Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Evropské dotace školám pro rok 2016

564 views

Published on

"S psaním projektů jsem začala na vysoké škole jednoduše proto, že mě děsila představa dalšího léta ve frontě
na brigádu v Praze :). Od té doby uteklo 10 let a já jsem pyšná na to, že jsme spolehlivá agentura. Napsat žádost umí každý, ale správně zrealizovat už nikoliv."

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Evropské dotace školám pro rok 2016

 1. 1. Artory Consulting s.r.o. Evropské dotace školám pro rok 2016 Ing. Tereza Schreiberová Artory - Consulting, s.r.o., Evaldova 2099/34a, Šumperk www.artory.cz +420 583 210 151
 2. 2. 02 Novinky - MS2014+ - k žádosti se podává úplná PD + územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo podaná žádost o stavební povolení - žádost je kompletně elektronická - žádné modifikované platby, pouze ex-post - vše centralizováno, menší úřednická podpora v regionech - zveřejněno kompletní hodnocení projektu s možností podání stížnosti/odvolání - výzvy jsou unifikované pro celé Česko – výrazně méně reflektují potřeby regionů
 3. 3. 03 Mateřiny NAVÝŠENÍ KAPACIT MATEŘSKÝCH ŠKOL Aktivity: nová výstavba, rekonstrukce včetně rozšíření kapacit zázemí (gastro, jídelna, šatna, sociální zázemí,...); pořízení vybavení budov a učeben (nábytek, herní prvky,...); bezbariérové úpravy budov, učeben a venkovních prostor; úpravy venkovního prostranství (parková úprava, výstavba dětského hřiště včetně herních prvků); Výše dotace: až 90% ze způsobilých výdajů; Rozpočet projektu: 750 tis. Kč až 60 mil. Kč Harmonogram: ukončení příjmu žádostí: 22.4.2016 realizace projektu: nejpozději do 30.9.2018
 4. 4. 04 ZŠ, SŠ a VOŠ ZKVALITNĚNÍ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ, INFORMATIKY. PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ VČETNĚ SPOLUPRÁCE SE ZAMĚSTNAVATELI Aktivity: rekonstrukce a výstavba učeben a laboratoří pro matematiku, chemii, fyziku, přírodovědu, přírodopis, zeměpis, odborné, technické a jazykové učebny. pořízení vybavení a učebních pomůcek (laboratorní sady, interaktivní tabule, výukové programy, mikroskopy, demonstrační pracoviště); síťování učeben včetně výstavby diskové pole školy a připojení k internetu možnost rozšíření kapacity školy pouze v SVL; Výše dotace: až 90% ze způsobilých výdajů Harmonogram: příjem žádostí: květen/srpen 2016 ukončení příjmu žádostí: leden 2017
 5. 5. 05 Typové projekty pro ZŠ: Odborné učebny přírodovědy, přírodopisu, zeměpisu, chemie, fyziky apod (zatemňovací technika); Jazykové učebny; Učebny pro praktickou výchovu umožňující další směřování žáků (poloprofesionální školní kuchyňka, práce s elektromateriálem (stavebnice), technickými předměty (obráběcí dílna). Typové projekty pro SŠ: Centra odborné přípravy pro praktickou výuku elektrikáře, elektromechanika, obráběče kovů, mechanika, automatizace, robotika apod. (pořízení obráběcích strojů, strojů s automatickým řízením, vybudování požadovaného zázemí); Vybavení jazykových učeben – ovládací pult se sluchátky a možností volitelného odposlechu, záznam zvuku, obrazová projekce; Modernizace vybavení pro praktickou výuku zemědělských oborů.
 6. 6. 06 Zájmové a neformální vzdělávání ZÁJMOVÉ KROUŽKY S CÍLEM ROZVOJE DĚTÍ V OBLASTI TECHNIKY A CIZÍCH JAZYKŮ NEJEN PRO ŠKOLY Aktivity: stavební úpravy a vybavení pro volnočasové aktivity, zájmové kroužky, zaměřené na přírodovědné a technické obory Harmonogram: příjem žádostí: červen 2016 ukončení příjmu žádostí: listopad 2016
 7. 7. 07 Celoživotní vzdělávání OJEDINĚLÁ MOŽNOST PRO ŠKOLY JAKO DALŠÍ ZDROJ PRO FINANCOVÁNÍ ŠKOLY Aktivity: modernizace učeben pro výuku informatiky, odborných dílen apod. které mimo běžnou výuku budou využity při rekvalifikačních kurzech osob, evidovaných na ÚP; Harmonogram: příjem žádostí: červen 2016 ukončení příjmu žádostí: listopad 2016
 8. 8. 08 Neinvestiční projekty Podporované aktivity: podpora žáků se zdravotním postižením (červenec – prosinec 2016); implementace strategie digitálního vzdělávání (srpen – prosinec 2016); šablony pro střední školy (listopad 2016 – únor 2017); jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků (leden – březen 2017); podpora inkluzivního vzdělávání - individuální integrace (duben – prosinec 2016). Výše dotace: ESF: max. 85% ze způsobilých výdajů; SR: max. 10% ze způsobilých výdajů; Příspěvek žadatele: min. 5% způsobilých výdajů. Zaměstnanost jakékoliv projekty přispívající ke zvýšení zaměstnanosti, podpory dalšího vzdělávání, tvorba vzdělávacích programů, nových pracovních míst,
 9. 9. 09 Česko-polské projekty Jakékoliv projekty spolupráce s polskou školou (sportovní klání, odborná setkání, školy v přírodě, workshopy, olympiády, kuchařské soutěže, …) Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd/Glacensis; případně velký projekt Výše dotace 85 %
 10. 10. 10 Vyhlášené výzvy OPŽP Zateplení jakýchkoliv veřejných budov (15.4.) 45 % + 5% (+ úvěr max. 45 %) Stavba veřejných budov v pasivním standardu (14.10.)
 11. 11. 11 Artory-Consulting, s.r.o. Zkušenosti s evropskými projekty od roku 2006. Desítky zrealizovaných projektů škol (ROP SM, OP LZZ). Nabízíme kompletní poradenství, včetně administrace zadávacích řízení. Reference: – ZŠ Vrchlického, Šumperk – ZŠ 8. května, Šumperk – ZŠ Staré Město – ZŠ Mlýnská Mohelnice – ZŠ Šumvald – ZŠ Uničov, Pionýrů – MŠ Hrabová – MŠ Sluníčko Lipník nad Bečvou – MŠ Velké Losiny – ZŠ a MŠ Schola Viva – SOŠ a SOU Jeseník – Gymnázium Jeseník
 12. 12. 12 Děkuji za pozornost

×