Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Certifikační program

464 views

Published on

„Seznámení s certifikačním programem a certifikátem garance kvality provozu. Jak zajistit správnou hygienickou
a výrobní praxi ve stravovacím zařízení? Jak ukázat svým strávníkům, že navštěvují bezpečnou školní jídelnu
a rodičům, že jejich děti konzumují zdravotně nezávadné pokrmy? Jak je možné získat logo kvality provozu?“

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Certifikační program

  1. 1. Soukromý hygienik, s.r.o. Ing. Libuše Sedláčková „CERTIFIKAČNÍ PROGRAM“ 23. 3. 2016 SCHOOL event
  2. 2.  Úroveň školního stravování je velmi různá.  Dosud hodnocení školních jídelen zejména podle kvality pokrmů a výživových norem, ale nikoli podle legislativních požadavků, hygienických parametrů a reálného stavu stravovacího zařízení. Jak vznikl certifikační program?
  3. 3.  Příprava zdravotně nezávadných pokrmů: snížené riziko vzniku onemocnění strávníků z požitých pokrmů.  Dodržování správné hygienické a výrobní praxe: ochrana stravovacího zařízení před finančními ztrátami (pokuty od dozorových orgánů), udržení dobrého jména školní jídelny a zajištění hygienického standardu pracoviště. Jak poznat bezpečnou školní jídelnu?
  4. 4. Certifikát garance kvality provozu ŠKOLNÍ JÍDELNA PLATNOST CERTIFIKÁTU OD: 1.1.2016 DO 1.1.2017. I. Zařízení je průběžně kontrolováno soukromým hygienikem. II. Všichni zaměstnanci dodržují pravidla správné hygienické praxe a správné výrobní praxe. III. Podmínkou pro užívání loga je provedený preventivní náhled, audit zařízení, provedení školení hygienického minima pro všechny zaměstnance manipulující s potravinami. IV. Platnost loga 1 rok od vydání Certifikátu. V. Možnost recertifikace. VI. Tento certifikát není zárukou selhání lidského faktoru. VII.Certifikát vyjadřuje zhodnocení aktuálního stavu provozu.
  5. 5. Logo kvality provozu
  6. 6. Garance kvality provozu! Garance správné výrobní praxe a správné hygienické praxe! Zaštítění stravovacího zařízení společností Soukromý hygienik, s.r.o.! Využití loga pro zviditelnění školní jídelny a jejího renomé! Logo kvality
  7. 7. DĚKUJI ZA POZORNOST 23. 3. 2016 SCHOOL event

×