Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak jsou na tom školy Olomouckého kraje v oblasti ICT a e-learningu? Co ukázal průzkum. P. Šaradin

560 views

Published on

Jak jsou na tom školy Olomouckého kraje v oblasti ICT a e-learningu? Co ukázal průzkum. P. Šaradin

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jak jsou na tom školy Olomouckého kraje v oblasti ICT a e-learningu? Co ukázal průzkum. P. Šaradin

  1. 1. Využívání školních informačních systémů a e-learningu na ZŠ a SŠ v Olomouckém kraji Pavel Šaradín pavel.saradin@upol.cz Olomouc, 16. 6. 2015 http://kpes.upol.cz
  2. 2. Používané typy informačních systémů IS Bakaláři 49,5 SAS - Systém agend pro školy 11,7 iŠkola 7,2 Škola online 6,3 ŠIS Gaudeamus 0 Jiný 18,9 Žádný 6,3
  3. 3. Faktory pro výběr systému Dobré reference 25,2 Doporučení jiné školy 15,3 Byli jsme osloveni s nabídkou v pravou chvíli 12,6 Cena 10,8 Osobní kontakt s poskytovatelem 6,3 Historicky jediný produkt na trhu 4,5 Nařízení zřizovatele 0 Nevím 14,4 Jiný důvod 5,4
  4. 4. Průměrný počet využívaných funkcí/nejčastější funkce Informační systém Průměrný počet užívaných funkcí Počet škol IS Bakaláři 6,0 52 iŠkola 4,9 7 SAS 4,7 13 Škola online 2,6 5 Jiný 3,8 19 CELKEM 5,1 96 Školní matrika 90,7 E-learning 80,9 Tisk vysvědčení 78,4 Rozvrh 43,2 Třídní kniha 32,4 Žákovská knížka 29,4 Přihlášky ke studiu na škole 27,3 Plán akcí 19,8 Maturity 17,3 Omluvenky 17,1 Domácí úkoly 14,4 Objednávání stravy 8,1 Konzultace 7,2 Tematické plány 7,2
  5. 5. Nejdůležitější funkce dle respondentů Školní matrika 87,2 Tisk vysvědčení 68,5 Rozvrh 32,4 Žákovská knížka 28,2 Třídní kniha 24,3 Maturity 11,7 Plán akcí 10,8 Přihlášky ke studiu na škole 10,8 Omluvenky 5,4 Objednávání stravy 3,6 E-learning 0,9 • Pasivní přístup • Důraz na aktivitu, rodiče, případně žáky
  6. 6. Závěry - diskuse • Růst technologií – zaostávání škol? Ale: „V současné době studenti i jejich rodiče stále častěji využívají ke komunikaci tablety a mobilní telefony, přičemž téměř polovina respondentů (45 %) by uvítala speciální verzi informačního systému pro tyto přístroje.“
  7. 7. Závěry - diskuse • Polovina škol uvedla, že jejich informační systém lze využívat přímo ve výuce, druhé polovině jsme položili dotaz, proč systém nepoužívají ve výuce, nicméně na tento nám vesměs odmítli odpovědět. • Pouze necelá polovina škol (47 %) využívá systém ke komunikaci s rodiči. • Pasivita

×