Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Phản xạ toàn phần

5,398 views

Published on

After 5 straight hours of remaking the initial file: http://www.slideshare.net/newchickintown/phan-xa-toan-phan, here is the outcome >"<
Hope you see the difference :)

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

Phản xạ toàn phần

 1. 1. A product of Nguyễn Uyên Phương [email_address] http://www.facebook.com/new.chick.in.town
 2. 2. P H Ả N X Ạ T OÀ N P HẦ N VẬT LÍ 11 TỔ 1
 3. 4. Nội dung
 4. 5. <ul><li>Sự truyền ánh sáng vào môi trường chiết quang kém hơn </li></ul>Nội dung
 5. 6. <ul><li>Sự truyền ánh sáng vào môi trường chiết quang kém hơn </li></ul><ul><li>Hiện tượng phản xạ toàn phần </li></ul>Nội dung
 6. 7. <ul><li>Sự truyền ánh sáng vào môi trường chiết quang kém hơn </li></ul><ul><li>Hiện tượng phản xạ toàn phần </li></ul><ul><li>III. Ứng dụng: Cáp quang </li></ul>Nội dung
 7. 8. I.
 8. 9. Sự truyền ánh sáng vào môi trường chiết quang kém hơn I.
 9. 10. <ul><li>1. Thí nghiệm </li></ul>
 10. 11. 1. Thí nghiệm
 11. 12. Kết quả
 12. 13. Kết quả <ul><li>Rất sáng </li></ul><ul><li>Không còn </li></ul><ul><li>Có giá trị lớn hơn giá trị i gh </li></ul><ul><li>Rất sáng </li></ul><ul><li>Gần như sát mặt phân cách </li></ul><ul><li>Rất mờ </li></ul><ul><li>Có giá trị đặc biệt i gh </li></ul><ul><li>Rất mờ </li></ul><ul><li>Lệch xa pháp tuyến (so với tia tới) </li></ul><ul><li>Rất sáng </li></ul><ul><li>Nhỏ </li></ul>Chùm tia phản xạ Chùm tia khúc xạ Góc tới
 13. 14. 2. Góc giới hạn phản xạ toàn phần
 14. 15. 2. Góc giới hạn phản xạ toàn phần
 15. 16. sin i gh = n 2 /n 1
 16. 17. II.
 17. 18. Hiện tượng phản xạ toàn phần II.
 18. 19. Là hiện tượng phản xạ toàn bộ tia sáng tới, xảy ra ở mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt
 19. 21. 2. Điều kiện để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần:
 20. 22. n 1 > n 2 2. Điều kiện để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần:
 21. 23. 2. Điều kiện để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần: n 1 > n 2 i >= i gh
 22. 25. III.
 23. 26. Ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần: Cáp quang III.
 24. 27. 1.Cấu tạo:
 25. 28. <ul><li>Bó sợi quang. </li></ul>1.Cấu tạo:
 26. 29. <ul><li>Bó sợi quang. </li></ul><ul><li>Mỗi sợi quang - trong suốt - tính dẫn sáng - phản xạ toàn phần. </li></ul>1.Cấu tạo:
 27. 30. <ul><li>Bó sợi quang. </li></ul><ul><li>Mỗi sợi quang - trong suốt - tính dẫn sáng - phản xạ toàn phần. </li></ul><ul><li>C áp viễn thông . </li></ul>1.Cấu tạo:
 28. 31. 1.Cấu tạo: <ul><li>Bó sợi quang. </li></ul><ul><li>Mỗi sợi quang - trong suốt - tính dẫn sáng - phản xạ toàn phần. </li></ul><ul><li>C áp viễn thông . </li></ul><ul><li>T hủy tinh hoặc nhựa . </li></ul>
 29. 32. 1.Cấu tạo: <ul><li>Bó sợi quang. </li></ul><ul><li>Mỗi sợi quang - trong suốt - tính dẫn sáng - phản xạ toàn phần. </li></ul><ul><li>C áp viễn thông . </li></ul><ul><li>T hủy tinh hoặc nhựa . </li></ul><ul><li>S ử dụng ánh sáng - truyền tín hiệu. </li></ul>
 30. 35. Cáp quang dạng chôn trực tiếp
 31. 36. Cáp quang dạng treo hình số 8 Focal
 32. 38. <ul><li>2 phần chính: </li></ul><ul><li>Lõi: trong suốt thủy tinh siêu sạch có chiết suất lớn (n 1 ). </li></ul><ul><li>Vỏ bọc: trong suốt, thủy tinh có chiết suất n 2 nhỏ hơn phần lõi. </li></ul>
 33. 39. <ul><li>Phản xạ toàn phần - mặt phân cách giữa lõi & vỏ - ánh sáng truyền đi - sợi quang. </li></ul><ul><li>Ngoài cùng - vỏ bọc bằng nhựa dẻo - độ bền & độ dai cơ học. </li></ul>
 34. 40. Ưu điểm
 35. 46. Khuyết điểm
 36. 50. Nguồn tư liệu Slide 12 http://bp2.blogger.com/_SA5flV_tb-E/Rcx5XCOYm_I/AAAAAAAABKc/PUV2OaMkgK8/s1600-h/10millenniumstar.jpg Slide 11 Slide 10 Slide 9 Slide 8 http://media.photobucket.com/image/ph%2525E1%2525BA%2525A3n%20x%2525E1%2525BA%2525A1%20to%2525C3%2525A0n%20ph%2525E1%2525BA%2525A7n/digoxin_y34/sieu%2520am/2.jpg Slide 7 Slide 6 http://media.photobucket.com/image/ph%2525E1%2525BA%2525A3n%20x%2525E1%2525BA%2525A1%20to%2525C3%2525A0n%20ph%2525E1%2525BA%2525A7n/digoxin_y34/sieu%2520am/2.jpg Slide 5 Slide 4 Slide 3 http://www.flickr.com/photos/jamiemcm/2558558775/lightbox/ Slide 2 Slide 1
 37. 51. http://www.tecsol.com.au/images/UV-FibreOptic-Ends.jpg Slide 24 http://wwwdelivery.superstock.com/WI/223/1598/PreviewComp/SuperStock_1598R-73012.jpg Slide 23 http://dir.coolclips.com/Sports/Physical_Fitness_and_Exercise/Bodybuilding_and_Weight_lifting/strength_CoolClips_busi0876.jpg Slide 22 Slide 21 http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/2010/03/28/10/77611269746104.jpg Slide 20 http://www.fiberoptics4sale.com/Merchant2/fofs_img/fiber-mode.gif Slide 19 http://www.capvietnhat.com.vn/ProductFolder/Thumbnails/cap_quang_treo_hinh_so_8.jpg Slide 18 http:// www.sacom.com.vn /attachment/image/DBMN.JPG Slide 17 http://www.patchcablesplus.com/images/fiber_optics/fiber_optics_250x251.jpg Slide 16 Slide 15 Slide 14 http://www.inkcinct.com.au/web-pages/cartoons/past/2007/2007-294-desert-mirage-today.jpg Slide 13
 38. 52. http://ttvh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/11/18/Obama3.jpg Slide 36 http://www.flickr.com/photos/versesane/74316747/sizes/o/in/photostream/ Slide 31 http://www.123backgrounds.com/freebg/9970.jpg Slide 30 http://www.alker.co.uk/images/alker-ALK13/1.jpg Slide 29 http://www.worldfranchising.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/weaknesses-300x200.jpg Slide 28 http://mptmed.com/Pictures/Noi%20soi%20da%20day%20tr1.jpg Slide 27 http://thesituationist.files.wordpress.com/2007/02/no-fire-sign.jpg Slide 26 http://brooknovak.files.wordpress.com/2009/07/network-security.jpg Slide 25
 39. 53. Nguồn tư liệu được thống kê dựa trên file PowerPoint ban đầu nên sau khi edit lại cho phù hợp để upload lên slideshare.net thì nó có một số thay đổi không trùng khớp…
 40. 54. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.

×