Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nickolas Muray (3)

283 views

Published on

Nickolas Muray (3)


Download
nesrinkefeli.weebly.com

Published in: Art & Photos
  • Be the first to comment

Nickolas Muray (3)

  1. 1. “The pioneer stages have passed, and the era of color in photography has established itself. Years of experimentation have borne such valuable and appealing fruit that from now on the path is well defined toward more and greater achievements in this field. Already a degree of perfection in technique has been attained sufficiently to revolutionize magazine illustration- where ten years ago one would discover only an occasional color page, now virtually every food advertisement is in color, and every sizable advertising campaign includes some use of color. As a commercial photographer, more than 80 percent of my work is in color- and this includes work with fashion, cosmetics, cigarettes, travel, and industry. America has always been picture conscious, and business has learned that bright, lovely colors enhance merchandise and make it doubly attractive to the public. From the photographer’s point of view, color offers an increasingly fascinating and challenging medium. The photographer’s artistic and aesthetic capabilities may create a thing of beauty, or may prove wholly inadequate and yield only a flat, dull picture. There are innumerable reasons for success or failure, but all of them are controllable (…)” Nickolas Muray, 1943 “Öncü evreler geçti ve fotoğrafta renk çağı belirdi. Yıllar süren denemeler öyle değerli ve ilginç sonuçlar verdi ki, şimdiden sonra bu alanda daha fazla, daha büyük başarıların rotası belirlenmiş durumda. Daha şimdiden, dergi fotoğrafçılığında devrim yaratacak derecede teknik bir kusursuzluğa ulaşıldı. On yıl önce dergilerde ara sıra renkli bir sayfaya rastlarken, şimdi hemen her yiyecek reklamı renkli, büyük çaplı her reklam kampanyası da şu ya da bu derecede renk kullanımı içeriyor. Ticari bir fotoğrafçı olarak, benim işimin yüzde seksenden fazlası renkli ve bu, moda, kozmetik, sigara, seyahat ve sanayi çalışmalarını kapsıyor. Amerika, her zaman resmin öneminin bilincindedir; iş dünyası da parlak, güzel renklerin ürünü zenginleştirdiğini ve halk için iki kat daha çekici kıldığını öğrendi. Fotoğrafçının bakış açısından, renk giderek daha çekici ve zorlayıcı bir aktarım aracı haline geliyor. Fotoğrafçının sanatsal ve estetik becerileri güzel bir şey ortaya çıkarabilir ya da bütünüyle yetersiz olup yalnızca düz, sıkıcı bir fotoğrafın çekilmesiyle sonuçlanabilir. Başarı ve başarısızlığın sayısız nedeni var ama bunların hepsi denetlenebilir nedenler (…)” Nickolas Muray, 1943

×