Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dekalog Smart Cities Polska

Dekalog Smart City

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dekalog Smart Cities Polska

  1. 1. 3. KOMUNIKUJ WIZJĘ Najważniejszymi sprzymierzeńcami w realizacji odważnej wizji będą przekonani mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i inni interesariusze. Zmiany przeprowadzi skutecznie otwarty i profesjonalny lider.  DEKALOG SMART CITIES POLSKA B U D U J E M Y M I A S T A P E Ł N E Ż Y C I A ! 1. DBAJ O ROZWÓJ I PRIORYTETY Technologia przede wszystkim musi służyć rozwojowi i jakości życia mieszkańców miasta. Przeważnie to oni sami wiedzą czego potrzebują. Rolą miasta jest tworzenie możliwości, w tym w miarę potrzeby, ram prawnych, instytycjonalnych, organizacyjnych oraz finansowych do rozwoju wszystkich jego interesariuszy. 2. INTEGRUJ Połącz istniejące zasoby. Współpracuj wokół idei smart city na wielu płaszczyznach i z wieloma interesariuszami od miejskich jednostek, po środowiska obywatelskie, biznesowe, naukowe i badawcze. Współpraca jest potrzebna na każdym etapie funkcjonowania smart city, ze szczególnym naciskiem na etap planowania strategicznego oraz działań na rzecz akceptacji społecznej. 4. DBAJ O ZASOBY Smart city dąży do efektywnej gospodarki energetycznej, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, obniżenia kosztów swojego funkcjonowania w długim okresie i gospodarki opartej na obiegu zamkniętym. Buduj też bazę talentów i kompetencji, ponieważ to one są dźwignią rozwoju i paliwem przyszłego wzrostu! 5. DZIEL SIĘ DANYMI Wiele innowacji, rozwiązań biznesowych i usprawnień funkcjonowania miasta powstanie wtedy, kiedy z danych  przetwarzanych i gromadzonych przez miasto będą mogli łatwo korzystać wszyscy zainteresowani. https://smartcitiespolska.org SmartCityPolska SKONTAKTUJ SIE ZE SMART CITIES POLSKA! 7. EKSPERYMENTUJ Odważnie wkraczaj w nowe rozwiązania technologiczne, współpracując z partnerami biznesowymi i społecznymi. Testuj je małymi krokami na wybranych fragmentach miasta i jego organizacji. Dbaj o systemowość i synergię rozwiązań. 6. BUDUJ ZAUFANIE Miasto jest wiarygodnym gospodarzem platform współdzielenia "sharing economy". Wspieraj kreatywność, udostępniając bezpłatnie oddolnym inicjatywom (np. studenci,  NGO) zasoby miasta, takie jak przestrzeń, zbiory danych i platformy informacji. 8. MONITORUJ, KORYGUJ, WSPÓŁDECYDUJ Wybierz kluczowe wskaźniki rozwoju, definiuj cele, analizuj i koryguj działania. Współtwórz z mieszkańcami zadowolenie z usług miasta, zbieraj opinie i z nich korzystaj. Wspieraj nowe płaszczyzny dialogu społecznego i partycypacji. 9. UŁATWIAJ DOSTĘP Wszystkie środki transportu, przestrzeń miasta i usługi miejskie powinny być tworzone w sposób przyjazny dla osób z rozmaitymi ograniczeniami. 10. WSPÓŁPRACUJ Smart cities łączą się w sieci i dzielą swoimi doświadczeniami. Współpraca i dobra komunikacja pomiędzy wszystkimi interesariuszami są warunkami koniecznymi dla inteligentnego rozwoju. Wizjoner koordynator Smart Cities Polska MATEUSZ JAROSIEWICZ

    Be the first to comment

    Login to see the comments

Dekalog Smart City

Views

Total views

3,692

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,660

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×