SlideShare a Scribd company logo
1
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΛΙΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΘΕΜΑ: Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης
(Η Μονή ως Πατριαρχικό και Σταυροπηγιακό Μοναστήρι-Σιγίλια ίδρυσης)
Κρηνίδες 2012-2013
2
ΘΕΜΑ: Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης
(Η Μονή ως Πατριαρχικό και Σταυροπηγιακό Μοναστήρι-Σιγίλια ίδρυσης)
3
ΜΕΛΗ ΤΗΣ Α΄ΟΜΑΔΑΣ
1. ΖΑΪΜΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
3. ΜΠΑΛΙΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΖΑ
ΕΠΟΠΤΕΙΑ
1.ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2.ΓΚΟΥΜΑ ΟΛΓΑ
4
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ..........................................................................σελ.5
ΕΙΣΑΓΩΓΗ...........................................................................σελ.6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:΄Iδρυση-Σταυροπηγιακά μοναστήρια………………………σελ.7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Σιγίλια………………………………………………………………………σελ.9
ΕΠΙΛΟΓΟΣ..........................................................................σελ.10
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ....................................................................σελ.11
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ…………………………………………………………………………………..σελ.12
5
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας(Project), μιας ομάδας μαθητών
της Α' Λυκείου, είχε ως θέμα του την Παναγιά του Παγγαίου και για την
ακρίβεια την Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης.
Η Ομάδα μας η οποία αποτελείται από τους μαθητές Μπαλίτση
Ιωάννη Αναστασιάδου Μαρία, Ζαϊμίδου Χριστίνα και Αναστασιάδου
Ελίζα μελέτησε και συνέλεξε στοιχεία σχετικά με το ιστορικό ίδρυσης
του μοναστηριού.
Συγκεκριμένα η ομάδα είχε αναλάβει να συλλέξει πληροφορίες για
την τοποθέτηση του μοναστηριού στο χώρο και στο χρόνο, την
ετυμολογία του ονόματος του ,το ιστορικό ίδρυσης του συσχετίζοντας
το με τα Πατριαρχικά και Σταυροπηγιακά Σιγίλια που σφραγίζουν την
ίδρυση του, τους κτήτορες, αλλά έκανε και μια γενικότερη αναδρομή
στα μοναστήρια του νομού Σερρών.
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν κυρίως η άντληση
πληροφοριών από το διαδίκτυο, από την προτεινόμενη με το θέμα
βιβλιογραφία καθώς και από τις εισηγήσεις των εποπτευόντων
καθηγητών τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθεια τους.
6
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
H μακρά παράδοση του μοναχισμού στη Μακεδονία συνδέεται άρρηκτα
με τους όρεινους όγκους της γεωγραφίας της. Έτσι στο Παγγαίο όρος
διατηρείται ζωντανό ένα μνημείο του Βυζαντινού μοναχισμού, η ιερά
μονή της Παναγίας της Εικοσιφοίνισσας.
Η ιδρυτική παράδοση του μοναχισμού συνδέεται με την ασκητική
περιπλάνηση εξεχουσών μορφών του βυζαντινού μοναχισμού. Η
άσκηση των κτητόρων είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία
οργανωμένων κοινοτήτων σε γεωγραφικές θέσεις στρατηγικής
σημασίας και σε περιόδους αναδιοργάνωσης της βυζαντινής εξουσίας.
Στο πέρασμα των αιώνων η μονή της Εικοσιφοίνισσας συνδέθηκε στενά
με τον τοπικό πληθυσμό, ενώ τα γεγονότα της νεώτερης ιστορίας της
αντανακλούν τις εθνικές συγκρούσεις και τις πολιτικές και πολιτισμικές
ζυμώσεις των Βαλκανίων κατά τον 19ο και 20ο αιώνα.
Στην παρούσα εργασία θα διερευνηθεί η Σταυροπηγιακή και
Πατριαρχική διάσταση της μονής σε σχέση με τα σιγίλια ίδρυσης της.
7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΊΔΡΥΣΗ
Η ίδρυση της Μονής ανάγεται στα χρόνια του επισκόπου Φιλίππων
Σώζοντος, ο οποίος έλαβε μέρος στη Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο της
Χαλκηδόνας (451 μ.Χ.). Κατά την παράδοση, ο επίσκοπος Σώζων
ίδρυσε, περί το 450 μ.Χ., ναό και μοναστικό οικισμό στη θέση Βίγλα,
πλησίον της Μονής. Ο μοναστικός οικισμός αυτός εγκαταλείφθηκε με
την πάροδο των ετών και η Μονή ιδρύθηκε ουσιαστικά από τον άγιο
Γερμανό, στο δεύτερο μισό του 9ου ή στις αρχές του 10ου αιώνα.
Για αρκετούς αιώνες η ιστορία της Μονής Εικοσιφοινίσσης είναι
άγνωστη. Αρχαιολογικές ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κατά
τον 11ο αιώνα κτίστηκε ξανά το Καθολικό της Μονής. Η Μονή έγινε
Σταυροπηγιακή με σιγίλια των Πατριαρχών Συμεών Τραπεζούντιου Συ
και Μαξίμου Γ΄, εξαρτήθηκε δηλαδή απευθείας από τον Οικουμενικό
Πατριάρχη.
ΤΑ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ
Σταυροπηγιακή Μονή καλείται η μονή (συνήθως της Ορθόδοξης
Εκκλησίας ή της Ανατολικής Καθολικής Εκκλησίας) που υπάγεται
απευθείας σε Πατριαρχείο ή Σύνοδο (συνήθως το Οικουμενικό
Πατριαρχείο) και όχι στην τοπική Αρχιεπισκοπή. Η λέξη σταυροπηγιακή
είναι σύνθετη (σταυρός + πήγνυμι) και πηγάζει από την κανονική
παράδοση της ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα
του Πατριάρχη να στείλει ένα σταυρό για να τοποθετηθεί στα θεμέλια
της εκκλησίας της μονής, πράξη που οδηγεί στην εξάρτηση της μονής
από αυτόν. Το δικαίωμα αυτό το απέκτησε πρώτη φορά ο Πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως τον 8ο αιώνα και μπορεί να το ασκεί σε όλη την
επικράτεια της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.Οι σταυροπηγιακές
μονές αποτελούσαν πηγή εσόδων για το οικείο Πατριαρχείο, καθώς
ήταν υποχρεωμένες να αποστέλλουν ετήσια σε αυτό κάποιο χρηματικό
ποσό.
Ένα πλεονέκτημα για τις μονές ήταν ότι έτσι εξασφάλιζαν μεγαλύτερη
ελευθερία κινήσεων, αποφεύγοντας την ανάμιξη των τοπικών
8
επισκόπων στους σκοπούς τους. Άλλο πλεονέκτημα ήταν η μεταφορά
σε αυτές των προνομίων που απολάμβανε το Πατριαρχείο από την
Οθωμανική Αυτοκρατορία , προνόμια που περιλάμβαναν την παροχή
εδαφικών εκτάσεων και την απαγόρευση απαλλοτρίωσής τους στο
μέλλον από το Οθωμανικό κράτος. Σταυροπηγιακές είναι όλες οι μονές
του Αγίου Όρους, όπου και μνημονεύουν τον εκάστοτε Πατριάρχη,
όπως άλλωστε και σε όλες τις υπόλοιπες σταυροπηγιακές μονές, αντί
του τοπικού επισκόπου.
Όσον αφορά την Ανατολική Καθολική Εκκλησία οι σταυροπηγιακές
μονές περιγράφονται ως ένα από τρία δυνατά είδη μονών: παπικές,
πατριαρχικές (σταυροπηγιακές) και επισκοπικές. Στην Ανατολική
Ορθόδοξη Εκκλησία τα πιθανά είδη μονών είναι τέσσερα: επισκοπικές
(υπάγονται στον τοπικό επίσκοπο), πατριαρχικές ή σταυροπηγιακές
(υπάγονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο), ηγουμενικές ή
αρχιμανδρικές (υπάγονται στον ηγούμενο ή αρχιμανδρίτη υπό την
δικαιοδοσία της Ιεράς Συνόδου και συνοδικές μονές (παρεμφερείς των
ηγουμενικών)
Οι σταυροπηγιακές μονές που ελέγχονται απευθείας από την Διαρκή
Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος καλούνται συνοδικές
σταυροπηγιακές Σταυροπηγιακές μονές πέρα από το Άγιο Όρος
υπάρχουν και αλλού στην Ελλάδα (π.χ. Μονή Τοπλού στην Κρήτη),
στην Κύπρο, αλλά και στην Ανατολική Ευρώπη (π.χ. Βουλγαρία, Ρωσία,
Ουκρανία).
9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΙΓΙΛΛΙΑ
Η μονή έζησε νέα εποχή ακμής όταν το 1472 σε αυτή εγκαταβίωσε ο
παραιτηθείς Οικουμενικός Πατριάρχης Διονύσιος Α΄, ο οποίος με τη
δράση και την περιουσία του της έδωσε πνοή ζωής. Για το λόγο αυτό
ονομάστηκε δεύτερος κτήτορας της Μονής και η Εκκλησία τον
ανακήρυξε Άγιο. Τον άγιο Διονύσιο ιδιαίτερα τον τιμούσε ως πνευματικό
της πατέρα η χριστιανή σουλτάνα Μάρω, μητριά του Σουλτάνου
Μωάμεθ Β’ του Πορθητού (1451 – 1481),η οποία έκανε πολλές
ευεργεσίες και δωρεές στην Ι.Μονή Πατριαρχικά σιγίλια υπέρ της Μονής
εξέδωσανοιΟικουμενικοί Πατριάρχες: Ιερεμίας ο Α΄(1544),Μητροφάνης
ο Γ΄ (1567) και Ιερεμίας Β΄ ο Τρανός (1573).
Με το όνομα σιγίλλιο, (ή σιγίλιο, ή και σιγγίλιο), φέρονταν κατά τη
Βυζαντινή Αυτοκρατορία τα σημαντικότερα επίσημα αυτοκρατορικά
έγγραφα που αφορούσαν κυρίως θέματα εξωτερικής πολιτικής τα οποία
συνηθέστερα χρησιμοποιούσε η βυζαντινή διπλωματία. Παρόμοια επίσης
έγγραφα ήταν και εκείνα που περιείχαν αποφάσεις επί σπουδαίων
διοικητικών ζητημάτων καθώς και σε λίαν προνομιακές τακτοποιήσεις
ζητημάτων.
Από την παραπάνω πολιτειακή χρήση της εποχής εκείνης
χαρακτηρίσθηκαν ομοίως ως σιγίλλια τα πατριαρχικά και συνοδικά
έγγραφα καλούμενα επίσης και "σιγιλώδη γράμματα ή επιστολές" που
γράφονταν αρχικά επί περγαμηνής. Ανάλογα δε με το περιεχόμενό τους
διακρίνονταν σε ρυθμιστικά, επιβεβαιωτικά, αφοριστικά κ.λπ.
Γενικό χαρακτηριστικό των πάσης φύσεως τέτοιων εγγράφων ή
επιστολών, σιγιλλίων, ήταν η "απηωρημένη" (= εξαρτημένη) συνήθως
μολύβδινη σφραγίδα (βούλα), λατινικά "sigillum", εξ ου και η ονομασία
τους, που συνόδευε τα έγγραφα αυτά.
Με πατριαρχικά σιγίλια συνηθέστερα αναγνωρίζονταν ή ιδρύονταν
μοναστήρια, επισκοπές, εκκλησιαστικές σχολές, τοπικές δικαιοδοσίες, ή
υπαγωγές αυτών, όπως και μεταξύ επισκοπών καθώς επίσης και
περιπτώσεις αφορισμών.
10
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Το ταξίδι που κάναμε μέσα στο χρόνο, αντλώντας πληροφορίες για το
θέμα μας από διάφορες πηγές ηλεκτρονικές και μη ,αποδείχτηκε πολύ
ενδιαφέρον.
Ήρθαμε σε επαφή με το μοναχισμό ως ένα άλλο πρότυπο και μοντέλο
ζωής και γνωρίσαμε ένα από τα σημαντικότερα μοναστήρια της
Ελλάδας. Η ιερά μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης υπήρξε επί αιώνες
θεματοφύλακας της Ορθοδόξου πίστεως. Δημιούργησε και διέσωσε
χειρόγραφα και κειμήλια, ανυπολόγιστης αρχαιολογικής, επιστημονικής,
καλλιτεχνικής, εθνικής σημασίας και αξίας.
Μέσα από την έρευνα είδαμε τη μονή με άλλη ματιά , κοιτώντας τη
μέσα από το παράθυρο που μας άνοιξε η επιστημονική- ας τολμήσω να
τη χαρακτηρίσω έτσι -ενασχόληση μας.
11
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Α΄ ΒΙΒΛΙΑ
 Μητροπολίτου Δράμας Κ .Κυράτσου: « Ιστορία και θαύματα της
Παναγίας Εικοσιφοινίσσης » Δράμα 2003
 Δρ. Θεοχάρη Μ. Προβατάκη : «Η Μονή Εικοσιφοινίσσης η
Αχειροποίητος του Παγγαίου όρους» Έκδοση της Ανώνυμης Τεχνικής
Εταιρίας Μηχανικών» Αθήνα 1998
 Βασίλη Άτσαλου «Η ονομασία της Ιεράς Μονής της Παναγίας της
Αχειροποιήτου του Παγγαίου, της επονομαζομένης της Κοσινίτσης ή
Εικοσιφοίνισσας. Έκδοση του ιστορικού αρχείου του Δήμου Δράμας,
Δράμα 1995
 Επισκόπου Μάξιμου Χ. Ξυδά Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης, Το
μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου στις Σέρρες
 Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικολάου, Άγιον Όρος,
εκδόσεις Καστανιώτη
 Ο θησαυρός της Ορθοδοξίας 2000 χρόνια ιστορία-μνημεία-τέχνη
(Πατριαρχεία και αυτοκέφαλες εκκλησίες), Εκδοτική Αθηνών
Β΄ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
 http: yaunatakabara.blog.com
 www.athosmemory.com
 www.dim-krinid.ser.sch.gr/eikosifinissa.htnl
 www.agioritis.pblogs.gr
 www.el.wikipedia.org
 www.alfadramas.gr
 www.paggaioserrewnet.gr
 http://www.kavalagreece.gr/tourismos/touristikes-
plirofories/ekdromes/i-m-eikosifoinissas/
12
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
13

More Related Content

What's hot

3.3 δ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ
3.3 δ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ3.3 δ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ
3.3 δ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ
Ελενη Ζαχου
 
Θ.Ε..3.3 Πολυπολιτισμικότητα
Θ.Ε..3.3 ΠολυπολιτισμικότηταΘ.Ε..3.3 Πολυπολιτισμικότητα
Θ.Ε..3.3 Πολυπολιτισμικότητα
Papanikolaou Dimitris
 
Η αποσαφήνιση της αλήθειας για τις εικόνες -Εικονομαχία.
Η αποσαφήνιση της αλήθειας για τις εικόνες -Εικονομαχία.Η αποσαφήνιση της αλήθειας για τις εικόνες -Εικονομαχία.
Η αποσαφήνιση της αλήθειας για τις εικόνες -Εικονομαχία.
2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης
 
3η ωρα β. η εκκλησια ανοιγεται και εξαπλωνεται
3η ωρα β. η εκκλησια ανοιγεται και εξαπλωνεται3η ωρα β. η εκκλησια ανοιγεται και εξαπλωνεται
3η ωρα β. η εκκλησια ανοιγεται και εξαπλωνεται
Ελενη Ζαχου
 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ-ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ-ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ-ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ-ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
klery78
 
δε.36 - Οι ρωμαιοκαθολικοί στην εποχή μας
δε.36 - Οι ρωμαιοκαθολικοί στην εποχή μαςδε.36 - Οι ρωμαιοκαθολικοί στην εποχή μας
δε.36 - Οι ρωμαιοκαθολικοί στην εποχή μας
desphan
 
ΕΡΓΑΣΙΑ Γ1: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ Γ1: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣΕΡΓΑΣΙΑ Γ1: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ Γ1: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ
klery78
 
ΘΕ 3: ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΘΕ 3: ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΘΕ 3: ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΘΕ 3: ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
klery78
 
III. H αποτύπωση της σύνθεσης Eλληνισμού και Xριστιανισμού στην τέχνη
III. H αποτύπωση της σύνθεσης Eλληνισμού και Xριστιανισμού στην τέχνηIII. H αποτύπωση της σύνθεσης Eλληνισμού και Xριστιανισμού στην τέχνη
III. H αποτύπωση της σύνθεσης Eλληνισμού και Xριστιανισμού στην τέχνη
Papanikolaou Dimitris
 
δ.ε.27 Μεταρρύθμιση στη Δύση - Λούθηρος
δ.ε.27 Μεταρρύθμιση στη Δύση - Λούθηροςδ.ε.27 Μεταρρύθμιση στη Δύση - Λούθηρος
δ.ε.27 Μεταρρύθμιση στη Δύση - Λούθηρος
desphan
 
θρησκευτικά παρουσίαση 17. tα σχίσματα τραυματίζουν την ενότητα των χριστιανών
θρησκευτικά παρουσίαση 17. tα σχίσματα τραυματίζουν την ενότητα των χριστιανώνθρησκευτικά παρουσίαση 17. tα σχίσματα τραυματίζουν την ενότητα των χριστιανών
θρησκευτικά παρουσίαση 17. tα σχίσματα τραυματίζουν την ενότητα των χριστιανώνatavar
 
Ιεραποστολή και Διακονία
Ιεραποστολή και ΔιακονίαΙεραποστολή και Διακονία
Ιεραποστολή και Διακονία
Μαρία Διακογιώργη
 
χριστιανική άσκηση μοναχισμός
χριστιανική άσκηση  μοναχισμόςχριστιανική άσκηση  μοναχισμός
χριστιανική άσκηση μοναχισμός
desphan
 
ακανθοπουλου γ γσίου 1. i. ii. η καθολική εκκλησία (2ο δίωρο)
ακανθοπουλου γ γσίου 1. i. ii. η καθολική εκκλησία (2ο δίωρο)ακανθοπουλου γ γσίου 1. i. ii. η καθολική εκκλησία (2ο δίωρο)
ακανθοπουλου γ γσίου 1. i. ii. η καθολική εκκλησία (2ο δίωρο)
Roy Akanthopoulou
 
υπερ των παντων ενωσεως
υπερ των παντων ενωσεωςυπερ των παντων ενωσεως
υπερ των παντων ενωσεως
Papanikolaou Dimitris
 
ΤΑΞΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:Θ.Ε. 3 Σύγχρονες μορφές στην Ορθοδοξια
ΤΑΞΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:Θ.Ε. 3 Σύγχρονες μορφές στην ΟρθοδοξιαΤΑΞΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:Θ.Ε. 3 Σύγχρονες μορφές στην Ορθοδοξια
ΤΑΞΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:Θ.Ε. 3 Σύγχρονες μορφές στην Ορθοδοξια
klery78
 
Τοπική ιστορία Γ3,Γ4 Ναοί - μοναστήρια
Τοπική ιστορία Γ3,Γ4 Ναοί - μοναστήριαΤοπική ιστορία Γ3,Γ4 Ναοί - μοναστήρια
Τοπική ιστορία Γ3,Γ4 Ναοί - μοναστήρια
gymnasiovelou
 

What's hot (20)

3.3 δ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ
3.3 δ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ3.3 δ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ
3.3 δ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ
 
Θ.Ε..3.3 Πολυπολιτισμικότητα
Θ.Ε..3.3 ΠολυπολιτισμικότηταΘ.Ε..3.3 Πολυπολιτισμικότητα
Θ.Ε..3.3 Πολυπολιτισμικότητα
 
Η αποσαφήνιση της αλήθειας για τις εικόνες -Εικονομαχία.
Η αποσαφήνιση της αλήθειας για τις εικόνες -Εικονομαχία.Η αποσαφήνιση της αλήθειας για τις εικόνες -Εικονομαχία.
Η αποσαφήνιση της αλήθειας για τις εικόνες -Εικονομαχία.
 
η αποστολικη συνοδος
η αποστολικη συνοδοςη αποστολικη συνοδος
η αποστολικη συνοδος
 
3η ωρα β. η εκκλησια ανοιγεται και εξαπλωνεται
3η ωρα β. η εκκλησια ανοιγεται και εξαπλωνεται3η ωρα β. η εκκλησια ανοιγεται και εξαπλωνεται
3η ωρα β. η εκκλησια ανοιγεται και εξαπλωνεται
 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ-ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ-ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ-ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ-ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 
Ppt11
Ppt11Ppt11
Ppt11
 
δε.36 - Οι ρωμαιοκαθολικοί στην εποχή μας
δε.36 - Οι ρωμαιοκαθολικοί στην εποχή μαςδε.36 - Οι ρωμαιοκαθολικοί στην εποχή μας
δε.36 - Οι ρωμαιοκαθολικοί στην εποχή μας
 
ΕΡΓΑΣΙΑ Γ1: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ Γ1: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣΕΡΓΑΣΙΑ Γ1: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ Γ1: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ
 
ΘΕ 3: ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΘΕ 3: ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΘΕ 3: ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΘΕ 3: ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
 
III. H αποτύπωση της σύνθεσης Eλληνισμού και Xριστιανισμού στην τέχνη
III. H αποτύπωση της σύνθεσης Eλληνισμού και Xριστιανισμού στην τέχνηIII. H αποτύπωση της σύνθεσης Eλληνισμού και Xριστιανισμού στην τέχνη
III. H αποτύπωση της σύνθεσης Eλληνισμού και Xριστιανισμού στην τέχνη
 
δ.ε.27 Μεταρρύθμιση στη Δύση - Λούθηρος
δ.ε.27 Μεταρρύθμιση στη Δύση - Λούθηροςδ.ε.27 Μεταρρύθμιση στη Δύση - Λούθηρος
δ.ε.27 Μεταρρύθμιση στη Δύση - Λούθηρος
 
θρησκευτικά παρουσίαση 17. tα σχίσματα τραυματίζουν την ενότητα των χριστιανών
θρησκευτικά παρουσίαση 17. tα σχίσματα τραυματίζουν την ενότητα των χριστιανώνθρησκευτικά παρουσίαση 17. tα σχίσματα τραυματίζουν την ενότητα των χριστιανών
θρησκευτικά παρουσίαση 17. tα σχίσματα τραυματίζουν την ενότητα των χριστιανών
 
Ιεραποστολή και Διακονία
Ιεραποστολή και ΔιακονίαΙεραποστολή και Διακονία
Ιεραποστολή και Διακονία
 
χριστιανική άσκηση μοναχισμός
χριστιανική άσκηση  μοναχισμόςχριστιανική άσκηση  μοναχισμός
χριστιανική άσκηση μοναχισμός
 
ακανθοπουλου γ γσίου 1. i. ii. η καθολική εκκλησία (2ο δίωρο)
ακανθοπουλου γ γσίου 1. i. ii. η καθολική εκκλησία (2ο δίωρο)ακανθοπουλου γ γσίου 1. i. ii. η καθολική εκκλησία (2ο δίωρο)
ακανθοπουλου γ γσίου 1. i. ii. η καθολική εκκλησία (2ο δίωρο)
 
υπερ των παντων ενωσεως
υπερ των παντων ενωσεωςυπερ των παντων ενωσεως
υπερ των παντων ενωσεως
 
33. η γυναίκα στη λατρεία
33. η γυναίκα στη λατρεία33. η γυναίκα στη λατρεία
33. η γυναίκα στη λατρεία
 
ΤΑΞΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:Θ.Ε. 3 Σύγχρονες μορφές στην Ορθοδοξια
ΤΑΞΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:Θ.Ε. 3 Σύγχρονες μορφές στην ΟρθοδοξιαΤΑΞΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:Θ.Ε. 3 Σύγχρονες μορφές στην Ορθοδοξια
ΤΑΞΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:Θ.Ε. 3 Σύγχρονες μορφές στην Ορθοδοξια
 
Τοπική ιστορία Γ3,Γ4 Ναοί - μοναστήρια
Τοπική ιστορία Γ3,Γ4 Ναοί - μοναστήριαΤοπική ιστορία Γ3,Γ4 Ναοί - μοναστήρια
Τοπική ιστορία Γ3,Γ4 Ναοί - μοναστήρια
 

Similar to Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης (Η Μονή ως Πατριαρχικό και Σταυροπηγιακό Μοναστήρι-Σιγίλια ίδρυσης)

παπαδοπουλου μελινα
παπαδοπουλου μελιναπαπαδοπουλου μελινα
παπαδοπουλου μελινα
Daisy Anastasia Leonardou
 
Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης. (Ονομασία- Κτή...
 Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης. (Ονομασία- Κτή... Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης. (Ονομασία- Κτή...
Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης. (Ονομασία- Κτή...
neraidenia
 
o rolos tis romeokatholikis ekklisias kai ton monastirion stin organosi tis z...
o rolos tis romeokatholikis ekklisias kai ton monastirion stin organosi tis z...o rolos tis romeokatholikis ekklisias kai ton monastirion stin organosi tis z...
o rolos tis romeokatholikis ekklisias kai ton monastirion stin organosi tis z...
Χαράλαμπος Γαρίτατζης
 
Η Παναγιά του Παγγαίου: Ιερά Μονή Παναγίας Εικισιφοινίσσης: (Η ιστορία του μο...
Η Παναγιά του Παγγαίου: Ιερά Μονή Παναγίας Εικισιφοινίσσης: (Η ιστορία του μο...Η Παναγιά του Παγγαίου: Ιερά Μονή Παναγίας Εικισιφοινίσσης: (Η ιστορία του μο...
Η Παναγιά του Παγγαίου: Ιερά Μονή Παναγίας Εικισιφοινίσσης: (Η ιστορία του μο...
neraidenia
 
Nαοδομία Oρθόδοξων Xριστιανικών Nαών
Nαοδομία Oρθόδοξων Xριστιανικών NαώνNαοδομία Oρθόδοξων Xριστιανικών Nαών
Nαοδομία Oρθόδοξων Xριστιανικών Nαών
Δήμητρα Τζινου.
 
ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Iliana Kouvatsou
 
ιστορία & μελέτη της εκκλησίας μπεθάνη πένυ γ2
ιστορία & μελέτη της εκκλησίας  μπεθάνη πένυ γ2ιστορία & μελέτη της εκκλησίας  μπεθάνη πένυ γ2
ιστορία & μελέτη της εκκλησίας μπεθάνη πένυ γ2Καπετανάκης Γεώργιος
 
Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης
Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας ΕικοσιφοινίσσηςΗ Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης
Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης
neraidenia
 
θρησεκευτικα
θρησεκευτικαθρησεκευτικα
θρησεκευτικα
Καπετανάκης Γεώργιος
 
Τουριστικός Oδηγός
Τουριστικός Oδηγός Τουριστικός Oδηγός
Τουριστικός Oδηγός
Maria Georgiadou
 
Oι βίοι των τριών ιεραρχών
Oι βίοι των τριών ιεραρχώνOι βίοι των τριών ιεραρχών
Oι βίοι των τριών ιεραρχών
Natasa Liri
 
ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
papakostev
 
2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2017-«Τόποι λατρείας και Πολύ-πολιτισμικότητα στο χθες κ...
2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2017-«Τόποι λατρείας και Πολύ-πολιτισμικότητα στο χθες κ...2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2017-«Τόποι λατρείας και Πολύ-πολιτισμικότητα στο χθες κ...
2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2017-«Τόποι λατρείας και Πολύ-πολιτισμικότητα στο χθες κ...
ΣΤΡΑΤΗΣ ΔΟΥΜΟΥΖΗΣ
 
βασιλική με τρούλο
βασιλική με τρούλοβασιλική με τρούλο
βασιλική με τρούλο
paraskevit
 
Βυζαντικά και μεταβυζαντινά μνημεία του τόπου μας - 2
Βυζαντικά και μεταβυζαντινά μνημεία του τόπου μας - 2Βυζαντικά και μεταβυζαντινά μνημεία του τόπου μας - 2
Βυζαντικά και μεταβυζαντινά μνημεία του τόπου μας - 2
Thodoris Kartsiotis
 
107γ3. παναγία της γαράσαρης
107γ3. παναγία της γαράσαρης 107γ3. παναγία της γαράσαρης
107γ3. παναγία της γαράσαρης dakekavalas
 
Κιοσσέ Βασιλική
Κιοσσέ ΒασιλικήΚιοσσέ Βασιλική
Κιοσσέ Βασιλική
Maria Katsaveli
 
Tο νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής. λατρείας
 Tο νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής. λατρείας Tο νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής. λατρείας
Tο νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής. λατρείας
Nikoletta Dimitriou
 
Εξέλιξη της Ναοδομίας
Εξέλιξη της ΝαοδομίαςΕξέλιξη της Ναοδομίας
Εξέλιξη της Ναοδομίας
Δήμητρα Τζίνου
 
394795852-ΤΟ-ΑΙΤΗΜΑ-ΤΗΣ-ΕΝΟΤΗΤΑΣ.pptx
394795852-ΤΟ-ΑΙΤΗΜΑ-ΤΗΣ-ΕΝΟΤΗΤΑΣ.pptx394795852-ΤΟ-ΑΙΤΗΜΑ-ΤΗΣ-ΕΝΟΤΗΤΑΣ.pptx
394795852-ΤΟ-ΑΙΤΗΜΑ-ΤΗΣ-ΕΝΟΤΗΤΑΣ.pptx
PanosFragkiadakis1
 

Similar to Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης (Η Μονή ως Πατριαρχικό και Σταυροπηγιακό Μοναστήρι-Σιγίλια ίδρυσης) (20)

παπαδοπουλου μελινα
παπαδοπουλου μελιναπαπαδοπουλου μελινα
παπαδοπουλου μελινα
 
Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης. (Ονομασία- Κτή...
 Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης. (Ονομασία- Κτή... Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης. (Ονομασία- Κτή...
Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης. (Ονομασία- Κτή...
 
o rolos tis romeokatholikis ekklisias kai ton monastirion stin organosi tis z...
o rolos tis romeokatholikis ekklisias kai ton monastirion stin organosi tis z...o rolos tis romeokatholikis ekklisias kai ton monastirion stin organosi tis z...
o rolos tis romeokatholikis ekklisias kai ton monastirion stin organosi tis z...
 
Η Παναγιά του Παγγαίου: Ιερά Μονή Παναγίας Εικισιφοινίσσης: (Η ιστορία του μο...
Η Παναγιά του Παγγαίου: Ιερά Μονή Παναγίας Εικισιφοινίσσης: (Η ιστορία του μο...Η Παναγιά του Παγγαίου: Ιερά Μονή Παναγίας Εικισιφοινίσσης: (Η ιστορία του μο...
Η Παναγιά του Παγγαίου: Ιερά Μονή Παναγίας Εικισιφοινίσσης: (Η ιστορία του μο...
 
Nαοδομία Oρθόδοξων Xριστιανικών Nαών
Nαοδομία Oρθόδοξων Xριστιανικών NαώνNαοδομία Oρθόδοξων Xριστιανικών Nαών
Nαοδομία Oρθόδοξων Xριστιανικών Nαών
 
ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
 
ιστορία & μελέτη της εκκλησίας μπεθάνη πένυ γ2
ιστορία & μελέτη της εκκλησίας  μπεθάνη πένυ γ2ιστορία & μελέτη της εκκλησίας  μπεθάνη πένυ γ2
ιστορία & μελέτη της εκκλησίας μπεθάνη πένυ γ2
 
Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης
Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας ΕικοσιφοινίσσηςΗ Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης
Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης
 
θρησεκευτικα
θρησεκευτικαθρησεκευτικα
θρησεκευτικα
 
Τουριστικός Oδηγός
Τουριστικός Oδηγός Τουριστικός Oδηγός
Τουριστικός Oδηγός
 
Oι βίοι των τριών ιεραρχών
Oι βίοι των τριών ιεραρχώνOι βίοι των τριών ιεραρχών
Oι βίοι των τριών ιεραρχών
 
ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
 
2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2017-«Τόποι λατρείας και Πολύ-πολιτισμικότητα στο χθες κ...
2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2017-«Τόποι λατρείας και Πολύ-πολιτισμικότητα στο χθες κ...2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2017-«Τόποι λατρείας και Πολύ-πολιτισμικότητα στο χθες κ...
2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2017-«Τόποι λατρείας και Πολύ-πολιτισμικότητα στο χθες κ...
 
βασιλική με τρούλο
βασιλική με τρούλοβασιλική με τρούλο
βασιλική με τρούλο
 
Βυζαντικά και μεταβυζαντινά μνημεία του τόπου μας - 2
Βυζαντικά και μεταβυζαντινά μνημεία του τόπου μας - 2Βυζαντικά και μεταβυζαντινά μνημεία του τόπου μας - 2
Βυζαντικά και μεταβυζαντινά μνημεία του τόπου μας - 2
 
107γ3. παναγία της γαράσαρης
107γ3. παναγία της γαράσαρης 107γ3. παναγία της γαράσαρης
107γ3. παναγία της γαράσαρης
 
Κιοσσέ Βασιλική
Κιοσσέ ΒασιλικήΚιοσσέ Βασιλική
Κιοσσέ Βασιλική
 
Tο νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής. λατρείας
 Tο νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής. λατρείας Tο νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής. λατρείας
Tο νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής. λατρείας
 
Εξέλιξη της Ναοδομίας
Εξέλιξη της ΝαοδομίαςΕξέλιξη της Ναοδομίας
Εξέλιξη της Ναοδομίας
 
394795852-ΤΟ-ΑΙΤΗΜΑ-ΤΗΣ-ΕΝΟΤΗΤΑΣ.pptx
394795852-ΤΟ-ΑΙΤΗΜΑ-ΤΗΣ-ΕΝΟΤΗΤΑΣ.pptx394795852-ΤΟ-ΑΙΤΗΜΑ-ΤΗΣ-ΕΝΟΤΗΤΑΣ.pptx
394795852-ΤΟ-ΑΙΤΗΜΑ-ΤΗΣ-ΕΝΟΤΗΤΑΣ.pptx
 

More from neraidenia

H αξιοποίηση διλημματικών καταστάσεων στις ψηφιακές τάξεις: Η μέθοδος VaKE
H αξιοποίηση διλημματικών καταστάσεων στις ψηφιακές τάξεις: Η μέθοδος VaKEH αξιοποίηση διλημματικών καταστάσεων στις ψηφιακές τάξεις: Η μέθοδος VaKE
H αξιοποίηση διλημματικών καταστάσεων στις ψηφιακές τάξεις: Η μέθοδος VaKE
neraidenia
 
“Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture”
“Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture” “Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture”
“Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture”
neraidenia
 
Εδεσματολόγιον Καππαδοκίας: Γεύσεις και μνήμες από τις αλησμόνητες πατρίδες
Εδεσματολόγιον Καππαδοκίας: Γεύσεις και μνήμες από τις αλησμόνητες πατρίδεςΕδεσματολόγιον Καππαδοκίας: Γεύσεις και μνήμες από τις αλησμόνητες πατρίδες
Εδεσματολόγιον Καππαδοκίας: Γεύσεις και μνήμες από τις αλησμόνητες πατρίδες
neraidenia
 
Η λατρεία του Θεού Διονύσου στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μακεδονίας: ...
Η λατρεία του Θεού Διονύσου στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μακεδονίας: ...Η λατρεία του Θεού Διονύσου στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μακεδονίας: ...
Η λατρεία του Θεού Διονύσου στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μακεδονίας: ...
neraidenia
 
Η ενδυμασία στην Καππαδοκία
Η ενδυμασία στην ΚαππαδοκίαΗ ενδυμασία στην Καππαδοκία
Η ενδυμασία στην Καππαδοκία
neraidenia
 
Η νεότερη ιστορία της Καππαδοκίας
Η νεότερη ιστορία της ΚαππαδοκίαςΗ νεότερη ιστορία της Καππαδοκίας
Η νεότερη ιστορία της Καππαδοκίας
neraidenia
 
Η παρουσία στην Καππαδοκία των Σελτζούκων Τούρκων
Η παρουσία στην Καππαδοκία των Σελτζούκων ΤούρκωνΗ παρουσία στην Καππαδοκία των Σελτζούκων Τούρκων
Η παρουσία στην Καππαδοκία των Σελτζούκων Τούρκων
neraidenia
 
Η Θρησκεία της Καππαδοκίας (Οι υπόσκαφες εκκλησίες).
Η Θρησκεία της Καππαδοκίας (Οι υπόσκαφες εκκλησίες).Η Θρησκεία της Καππαδοκίας (Οι υπόσκαφες εκκλησίες).
Η Θρησκεία της Καππαδοκίας (Οι υπόσκαφες εκκλησίες).
neraidenia
 
Η ιστορία και η γεωγραφία της Καππαδοκίας
Η ιστορία και η γεωγραφία της ΚαππαδοκίαςΗ ιστορία και η γεωγραφία της Καππαδοκίας
Η ιστορία και η γεωγραφία της Καππαδοκίας
neraidenia
 
Καππαδοκία- Η Βυζαντινή Περίοδος
Καππαδοκία- Η Βυζαντινή ΠερίοδοςΚαππαδοκία- Η Βυζαντινή Περίοδος
Καππαδοκία- Η Βυζαντινή Περίοδος
neraidenia
 
Προχριστιανικές λατρείες της Καππαδοκίας
Προχριστιανικές λατρείες της ΚαππαδοκίαςΠροχριστιανικές λατρείες της Καππαδοκίας
Προχριστιανικές λατρείες της Καππαδοκίας
neraidenia
 
Καππαδοκία-Νεότερη Ιστορία :Οι ιδιαιτερότητες που εντοπίζονται στην Καππαδοκί...
Καππαδοκία-Νεότερη Ιστορία :Οι ιδιαιτερότητες που εντοπίζονται στην Καππαδοκί...Καππαδοκία-Νεότερη Ιστορία :Οι ιδιαιτερότητες που εντοπίζονται στην Καππαδοκί...
Καππαδοκία-Νεότερη Ιστορία :Οι ιδιαιτερότητες που εντοπίζονται στην Καππαδοκί...
neraidenia
 
Η Ελληνιστική περίοδος (τα χρόνια των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου-Ελληνοκ...
Η Ελληνιστική περίοδος (τα χρόνια των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου-Ελληνοκ...Η Ελληνιστική περίοδος (τα χρόνια των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου-Ελληνοκ...
Η Ελληνιστική περίοδος (τα χρόνια των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου-Ελληνοκ...
neraidenia
 
Καππαδοκία-Νεότερη Ιστορία: Κοινοτική οργάνωση στους καππαδοκικούς οικισμούς ...
Καππαδοκία-Νεότερη Ιστορία: Κοινοτική οργάνωση στους καππαδοκικούς οικισμούς ...Καππαδοκία-Νεότερη Ιστορία: Κοινοτική οργάνωση στους καππαδοκικούς οικισμούς ...
Καππαδοκία-Νεότερη Ιστορία: Κοινοτική οργάνωση στους καππαδοκικούς οικισμούς ...
neraidenia
 
Η Θρησκεία της Καππαδοκίας (Η αγιοτόκος Καππαδοκία: Ιερά σκηνώματα-Άγιοι των ...
Η Θρησκεία της Καππαδοκίας (Η αγιοτόκος Καππαδοκία: Ιερά σκηνώματα-Άγιοι των ...Η Θρησκεία της Καππαδοκίας (Η αγιοτόκος Καππαδοκία: Ιερά σκηνώματα-Άγιοι των ...
Η Θρησκεία της Καππαδοκίας (Η αγιοτόκος Καππαδοκία: Ιερά σκηνώματα-Άγιοι των ...
neraidenia
 
Η ιστορία της Καππαδοκίας
Η ιστορία της ΚαππαδοκίαςΗ ιστορία της Καππαδοκίας
Η ιστορία της Καππαδοκίας
neraidenia
 
Η Νεότερη Ιστορία της Καππαδοκίας (Αφύπνιση-Αναγέννηση)
Η Νεότερη Ιστορία της Καππαδοκίας (Αφύπνιση-Αναγέννηση)Η Νεότερη Ιστορία της Καππαδοκίας (Αφύπνιση-Αναγέννηση)
Η Νεότερη Ιστορία της Καππαδοκίας (Αφύπνιση-Αναγέννηση)
neraidenia
 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ: ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ: ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ: ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ: ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
neraidenia
 
Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΗΣ:Καθολικό του μον...
Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΗΣ:Καθολικό του μον...Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΗΣ:Καθολικό του μον...
Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΗΣ:Καθολικό του μον...
neraidenia
 
Η Παναγιά του Παγγαίου: Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης. Η αχειροποίητος ...
Η Παναγιά του Παγγαίου: Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης. Η αχειροποίητος ...Η Παναγιά του Παγγαίου: Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης. Η αχειροποίητος ...
Η Παναγιά του Παγγαίου: Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης. Η αχειροποίητος ...
neraidenia
 

More from neraidenia (20)

H αξιοποίηση διλημματικών καταστάσεων στις ψηφιακές τάξεις: Η μέθοδος VaKE
H αξιοποίηση διλημματικών καταστάσεων στις ψηφιακές τάξεις: Η μέθοδος VaKEH αξιοποίηση διλημματικών καταστάσεων στις ψηφιακές τάξεις: Η μέθοδος VaKE
H αξιοποίηση διλημματικών καταστάσεων στις ψηφιακές τάξεις: Η μέθοδος VaKE
 
“Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture”
“Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture” “Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture”
“Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture”
 
Εδεσματολόγιον Καππαδοκίας: Γεύσεις και μνήμες από τις αλησμόνητες πατρίδες
Εδεσματολόγιον Καππαδοκίας: Γεύσεις και μνήμες από τις αλησμόνητες πατρίδεςΕδεσματολόγιον Καππαδοκίας: Γεύσεις και μνήμες από τις αλησμόνητες πατρίδες
Εδεσματολόγιον Καππαδοκίας: Γεύσεις και μνήμες από τις αλησμόνητες πατρίδες
 
Η λατρεία του Θεού Διονύσου στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μακεδονίας: ...
Η λατρεία του Θεού Διονύσου στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μακεδονίας: ...Η λατρεία του Θεού Διονύσου στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μακεδονίας: ...
Η λατρεία του Θεού Διονύσου στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μακεδονίας: ...
 
Η ενδυμασία στην Καππαδοκία
Η ενδυμασία στην ΚαππαδοκίαΗ ενδυμασία στην Καππαδοκία
Η ενδυμασία στην Καππαδοκία
 
Η νεότερη ιστορία της Καππαδοκίας
Η νεότερη ιστορία της ΚαππαδοκίαςΗ νεότερη ιστορία της Καππαδοκίας
Η νεότερη ιστορία της Καππαδοκίας
 
Η παρουσία στην Καππαδοκία των Σελτζούκων Τούρκων
Η παρουσία στην Καππαδοκία των Σελτζούκων ΤούρκωνΗ παρουσία στην Καππαδοκία των Σελτζούκων Τούρκων
Η παρουσία στην Καππαδοκία των Σελτζούκων Τούρκων
 
Η Θρησκεία της Καππαδοκίας (Οι υπόσκαφες εκκλησίες).
Η Θρησκεία της Καππαδοκίας (Οι υπόσκαφες εκκλησίες).Η Θρησκεία της Καππαδοκίας (Οι υπόσκαφες εκκλησίες).
Η Θρησκεία της Καππαδοκίας (Οι υπόσκαφες εκκλησίες).
 
Η ιστορία και η γεωγραφία της Καππαδοκίας
Η ιστορία και η γεωγραφία της ΚαππαδοκίαςΗ ιστορία και η γεωγραφία της Καππαδοκίας
Η ιστορία και η γεωγραφία της Καππαδοκίας
 
Καππαδοκία- Η Βυζαντινή Περίοδος
Καππαδοκία- Η Βυζαντινή ΠερίοδοςΚαππαδοκία- Η Βυζαντινή Περίοδος
Καππαδοκία- Η Βυζαντινή Περίοδος
 
Προχριστιανικές λατρείες της Καππαδοκίας
Προχριστιανικές λατρείες της ΚαππαδοκίαςΠροχριστιανικές λατρείες της Καππαδοκίας
Προχριστιανικές λατρείες της Καππαδοκίας
 
Καππαδοκία-Νεότερη Ιστορία :Οι ιδιαιτερότητες που εντοπίζονται στην Καππαδοκί...
Καππαδοκία-Νεότερη Ιστορία :Οι ιδιαιτερότητες που εντοπίζονται στην Καππαδοκί...Καππαδοκία-Νεότερη Ιστορία :Οι ιδιαιτερότητες που εντοπίζονται στην Καππαδοκί...
Καππαδοκία-Νεότερη Ιστορία :Οι ιδιαιτερότητες που εντοπίζονται στην Καππαδοκί...
 
Η Ελληνιστική περίοδος (τα χρόνια των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου-Ελληνοκ...
Η Ελληνιστική περίοδος (τα χρόνια των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου-Ελληνοκ...Η Ελληνιστική περίοδος (τα χρόνια των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου-Ελληνοκ...
Η Ελληνιστική περίοδος (τα χρόνια των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου-Ελληνοκ...
 
Καππαδοκία-Νεότερη Ιστορία: Κοινοτική οργάνωση στους καππαδοκικούς οικισμούς ...
Καππαδοκία-Νεότερη Ιστορία: Κοινοτική οργάνωση στους καππαδοκικούς οικισμούς ...Καππαδοκία-Νεότερη Ιστορία: Κοινοτική οργάνωση στους καππαδοκικούς οικισμούς ...
Καππαδοκία-Νεότερη Ιστορία: Κοινοτική οργάνωση στους καππαδοκικούς οικισμούς ...
 
Η Θρησκεία της Καππαδοκίας (Η αγιοτόκος Καππαδοκία: Ιερά σκηνώματα-Άγιοι των ...
Η Θρησκεία της Καππαδοκίας (Η αγιοτόκος Καππαδοκία: Ιερά σκηνώματα-Άγιοι των ...Η Θρησκεία της Καππαδοκίας (Η αγιοτόκος Καππαδοκία: Ιερά σκηνώματα-Άγιοι των ...
Η Θρησκεία της Καππαδοκίας (Η αγιοτόκος Καππαδοκία: Ιερά σκηνώματα-Άγιοι των ...
 
Η ιστορία της Καππαδοκίας
Η ιστορία της ΚαππαδοκίαςΗ ιστορία της Καππαδοκίας
Η ιστορία της Καππαδοκίας
 
Η Νεότερη Ιστορία της Καππαδοκίας (Αφύπνιση-Αναγέννηση)
Η Νεότερη Ιστορία της Καππαδοκίας (Αφύπνιση-Αναγέννηση)Η Νεότερη Ιστορία της Καππαδοκίας (Αφύπνιση-Αναγέννηση)
Η Νεότερη Ιστορία της Καππαδοκίας (Αφύπνιση-Αναγέννηση)
 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ: ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ: ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ: ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ: ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
 
Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΗΣ:Καθολικό του μον...
Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΗΣ:Καθολικό του μον...Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΗΣ:Καθολικό του μον...
Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΗΣ:Καθολικό του μον...
 
Η Παναγιά του Παγγαίου: Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης. Η αχειροποίητος ...
Η Παναγιά του Παγγαίου: Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης. Η αχειροποίητος ...Η Παναγιά του Παγγαίου: Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης. Η αχειροποίητος ...
Η Παναγιά του Παγγαίου: Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης. Η αχειροποίητος ...
 

Recently uploaded

Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Newsroom8
 
Εργασίες Οδύσσειας Α2, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, 2023-24.pptx
Εργασίες Οδύσσειας Α2, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, 2023-24.pptxΕργασίες Οδύσσειας Α2, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, 2023-24.pptx
Εργασίες Οδύσσειας Α2, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, 2023-24.pptx
Eugenia Kosmatou
 
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdfthem_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
konstantinantountoum1
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΛΙΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΛΙΑ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΛΙΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΛΙΑ).ppt
nikzoit
 
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
oureilidouan
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
nikzoit
 
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θεόδωρος Μαραγκούλας
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΟΛΙΒΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΟΛΙΒΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΟΛΙΒΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΟΛΙΒΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ).ppt
nikzoit
 
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdfthem_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
konstantinantountoum1
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΝΝΑ ΜΕΛΙΝΑ Μ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΝΝΑ ΜΕΛΙΝΑ Μ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΝΝΑ ΜΕΛΙΝΑ Μ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΝΝΑ ΜΕΛΙΝΑ Μ.ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).ppt
nikzoit
 
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
konstantinantountoum1
 
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Eugenia Kosmatou
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Ζ Κωνσταντίνος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Ζ Κωνσταντίνος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Ζ Κωνσταντίνος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Ζ Κωνσταντίνος).ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).ppt
nikzoit
 

Recently uploaded (20)

Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
 
Εργασίες Οδύσσειας Α2, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, 2023-24.pptx
Εργασίες Οδύσσειας Α2, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, 2023-24.pptxΕργασίες Οδύσσειας Α2, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, 2023-24.pptx
Εργασίες Οδύσσειας Α2, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, 2023-24.pptx
 
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdfthem_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΛΙΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΛΙΑ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΛΙΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΛΙΑ).ppt
 
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
 
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΟΛΙΒΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΟΛΙΒΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΟΛΙΒΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΟΛΙΒΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ).ppt
 
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdfthem_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΝΝΑ ΜΕΛΙΝΑ Μ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΝΝΑ ΜΕΛΙΝΑ Μ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΝΝΑ ΜΕΛΙΝΑ Μ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΝΝΑ ΜΕΛΙΝΑ Μ.ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).ppt
 
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
 
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Ζ Κωνσταντίνος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Ζ Κωνσταντίνος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Ζ Κωνσταντίνος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Ζ Κωνσταντίνος).ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).ppt
 

Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης (Η Μονή ως Πατριαρχικό και Σταυροπηγιακό Μοναστήρι-Σιγίλια ίδρυσης)

 • 1. 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΙΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΘΕΜΑ: Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης (Η Μονή ως Πατριαρχικό και Σταυροπηγιακό Μοναστήρι-Σιγίλια ίδρυσης) Κρηνίδες 2012-2013
 • 2. 2 ΘΕΜΑ: Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης (Η Μονή ως Πατριαρχικό και Σταυροπηγιακό Μοναστήρι-Σιγίλια ίδρυσης)
 • 3. 3 ΜΕΛΗ ΤΗΣ Α΄ΟΜΑΔΑΣ 1. ΖΑΪΜΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 3. ΜΠΑΛΙΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΖΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 1.ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2.ΓΚΟΥΜΑ ΟΛΓΑ
 • 4. 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..........................................................................σελ.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...........................................................................σελ.6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:΄Iδρυση-Σταυροπηγιακά μοναστήρια………………………σελ.7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Σιγίλια………………………………………………………………………σελ.9 ΕΠΙΛΟΓΟΣ..........................................................................σελ.10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ....................................................................σελ.11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ…………………………………………………………………………………..σελ.12
 • 5. 5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας(Project), μιας ομάδας μαθητών της Α' Λυκείου, είχε ως θέμα του την Παναγιά του Παγγαίου και για την ακρίβεια την Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης. Η Ομάδα μας η οποία αποτελείται από τους μαθητές Μπαλίτση Ιωάννη Αναστασιάδου Μαρία, Ζαϊμίδου Χριστίνα και Αναστασιάδου Ελίζα μελέτησε και συνέλεξε στοιχεία σχετικά με το ιστορικό ίδρυσης του μοναστηριού. Συγκεκριμένα η ομάδα είχε αναλάβει να συλλέξει πληροφορίες για την τοποθέτηση του μοναστηριού στο χώρο και στο χρόνο, την ετυμολογία του ονόματος του ,το ιστορικό ίδρυσης του συσχετίζοντας το με τα Πατριαρχικά και Σταυροπηγιακά Σιγίλια που σφραγίζουν την ίδρυση του, τους κτήτορες, αλλά έκανε και μια γενικότερη αναδρομή στα μοναστήρια του νομού Σερρών. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν κυρίως η άντληση πληροφοριών από το διαδίκτυο, από την προτεινόμενη με το θέμα βιβλιογραφία καθώς και από τις εισηγήσεις των εποπτευόντων καθηγητών τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθεια τους.
 • 6. 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ H μακρά παράδοση του μοναχισμού στη Μακεδονία συνδέεται άρρηκτα με τους όρεινους όγκους της γεωγραφίας της. Έτσι στο Παγγαίο όρος διατηρείται ζωντανό ένα μνημείο του Βυζαντινού μοναχισμού, η ιερά μονή της Παναγίας της Εικοσιφοίνισσας. Η ιδρυτική παράδοση του μοναχισμού συνδέεται με την ασκητική περιπλάνηση εξεχουσών μορφών του βυζαντινού μοναχισμού. Η άσκηση των κτητόρων είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία οργανωμένων κοινοτήτων σε γεωγραφικές θέσεις στρατηγικής σημασίας και σε περιόδους αναδιοργάνωσης της βυζαντινής εξουσίας. Στο πέρασμα των αιώνων η μονή της Εικοσιφοίνισσας συνδέθηκε στενά με τον τοπικό πληθυσμό, ενώ τα γεγονότα της νεώτερης ιστορίας της αντανακλούν τις εθνικές συγκρούσεις και τις πολιτικές και πολιτισμικές ζυμώσεις των Βαλκανίων κατά τον 19ο και 20ο αιώνα. Στην παρούσα εργασία θα διερευνηθεί η Σταυροπηγιακή και Πατριαρχική διάσταση της μονής σε σχέση με τα σιγίλια ίδρυσης της.
 • 7. 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΊΔΡΥΣΗ Η ίδρυση της Μονής ανάγεται στα χρόνια του επισκόπου Φιλίππων Σώζοντος, ο οποίος έλαβε μέρος στη Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκηδόνας (451 μ.Χ.). Κατά την παράδοση, ο επίσκοπος Σώζων ίδρυσε, περί το 450 μ.Χ., ναό και μοναστικό οικισμό στη θέση Βίγλα, πλησίον της Μονής. Ο μοναστικός οικισμός αυτός εγκαταλείφθηκε με την πάροδο των ετών και η Μονή ιδρύθηκε ουσιαστικά από τον άγιο Γερμανό, στο δεύτερο μισό του 9ου ή στις αρχές του 10ου αιώνα. Για αρκετούς αιώνες η ιστορία της Μονής Εικοσιφοινίσσης είναι άγνωστη. Αρχαιολογικές ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κατά τον 11ο αιώνα κτίστηκε ξανά το Καθολικό της Μονής. Η Μονή έγινε Σταυροπηγιακή με σιγίλια των Πατριαρχών Συμεών Τραπεζούντιου Συ και Μαξίμου Γ΄, εξαρτήθηκε δηλαδή απευθείας από τον Οικουμενικό Πατριάρχη. ΤΑ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ Σταυροπηγιακή Μονή καλείται η μονή (συνήθως της Ορθόδοξης Εκκλησίας ή της Ανατολικής Καθολικής Εκκλησίας) που υπάγεται απευθείας σε Πατριαρχείο ή Σύνοδο (συνήθως το Οικουμενικό Πατριαρχείο) και όχι στην τοπική Αρχιεπισκοπή. Η λέξη σταυροπηγιακή είναι σύνθετη (σταυρός + πήγνυμι) και πηγάζει από την κανονική παράδοση της ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα του Πατριάρχη να στείλει ένα σταυρό για να τοποθετηθεί στα θεμέλια της εκκλησίας της μονής, πράξη που οδηγεί στην εξάρτηση της μονής από αυτόν. Το δικαίωμα αυτό το απέκτησε πρώτη φορά ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως τον 8ο αιώνα και μπορεί να το ασκεί σε όλη την επικράτεια της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.Οι σταυροπηγιακές μονές αποτελούσαν πηγή εσόδων για το οικείο Πατριαρχείο, καθώς ήταν υποχρεωμένες να αποστέλλουν ετήσια σε αυτό κάποιο χρηματικό ποσό. Ένα πλεονέκτημα για τις μονές ήταν ότι έτσι εξασφάλιζαν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, αποφεύγοντας την ανάμιξη των τοπικών
 • 8. 8 επισκόπων στους σκοπούς τους. Άλλο πλεονέκτημα ήταν η μεταφορά σε αυτές των προνομίων που απολάμβανε το Πατριαρχείο από την Οθωμανική Αυτοκρατορία , προνόμια που περιλάμβαναν την παροχή εδαφικών εκτάσεων και την απαγόρευση απαλλοτρίωσής τους στο μέλλον από το Οθωμανικό κράτος. Σταυροπηγιακές είναι όλες οι μονές του Αγίου Όρους, όπου και μνημονεύουν τον εκάστοτε Πατριάρχη, όπως άλλωστε και σε όλες τις υπόλοιπες σταυροπηγιακές μονές, αντί του τοπικού επισκόπου. Όσον αφορά την Ανατολική Καθολική Εκκλησία οι σταυροπηγιακές μονές περιγράφονται ως ένα από τρία δυνατά είδη μονών: παπικές, πατριαρχικές (σταυροπηγιακές) και επισκοπικές. Στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία τα πιθανά είδη μονών είναι τέσσερα: επισκοπικές (υπάγονται στον τοπικό επίσκοπο), πατριαρχικές ή σταυροπηγιακές (υπάγονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο), ηγουμενικές ή αρχιμανδρικές (υπάγονται στον ηγούμενο ή αρχιμανδρίτη υπό την δικαιοδοσία της Ιεράς Συνόδου και συνοδικές μονές (παρεμφερείς των ηγουμενικών) Οι σταυροπηγιακές μονές που ελέγχονται απευθείας από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος καλούνται συνοδικές σταυροπηγιακές Σταυροπηγιακές μονές πέρα από το Άγιο Όρος υπάρχουν και αλλού στην Ελλάδα (π.χ. Μονή Τοπλού στην Κρήτη), στην Κύπρο, αλλά και στην Ανατολική Ευρώπη (π.χ. Βουλγαρία, Ρωσία, Ουκρανία).
 • 9. 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΙΓΙΛΛΙΑ Η μονή έζησε νέα εποχή ακμής όταν το 1472 σε αυτή εγκαταβίωσε ο παραιτηθείς Οικουμενικός Πατριάρχης Διονύσιος Α΄, ο οποίος με τη δράση και την περιουσία του της έδωσε πνοή ζωής. Για το λόγο αυτό ονομάστηκε δεύτερος κτήτορας της Μονής και η Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο. Τον άγιο Διονύσιο ιδιαίτερα τον τιμούσε ως πνευματικό της πατέρα η χριστιανή σουλτάνα Μάρω, μητριά του Σουλτάνου Μωάμεθ Β’ του Πορθητού (1451 – 1481),η οποία έκανε πολλές ευεργεσίες και δωρεές στην Ι.Μονή Πατριαρχικά σιγίλια υπέρ της Μονής εξέδωσανοιΟικουμενικοί Πατριάρχες: Ιερεμίας ο Α΄(1544),Μητροφάνης ο Γ΄ (1567) και Ιερεμίας Β΄ ο Τρανός (1573). Με το όνομα σιγίλλιο, (ή σιγίλιο, ή και σιγγίλιο), φέρονταν κατά τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία τα σημαντικότερα επίσημα αυτοκρατορικά έγγραφα που αφορούσαν κυρίως θέματα εξωτερικής πολιτικής τα οποία συνηθέστερα χρησιμοποιούσε η βυζαντινή διπλωματία. Παρόμοια επίσης έγγραφα ήταν και εκείνα που περιείχαν αποφάσεις επί σπουδαίων διοικητικών ζητημάτων καθώς και σε λίαν προνομιακές τακτοποιήσεις ζητημάτων. Από την παραπάνω πολιτειακή χρήση της εποχής εκείνης χαρακτηρίσθηκαν ομοίως ως σιγίλλια τα πατριαρχικά και συνοδικά έγγραφα καλούμενα επίσης και "σιγιλώδη γράμματα ή επιστολές" που γράφονταν αρχικά επί περγαμηνής. Ανάλογα δε με το περιεχόμενό τους διακρίνονταν σε ρυθμιστικά, επιβεβαιωτικά, αφοριστικά κ.λπ. Γενικό χαρακτηριστικό των πάσης φύσεως τέτοιων εγγράφων ή επιστολών, σιγιλλίων, ήταν η "απηωρημένη" (= εξαρτημένη) συνήθως μολύβδινη σφραγίδα (βούλα), λατινικά "sigillum", εξ ου και η ονομασία τους, που συνόδευε τα έγγραφα αυτά. Με πατριαρχικά σιγίλια συνηθέστερα αναγνωρίζονταν ή ιδρύονταν μοναστήρια, επισκοπές, εκκλησιαστικές σχολές, τοπικές δικαιοδοσίες, ή υπαγωγές αυτών, όπως και μεταξύ επισκοπών καθώς επίσης και περιπτώσεις αφορισμών.
 • 10. 10 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Το ταξίδι που κάναμε μέσα στο χρόνο, αντλώντας πληροφορίες για το θέμα μας από διάφορες πηγές ηλεκτρονικές και μη ,αποδείχτηκε πολύ ενδιαφέρον. Ήρθαμε σε επαφή με το μοναχισμό ως ένα άλλο πρότυπο και μοντέλο ζωής και γνωρίσαμε ένα από τα σημαντικότερα μοναστήρια της Ελλάδας. Η ιερά μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης υπήρξε επί αιώνες θεματοφύλακας της Ορθοδόξου πίστεως. Δημιούργησε και διέσωσε χειρόγραφα και κειμήλια, ανυπολόγιστης αρχαιολογικής, επιστημονικής, καλλιτεχνικής, εθνικής σημασίας και αξίας. Μέσα από την έρευνα είδαμε τη μονή με άλλη ματιά , κοιτώντας τη μέσα από το παράθυρο που μας άνοιξε η επιστημονική- ας τολμήσω να τη χαρακτηρίσω έτσι -ενασχόληση μας.
 • 11. 11 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α΄ ΒΙΒΛΙΑ  Μητροπολίτου Δράμας Κ .Κυράτσου: « Ιστορία και θαύματα της Παναγίας Εικοσιφοινίσσης » Δράμα 2003  Δρ. Θεοχάρη Μ. Προβατάκη : «Η Μονή Εικοσιφοινίσσης η Αχειροποίητος του Παγγαίου όρους» Έκδοση της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρίας Μηχανικών» Αθήνα 1998  Βασίλη Άτσαλου «Η ονομασία της Ιεράς Μονής της Παναγίας της Αχειροποιήτου του Παγγαίου, της επονομαζομένης της Κοσινίτσης ή Εικοσιφοίνισσας. Έκδοση του ιστορικού αρχείου του Δήμου Δράμας, Δράμα 1995  Επισκόπου Μάξιμου Χ. Ξυδά Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης, Το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου στις Σέρρες  Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικολάου, Άγιον Όρος, εκδόσεις Καστανιώτη  Ο θησαυρός της Ορθοδοξίας 2000 χρόνια ιστορία-μνημεία-τέχνη (Πατριαρχεία και αυτοκέφαλες εκκλησίες), Εκδοτική Αθηνών Β΄ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ  http: yaunatakabara.blog.com  www.athosmemory.com  www.dim-krinid.ser.sch.gr/eikosifinissa.htnl  www.agioritis.pblogs.gr  www.el.wikipedia.org  www.alfadramas.gr  www.paggaioserrewnet.gr  http://www.kavalagreece.gr/tourismos/touristikes- plirofories/ekdromes/i-m-eikosifoinissas/
 • 13. 13