Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gok

254 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gok

 1. 1. GÖKHAN KUĞ
 2. 2. BILGISAYAR DESTEKLI ÖĞRETIM Temel kavramlar Öğeleri Kuramsal temelleri Uygulama yöntemleri
 3. 3. Bilgisayar destekli öğretim EĞİTSEL EKONOMİK KÜLTÜREL EĞİTİM TEKNOLOJİ EĞİTİM TEKNOLOJİSİ TEKNİK EĞİTİM GENEL EĞİTİM
 4. 4. EĞİTİM Bireyde kendi yaşantısı ve kasıtlı kültürlenme yoluyla istenilen davranış değişikliğini meydana getirme olgusudur. Eğitim, bireyin doğumundan ölümüne süregelen bir olgu olduğundan ve politik, sosyal, kültürel ve bireysel boyutları aynı anda içinde bulundurduğundan, tanımının yapılması zor bir kavramdır.
 5. 5. EĞİTİM; "Eğitim bireyin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir" (Ertürk, 1974)
 6. 6. DAVRANIŞ; Davranma işi veya biçimi, tutum, davranım, muamele, hareket Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Kişinin özellikle ahlâk bakımından gösterdiği davranım. Bir kimse ya da bir olay karşısında alınan durum.
 7. 7.  Olguların ya da olayların, belli bir taslağa uygun ve belli bir sonuca varacak biçimde düzenlenmesi, art arda sıralanması.  Bir şeyin yapılış, üretiliş biçimini oluşturan sürekli işlemler, eylemler dizisi.
 8. 8. YAŞANTI; Yaşanılanlardan, görülenlerden, duyulanlardan, edinilenlerden sonra kişide kalan şey, hayat tecrübesi. Hayat tarzı, içinde yaşanılan şartların tümü, hayat. Bireyin algılayarak ve doğrudan doğruya etkinlik göstererek edindiği bilgi, tutum ve becerilerin tümü.
 9. 9. Sosyal Kültürel biyolojık
 10. 10. İnsanın bildiklerini başkalarına nasıl öğreteceğine kendi kendisine sormasıyla ortaya çıkan ve kalıcı bilgi verme amacıyla öğrenme öğretme sürecinde belirli yöntemleri uygulayarak, yararlandığı araç ve gereçlerin en ekin bir biçimde kullanılmasını amaçlayan bir bilim dalıdır
 11. 11. insan Okuduklarının %10’unu Duyduklarının %20’sini Gördüklerinin %30’unu Duyduklarının ve gördüklerinin %50’sini Söylediklerinin %70’ini Söylediklerinin ve yaptıklarının %90’ını hatırlar
 12. 12. Araç-gereç kullanımı öğretiminde;
 13. 13. Bilgisayar destekli öğretimin amaçları
 14. 14. Bilgisayar desimin kuramsal temelleri tekli öğret KURAMLAR DAVRANIŞCI KURAM TEPKİSEL VE EDİMSEL KOŞULLANMA MODEL ALMA BİLİŞSEL KURAM YAPİLANDIRMACI KUIRAM HÜMANİSTİK KURAM YAŞAM BNOYU ÖĞRENME YAŞAM KAPSAMLI ÖĞRENME YANSITICI ÖĞRENME MOTİVASYON KAYGI,TUTUM DERİN VE YÜZEYSEL ÖĞRENME
 15. 15. BİLGİSAYAR (Bilgi Teknikleri) ÖĞRENCİLER (öğrenme-öğretme süreci, sınıf uygulamaları EĞİtİM PROGRAMI (halihazırda var olan program)
 16. 16. Bilgisayar destekli öğretim uygulamaları
 17. 17. Öğretim yazılımları
 18. 18. Alıştırma ve tekrar yazılımlarının kullanıcıya faydaları;
 19. 19. Çoklu ortam Metin,durağan veya haraketli grafik, film bölümleri ,vidoe ve ses içeren bilgilerin gösterilmesi için çeşitli formatların gösterilmesi. Bilgisayar temelli etkileşimli hiper metin ve hiper ortamlar Hiper ortam Metin durağan veya hareketli grafik film bölümleri video ve ses gibi çeşitli formattaki bilgiler arasında etkileşimli olarak bağlantı yapılmasını sağlayan bilgisayar temelli sistemler Hiper metin Doğrusal olmayan şekilde organize edilmiş ve erişilen metin durağan grafik resim ve toblolar
 20. 20. Okuyucuların geçmiş bilgilerine ihtiyaçlarına göre bilgiye ulaşmaları kendi kontrollerindedir Hiper ortam ile; Basılı materyallere göre saklanan bilgi daha fazladır Basılı materyallere göre bir sayfada daha fazla bilgiye ulaşılabilir
 21. 21. Modelleme programı İçerik model 3d Çevirici veri tabanı Uygulama programı Dinamik süreç giriş Görüntülü 3d ses çıkış Kullanıcı hareketleri
 22. 22. Yapay zekanın kullanım alanları
 23. 23. Başarılı bir uzman sisteminin 4 temel özelliği
 24. 24. zeki öğretim sisteminin içinde barındırdığı ögeler
 25. 25. Zeki öğretim sistemleri
 26. 26. Kullanıcı modeli Öğreici Yapay zeka Kullanıcı deseği Arabilim Uzman modeli
 27. 27. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM UYGULAMALARININ YARARLARI VE SINIRLILIKLARI Öğrencilerin düşünme kabileyetlerini geliştirir İşnirlikli öğrenmeyi arttırır Anlaşilmayan konular için tekrar olanaği sağlar Geleneksel eğitime göre daha çok kaynak sunar Bireysel öğrenmeyi etkin kılar
 28. 28. Çokluortam ve etkileşim olanaklar sayesinde sıkıcı ortam çalışmaları cazip hale getirebilir Zamanı etkin kullanmayı sağlar Bedensel ve zihinsel engelli öğrenciler için eğitimde fırsat eşitliği sağlar Gerçekleştirilmesi tehlikeli ve pahalı olan uygulamaların yapılmasına olanak sağlar
 29. 29. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN OLUMSUZ YÖNLERİ Öğrencilerin sosyo-psikolojik gelişimlerini olumsuz etkiler BDÖ uygulamalarının pahalı olması Özel donanım ve beceri gerektirmesi Eğitim programını desteklememesi Öğretimsel niteliğinin zayıf olması BDÖ yazılımını üretenler i,le öğrenciler arasındaki koordinasyon eksikliği
 30. 30. Bilgisayar Destekli Öğretimde Öğretmen ve Öğrenci Rolleri Öğretmen Rolleri Öğrencilerin kendi öğrenmelerini yönetmelerini ve kendi başlarına karar verme yeteneklerini cesaretlendir. Ham veriler ve birinci kaynakların yanı sıra manipüle edilmiş, etkileşimli ve fiziksel materyaller kullanır. Dersi yürütmek, öğretimsel, stratejileri ve içeriği değiştirmek için öğrencilerin tepkilerini hesaba katar. Öğrencilerin ilk tepkilerini ayrıntısını araştırır. Öğrenme halkası modelini sıklıkla kullanarak öğrencilerin doğal meraklarını arttırır.
 31. 31. öğrenci rolleri işbirliğine dayalı ortamlarda görev alabilmeli öğrenme süreçlerinde öğrenci etkin olmalıdır öğrenci öğrenme sürecinde görev alır öğrenmelerine katkı sağlayacak her türlü olanaktan yararlanır öğrendiklerini kullanmak ve uygulamak için fırsatları değerlendirir öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen etkileşiminin sağlanmasına yönelik çaba gösterir

×