Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ukázky první pomoci pro děti předškolního a školního věku a kurzy PP pro učitele MŠ a ZŠ.

715 views

Published on

„Umět v nouzi pomoct sobě i jinému člověku“ - ukázky první pomoci pro děti, materiály na výuku a proškolení pro pedagogy.“

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ukázky první pomoci pro děti předškolního a školního věku a kurzy PP pro učitele MŠ a ZŠ.

  1. 1. PRVNÍ POMOC PRO ZŠ A MŠ MUDr. Petra Přidalová ředitel ÚOS ČČK Olomouc Sokolská 32  +420.585.222.965  olomouc@cervenykriz.eu 23.III.2016 PPP - ZŠ A MŠ 1
  2. 2. ŠKOLENÍ PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Školení PP 6 – 8 hodin, základní školení PP v rámci BOZP, platnost 1 rok Základy první pomoci akreditace EFAC, 12 hodin, platnost 5 let, zdarma v prvním pololetí 2016 Zdravotník zotavovacích akcí akreditace MŠMT, 40 hodin, platnost 4 roky Periodické školení PP pro již proškolené pedagogy zdravotníky 1x ročně, 2 hodiny, vybraná témata PP, zdarma Materiály PP pro pedagogy vedoucí kroužky PP i pro děti 23.III.2016 PPP - ZŠ A MŠ 2
  3. 3. AKTIVITY PP PRO DĚTI ukázky PP s praktickým nácvikem ve třídách 23.III.2016 PPP - ZŠ A MŠ 3
  4. 4. AKTIVITY PP PRO DĚTI ukázky PP na hromadných akcích 23.III.2016 PPP - ZŠ A MŠ 4
  5. 5. SOUTĚŽ MLADÝ ZDRAVOTNÍK 23.III.2016 PPP - ZŠ A MŠ 5
  6. 6. LETNÍ TÁBORY • tábor s výukou PP • tábor pro děti se záchvatovitým onemocněním a poruchami soustředění 23.III.2016 PPP - ZŠ A MŠ 6
  7. 7. PROPAGACE BDK přednášky o bezplatném dárcovství krve 23.III.2016 PPP - ZŠ A MŠ 7
  8. 8. PP V MOBILNÍM TELEFONU Děkuji za pozornost. MUDr. Petra Přidalová ředitel ÚOS ČČK Olomouc Sokolská 32  +420.585.222.965  olomouc@cervenykriz.eu 23.III.2016 PPP - ZŠ A MŠ 8

×