Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CRIS Mateusz Morawiecki

203 views

Published on

1. Czy powołany przez Pana Departament Analiz Strategicznych i Departament Studiów Strategicznych dostrzega rozwój miast w koncepcji Smart City jako istotny dla Polski?
2. Jakie ośrodki rządowe mogą być zainteresowane rozwojem koncepcji Smart City?
3. Kto z ramienia polskiego rządu może brać udział w spotkaniach na szczeblu ministerialnym w projektach, do których zapraszają nas nasi zagraniczni partnerzy?

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

CRIS Mateusz Morawiecki

  1. 1. Centrum Rozwoju Innowacji Strategicznych Smart Cities Polska INSTYTUT PÓŁNOCNY Stabłowicka 147 budynek nr. 2, wejście. W3 54-066 Wrocław, Poland tel. +48 222-012-800, fax. +48 222-012-815 Wrocław, 23.07.2018      Premier Mateusz Morawiecki  00-583 Warszawa  Al. Ujazdowskie 1/3    Szanowny Panie Premierze!    Reprezentuję pozarządowy think-tank ​Instytutu Północnego​. Jednym z naszych kluczowych                  działań jest opracowywanie nowych koncepcji dla rozwoju polskich miast. Od 2 lat pod                          patronatem Ministerstwa Cyfryzacji prowadzimy pracę nad ​mapą drogową dla Polskiego                    Smart City​. Realizujemy również działania edukacyjne i animacyjne w przestrzeni publicznej w                        celu popularyzacji tej koncepcji i naszej wizji jej rozwoju. Obserwujemy niestety zaległości w                          polskich miastach wynikające m.in. z braku jednej wizji i strategii w tym obszarze dla Polski.     Powołana przez nas ​Rada ​Smart Cities Polska liczy obecnie 10 osób, w tym przedstawicieli                            uczelni, startupów, firm doradczych oraz indywidualnych ekspertów. Współpracujemy z                  organizacjami prowadzącymi zbliżone prace w sąsiednich krajach, zwłaszcza w Czechach, ale                      też na Słowacji i na Węgrzech. Promujemy w Polsce magazyn “​City:One​”, którego                        egzemplarze dołączam do listu wysłanego na adres Kancelarii. Dzięki współpracy z naszymi                        partnerami dysponujemy dostępem do ponad ​500 rozwiązań ​dla inteligentnych miast.    Naszym szczególnym zainteresowaniem objęta jest metodologia rozwoju małych i średnich                    miast, oraz to jak kompleksowo zmodernizować całe regiony Polski. Przed 2 laty wskazał Pan                            potrzebę działania na polu pomocy w modernizacji ​miast liczących ok. 50.000 mieszkańców                        na co zwróciliśmy szczególną uwagę tworząc i wyszukując propozycje rozwiązań Smart City.                        Zastanawiamy się jak moglibyśmy teraz zwiększyć współpracę ze stroną rządową.                    Obserwujemy na razie jeden program ​Human Smart City prowadzony przez Ministerstwo                      Inwestycji i Rozwoju. Ponieważ polska polityka miejska i Smart City wkracza w aż 3 z 5 filarów                                  zdefiniowanej przez Pana w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju uważam, że korzystne                    byłoby uruchomienie publiczno-prywatnego wsparcia dla rozwoju tej koncepcji.    1. Czy powołany przez Pana Departament Analiz Strategicznych i Departament Studiów                    Strategicznych dostrzega rozwój miast w koncepcji Smart City jako istotny dla Polski?   2. Jakie ośrodki rządowe mogą być zainteresowane rozwojem koncepcji Smart City?   3. Kto z ramienia polskiego rządu może brać udział w spotkaniach na szczeblu                        ministerialnym w projektach, do których zapraszają nas nasi zagraniczni partnerzy?      Z wyrazami szacunku,  Mateusz Jarosiewicz    wicedyrektor   Centrum Rozwoju   Innowacji Strategicznych 

×