Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reunió General 3r cicle 2013-14

1,193 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reunió General 3r cicle 2013-14

 1. 1. REUNIÓ INICI DE CURS 3r CICLE ● 1. Normes ● 2. Sortides ● 3. Agenda ● 4. Quadern de tutoria ● 5. Avaluació ● 6.TIL dins l'aula ● 7. Llibre digital, aula virtual, blogs, correus
 2. 2. NORMES ● NO podem dur: ● -Cromos ● -Mòbil ● -Joies ● -Objectes de valor ● -...
 3. 3. SORTIDES ● Doblers de les sortides ● Cobrament de les sortides ● Sortides programades al primer trimestre: ● -L'energia (6ès) ● -Baluard i Betlems ● -Educació vial (Policia) ● -Taller de momificació
 4. 4. AGENDA ● Informació personal ● Autoritzacions ● Comunicacions ● Notes ● Faltes d'assistència ● ●
 5. 5. QUADERN DE TUTORIA ● Deures ● Material ● Comportament
 6. 6. AVALUACIÓ ● 35% nota dels examens ● 65% restant: ● -feines a classe ● -feines a casa ● -presentació ● -participació ● -interés
 7. 7. TIL DINS L'AULA ● Plàstica i Ciutadania.......Anglès ● Música i Càlcul...............Castellà ● Horaris ● -Sessions per minutatge ● -Desapareix “tutoria”
 8. 8. ● Llibre digital, aula virtual, blogs, correus ● Antecedents: – – ● Blocs Plataforma Edmodo Projecte UCMA: – Plataforma moodle – Continguts digitals – Podem continuar treballant amb els blocs d'aula.
 9. 9. PROJECTE UCMA ● http://www.caib.es/govern/archivo.do?id=1447643 – TRES PILARS: ● MAQUINÀRIA I CONNECTIVITAT ● FORMACIÓ DEL PROFESSORAT ● – DESPLEGAMENT DEL CURRICULUM A TRAVÉS DE CONTINGUTS EDUCATIUS DIGITALS: accés a llibres i continguts digitals lliures i/o de pagament a través le l'Aula Virtual de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
 10. 10. LLIBRE DIGITAL ● ● - Online/offline - Adaptables a qualsevol dispositiu electrònic que usi l’alumen (tablet, pc, minipc...) ● http://www.vicensvivesdigital.com/whome.php ● http://aula.vicensvivesdigital.com/home.php?web
 11. 11. AULA VIRTUAL ● http://aulavirtual.caib.es/c07002683/
 12. 12. BLOGS ● 5è A:cpsonferriolneus.blogspot.com.es/ ● 5è B: lluisacpsonferriol.blogspot.com.es/ ● 6è A: esthercpsonferriol.blogspot.com.es/ ● 6è B: emmacpsonferriol.blogspot.com.es/ ● 3r Cicle:3ciclecpsonferriol.blogspot.com.es/
 13. 13. CORREUS ● 5è A: cpsonferriolneus@gmail.com ● 5è B: lluisacpsonferriol@gmail.com ● 6è A: esthercpsonferriol@gmail.com ● 6è B: emmacpsonferriol@gmail.com

×