Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

JOAKIMINTERFEST 2013

198 views

Published on

JoakimInterFest se održava svake godine od 7-15. oktobra u Kragujevcu, Knjaževsko–srpskom teatru.
Festival je dobio ime po Joakimu Vujiću (1772-1847), direktoru prvog srpskog teatra osnovanog u Kragujevcu 1835. godine.
Domaćin Festivala je Knjaževsko–srpski teatar, a glavni pokrovitelj Grad Kragujevac.

Published in: Travel
  • Be the first to comment

JOAKIMINTERFEST 2013

  1. 1. J o a k i m I n t e r F e s t a 2 0 1 3 . g o d i n e • b r o j 6 • 1 2 . o k t o b a r Dan peti -„Skrivene strepnje“ DRŽAVA IGNORIŠE NAJBOLJI FESTIVAL U ZEMLJI I LJUDI KOJI„ŠLAJFUJU“ KROZ SOPSTVENE ŽIVOTE Tačno na polovini, JoakimInterFesta pravimo presek smotre sa njenim selektorom, Goranom Cvetkovićem, pozorišnim kritiča- rom. – Ovogodišnji festival je rađen u zaista teškim finansijskim uslovima, a ukupna produkcija u ovom delu Evrope je drastično smanjena, tako da se ne možemo požaliti - ispao je dobro. Tema kojom sa naslovio smotru „Živeti sa drugima“ očigledno je, tre- nutno, najvažniji problem u delu sveta u kojem mi živimo. Ideja je „proradila“, ne krije on svoje selektorsko zadovoljstvo. Po njemu i publika je to potvrdila svojim dolaskom. – Imali smo do sada predstavu na mađarskom, koja na jako za- nimljiv ali otvoren način govori o problemu o kojem se ćuti, odno- sima narod u matici i dijaspori, potom predstavu„Kuhinja“ Mlade- na Materića, o porodičnim odnosima, kao neobičnu postavku bez teksta, jedan zanimljiv pozorišni projekat, nemačku predstavu iz bratskog grada Ingolštata kao i šabačku predstavu koja prikazuje odnose unutar i između generacija. Ipak, kako sam i očekivao - najveći hit ovogodišnjeg JoakimIn- terFesta je bila predstava iz Prištine „Let iznad kosovskog pozori- šta“ koja je moderna, nova, politički angažovana..., ističe Cvetković „priznajući“ da nije da„nije bilo strepnji kako će sve to proteći“ ali bilo je sjajno, baš kako treba. – Publika zaista ima šta da vidi na ovom festivalu a tu su i zaista izvrsni članovi žirija koji podižu nivo ovog festivala, tako da može- mo da kažemo da je ovo smotra vrlo visokog nivoa umetničkog, društvenog angažmana, komunikacije sa publikom. Šteta što to nije prepoznalo i Ministarstvo kulture, i prema nama ispalo maće- ha jer 200.000 koliko su dali za festival nije dovoljno ni za dolazak jedne predstave u Kragujevac, ne propušta da istakne Cvetković. No, ide se dalje, i do kraja nas očekuje zanimljiva predstava Oli- vera Frljića, jednog od najboljih i najprovokativniji reditelja u regi- onu, takođe nova predstava aktuelne rediteljke Selme Spahić, i JDP sa„Elijahovom stolicom“ koja je po Cvetkoviću događaj po sebi. On ističe da je njegov izbor provokativnih i angažovanih pred- stava, izaziva i žive diskusije za okruglim stolovima. – Znači da je selektovani„materijal“ živ, a ne„mrtvo“ pozorište jer inicira razgovore koji su veoma zanimljivi, raznorodni... Festival, jedostavno, nije„uspavan“, ističe on, ne bez ponosa. U uslovima u kojima mi živimo i radimo, i kako izgleda ukupna pozorišna produkcija u Srbiji i čitavom regionu, po Cvetkoviću sve funkcioniše na način koji je - iznad očekivanja. – Pohvalio bih i velike napore autora festivalskog biltena, koji je kvalitetom iznad mnogih na većim festivalima - precizan, jasno koncipiran, informativan i pregledan, estetski veoma dobro odra- đen, stiže na vreme..., insistira on, da ovo laskavo priznanje obave- zno„uđe“ u isti. – Baš zbog toga, potpuno zaokružene celine ovaj festival pre- vazilazi naše, uobičajene pozorišne standarde, ne libi se da oceni on. Petog takmičarskog dana 8. JoakimInterFesta na repertoaru ej bila predstava šabačkog pozorišta„Skrivene strepnje“ koji je po tekstu plodnog (deset njegovih tekstova imalo je izvođenje na Brodveju) engleskog pisca ser Alena Ejkborna režirao Primož Be- bler. – Ovo je savremena urbana priča o ljudima koji nemaju ni previ- še ni premalo novca, ne bave se opstankom u tom primarnom eg- zistencijalnom smislu niti brinu o opstanku sveta, bave se sobom, svojim opstankom među ljudima koji ih okružuju – bore se svojim željama u blagoj neverici da su ostvarljive. Ta borba je katkad dra- matična ali češće komična, odnosno tragikomična, jer je ispričana sa
  2. 2. 2 JoakimInterFest 2013 Reč kritike SVETSKA SCENA NA VRBASU (KUHINJA - prema tekstu-scenariju koji je napisao sa Pete- rom Handkeom – režira Mladen Materić – NARODNO POZORI- ŠTE R. S. Banja Luka) ... Počnimo od kraja – DEKOR i SVETLO! Scenograf je sam redi- telj Materić, ali je taj izvrsni i vrlo pozorišni dekor izrađen u Francu- skoj, a svetlo dizajnera Bruna Gobera, delovalo je slikarski i scenski vrhunski estetizovano. Scenska atmosfera i slike koje smo gledali – ostavile su publiku bez daha – od prvog do poslednjeg kadra. Mno- štvo izvrsnih i slikovitih kostima – kreacija Odil Diverger i Jelene Vidović, kao i vrlo maštovite video projekcije, koje prate predstavu i dopunjuju stil – sve je delovalo evropski – kao da je gostovalo neko pozorište iz Nemačke ili Francuske, došlo i odigralo ovu komunika- tivnu predstavu, dubokog razmišljanja o životu običnog čoveka... ... Glumci su plovili scenom i jezgrovitim akcijama premetali raznovrsne, veoma brojne sadržaje, poetične i dramatične, lične i pronađene ...ponašali su se prirodno i lako savladavali zadatke, donosili nam jasnu i komunikativnu umetničku materiju – učili nas kako se živi i kako se ne živi među ljudima – kako se greši u odnosima i kako se usavršava kontakt, ili se lako ruši poverenje. Mnoštvo raznih slika – skoro nebrojene situacije koje su glumci po- činjali, razvijali, završavali, kombinovali, razrešavali – sve te slike bile su vođene i izvedene u neprekinutom nizu, sve novih i novih značenja, koja su se pretapala. Glumačka veština – nenametljiva ali veoma, veoma funkcionalna je bila jezik ove sugestivne i zna- čajne predstave, evropskog nivoa. Glumci Narodnog Pozorišta u Banja Luci, koji su savršeno i uspešno izveli ovaj veoma složeni po- zorišni mehanizam, koji nije zaškripao ni jednom – sve je klizilo i klapalo besprekorno – neverovatno zaigrano i tačno: Sladjana Za- rić, Sandra Ljubojević, Snježana Štikić, Vedrana Mačkvić Zubović, MiljanaBrdjaninBabić,LjubišaSavanović,ZlatanVidović,Vladimir Đorđevioć, Rok Radiša, Aleksandar Stojković i Filip Babić, igrali su u ovoj zaprepašćujuće preciznoj i razarajuće analitičnoj predstavi, punu ljubavi za pozorište, za glumce, za poeziju i za čoveka – onog, običnog malog nesrećnika, koji se muči u svojoj KUHINJI, dok kuva i kusa, misli i ljubaviše, mašta i nada se, laže i prikriva....ali duboko istinito i prijateljski prikazano. Bravo. Čestitam – SVAKA ČAST! Goran Cvetković, pozorišni kritičar i selektor JoakimInterFesta nemalo simpatije ali i sa dobrom merom ironije, stoji u rediteljskoj eksplikaciji Primoža Beblera, člana žirija prošlogodišnjeg InterFesta i reditelja predstave„Hladnjača za sladoled“ kragujevačkog Teatra. Glumac Zoran Karajić tumači lik Artura u ovom komadu. – Sa izuzetnim zadovoljstvom i velikim respektom dolazimo ove godine na JoakimInterFest, jer je po onome što sam video, reper- toarski - ovo najjači festival u zemlji. Iskreno, bio sam zaprepašćen, kada sam čuo sa koliko je novca država„pomogla“ njegovo održa- vanje. Izgleda da se kod nas prilikom raspodele sredstava ne gleda realan kvalitet ponuđenih programa nego se pare dele po inerciji. Krajnje je vreme da se takav„način rada“ već jednom prevaziđe. Ako to „zanemarimo“, kao glumca, veoma me raduje ovakva i ovolika koncentracija pozorišnog kvaliteta na jednom mestu kao trenutno u Kragujevcu a posebno me raduje što moje pozorište i lično ja, kao umetnik u svemu tome učestvujemo, ne krije Karajić. Po njemu šabačka predstava idealno se uklapa u slogan ovogo- dišnjeg festivala„Živeti sa drugima“. – Ova predstava je različita od svega onoga što se u poslednje vreme viđalo na našim scenama jer koliko ja to mogu da vidim, mi smo bukvalno „bombardovani“ svim mogućim sredstvima iz svih mogućih medijskih oružja i oruđa i postali smo imuni na normalne ljudske emocije. Sada samo veliki potresi mogu da u nama izazovu neka osećanja. E, ova predstava nije te vrste. Ona govori i običnim ljudima, njihovim intimama, snovima, željama, ambicijama, koje ni- su javne stvari a još manje, javno eksponirane. Govori i o njihovim međusobnim odnosima koji se prepliću na jedan rafinirani način, a ne eksplozijama, nikako incidentima, ekscesima, već onako, da u njemu vidimo i prepoznajemo nešto od one, stare, dobre, fine, ljud- ske prave emocije, smatra on, dodajući da se opravdano plašio da li će ta i tako plasirana poruka sa scene da dopre do savremenog gledaoca. – Zaista smo danas postali neosetljivi i bezosećajni. Međutim predstava„dopire“ do publike što znači da prava emocija uvek do- pre do onoga kojem je namenjena. Ne treba se bojati iskrenih ose- ćanja i pravih emocija, zaključuje on da je baš po tom „ključu“ ova predstava je u potpunom saglasju sa motom festivala. Razmišljana slična Karajićevim ima i njegov kolega Ivan Tomaše- vić (u predstavi igra ulogu Stjuarta), jer je izbor selektora„Skrivenih strepnji“ na ovaj festival po njemu bio baš„tačan“ jer odgovara„na zadatu temu“. – Sama ideja festivala kao i naše predstave je da nam je to po- trebno i nedostaje, baš ta fina, topla, prava ljudska emocija. Tu ideju ne treba forsirati samo kroz pozorište, i da je sreća, da se ona fa- vorizuje u svim ostalim delatnostima i zasipa nas sa medija. Na ža- lost čim kažemo „trebalo bi“ jasno je da danas mi, ovde, ne živimo u skladu sa tim. Očigledno je da sve manje sluha postoji za to kod onih koji konačno odlučuju o tome i upravljaju našim sudbinama. Zbog toga je naša predstava teatarski doprinos koji nas podstiče na razmišljanje kada ćemo pokušati da živimo naše sopstvene živote onako kako ih mi, sami zamišljamo, smatra Tomašević.
  3. 3. 12. oktobar 2013. 3 Večeras na repertoaru Scena Joakim Vujić, subota 12. oktobar 20,00 Bosansko narodno pozorište Zenica, BiH GREBANJE ILI KAKO SE UBILA MOJA BAKA Režija: Selma Spahić Dramaturgija: Filip Vujošević Scenografija: Mirna Ler Kostimografija: Sanja Džeba Muzika: Draško Adžić Korepeticija: Tijana Vignjević Scenski pokret: Sanja Burić Scenski govor: Ermin Bravo Producenti: Hazim Begagić, Andrej Nosov Izvršni producent: Adnan Rešić Saradnica za produkciju: Ana Ćurčin Inspicijentica: Sabina Glogovac Igraju: Maja: Lana Delić Slobodanka: Dženana Džanić Đorđe: Enes Salković Lenka: Snežana Vidović Kosta: Nusmir Muharemović Učiteljica: Faketa Salihbegović-Avdagić Mala Njemica: Maja Izetbegović O predstavi Nova dramaTanje Šljivar,„Grebanje ili Kako se ubila moja ba- ka“, na direktan i brutalan način, bavi se pitanjem nasilja među decom, kao posljedicom indoktrinacije od strane odraslih, obra- zovnog sistema i, u krajnjem ishodu, nacionalističke sredine u kojoj odrastaju. U stilskom smislu, autorka ponovo briljira na planu duhovitih i neponovljivih rečenica pomoću kojih gradi čitav jedan dječiji svijet, pun neosviješćenog nasilja i beznađa, svijet čija slika treba ozbiljno da nas zabrine. Ispod melanholič- nih jezičkih bravura, koje zavodljivo govore o mentalitetu ljudi sa ovih prostora, leži gotovo netaknuto brdo posljedica strahota nacionalizma sa kojim se treba uhvatiti u koštac. Radnja drame je smještena u 2000. godinu u Bosni i Herce- govini, u vrijeme kada je, usred tranzicije, još uvijek postojala nada da će budućnost donijeti prosperitet i promjene. Grupa učenika boravi u gimnastičkoj dvorani uoči školske predstave, ne znajući da su na desetine takvih u ratu služile kao logori... Tanja Šljivar u ovaj kontekst smješta priču o odlasku i gubitku, o generaciji koja je odrasla i oštećena životom u sistemu bez ika- kvih vrijednosti, osim onih na silu nametnutih i lažnih. Filip Vujošević Predstava Primoža Beblera „Skrivene strepnje“ u izvođenju Ša- bačkog pozorišta kao predigru sadrži i kratak komad „Jasna stvar“ savremenog američkog pisca Dejvida Ajvza koji je voditeljka raz- govora Danica Pajović okarakterisala kao zanimljivu postavljanje „glumljenja časa glume“. Njeno pitanje akterima predstave bilo je koliko je teško i zahtevno da se izvede taj prvi deo, predigra, kao i da se na takav način prikažu spoljni faktori i društveni slojevi koji utiču na vezu dvoje ljudi u savremenom društvu u drugom, dužem delu komada. – Od reditelja smo na početku procesa rada na ovoj predstavi imali samo naznake, tako da smo glumački „napipavali“ i eksperi- mentisali da taj prvi deo ima baš formu probe i prvog čitanja tek- sta, i glimačke „lajt“ igre, odgovorio je na prvi deo pitanja Vladimir Milojević (Den), dok je Zoran Karajić, opravdano odsutnog Beblera, po nemu jako delikatnog i filigranski preciznog umetnika, ocenio da je baš u tome„štos i miris ove predstave“ jer rediteljska zamisao bila da se publici ništa„ne sme nacrtati“, već da glumci moraju sve da odigraju i tako pokažu na pravi način ono što nedostaje u dana- šnjem svetu koji je pun senzacija ono što mu nedostaje - emocija. sa tim se složio i selektor Cvetković, naglasivši da bi predstava „Skrivene strepnje“ u bržem, kraćem i štrihovanijem izvođenju do- bila na atraktivnosti spektakla ali bi izgubila svoju pravu umetničku snagu. Prateći program VEČE SA GORANOM MARKOVIĆEM Scena Ljuba Tadić, ponedeljak, 14. oktobar - 18 sati Veče sa Goranom Markovićem i promocija njegovog romana „Male Tajne” u produkciji„Klia”. Razgovor vodi Zoran Hamović Po mišljenju voditeljke okruglog stola Danice Pajović, predstava koju smo sinoć pogledali urađena je fragmentarnom dramaturgi- jom, sa brzim promenama, poput filmske sa glumačkom igrom ko- ja ne ulazi dublje u psihologiju likova nego samo prikazuje njihova stanja - stanja ljudi koji„šlajfuju“ kroz sopstvene živote.
  4. 4. 4 JoakimInterFest 2013 Osmi JoakimInterFest - 7. do 15. oktobra ŽIVETI SA DRUGIMA Selektor Goran Cvetković Žiri Goran Marković, reditelj László Keszég, reditelj Vladimir Milčin, reditelj Voditelj okruglog stola Danica Pajović, dramaturg Vizuelni identitet Srđan Stevanović Urednik štampanih izdanja Zoran Mišić Nagrade Joakimova nagrada za najbolju predstavu Joakimova nagrada za režiju Joakimova nagrada za glumu Joakimova nagrada za vizuelnost Joakimova specijalna nagrada Za izdavača mr Vojo Lučić Scena Joakim Vujić, ponedeljak 7. oktobar - 20 sati POREKLO SVETA - Stadthteather Ingolštat, Nemačka, autor Soren Voima, režija Knut Weber Scena Joakim Vujić, utorak 8. oktobar - 20 sati LET IZNAD KOSOVSKOG POZORIŠTA - produkcija Quendra multimedia, Priština, autor Jeton Neziraj, režija Blerta Neziraj Scena Joakim Vujić, sreda 9. oktobar - 20 sati SAM ĐAVO-PASS-PORT/ SZEGEDIN - Kostolanji Deze Szihnhaz, Subotica, reditelj Andraš Urban Scena Joakim Vujić, četvrtak 10. oktobar - 20 sati KUHINJA - Narodno pozorište Republike Srpske, Banja Luka, autor Piter Handke, reditelj Mladen Materić Scena Joakim Vujić, petak 11. oktobar - 20 sati SKRIVENE STREPNJE - Šabačko pozorište, Šabac, autor Alen Ejkborn, reditelj Primož Bebler Scena Joakim Vujić, subota 12. oktobar - 20 sati GREBANJE ILI KAKO SE UBILA MOJA BAKA - Bosansko narodno pozorište, Zenica, BiH, autor Tanja Šljivar, reditelj Selma Spahić Scena Joakim Vujić, nedelja 13. oktobar - 20 sati IZBRISANI - 25.671- Prešernovo gledališče, Kranj, Slovenija, autorski projekat, reditelj Oliver Frljić Scena Joakim Vujić, ponedeljak 14. oktobar - 20 sati ELIJAHOVA STOLICA - Jugoslovensko dramsko pozorište, Beograd, autor Igor Štiks, reditelj Boris Liješević Scena Joakim Vujić, utorak 15. oktobar - 20 sati Predstava u čast nagrađenih OPSADA I PAD KONSTANTINOPOLJA 1453 - Produkcija Dunavfesta i Knjaževsko-srpskog teatra Kragujevac, adaptacija Gorana Markovića  Prateći program festivala Galerija Joakim, ponedeljak, 7. oktobar - 19 sati i 30 minuta Otvaranje izložbe umetničkih fotografija na temu„ŽIVETI SA DRUGIMA“ Scena Ljuba Tadić, sreda, 9. oktobar - 18 sati Javno slušanje radio reportaža„MEDALJA“ i„KRUPA“, autora Tomislava Santrača Scena Ljuba Tadić, subota, 12. oktobar – 18 sati UMETNIČKO VEČE SA GRADIMIROM GOJEROM Scena Ljuba Tadić, ponedeljak, 14. oktobar - 18 sati VEČE SA GORANOM MARKOVIĆEM i promocija njegovog romana„MALE TAJNE“ u izdanju„Klia“. Razgovor vodi Zoran Hamović Zgrada Uprave grada Kragujevca, sala 105, utorak, 15. oktobar - 12 sati Debata na temu„KULTURA I EU INTEGRACIJE“ Galerija Joakim, utorak, 15. oktobar - 19 sati i 30 minuta Otvaranje izložbe plakata sa konkursa magazina„Lice ulice“ pod nazivom„SIROMAŠTVO RE: AKCIJA“

×