Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yasin sunu

505 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Yasin sunu

 1. 1. HADİS HADİS NEDİR? HADİSİN KAPSAMI HADİSİN TÜRLERİ HADİS TERİMLERİ
 2. 2. HADIS NEDIR? HADISLER(ARAPÇA: اَلْحَدِيثْْ )VEYAHADIS-I ŞERIF(AR.: اَلْحَدِيثِ شَْرِيفْْ ,)BIR RIVAYET ZINCIRI ILEMUHAMMED'E ISNADEDILEN VE KENDISININ DEĞIŞIK OLAYLAR VE SORUNLAR KARŞISINDA VEYAKUR'AN'INÂYETLERINI AÇIKLAMAK IÇIN SÖYLEDIĞINE INANILAN SÖZ, FIIL VE TAKRIR (ONAYLAMA) LERBÜTÜNÜDÜR. HADISLERIN TOPLANMASI, NAKLI VE ELEŞTIRISI ILE ILGILENEN KIŞIYEHADISÇI DENIR. HADIS, LÜGATTE SÖZ, HABER, SONRADAN VÜCUDA GELEN ŞEY ANLAMINDADIR. HADIS VEYA HADIS-I ŞERIF İSLAM DININDE HZ. MUHAMMED'IN DEĞIŞIK OLAYLAR VE SORUNLAR KARŞISINDA INANANLARI AYDINLATMAK, KUR'AN'IN BAZI AYETLERINI DAHA AÇIK BIR DILLE IFADE ETMEK IÇIN SÖYLEDIĞI IDDIA EDILEN SÖZLER BÜTÜNÜDÜR. İLK HADIS KITABI IMAM ZUHRI TARAFINDAN OLUŞTURULMUŞTUR HADIS'IN IÇERIKLERI, GENEL OLARAK, ASLI IÇERIĞI OLAN 'METIN' VE RAVI (RIVAYET EDENLER)'NINADLARINI SIRALANAN 'İSNAD' OLMAK ÜZERE IKI BÖLÜMDEN IBARETTIR. HADIS ALIMLERI HADIS KAVRAMINI "PEYGAMBER'IN SÖZ, FIIL VE TAKRIRLERI" ŞEKLINDE TARIF EDERLER. HADIS, DINI BILIM OLARAK, BU ÇERÇEVE IÇINDE, HZ. MUHAMMED'IN SÖZLERI ILE DAVRANIŞLARINI, EYLEMLERINI AKTARAN BILGILERI DERLEYEN, BU BILGILERI YAZILI BIR BIÇIMDE DÜZENLEYIP SINIFLANDIRARAK INCELEME ÇABASINA KARŞILIK GELIR.
 3. 3. Hadis türleri • • Hadis ilminde hadisler ravisine, senedine, doğruluğuna, geliş şekline göre sınıflara ayrılır. Esas olarak üç hadis türü vardır: • 1- Sahih hadis: Ravi ve senet itibariyle kesinlikle şüphesiz gelen hadisler. • 2- Hasen hadis: Yazılışında kusur bulunan hadisler. • 3- Zayıf hadis: Senedinde ve metninde bir illet bulunan hadisler. • Uydurulmuş sözlere ise mevzu denilmektedir. Hadis, Kur'an'dan sonra ikinci kaynaktır. Kur'an'ın tefsirinde hadis başlıca kaynaktır. Hadis, sünnetin yaslandığı kaynaktır. İslam mezheplerinin doğuşunda hadisler farklılıklara yol açan birer fıkıh usulü kaynağı da sayılır.
 4. 4. SORULAR • SORU 1 • SORU 2 • SORU 3 • SORU 4 • SORU 5
 5. 5. Soru 1 1)Ravi ve senet itibariyle kesinlikle şüphesiz gelen hadislere ne tür hadis denir? a)Hasen Hadis b)Sahih Hadis c)Kutsi Hadis d)Zayıf Hadis
 6. 6. TEBRİKLER  AÇIKLAMA: Ravi ve senet itibariyle kesinlikle şüphesiz gelen hadislere denir. Yeni Soru SORUYA DÖN
 7. 7.  ÜZGÜNÜM  YANLIŞ CEVAP • Özet Hatırlatma 1)Ravi ve senet itibariyle kesinlikle şüphesiz gelen hadislere ne tür hadis denir? a)Hasen Hadis b)Sahih Hadis c)Kutsi Hadis d)Zayıf Hadis Sahih hadis: Ravi ve senet itibariyle kesinlikle şüphesiz gelen hadislere denir. YENİ SORU SORUYA DÖN
 8. 8. Soru 2 • Aşağidakilerden hangisi hadis türlerinden değildir? • A)Sahih hadis • B)Hasen hadis • C)Zayıf Hadis • D)Orta derece hadis
 9. 9. TEBRİKLER  • AÇIKLAMA: 1.1 Hadîs-i kutsî • 1.2 Hadîs-i şerif • 2 Nakledilişlerine göre hadisler • 2.1 Mütevâtir haberler • 2.1.1 Mütevâtir lafzî • 2.1.2 Mütevâtir mânevî • 2.2 Âhad haberler • 2.3 Meşhur haberler • 2.4 Azîz haberler • 2.5 Garîb haberler • 2.5.1 Ferd-i mutlak • 2.5.2 Ferd-i nisbî Soruya dön Yeni soru
 10. 10.  ÜZGÜNÜM  YANLIŞ CEVAP • Özet • Aşağidakilerden hangisi hadis türlerinden değildir? • A)Sahih hadis • B)Hasen hadis • C)Zayıf Hadis • D)Orta derece hadis Hadis ilminde hadisler ravisine, senedine, doğruluğuna, geliş şekline göre sınıflara ayrılır. Esas olarak üç hadis türü vardır: 1- Sahih hadis: Ravi ve senet itibariyle kesinlikle şüphesiz gelen hadisler. 2- Hasen hadis: Yazılışında kusur bulunan hadisler. 3- Zayıf hadis: Senedinde ve metninde bir illet bulunan hadisler. Uydurulmuş sözlere ise mevzu denilmektedir. Bknz: http://www.youtube.com/watch?v=cZjjK8 5AAd8 SORUYA DÖN Yeni Soru
 11. 11. Soru 3 • . İlk hadis kitabı kim tarafından oluşturulmuştur? • A)Ebu Bekir • B)Hz. Ali • C)Abdullah bin Zubeyr • D)İmam Zuhri
 12. 12. TEBRİKLER  • AÇIKLAMA: İlk hadis kitabını İmam Zuhri yazdı. Soruya dön Yeni soru
 13. 13.  ÜZGÜNÜM  YANLIŞ CEVAP • Özet: İlk hadis kitabı kim tarafından oluşturulmuştur? • A)Ebu Bekir • B)Hz. Ali • C)Abdullah bin Zubeyr • D)İmam Zuhri Kur'an'ın bazı ayetlerini daha açık bir dille ifade etmek için söylediği iddia edilen sözler bütünüdür. İlk hadis kitabı imam Zuhri tarafından oluşturulmuştur Yeni Soru Soruya dön
 14. 14. Soru 4 • Hadisi aktaran kişiye ne denir? • A)Hadisci • B)İmam • C)Ravi • D)Müfessir
 15. 15. TEBRİKLER  • Açıklama:Sözlükte "sözü nakleden, aktaran, rivâyet eden veya sulayan" anlamlarına gelen râvî, hadis terimi olarak, hadisi hocadan alıp, edâ lafızlarından biriyle kendinden sonrakilere aktaran kimseye denir Soruya dön Yeni soru
 16. 16.  ÜZGÜNÜM  YANLIŞ CEVAP • Özet • Hadisi aktaran kişiye ne denir? • A)Hadisci • B)İmam • C)Ravi • D)Müfessir Hadis'in içerikleri, genel olarak, aslı içeriği olan 'Metin' ve Ravi (rivayet edenler)'nin adlarını sıralanan 'İsnad' olmak üzere iki bölümden ibarettir. Soruya dön Yeni Soru
 17. 17. Soru 5 • Uydurma hadislere ne ad verilir? • A)Kutsi • B)Mütevatir • C)mevkuf • D)mevzu
 18. 18. TEBRİKLER  • Açıklama:Mumsema Vaz'; iskât etmek, koymak, terketmek, iftirâ etmek, icâd etmek anlamında olup; Mevzû' ise, vaza mastarından ism-i mef'ûldur. Hz. Peygamber'in söylemediği bir sözü, yalan ve iftirâ ile ona nisbet etmek manasını taşıyan bir Usul'u Hadis terimi Soruya dön
 19. 19.  ÜZGÜNÜM  YANLIŞ CEVAP • Özet • Uydurma hadislere ne ad verilir? • A)Kutsi • B)Mütevatir • C)mevkuf • D)mevzu 1- Sahih hadis: Ravi ve senet itibariyle kesinlikle şüphesiz gelen hadisler. 2- Hasen hadis: Yazılışında kusur bulunan hadisler. 3- Zayıf hadis: Senedinde ve metninde bir illet bulunan hadisler. Uydurulmuş sözlere ise mevzu denilmektedir. soruya dön

×