Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KASAYSAYAN 
NG ASYA 
(DINASTIYA) 
Prepared by: 
Nerissa R. Diaz 
Teacher 1 (JLGIS)
DINASTIYA 
SA TSINA
MGA DINASTIYA SA TSINA 
1. CHOU 
2. CHIN 
3. HAN 
4. SUI 
5. TANG 
6. SUNG 
7. YUAN 
8. MING
ANO NGA BA ANG IBIG 
SABIHIN NG DINASTIYA? 
Kapangyarihan ng 
Sa loob ng 
Angkan 
Pagpapamana ng 
Pamumuno
DINASTIYA 
Pagpapamana ng 
kapangyarihan ng 
pamumuno sa loob ng 
angkan.
SINAUNANG TSINA 
Tinagurian ang Tsina na isa sa mga dakilang 
bansa dahil sa kanyang kabihasnan at 
nakasulat na kasaysay...
MGA DINASTIYA SA TSINA 
1. CHOU 
2. CHIN 
3. HAN 
4. SUI 
5. TANG 
6. SUNG 
7. YUAN 
8. MING
ZHOU/CHOU DYNASTY 
 (112 B.C.E.-221B.C.E.) 
 Kontribusyon: 
1.Naimbento ang bakal na araro 
2. Ipinagawa ang irigasyon a...
CROSSBOW
QIN/CHIN DYNASTY 
 Ang dinastiyang 
nagpabagsak sa Chou 
sa pamumuno ni 
Zhen. 
 Idiniklara ni Zhen ang 
kanyang sarili ...
LEGALISM 
Kailangang malulupit na batas 
at mabibigat na parusa upang 
maabot ang kaayusan. 
Pinili ni Shi Huang Ti na t...
AMBAG NG QIN/CHIN DYNASTY 
GREAT WALL 
OF CHINA-Bilang 
proteksyon ng 
Tsina sa pag-atake 
ng mga 
kalaban.
GREAT WALL OF CHINA 
 In Chinese, they are most commonly known as 
changcheng, meaning "long wall". 
 Length: 8,851.8 km...
HAN DYNASTY 
 Kinilala bilang isa sa 
mga DAKILANG 
DINASTIYA ng Tsina. 
Nagtatag LUI BANG. 
 Pinalitan nya ang 
marara...
WU DI O WU TI 
 Sa kanyang 
panahon naging 
tanyag ang Han 
Dynasty. 
 Pinalawak ang 
teritoryo sa 
pamamagitan ng 
pags...
AMBAG NG HAN DYNASTY 
1. Napantayag sa panahong ito ang SILK 
ROAD, isang ruta ng kalakalan. 
2. Papel 
3. Porselana 
4. W...
WATER POWDERED MILL
WATER POWDERED MILL 
 A watermill is an engine 
that uses a water wheel 
or turbine to drive a 
mechanical process 
such ...
SUI DYNASTY 
 Itinatag ni Yang 
Jian 
Watak watak ang 
Tsina ng 400 
taon. 
 Sakanyang 
panahon itinayo 
ang GRAND 
CAN...
GRAND CANAL OF 
CHINA
AMBANG NG MGA DINASTIYA NG TSINA 
CHOU CHIN HAN SUI 
1.bakal na araro 
2.irigasyon at dike 
laban sa pagbaha 
ng Huang Ho....
PAGSASANAY #1 
PANUTO: BUUIN ANG MGA NAWAWALANG LETRA UPANG MAIBIGAY 
ANG HINIHINGI NG PANGUNGUSAP. 
1. Nagtatag ng Chin D...
8. Tinatawag ding the Yellow River of China – H_A_G 
_O 
9. Sa panahong Sui naitayo ang canal na ito. – 
G_A_D _A_AL 
10. ...
ANG HULING 4 NA 
DINASTIYA 
5. TANG 
6. SUNG 
7. YUAN 
8. MING
REVIEW 
1. ELYLOW IVERR 11. OOTFDINGBIN 
2. HSHI UANG IT 12. NGUDERPOW 
3. REGAT ALWL FO INACH 
4. RGAND ANCAL 13. BLOCKDO...
TANG DYNASTY 
 Labis na nagdusa ang mga magsasaka dahil 
ginamit silang manggagawa sa proyekto ng Sui. 
Nag-alsa sila na...
WOODBLOCK PRINTING
SUNG DYNASTY 
 Watak-watak muli ang China ng bumagsak ang Tang. 
 Ikatlo sa mga dakilang dinastiya ang Song/Sung. 
 Iti...
GUN POWDER MADE IN GREEN TEA
FOOT BINDING/ LOTUS FEET
YUAN DYNASTY 
 Daidu ang naging kapital ng Yuan. 
 Unang banyagang dinastiya ng China. 
 Si Kublai Khan ang nagtatag ng...
KUBLAI KHAN
MING DYNASTY 
 Pinalitan ng mahihinang emperador si Kublai 
Khan. 
Noong 1368 napabagsak ng hukbo ni Zhu 
Yuanzhang ang ...
4 NA DAKILANG DINASTIYA 
NG TSINA 
1. HAN 
2. TANG 
3. SUNG 
4. MING
TANG SUNG YUAN MING 
*Pangalawa 
sa dakilang 
dinastiya 
*pinamunuan 
ni Li Yuan o 
Emperador 
Tai Cong 
*woodblock 
print...
Dinastiyang Tsina
Dinastiyang Tsina
Dinastiyang Tsina
Dinastiyang Tsina
Dinastiyang Tsina
Dinastiyang Tsina
Dinastiyang Tsina
Dinastiyang Tsina
Dinastiyang Tsina
Dinastiyang Tsina
Dinastiyang Tsina
Dinastiyang Tsina
Dinastiyang Tsina
Dinastiyang Tsina
Dinastiyang Tsina
Dinastiyang Tsina
Dinastiyang Tsina
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

91

Share

Download to read offline

Dinastiyang Tsina

Download to read offline

Dinastiya

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Dinastiyang Tsina

 1. 1. KASAYSAYAN NG ASYA (DINASTIYA) Prepared by: Nerissa R. Diaz Teacher 1 (JLGIS)
 2. 2. DINASTIYA SA TSINA
 3. 3. MGA DINASTIYA SA TSINA 1. CHOU 2. CHIN 3. HAN 4. SUI 5. TANG 6. SUNG 7. YUAN 8. MING
 4. 4. ANO NGA BA ANG IBIG SABIHIN NG DINASTIYA? Kapangyarihan ng Sa loob ng Angkan Pagpapamana ng Pamumuno
 5. 5. DINASTIYA Pagpapamana ng kapangyarihan ng pamumuno sa loob ng angkan.
 6. 6. SINAUNANG TSINA Tinagurian ang Tsina na isa sa mga dakilang bansa dahil sa kanyang kabihasnan at nakasulat na kasaysayan sa loob ng apat na libong taon. Kilala angTsina sa katawagang “Natutulog na Higante” (Sleeping Giant)dahil sa matagal na panahong hindi nito pakikisalamuha sa ibang kultura at ang pagsasara ng lupain nito sa mga dayuhan.
 7. 7. MGA DINASTIYA SA TSINA 1. CHOU 2. CHIN 3. HAN 4. SUI 5. TANG 6. SUNG 7. YUAN 8. MING
 8. 8. ZHOU/CHOU DYNASTY  (112 B.C.E.-221B.C.E.)  Kontribusyon: 1.Naimbento ang bakal na araro 2. Ipinagawa ang irigasyon at dike laban sa pagbaha ng Huang Ho. 3. Nagpagawa ng mga kalsada at sumulong ang kalakalan. 4. Naimbento ang sandatang Crossbow 5. Pilosopiyang Confucianism at Taoism
 9. 9. CROSSBOW
 10. 10. QIN/CHIN DYNASTY  Ang dinastiyang nagpabagsak sa Chou sa pamumuno ni Zhen.  Idiniklara ni Zhen ang kanyang sarili bilang si SHI HUANG DI o SHI HUANG TI na ang ibig sabihin ay “Unang Emperador”
 11. 11. LEGALISM Kailangang malulupit na batas at mabibigat na parusa upang maabot ang kaayusan. Pinili ni Shi Huang Ti na tagapayo ang mga iskolar ng Legalism.
 12. 12. AMBAG NG QIN/CHIN DYNASTY GREAT WALL OF CHINA-Bilang proteksyon ng Tsina sa pag-atake ng mga kalaban.
 13. 13. GREAT WALL OF CHINA  In Chinese, they are most commonly known as changcheng, meaning "long wall".  Length: 8,851.8 km (5,500 miles) Construction Period: About 2,000 years from the Warring States Period (476 BC - 221 BC) to Ming Dynasty (1368-1644)  One of the greatest wonders of the world, was listed as a World Heritage by UNESCO in 1987.  With a history of more than 2000 years, some of the sections are now in ruins or have disappeared. However, it is still one of the most appealing attractions all around the world owing to its architectural grandeur and historical significance.
 14. 14. HAN DYNASTY  Kinilala bilang isa sa mga DAKILANG DINASTIYA ng Tsina. Nagtatag LUI BANG.  Pinalitan nya ang mararahas na batas ng Chin, ang Confucianism ang muling naging pilosopiya.
 15. 15. WU DI O WU TI  Sa kanyang panahon naging tanyag ang Han Dynasty.  Pinalawak ang teritoryo sa pamamagitan ng pagsakop ng iba pang teritoryo.
 16. 16. AMBAG NG HAN DYNASTY 1. Napantayag sa panahong ito ang SILK ROAD, isang ruta ng kalakalan. 2. Papel 3. Porselana 4. Water powered mill 5. Simaqien – Nabuhay sa panahong ito na syang dakilang historyador ng Tsina.
 17. 17. WATER POWDERED MILL
 18. 18. WATER POWDERED MILL  A watermill is an engine that uses a water wheel or turbine to drive a mechanical process such as flour or lumber production, or metal shaping (rolling, grinding or wire drawing). A watermill that only generates electricity is more usually called a hydroelectric plant.
 19. 19. SUI DYNASTY  Itinatag ni Yang Jian Watak watak ang Tsina ng 400 taon.  Sakanyang panahon itinayo ang GRAND CANAL.
 20. 20. GRAND CANAL OF CHINA
 21. 21. AMBANG NG MGA DINASTIYA NG TSINA CHOU CHIN HAN SUI 1.bakal na araro 2.irigasyon at dike laban sa pagbaha ng Huang Ho. 3.kalsada at sumulong ang kalakalan. 4. Naimbento ang sandatang Crossbow 5. Pilosopiyang Confucianism at Taoism 1. Legalism 2. Great Wall of China 1. Napantayag sa panahong ito ang SILK ROAD, isang ruta ng kalakalan. 2.Papel 3.Porselana 4.Water powered mill 5. Simaqien 1. Grand Canal ------------------- Shi Huang Ti Liu Bang at Wu Ti Yang Jian
 22. 22. PAGSASANAY #1 PANUTO: BUUIN ANG MGA NAWAWALANG LETRA UPANG MAIBIGAY ANG HINIHINGI NG PANGUNGUSAP. 1. Nagtatag ng Chin Dynasty – _HI _U_NG T_ 2. Tawag sa pinuno ng mga sinaunang tsino – E_ _E_A_ _R 3. Pamamana ng pamumuno sa angkan – _ _NA_T_Y_ 4. Ang disnastiyang itinatag ni Liu Bang – _A_ D_N_S_Y 5. Pilosopiyang naniniwala sa marahas na batas at mabigat na parusa – _EG_L_SM 6. Itinayo ito bilang proteksyon ng tsina – G_E_T _A_L _F C_I_A 7. Napatanyag na ruta ng kalakalan noong Han – S_L_ R_A_
 23. 23. 8. Tinatawag ding the Yellow River of China – H_A_G _O 9. Sa panahong Sui naitayo ang canal na ito. – G_A_D _A_AL 10. Naging taguri sa Tsina noon dahil sa matagal nitong di pakikisalamuha sa ibang kultura at bansa. S_EE_ _NG G_A_T
 24. 24. ANG HULING 4 NA DINASTIYA 5. TANG 6. SUNG 7. YUAN 8. MING
 25. 25. REVIEW 1. ELYLOW IVERR 11. OOTFDINGBIN 2. HSHI UANG IT 12. NGUDERPOW 3. REGAT ALWL FO INACH 4. RGAND ANCAL 13. BLOCKDOOW 5. TINASYADI TINGPRIN 6. GALELISM 14. NGOLMO 7. SLPINGEE IANTG 15. YABANGA 8. PERADOREM 9. ELPPA 10. SIKL ADRO
 26. 26. TANG DYNASTY  Labis na nagdusa ang mga magsasaka dahil ginamit silang manggagawa sa proyekto ng Sui. Nag-alsa sila na pinamunuan ni Li Yuan na itinatag ang dinastiyang Tang. Tinawag si Li Yuan na Emperador Tai Cong. Pangalawa ang Tang sa mga dakilang dinastiya ng China.  Naimbento sa panahong ito ang woodblock printing. At napabilis ang paggawaang mga kopya ng anumang sulatin.
 27. 27. WOODBLOCK PRINTING
 28. 28. SUNG DYNASTY  Watak-watak muli ang China ng bumagsak ang Tang.  Ikatlo sa mga dakilang dinastiya ang Song/Sung.  Itinatag ito ni Heneral Zhao Kuangyin.  Nag patuloy ang pagsalakay ng pangkat-etniko sa Hilangang Asya.Kahit nasakop sila ng mga nomadiko patuloy pa rin ang pamumulaklak ng sining at panitikan.  Naimbento ang: 1. gun powder 2. Nagsimula ang tradisyon ng footbinding sa nga babae. 3. Lumitaw ang Neo-Confucianism na binuo ni Zhuxi.
 29. 29. GUN POWDER MADE IN GREEN TEA
 30. 30. FOOT BINDING/ LOTUS FEET
 31. 31. YUAN DYNASTY  Daidu ang naging kapital ng Yuan.  Unang banyagang dinastiya ng China.  Si Kublai Khan ang nagtatag ng dinastiyang Yuan.  Ipinairal ng Mongol ang Confucianism bilang pilosopiya.  Nasa mataas na posisyon ang imperyo ng mga Mongol.  Nagkaroon ng maraming manlalakbay sa Yuan at isa na doon si Marco Polo.
 32. 32. KUBLAI KHAN
 33. 33. MING DYNASTY  Pinalitan ng mahihinang emperador si Kublai Khan. Noong 1368 napabagsak ng hukbo ni Zhu Yuanzhang ang Mongol sa Daidu at itinatag ang Ming.  Ang Ming ang ikaapat sa mga dakilang di-nastiya sa China. Nanumbalik ang mga Tsino sa pamamahala sa kanilang bansa.
 34. 34. 4 NA DAKILANG DINASTIYA NG TSINA 1. HAN 2. TANG 3. SUNG 4. MING
 35. 35. TANG SUNG YUAN MING *Pangalawa sa dakilang dinastiya *pinamunuan ni Li Yuan o Emperador Tai Cong *woodblock printing *Ikatlo sa mga dakilang dinastiya *gun powder *footbinding *Banyagang dinastiya * Kublai Khan *Panunumbal ik ng pamamahala ng mga Tsino sa kanilang bansa. *Zhu Yuanzhang
 • JoyAnnJusay1

  Jun. 26, 2021
 • kayecee2

  Mar. 15, 2021
 • polarismn

  Mar. 10, 2021
 • JhunPetate1

  Feb. 27, 2021
 • AliceLovedorial

  Feb. 21, 2021
 • AbigailGucilatar1

  Feb. 15, 2021
 • TetPuerto

  Feb. 3, 2021
 • istin

  Jan. 6, 2021
 • JadeRomualdo

  Jan. 7, 2020
 • NicaBadiola

  Nov. 12, 2019
 • ReiyonahJasheaRaynes

  Oct. 23, 2019
 • MarianneBuenzalida

  Oct. 23, 2019
 • MariaCeciliaReyes1

  Oct. 17, 2019
 • awaaojennyfel

  Oct. 17, 2019
 • IncezzCaisip

  Oct. 12, 2019
 • EugeneDavid4

  Oct. 10, 2019
 • LianneLegasto

  Oct. 9, 2019
 • IsabelleAntonio

  Oct. 9, 2019
 • LanieDG

  Oct. 7, 2019
 • DaisyEHano

  Oct. 7, 2019

Dinastiya

Views

Total views

170,754

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6

Actions

Downloads

2,707

Shares

0

Comments

0

Likes

91

×