Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
POVEZ II
Podpora odborného vzdělávání
zaměstnanců
s finančním příspěvkem až 85%
vynaložených nákladů
Co je POVEZ II?
Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)
umožní vybraným zaměstnavatelům a osobám sa...
Pro koho je POVEZ II určen ?
Fyzickým
osobám
(OSVČ)
Firmám
(mimo firmy
sídlící na
území hl. m.
Prahy)
Nestátním
neziskovým...
Výhody podpory POVEZ II
• Bude hrazeno až 85 % nákladů vynaložených na odborný rozvoj
zaměstnanců.
• Zmírnění podmínek pro...
Proč POVEZ II?
Můžete získat pro své stávající i budoucí zaměstnance finanční prostředky na:
Mzdy
interních
lektorů
Vzdělá...
Výše dotací se pohybuje:
Výše dotací
Až do výše 85 % v režimu de minimis*
15 %
vlastních
nákladů
50 – max. 70 % v režimu b...
Jaká školení je možné proplatit?
 Profesní vzdělávání s důrazem na odborné vzdělávání (akreditované kurzy).
 Odbornou ja...
Úhrada mzdových nákladů
Příspěvek je poskytován na úhradu skutečně vyplacených mzdových
nákladů. Obsahuje:
Příspěvek
na st...
Úhrada mzdových nákladů
Do mzdových nákladů se NEZAPOČÍTÁVAJÍ:
Příplatky
za práci přesčas,
o víkendu
(ve svátek mohou být
...
Úhrada mzdových nákladů
• Co je ještě dobré vědět?
Max. mzdový
příspěvek je
176,- Kč/hod.
(60 minut), tj.
29.700,- Kč za
m...
Podmínky pro posouzení žádosti
30 %
charakter vzdělávacích
aktivit
20 %
zhodnocení
prorůstového
potenciálu podniku
ve vazb...
Jak Vám pomůžeme?
Zpracujeme Vám
analýzu
vzdělávacích potřeb
přímo na míru Vaší
firmě.
1
V případě zájmu pro
Vás vyhotovím...
Chci získat dotace
na vzdělávání
zaměstnanců
Provedeme analýzu
vzdělávacích potřeb
Zpracujeme podklady pro žádost
Schválen...
Příprava žádosti
Hodnotící proces a
Vyrozumění
Výběr dodavatele
vzdělávací aktivity
1 2 3
• Lhůta výběru závisí na výši
ho...
Co od Vás potřebujeme?
Bezdlužno
st vůči
České
správě
sociálního
zabezpečení
Bezdlužno
st vůči
Celnímu
úřadu
Bezdlužno
st ...
NET UNIVERSITY s.r.o.
nabízí ucelený, kompletní ekosystém pro vzdělávání, zahrnující:
LMS
Unifor
Inovaci Vašich kurzů
prod...
Máme zkušenosti
s vyřizování
dotací.
1
Máme přehled
o současném dění
na trhu
vzdělávání.
2
Jsme ryze českou
firmou působíc...
e-learningové
Připravíme pro Vás
vzdělávací kurzy
přímo dle Vašich
specifických
požadavků.
6
Naše služby
využívají
desetit...
Jak Vám pomůžeme
Chcete získat finanční podporu na
vzdělávání Vašich zaměstnanců?
Kontaktujte nás:
NET University s.r.o.
m...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Povez II - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců s finančním příspěvkem až 85% vynaložených nákladů

978 views

Published on

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců
s finančním příspěvkem až 85% vynaložených nákladů

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Povez II - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců s finančním příspěvkem až 85% vynaložených nákladů

 1. 1. POVEZ II Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců s finančním příspěvkem až 85% vynaložených nákladů
 2. 2. Co je POVEZ II? Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) umožní vybraným zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců (vč. potenciálních zaměstnanců). Druh programu: Evropské fondy Název programu: OP Zaměstnanost Termín vyhlášení: 31.3.2016 Termín uzávěrky: 30.11.2020 (možnost podání žádostí do 31. 8. 2020) Místo realizace: Celá ČR bez Prahy Výše podpory: max. 6 mil. Kč (500 tis. Kč/měsíc), míra podpory 85 %
 3. 3. Pro koho je POVEZ II určen ? Fyzickým osobám (OSVČ) Firmám (mimo firmy sídlící na území hl. m. Prahy) Nestátním neziskovým organizacím (NNO) Vzdělávacím společnostem
 4. 4. Výhody podpory POVEZ II • Bude hrazeno až 85 % nákladů vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců. • Zmírnění podmínek pro vstup do projektu a administrace žádostí. • Může být poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů. • Zapojení potenciálních nových zaměstnanců. • Možnost realizace více typů školení. • Zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+. • Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti. • Vzdělávání bude realizováno na území ČR, případně mimo ČR pro zaměstnance provozoven zaměstnavatele (neplatí pro Prahu).
 5. 5. Proč POVEZ II? Můžete získat pro své stávající i budoucí zaměstnance finanční prostředky na: Mzdy interních lektorů Vzdělávání a rekvalifikace Příspěvek na mzdové náklady Můžete čerpat až 500.000,- Kč /za školení měsíčně tj. 6.000.000,- Kč/ročně (mzdové náklady + vzdělávací aktivity)
 6. 6. Výše dotací se pohybuje: Výše dotací Až do výše 85 % v režimu de minimis* 15 % vlastních nákladů 50 – max. 70 % v režimu blokové výjimky** 30 % vlastních nákladů * Podpora de minimis - je veřejná podpora malého rozsahu - svojí výší neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU, nenarušuje ani neohrožuje hospodářskou soutěž. Je omezena na 200 000 Euro na 1 firmu/za poslední. 3 roky. ** Příspěvek blokové výjimky - Jedná se o výjimky ze zákazu veřejné podpory, které mohou být poskytnuty, aniž by podléhaly schválení ze strany Evropské komise. Poskytovatel však má povinnost zaslat Komisi přehled informací týkajících se poskytování veřejné podpory na základě blokové výjimky. Blokové výjimky jsou dány nařízením Komise upravujícím veřejnou podporu určenou malým a středním podnikům, veřejnou podporu na zaměstnanost, veřejnou podporu na vzdělávání, vnitrostátní regionální investiční podporu a další. 50 % až
 7. 7. Jaká školení je možné proplatit?  Profesní vzdělávání s důrazem na odborné vzdělávání (akreditované kurzy).  Odbornou jazykovou výuku v maximální délce 6 měsíců.  Další profesní vzdělávání v neakreditovaných kurzech.  Vzdělávání tzv. měkkých dovedností bude podporováno jen výjimečně. Vzdělávání bude moci být zajištěno: Se školením se musí začít do 6-ti měsíců od schválení žádosti! externím vzdělávacím zařízením interními lektory zaměstnavatele
 8. 8. Úhrada mzdových nákladů Příspěvek je poskytován na úhradu skutečně vyplacených mzdových nákladů. Obsahuje: Příspěvek na státní politiku nezaměstnan osti Pojistné na sociální zabezpeč ení Mzdu Pojistné na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance
 9. 9. Úhrada mzdových nákladů Do mzdových nákladů se NEZAPOČÍTÁVAJÍ: Příplatky za práci přesčas, o víkendu (ve svátek mohou být uznatelným nákladem) Pravidelné ani mimořádné odměny Pohyblivé složky mzdy/platu, které nesouvisí se vzděláváním (např. příplatek za pobyt v rizikovém pracovišti)
 10. 10. Úhrada mzdových nákladů • Co je ještě dobré vědět? Max. mzdový příspěvek je 176,- Kč/hod. (60 minut), tj. 29.700,- Kč za měsíc. Hodinová mzda se zaokrouhluje na celé koruny směrem dolů. Příspěvek na mzdy je poskytován měsíčně na základě předloženého vyúčtování a evidence docházky.
 11. 11. Podmínky pro posouzení žádosti 30 % charakter vzdělávacích aktivit 20 % zhodnocení prorůstového potenciálu podniku ve vazbě na vzdělávací aktivity 30 % nezbytnost vzdělávání zaměstnanců/potenciálních zaměstnanců/ OSVČ 20 % významnost daného odvětví /podniku /OSVČ v regionu Bonus! Zařazení účastníků vzdělávání ve věkové skupině 54+ (nad 20 % účastníků)
 12. 12. Jak Vám pomůžeme? Zpracujeme Vám analýzu vzdělávacích potřeb přímo na míru Vaší firmě. 1 V případě zájmu pro Vás vyhotovíme dotační žádost POVEZ II včetně všech náležitostí: • finančních výpočtů, • smluv, • výběrového řízení podkladů pro řádnou evidenci • a publicitu kurzů. 2 Jsme připraveni se zúčastnit Vašich výběrových řízení na dodavatele školení. 3
 13. 13. Chci získat dotace na vzdělávání zaměstnanců Provedeme analýzu vzdělávacích potřeb Zpracujeme podklady pro žádost Schválení žádosti ÚP a podepsání dohod (ÚP, vzdělávací agentury) Doložení dokladů k proplacení ÚP Úřad práce Vám proplatí náklady na vzdělávání 1 2 3 • Vypracujeme podklady • Provedeme výběrové řízení vzdělávacích akcí (průzkum trhu) • Připravíme všechny potřebné přílohy • Provedeme s Vámi kontrolu a odsouhlasení žádosti • Předáme žádost na Úřad práce • Upřesníme si Vaše požadavky na vzdělání • Navrhneme Vám nejlepší možnosti vzdělávání • V případě spolupráce nás zplnomocníte k podání žádosti 4 5 6 • Proběhne realizace vzdělávání • Vyhodnocení vzdělávání • Účastníci vzdělávání získají certifikáty • Fakturace 7 Odborníci z NET UNIVERSITY jsou Vám pořád k dispozici POVEZ II – Postup spolupráce
 14. 14. Příprava žádosti Hodnotící proces a Vyrozumění Výběr dodavatele vzdělávací aktivity 1 2 3 • Lhůta výběru závisí na výši hodnoty VZ bez DPH:  Do 400 tis. Kč –cca 5 dní  Od 400 tis. Kč do 2 mil. Kč – cca 30 dní  Dle zákona o veř. zakázkách (2 mil. Kč a více) – až 6 měs. • Doložit dokumentaci k výběru dodavatele před podpisem dohody a zahájením VA (10-20 dní) Nutno předložit: • Doklad opravňující VA k poskytování vzdělávání za úplatu • Doklad o akreditace (nebo o kvalifikaci lektorů) • Podání žádosti na místě příslušné pracoviště ÚP ČR 4 5 POVEZ II – Postup při poskytování příspěvku z pohledu ÚP • V odůvodněných případech možno prodloužit lhůtu od dalších 30 kalendářních dní. • Lhůta začíná běžet od dodání úplných pokladů žádostí. • Příslušné pracoviště provádí formální posuzování, věcné hodnocení a výběr žádosti (schválení, zamítnutí, schválení s podmínkou) • Na základě schválení žádosti vydává VYROZUMĚNÍ o poskytnutí příspěvku. Kontrola vzdělávací Z Realizace vzdělávací aktivity (VA) 30 kalendářních dní 5-180 kalendářních dní 10-20 kalendářních dní Zahájení nejdříve po podpisu Dohody • Na každou VA samostatná Dohoda, změny možné pouze písemnými dodatky • Nelze realizovat VA prostřednictvím subdodavatele (jen závěrečná zkouška). • Vstupní dotazník – každý účastník před zahájením VA musí vyplnit osobní dotazník na integrovaném portálu MPSV • Vzdělávací akce musí být nejpozději do 6 měsíců od vydání Vyrozumění realizována max. po dobu 18 měsíců. • Nutná min. 80 % účast a ukončení VA dle stanovených podmínek Nutno předložit: • Vyúčtování mzd. nákladů včetně odvodu na soc. a zdrav. pojištění - nedokládá OSVČ a potencionální zaměstnanci • Vyúčtování VA (po ukončení) včetně faktur a dokladů prokazující jejich uhrazení • Závěrečný protokol
 15. 15. Co od Vás potřebujeme? Bezdlužno st vůči České správě sociálního zabezpečení Bezdlužno st vůči Celnímu úřadu Bezdlužno st vůči Finanční mu úřadu Bezdlužno st vůči Zdravotní m pojišťovnám (všech zaměstnanců ) Doklad o zřízení účtu Seznáme ní se zařazení m do projektu Průzkum trhu Čestné prohláše ní o podpoře de minimis (nebo o blokové výjimce) Čestné prohláše ní o příspěvcích v rámci projektu POVEZ II Výpis z OR (ŽL, zakládací listinu) Souhlas zaměstnanc ů se zpracování m osobních údajů
 16. 16. NET UNIVERSITY s.r.o. nabízí ucelený, kompletní ekosystém pro vzdělávání, zahrnující: LMS Unifor Inovaci Vašich kurzů prodejte své know–how moderním a efektivním způsobem většímu počtu zájemců díky online řešení. NET kurzy blended-learningové kurzy pro Vaši firmu v LMS Unifor LMS (Learning management system) systém pro efektivní vzdělávání Vašich zaměstnanců a obchodních partnerů 2 31 Kdo jsme?
 17. 17. Máme zkušenosti s vyřizování dotací. 1 Máme přehled o současném dění na trhu vzdělávání. 2 Jsme ryze českou firmou působící na trhu od roku 2002. 3 Navrhneme Vám optimální vzdělávání zaměstnanců dle Vašich požadavků. 4 Proč s námi spolupracovat?
 18. 18. e-learningové Připravíme pro Vás vzdělávací kurzy přímo dle Vašich specifických požadavků. 6 Naše služby využívají desetitisíce spokojených uživatelů. 7 V ceně školení Vám nabídneme ještě e-learningový systém LMS Unifor, který můžete využívat pro vzdělávání Vašich zaměstnanců, které zaškolíme . 5 Proč s námi spolupracovat?
 19. 19. Jak Vám pomůžeme Chcete získat finanční podporu na vzdělávání Vašich zaměstnanců? Kontaktujte nás: NET University s.r.o. monika.mackovikova@net-university.cz Tel. 776 025 988 www.net-university.cz

×