Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Paradygmaty Programowania: Czy Istnieje Najlepszy?

932 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Paradygmaty Programowania: Czy Istnieje Najlepszy?

 1. 1. PARADYGMATY PROGRAMOWANIA CZY ISTNIEJE NAJLEPSZY? @akashivskyy
 2. 2. PARADYGMATY PROGRAMOWANIA
 3. 3. SPOSÓB PATRZENIA NA PRZEPŁYW STEROWANIA I WYKONYWANIE PROGRAMU
 4. 4. 1. PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE
 5. 5. PROGRAM DEFINIUJĄ OBIEKTY ŁĄCZĄCE STAN I ZACHOWANIE
 6. 6. 3 ZAŁOŻENIA
 7. 7. 1. ABSTRAKCJA 2. ENKAPSULACJA 3. DZIEDZICZNOŚĆ
 8. 8. 1. ABSTRAKCJA 2. ENKAPSULACJA 3. DZIEDZICZNOŚĆ
 9. 9. protoco! Shape { var area: Doub!e } func pr"ntShapeArea(shape: Shape) { pr"nt!n("area = (shape.area)") }
 10. 10. struct Square: Shape { !et s"de: Doub!e !et area: Doub!e { return s"de # s"de } } pr"ntShapeArea(Square(s"de: 4)) // 16.$
 11. 11. struct C"rc!e: Shape { var rad"us: Doub!e var area: Doub!e { return M_PI # rad"us # rad"us } } pr"ntShapeArea(C"rc!e(rad"us: 2)) // 12.56
 12. 12. struct P!ane: Shape { var area: Doub!e { return Doub!e."nf"n"ty } } pr"ntShapeArea(P!ane()) // "nf"n"ty
 13. 13. 1. ABSTRAKCJA 2. ENKAPSULACJA 3. DZIEDZICZNOŚĆ
 14. 14. c!ass Encrypt"onAss"stant { pr"vate var key = "42$m!g$crub" pub!"c func encrypt(pass: Str"ng) -> Str"ng { return rsaEncrypt(pass, key) } }
 15. 15. !et ass"stant = Encrypt"onAss"stant() ass"stant.encrypt("secret") // 1L!$$Myn4RtY ass"stant.key // comp"!e error!
 16. 16. 1. ABSTRAKCJA 2. ENKAPSULACJA 3. DZIEDZICZNOŚĆ
 17. 17. POJAZD SZYNOWY DROGOWY TRAMWAJ POCIĄG ROWER KOMBAJN
 18. 18. c!ass Car { var co!or: Str"ng = "red" var name: Str"ng { return "(co!or) car" } } c!ass B!ueCar: Car { overr"de var co!or = "b!ue" }
 19. 19. Car().name // red car B!ueCar().name // b!ue car
 20. 20. 2. PROGRAMOWANIE IMPERATYWNE
 21. 21. ZDANIA ROZKAZUJĄCE, ZMIENIAJĄCE GLOBALNY STAN PROGRAMU
 22. 22. !et numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6] var sum = $ var odds: [Int] = [] for number "n numbers { sum += number "f number % 2 == 1 { odds.append(number) } }
 23. 23. getRemoteData("ur!", { data, error "n "f error == n"! { parseData(data, { parsed, error "n "f error == n"! { hand!eParsedData(parsed) } e!se { d"sp!ayError(error) } }) } e!se { d"sp!ayError(error) } })
 24. 24. PROGRAMOWANIE IMPERATYWNE JEST NAJPOPULARNIEJSZE
 25. 25. PROGRAMOWANIE IMPERATYWNE JEST NAJŁATWIEJSZE
 26. 26. PROGRAMOWANIE IMPERATYWNE JEST NAJGORSZE
 27. 27. 1. PODATNE NA BŁĘDY 2. NIE SKALUJE SIĘ 3. ZBYT SKOMPLIKOWANE
 28. 28. getRemoteData("examp!e.com", { data, error "n "f error == n"! { parseData(data, { parsed, error "n "f error == n"! { hand!eParsedData(parsed) } e!se { d"sp!ayError(error) } }) } e!se { d"sp!ayError(error) } })
 29. 29. getRemoteData("examp!e.com", { data, error "n "f error == n"! { parseData(data, { parsed, error "n "f error == n"! { "f parsedDataVa!"d(parsed) { hand!eParsedData(parsed) } } e!se { d"sp!ayError(error) } }) } e!se { d"sp!ayError(error) }
 30. 30. getRemoteData("examp!e.com", { data, error "n "f error == n"! { parseData(data, { parsed, error "n "f error == n"! { "f parsedDataVa!"d(parsed) { saveParsedDataInCache(parsed, { error "n "f error == n"! { hand!eParsedData(parsed) } e!se { d"sp!ayError(error) } }) } } e!se {
 31. 31. getRemoteData("examp!e.com", { data, error "n "f error == n"! { parseData(data, { parsed, error "n "f error == n"! { "f parsedDataVa!"d(parsed) { saveParsedDataInCache(parsed, { error "n "f error == n"! { hand!eParsedData(parsed, { error "n "f error == n"! { d"sp!aySuccess() } e!se { d"sp!ayError(error) } })
 32. 32. 3. PROGRAMOWANIE DEKLARATYWNE
 33. 33. DEKLARUJEMY CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ, A NIE JAK TO ZROBIĆ
 34. 34. !et numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6] var sum = $ var odds: [Int] = [] for number "n numbers { sum += number "f number % 2 == 1 { odds.append(number) } }
 35. 35. var sum = $ var odds: [Int] = [] !et numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6] for number "n numbers { sum += number // redukcja "f number % 2 == 1 { // f"!tracja odds.append(number) } }
 36. 36. !et numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6] !et sum = reduce(numbers, $, { memo, number "n return memo + number }) !et odds = f"!ter(numbers, { number "n return number % 2 == 1 })
 37. 37. !et numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6] !et sum = reduce(numbers, $, +) !et odds = f"!ter(numbers, { $$ % 2 == 1 })
 38. 38. getRemoteData("examp!e.com" "ferror==n"!{ parseData(data,{parsed, "ferror==n"!{ "fparsedDataVa!"d(par saveParsedDataInCach "ferror==n"!{ hand!eParsedData "ferror==n"! d"sp!aySucces }e!se{ d"sp!ayError(e } }) }e!se{ d"sp!ayError(error } }) } }e!se{ d"sp!ayError(error) } }) }e!se{ d"sp!ayError(error) } })
 39. 39. RURY
 40. 40. POBIERZ PRZETWÓRZ ZAPISZ WYŚWIETL BŁĘDY
 41. 41. POBIERZ PRZETWÓRZ ZAPISZ WYŚWIETL BŁĘDY
 42. 42. getRemoteData("examp!e.com") .then({ data "n parseData(data) }) .f"!ter({ parsed "n parsedDataVa!"d(parsed) }) .then({ parsed "n saveInCache(parsed) }) .then({ parsed "n hand!eParsedData(parsed) }) .error({ error "n d"sp!ayError(error) })
 43. 43. getRemoteData("examp!e.com") .then({ data "n parseData(data) }) .f"!ter({ parsed "n parsedDataVa!"d(parsed) }) .f"!ter({ parsed "n !a!readyInCache(parsed) }) .then({ parsed "n saveInCache(parsed) }) .then({ parsed "n hand!eParsedData(parsed) }) .error({ error "n d"sp!ayError(error) })
 44. 44. getRemoteData("examp!e.com") .then({ data "n parseData(data) }) .f"!ter({ parsed "n parsedDataVa!"d(parsed) }) .f"!ter({ parsed "n !a!readyInCache(parsed) }) .then({ parsed "n saveInCache(parsed) }) .then({ parsed "n hand!eParsedData(parsed) }) .error({ error "n d"sp!ayError(error) })
 45. 45. PROGRAMOWANIE DEKLARATYWNE JEST PROSTSZE
 46. 46. PROGRAMOWANIE DEKLARATYWNE JEST BEZPIECZNIEJSZE
 47. 47. PROGRAMOWANIE DEKLARATYWNE JEST BARDZIEJ SKALOWALNE
 48. 48. CZY ISTNIEJE NAJLEPSZY PARADYGMAT?
 49. 49. 1. OBIEKTOWY 2. IMPERATYWNY 3. DEKLARATYWNY
 50. 50. 1. OBIEKTOWY 2. IMPERATYWNY 3. DEKLARATYWNY
 51. 51. 1. OBIEKTOWY 2. IMPERATYWNY 3. DEKLARATYWNY
 52. 52. RAZEM
 53. 53. DZIĘKUJĘ ADRIAN KASHIVSKYY @akashivskyy github.com/akashivskyy/talks

×