Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bdö a.latif slayt

456 views

Published on

 • Be the first to comment

Bdö a.latif slayt

 1. 1. Bilgisayar destekli öğretim  Temel kavramlar Öğeleri Kuramsal temelleri Uygulama yöntemleri
 2. 2. Bilgisayar destekli öğretim  Eğitim Ekonomi kültür Eğitim Teknoloji Eğitim teknolojisi Teknik eğitim Genel eğitim
 3. 3. Bilgisayar destekli öğretimin kuramsal temelleri  Kuramlar Davranışçı kuram Tepkisel ve edimsel koşullanma Model alma yoluyla Bilişsel kuram Yapılandırmacı kuram Hümanist kuram Yaşam boyu öğrenme Yaşam kapsamlı öğrenme Yansıtıcı öğrenme Motivasyon Kaygı, tutum Derin ve yüzeysel öğrenme
 4. 4. Bilgisayar destekli eğitim uygulamaları  BİLGİSAYAR (Bilgi teknolojileri) EĞİTİM PROGRAMLARI (Hali hazırda var olan program) ÖĞRECCİLER (Öğrenme-Öğretme süreci, sınıf uygulamamları)
 5. 5. Bilgisayar destekli öğretim uygulamaları  Öğretim yazılımları Hiper metin ve hiper ortam Sanal gerçeklik Yapay zeka Zeki öğretim sistemleri
 6. 6. Öğretim Yazılımı Türleri  Tekrar ve Alıştırma Yazılımları Birebir öğretim Benzetim Yazılımları Yazılımları Sorun çözme Yazılımları Öğretim Amaçlı Oyun Yazılımları Öğretim Yazılımları
 7. 7. Alıştırma ve tekrar yazılımların öğreticiye faydaları Öğrenme isteğini uyandırma Bilgiyi kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarma Anında dönüt sağlama
 8. 8.  Sonucu değerle ndirebilir Sorun çözme becerisini kazanan bir kullanıcı Karşılaşığı bir sorunu anımlayabilir Sorunu çözmek içim strateji geliştirebilir Stratejiyi uygulamaya koyabilir
 9. 9.  ÇOKLU ORTAM Metin,durağan veya haraketli grafik, film bölümleri ,vidoe ve ses içeren bilgilerin gösterilmesi için çeşitli formatların gösterilmesi. Bilgisayar temelli etkileşimli hiper metin ve hiper ortamlar HİPER ORTAM Metin durağan veya hareketli grafik film bölümleri video ve ses gibi çeşitli formattaki bilgiler arasında etkileşimli olarak bağlantı yapılmasını sağlayan bilgisayar temelli sistemler HİPER METİN Doğrusal olmayan şekilde organize edilmiş ve erişilen metin durağan grafik resim ve tablolar
 10. 10.  Hiper ortam ile; Okuyucuların geçmiş bilgilerine ihtiyaçlarına göre bilgiye ulaşmaları kendi kontrollerindedir Basılı materyallere göre saklanan bilgi daha fazladır Basılı materyallere göre bir sayfada daha fazla bilgiye ulaşilabilir
 11. 11. İnsan Duyularının Toplam Algılamadaki Yeri  60 50 40 30 20 10 0 Toplam algıdaki yeri
 12. 12.  Sanal gerçekliğin kullanıldığı alanlar Eğlence ve spor Veri ve mimari görüntüleme Modelleme tasarım ve planlama Eğitim ve tecrübe arttırımı Birlikte çalişma
 13. 13. Yapay zekanın kullanım  * • Bir bilgi örtüsünün seçilmesini * • Bilgileri kullanarak sonuç çıkarmayı * • Bilgiyi gözden geçirerek sonuç çıkarmayı ve problem çözmeyi * • Bilgi örüntüleri arasındaki benzerlikleri farkları ortaya çıkarmayı kapsar alanları
 14. 14. Bilgi tabanlı sistemlere kazandirilan iki temel  beceri İnsanın karar verme mekanizmasını taklit edebilme Kendi kendine öğrenebilme
 15. 15. Başarılı bir uzman sisteminin 4 temel özelliği  Önemli performans yeteneği Makul cevap süresi güncellenebilirlik Etkileşimli kullanıcı ara yüz
 16. 16. Bir Zeki Öğretim Sistemi Kullanıcı Mimarisi Modeli  Uzman Modeli Öğretici Yapay zeka desteği Arabilim Kullanıcı

×