CRM On Demand. Jednym z pierwszych kroków w procesie wdrożenia, jest migracja danych z istniejących systemów informacyjnych do CRM On Demand Dane sa rozproszone w różnych systemach informatycznych, a także dokumentach tekstowych. Rozwiązanie: • W zależności od złożoności istniejącej infrastruktury i ilości danych możliwe jest kilka rozwiązań:© 2010 Oracle Corporation and its affiliates 17
 18. 18. Migracja (1) Rozwiązanie na “mniejszą skalę” – S • Stworzenie ”wspólnego mianownika” w formacie CSV dla wszystkich importowanych obiektów. • Ręczne i automatyczne stworzenie plików CSV. • Import plików CSV do CRMOD© 2010 Oracle Corporation and its affiliates 18
 19. 19. Migracja (2) Rozwiązanie na “średnią skalę" – M • Stworzenie mini programów, które będą potrafiły dotrzeć do danych źródłowych, odczytać je i odpowiednio przekazać do zdalnych usług CRM On Demand (Web Services) w celu załadowania ich do systemu. • Może tu zostać wykorzystany dowolny język programowania, który będzie mógł wykorzystać protokół HTTP i format XML, do sformatowania i wysłania informacji. • Poszczególne programy mogą być uruchamiane manualnie lub sekwencyjnie, ale musi to być dodatkowo oprogramowane.© 2010 Oracle Corporation and its affiliates 19
 20. 20. Migracja (3) Rozwiązanie na “dużą” skalę - XL • Wykorzystanie platformy pośredniej która ma gotowe "połączenia" do istniejących systemów informatycznych i ustandaryzowany model tworzenia dodatkowych interfejsów- np. Fusion Middleware 11g. • Dodatkowo istnieje sposób na łączenie kroków przetwarzania w dowolne sekwencje, które potrafią zachowywać swój "stan przetwarzania" niezależnie od czasu (BPEL z Oracle SOA Suite).© 2010 Oracle Corporation and its affiliates 20
 21. 21. <Insert Picture Here> Demonstracja© 2010 Oracle Corporation and its affiliates 21
 22. 22. <Insert Picture Here> Dane techniczne i ograniczenia związane z importem i eksportem© 2010 Oracle Corporation and its affiliates 22
 23. 23. Limity • Importowane załączniki (w szczególności jeżeli SA to prezentacje lub pliki graficzne) mogą pochłonąć duże ilości miejsca w krótkim czasie. • Załącznik nie może być większy niż 9 MB • Załączniki nie mogą być plikami wykonalnymi .exe i archiwami .zip Co się stanie gdy limit miejsca zostanie wyczerpany? • Wszystkie importy będą zablokowane i zostanie wyświetlona informacja o bledzie w przypadku próby kontynuacji importu. • Aby kontynuować import użytkownik musi zwolnic miejsce w bazie danych lub dokupić przestrzeń dyskowa. • W przypadku używania Import Assistant liczba rekordów każdego typu jest odgórnie ograniczona w czasie importu. Plik importu nie może być większy niż 9MB • Większe pliki musza zostać podzielone.© 2010 Oracle Corporation and its affiliates 23
 24. 24. Limity danych “per/user” w zależności od typu usługi • Przykład dla subskrypcji typu multi-tenant: • 100MB x 10 licencji = 1GB = 150 000 rekordów Description Multi- Single- Single- Tenant Tenant Tenant Standard Enterprise Edition Edition Database 15K records 22.5K 70K records Storage + records + + 100MB/user 150MB/user 200MB/user© 2010 Oracle Corporation and its affiliates 24
 25. 25. Limity dla programu File Assistant • Rozmiar pliku < 9MB • Maksymalna ilość „Kontaktów” – 30 000 dla Administratora i 2 000 dla zwykłego użytkownika. • Pozostałe limit wg typów rekordów w poniższej tabeli.© 2010 Oracle Corporation and its affiliates 25
 26. 26. <Insert Picture Here>Dziękuję za uwagę
 27. 27. © 2010 Oracle Corporation and its affiliates – Proprietary and Confidential 27

×