Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newcom werkwijze voor klanten

515 views

Published on

De klant centraal in de Newcom Werkwijze
…waarom wij werken volgens de Scrum-methode.

In 2014 heeft Newcom besloten dat er een aantal zaken moesten verbeteren in de traditionele manier van onderzoek uitvoeren voor klanten. Het was en is onze overtuiging dat de innovatie waar klanten op wachten echter niet in onderzoeksmethoden zou moeten zitten, maar in de manier waarop de onderzoeksprojecten worden geleid. Door Scrum door te voeren in onze hele organisatie zijn onderzoeken meer ‘Agile’(wendbaarder) en transparanter geworden en met een korte doorlooptijd. Op deze manier sluiten we meer aan bij de belevingswereld en werkwijze van klanten. We verhogen zo de waarde van het onderzoek voor u als klant!

Published in: Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Newcom werkwijze voor klanten

  1. 1. De klant centraal in de Newcom Werkwijze
  2. 2. Klant Onderzo eks-team Product Owner Sales /Busines s Owner U staat als klant centraal in onze werkwijze 2 Wij werken in scrumteams aan uw onderzoek Wij werken aan uw onderzoek in een hecht team volgens de Agile/Scrum methode. Dit biedt u: - Kwaliteit doordat meerdere specialisten hun bijdrage leveren - Een doorlooptijd die past bij uw doelstelling - Behoud van informatie door korte interne lijnen zodat uw doelstellingen centraal blijven staan - Transparantie in het onderzoeksproces door - Specialisten op hun vakgebied - Kwaliteit van methodiek en data - Updates klant - Heldere , bruikbare inzichten - Vertegenwoordiging klantbelang in processen en resultaat - Feedback onderzoeksteam en beheer product backlog - Sparring partner over uw probleemstelling - Oplossing definiëren - Evaluatie eindproduct
  3. 3. Steven Boekee Research Specialist en Scrum Master Hans Hoekstra Research Specialist Aniek Olthof Research Specialist 3 Dit team staat voor u klaar Gijs Jan Visser Research Specialist en Scrum Master Jasper Lohuis Research Specialist Neil van der Veer oprichter en directeur Business Owner Karin Ruigrok Product Owner
  4. 4. Onderzoeksfasen Uw briefing over uw vraag Deskresearch en planning Ontwerp onderzoeks- instrument Afname/ data- verzameling Powersessie/ voorbespreke n resultaten Analyse en rapportage Presentatie Advies en evaluatie • Inlezen in uw probleemstelling • Opstellen voorstel • Een of meerdere gesprekken ter voorbereiding • Inlezen in uw probleemstelling • Opstellen optimale planning in overleg met u • Opstellen vragenlijst of script in overle met u • Op basis van specialistische kennis en bewezen modellen • Of het nu telefonisch, online, straatinterviews, diepte-interviews of focusgroepen betreft: we monitoren de data nauwgezet • We werken met een team van toegewijde, getrainde enquêteurs • Voordat we aan de rapportage beginnen, bespreken we de ‘ruwe’ • Rapportage met bruikbare resultaten • In goed leesbare PowerPoint • We komen altijd langs om de resultaten te bespreken met u en uw stakeholders • De business owner en/of product owner bespreken met u de oplossing van uw probleemstelling en uw verdere wensen Klant
  5. 5. 5 2. Wekelijkse update per email, meestal op dinsdag 3. Telefonisch contact wanneer uw onderzoek naar een volgende fase gaat 4. Real time inzicht in de data bij kwantitatief onderzoek en meekijken bij kwalitatief onderzoek 1. Gesprekken bij u op kantoor als u daar behoefte aan heeft bij briefing, powersessie, presentatie en evaluatie Het is uw onderzoek: we hechten daarom belang aan communicatie in het onderzoeksproces

×