Diego Rivera, Frida Kahlo

839 views

Published on

Diego Rivera, Frida Kahlo

Published in: Art & Photos, Travel, Business
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • Thank you for your comments.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
839
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Diego Rivera, Frida Kahlo

 1. 1. 15.03.2011
 2. 2. Yapıtları kadar özgün karakterleri,yaşam öyküleri ve birliktelikleriyle deilgi uyandıran 20.yüzyıl sanatınınMeksika ve dünyadaki en çarpıcıfigürlerinden Frida Kahlo ve DiegoRivera Türkiye‟ye ilk kez konuk oluyor.Meksikalı koleksiyoner çift Jacquesve Natasha Gelman‟ın genişkoleksiyonunda yer alan eserler aynızamanda Meksika‟nın ulusal kültürvarlıkları envanterine de kayıtlı.Sergi; Frida Kahlo‟nun yaşamınınderin izlerini yansıtan otoportreleri veçizimleri ile Diego Rivera‟nıntuvallerini ve dönemin ünlüfotoğrafçıları tarafından çekilmişfotoğraflarını bir araya getiriyor.Generating wide interest as muchwith their unique characters, lifestories, and intriguing relationship, aswith their oeuvre, the mostoutstanding globally renownedMexican figures of 20th century art;Frida Kahlo and Diego Rivera arewelcomed in Turkey for the very firsttime. The works from the extensivecollection of the Mexican collectorsJacques and Natasha Gelman, arealso registered as part of Mexico‟snational cultural heritage inventory.The exhibition includes the mostoutstanding Frida Kahlo self-portraits,which reflect the profound traces ofher life, and her drawings, as well asexamples of Diego Rivera‟s canvaspaintings and the photographs takenby the famous photographers of thetime.
 3. 3. Diego Rivera, 1886‟da Guanajuato‟dadoğdu. San Carlos Güzel SanatlarAkademisi‟ndeki öğreniminden sonra,henüz 19 yaşındayken devlet bursuylaAvrupa‟ya gitti, 12 yıl boyunca Madridve Paris‟te kübist çevrelerde yaşadıve resim yaptı.Rivera, Meksika Devrimi‟nin (1910-1917) ardından hükümet tarafındanbaşlatılan kültür programı kapsamındaresimler yapmakla görevlendirildi.David Alvaro Siqueiros ile JoséClemente Orozco‟nun da içindebulunduğu hareketle Meksika duvarresmi geleneğinin kurucuları arasındayer aldı. Meksika‟daki Ulusal Saray veEğitim Bakanlığı‟nın yanı sıra daha birçok mekânda yer alan duvarresimlerinde, Meksika tarihini veMeksikalı devrimcilerin cesaretlimücadelesini resmetti.Diego Rivera was born in 1886 inGuanajuato. After completing hisstudies at the San Carlos Academy ofFine Arts, he traveled to Europe on astate scholarship at the young age of19. For 12 years, he lived in Madridand Paris; he joined the Cubist circlesand painted endlessly.Rivera was assigned to executeworks as part of the goverment‟scultural program following theMexican Revolution (1910-1917),Along with David Alvaro Siqueirosand José Clemente Orozco, he wasone of the cofounders of the Mexicanmural tradition. He painted thehistory of Mexico and the bravestruggle of the Mexican revolutionistsin his murals on the walls of theNational Palace and the Ministry ofEducation in Mexico City, amongmany others.
 4. 4. Diego Rivera‟nın Portresi,1937Masonit üzerine yağlıboyaPortrait of Diego Rivera,1937Oil on masoniteFrida Kahlo
 5. 5. Frida Kahlo, 1907 yılında Coyoacán‟dadünyaya geldi. 18 yaşında geçirdiğiağır trafik kazası, hayatının akışınıdeğiştirdi. Öğrenimine son vermekzorunda kaldı ve çok istediği tıpeğitimini alamadı.Kocası kadar fırtınalı bir mizaca sahipolan Frida Kahlo, Diego Rivera‟yla1929‟da evlendi. 1930‟larda, Detroit,San Francisco ve Newyork‟a gidenduvar ressamı Rivera‟ya eşlik etti vedönüşünde sanat akademisi LaEsmeralda‟da ders vermeye başladı;öğrencileri Los Fridos adıyla anılırdı.Diego gibi, Frida da Komünist Parti‟yeüyeydi ve Meksika‟nın politiksahnesinde etkin bir rolü vardı.Frida Kahlo was born in 1907 inCoyoacán. The serious trafficaccident she had at the age of 18changed the course of her life. Shewas forced to quit her studies andnever received the training inmedicine she so adamantly pursued.Frida Kahlo whose temperament wasjust as explosive as her husband‟s ,married Diego Rivera in 1929. In the1930s, he accompanied her muralisthusband, who traveled to Detroit, SanFrancisco, and New York. Upon herreturn, she began teaching at LaEsmeralda, the art academy; herstudents were known as Los Fridos.Like Diego, she was a member of theCommunist Party and took an activerole in the Mexican political scene.
 6. 6. Otoportre MCMXLI,1941Tuval üzerine yağlıboyaSelf – portrait MCMXLI,1941Oil on canvasFrida Kahlo
 7. 7. Maymunlu Otoportre,1943Tuval üzerine yağlıboyaSelf – portrait with Monkeys,1943Oil on canvasFrida Kahlo
 8. 8. Kolyeli Otoportre,1933Metal üzerine yağlıboyaSelf – portrait with Necklace,1933Oil on metalFrida Kahlo
 9. 9. Yatakta Otoportre yada Ben veOyuncak Bebeğim,1937Metal üzerine yağlıboyaSelf – portrait with Bed or Me andMy Doll,1937Oil on metalFrida Kahlo
 10. 10. Tehuana Olarak Otoportre yadaDüşüncelerimde Diego,1943Masonit üzerine yağlıboyaSelf – portrait as Tehuana or Diegoin My Thoughts,1943Oil on masoniteFrida Kahlo
 11. 11. Frida Kahlo‟nun resimleri çelişkilerleyoğrulmuş karizmatik yapıtlardır.Acıları ve temel sorunlarıyla başetmeye çalışır. Eserleri fazla büyük veçok sayıda değildir, yaklaşık 140 tablove bir o kadar da desenden oluşur.Kahlo‟nun karmaşa, edebigöndermeler ve imalar içeren buresimleriyle sorgu dolu bakışlarınıizleyiciye çevirdiği çok sayıdaotoportresi büyüleyicidir.Frida Kahlo, geçirdiği yirmiden fazlaameliyat, pek çok düşük ve kürtajınardından 1954‟te, 47 yaşındayken öldü.Henüz hayattayken Meksika‟da birefsane olmuş, 1946‟da Ulusal SanatÖdülü‟nü kazanmıştı. Ölümününardından, doğup büyüdüğü ve öldüğüevi, Mavi Ev, müzeye dönüştürüldü.Frida Kahlo‟s paintings arecharismatic works woven withcontrasts. In her oeuvre, she strivesto deal with her pain and herfundamental problems. Her works arerelatively small in size and few innumber; they are comprised of nearly140 paintings and an equal number ofdrawings. Filled with chaos, literaryallusions, and innuendos, Kahlo‟spaintings as well as her self-portraits,in which she directs her questioninggaze at the viewer, are enchanting.Frida Kahlo died in 1954, when shewas 47 years old, after more thantwenty surgeries, severalmiscarriages and abortions. She hadalready become a legend in Mexico inher lifetime and won the National ArtAward in 1946. Soon after her death,the Blue House, in which she wasborn, raised and died, was convertedinto a museum.
 12. 12. İçi Açılmış Yaşamı Görünce KorkanGelin,1943Tuval üzerine yağlıboyaThe Bride who Becomes FrightenedWhen She Sees Life Opened,1943Oil on canvasFrida Kahlo
 13. 13. Saçörgülü Otoportre,1941Masonit üzerine yağlıboyaSelf – portrait with Braid,1941Oil on masoniteFrida Kahlo
 14. 14. Evreni KucaklayanAşk,Toprak(Meksika),Ben,Diego veSenyor Xόlotl,1949Masonit üzerine yağlıboyaThe Love Embrace of the Universe,the Earth (Mexico),Me,Diego andSeṅor Xόlotl,1949Oil on masoniteFrida Kahlo
 15. 15. Jacques and Natasha Gelman,Frida‟yla, Diego aracılığıyla tanıştılar.Frida, Gelman Koleksiyonu‟ndaağırlıklı bir rol oynayacaktı.Koleksiyonerlerin 1943‟te aldıkları ilkyağlıboya, Frida‟nın sipariş üzerineyaptığı Natasha portresiydi. Bunu ontablo daha izledi. “Bir gece,” diyeanlatıyordu Natasha, “Frida, bizimodacı Henri de Châtillon‟un evindekikokteyle davet etti; orada küçük birsergi düzenlemişti. “İçeri girdiğimizdeDüşüncelerimde Diego‟yu gördüm.[…] O resmi ve Frida‟nın diğerresimlerini, hâlâ, ilk gördüğüm günkükadar severim.”Jacques and Natasha Gelman metFrida through Diego. She wasdestined to play a predominant rolein the Gelman Collection. The first oilpainting by Frida the collectorsbought in 1943, was the portrait ofNatasha that she had beencommissioned. Ten more worksfollowed the portrait. “One night,”recalls Natasha, “Frida invited us tothe cocktail at fashion designerHenri de Châtillon‟s house, where shehad organized a small scaleexhibition. When we walked inside, Isaw Diego in My Thoughts, […] I lovethat painting and all the other worksof Frida since the first day I sawthem.”
 16. 16. Natasha Gelman‟ın Portresi,1943Tuval üzerine yağlıboyaPortrait of Natasha Gelman,1943Oil on canvasFrida Kahlo
 17. 17. Natasha Gelman‟ın Portresi,1943Tuval üzerine yağlıboyaPortrait of Natasha Gelman,1943Oil on canvasDiego Rivera
 18. 18. 1929‟da Kahlo‟yla evlendiklerinde,çevreleri Rivera‟nın dev fiziğiyleFrida‟nın küçük ve narin bedeninegöndermede bulunarak bu evliliği“bir fille bir güvercinin birleşmesi”olarak nitelemişlerdi.Jacques Gelman, 1943‟te eşiNatasha‟nın portresini DiegoRivera‟ya ısmarladığında, Riveraadını duyurmuş bir sanatçıydı.1920‟lerde ulusalcı rönesanshareketini başlatan duvarressamlarının en tanınmışıydı;Komünist Parti‟ye yazılmış, 1917devriminin kutlama törenlerinekatılmak için Sovyetler Birliği‟negitmiş, sürgündeki Lev Troçki‟yievinde konuk etmiş ve André Breton‟labirlikte devrimci sanat manifestosuhazırlamıştı. Meksika‟nın kültürsahnesinde etkindi, tuvallerisosyetede ve seçkin entellektüellerarasında itibar görmekteydi.When Rivera married Kahlo in 1929,their circles referred to the marriage asthe “union of an elephant and a dove,“alluding to the monumental physiqueof Rivera and the small and fragile bodyof Frida.When Jacques Gelman commissioneda portrait of his wife Natasha to DiegoRivera in 1942, Rivera was a renownedartist. He was the most famous amongthe muralists that initiated thenationalist renaissance movement in the1920s, he joined the Communist Party,traveled to the Soviet Union to join thecelebrations of the 1917 OctoberRevolution, and received in his houseLeon Trotsky, who was in exile and co-authored with André Breton therevolutionary art manifesto. He had aconsiderable influence on the culturalscene of Mexico and his paintings werehighly regarded among high societyand the intellectual elite.
 19. 19. Kaktüslü Manzara,1931Tuval üzerine yağlıboyaLandscape with Cactus,1931Oil on canvasDiego Rivera
 20. 20. Kala Çiçekçisi,1943Masonit üzerine yağlıboyaCalla Lily Vendors,1943Oil on masoniteDiego Rivera
 21. 21. Modesta,1937Tuval üzerine yağlıboya,Oil on canvasDiego Rivera
 22. 22. Eldivenli Kız,1943Kağıt üzerine suluboyaGirl with Gloves,1943Watercolor on paperDiego Rivera
 23. 23. Ayçiçekleri,1943Ahşap üzerine yağlıboyaSunflowers,1943Oil on woodDiego Rivera
 24. 24. Şifacı,1943Kağıt üzerine guvaşThe Healer,1943Gouache on paperDiego Rivera
 25. 25. Frida Kahlo‟nun 1954‟teki ölümününardından, Rivera „nın kendine hasgücü, hüzne ve fiziksel çöküşedönüştü. Kendi ölümünün de yakınolduğunu hisseden Rivera, FridaKahlo Müzesi‟nin kurulabilmesi içinCoyoacán‟daki evi ve bütüneşyalarını Meksika‟ya bağışladı.Rivera‟nın yaşamı boyunca topladığı,fetih öncesine ait elli dokuz bin figürve obje ise Anahuacalli Müzesi‟ndesergilenmektedir. Diego Rivera, 1957yılında Meksika‟da ölmüştür.After Frida Kahlo‟s death in 1954, thecharacteristic strength of Riveratransformed into a profoundsadness and physical deterioration.Feeling that his own death was near,Rivera donated the house inCoyoacán and all his possessions toMexico City to create the Frida KahloMuseum; the fifty-nine thousand pre-Hispanic objects that he collectedthroughout his life are currentlydisplayed in the Anahuacalli Museum.Diego Rivera died in 1957 in Mexico.
 26. 26. Diego ve Frida,1934siyah – beyaz baskı, sonradan JoanMunkácsi tarafından basılmıştır.Diego ve Frida,1934gelatin silver print,printed later byJoan Munkácsi.Martin Munkácsi
 27. 27. Frida,Diego‟nun Bakışları AltındaOtoportresini Boyuyor, y.1940sepya tonlu siyah – beyaz baskı,sonradan basılmıştır.Frida Paints Self – portrait WhileDiego Observes, c. 1940gelatin silver print in sepia, printedlater.Bernard Silberstein
 28. 28. Macenta Rebozo‟lu FridaKahlo,1939carbro baskıFrida Kahlo with MagentaRebozo,1939carbro printNickolas Muray
 29. 29. New York‟ta Frida Kahlo,1946carbro baskıFrida Kahlo in New York,1946carbro printNickolas Muray
 30. 30. Mavi Saten Bluzlu Frida,1939carbro baskıFrida with Blue Satin Blouse,1939carbro printNickolas Muray
 31. 31. Beyaz Bankta Frida,1938carbro baskıFrida on White Bench,1938carbro printNickolas Muray
 32. 32. Frida Kahlo‟nun erken dönemyağlıboya tablolarındaki nesneldünya, 1940‟lardan sonra yerinidüşgücünden kaynaklanan bir desendünyasına bırakır. Kahlo için buradabelirleyici olan, desenlerin az sayıdaaraç-gereçle çizilebilir olmasıydı.Desenler, yapımı karmaşık yağlıboyatablolara göre çok daha kendiliğindenve doğrudandılar. Frida, hastayatağında kurşun kalemlerle, sepyaboyalarla kolayca desen çizebiliyordu.Bütün o karmakarışık ve derinlere inenfantezileriyle bu usta işi desenler, biziFrida‟yla ilişkilendirilmeyen kendineözgü formlar dünyasına götürür.Desenlere zaman zaman kimliğitanınacak şekilde dost ve akrabalar,yer yer de kendi portreleri sızar.After the 1940‟s, the world of objects inFrida‟s early oil paintings are replacedby an entirely different world of drawingthat stems from the realm of fantasy.For Kahlo, the crucial factor, was thatdrawings could be executed with veryfew pieces of equipment. They weremore spontaneous and direct than thecomplicated oil paintings. As she lay inher sick bed. Frida was able to workeasily on her drawings with pencils orsepia ink.With all those muddled and profoundfantasies, these masterful drawings thustake us to an entirely unique world ofform that is usually not associated withFrida. At times, easily identifiableportraits of friends and relatives, as wellas Frida‟s self-portraits also find theirway into the drawings.
 33. 33. CдrЖa/Carma(Sadja),1946Kağıt üzerine sepya mürekkepSepia ink on paperFrida Kahlo
 34. 34. İki Sinekli Kolaj, y.1953Karton üzerine kolaj ve suluboyaCollage with two Flies, c.1953Collage and watercolor oncardboardFrida Kahlo
 35. 35. CдrЖa/Carma(Sadja),1946Kağıt üzerine sepya mürekkepSepia ink on paperFrida Kahlo
 36. 36. Bir Mektup, Coyoacán, 25 Ağustos1943Kağıt üzerine suluboya vemürekkepA Letter, Coyoacán, 25 August 1943Watercolor an ink on paperFrida Kahlo
 37. 37. Cromoforo, Auxocromo,1944KolajChromophore,Auxochrome,1944CollageFrida Kahlo
 38. 38. Tasarım / DesignNesrin Kefeli©Fotoğraflar Pera Müzesi‟ndençekilmiştir.Photos taken Pera MuseumMüzik/MusicBalius – Meksika,Mexico

×