Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ειδική Θεματική Δραστηριότητα Β' Τάξη - Αγροτουρισμός στην Ελλάδα

4,594 views

Published on

 • Be the first to comment

Ειδική Θεματική Δραστηριότητα Β' Τάξη - Αγροτουρισμός στην Ελλάδα

 1. 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣΕΡΓΑΣΙΑΣ(PROJECT)Αγροτουρισμός στην Ελλάδα
 2. 2. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 13 μαθητές της Β5 τάξης του τομέα Γεωπονίας Τροφίμωνκαι Περιβάλλοντος. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε 4 ομάδες οι οποίες ανέλαβαν τιςπαρακάτω θεματικές ενότητες :ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’Αγροτουρισμός Βήματα που ακολουθούμε για τη δημιουργία1.Γκουντή Δήμητρα αγροτουριστικών επιχειρήσεων2.Καπουράνης Γεράσιμος 1. Κιαδήμου Σταυρούλα3.Βήτου Ελένη 2. Τάσιος Μάριος4.Καπουράνης Γιώργος 3. Θεοδοσίου ΡάνιαΟΜΑΔΑ Γ’ ΟΜΑΔΑ Δ’Αγροτουρισμός κ’ τοπική ανάπτυξη Αγροτουριστικές δράσεις1.Λυρίτσης Αλέξανδρος 1. Αυλογιάρη Κωνσταντίνα2.Δαουκοπούλου Στεφανία 2. Ακριβούσης3.Μάρκου Μάνθος 3. Κουραβέλας ΔημήτρηςΣυντονίστριες του προγράμματοςΘεοδώρα ΠαπαγεωργίουΙωάννα Μήσια
 3. 3. Ο τουρισμός είναι δύναμη ανάπτυξης καθώς :•Δημιουργεί θέσεις απασχόλησης•Δημιουργεί πλούτο•Δίνει πνοή και ζωντάνια και αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά της χώρας•Θεωρείται δύναμη πολιτισμού•Οικοδομεί σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των κρατών
 4. 4. Ο μαζικός τουρισμός είναι :•Μεγάλης κλίμακας•Απρόσωπος•Παθητικός•Αφήνει πολύ μικρό βαθμό ελευθερίας στα άτομα•Αν και φθηνότερος απαιτεί υψηλά επίπεδα ποιότητας υπηρεσιώνΣήμερα αποτελεί μια μη φιλική προς το περιβάλλον βιομηχανία με κύρια χαρακτηριστικάτην τοπική υπερανάπτυξη και την εξάντληση των φυσικών πόρωνΣτην εποχή μας καθίσταται αναγκαία:•Η ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών•Η πνευματική και σωματική ξεκούραση μακριά από τα κοσμοπολίτικατουριστικά κέντραΈτσι αναπτύχθηκε ο εναλλακτικός τουρισμός ο οποίος :•Δεν είναι μεγάλης κλίμακας•Απευθύνεται σε μεμονωμένες ομάδες ατόμων με διάφορα ενδιαφέρονταΜία από τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που θα αναπτύξουμε παρακάτωείναι ο αγροτουρισμός.
 5. 5. Αγροτουρισμός ονομάζεται η εναλλακτική εκείνη μορφή τουρισμού η οποίααναπτύσσεται σε μη τουριστικά κορεσμένες αγροτικές περιοχές και συνδέεται μεκοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτισμικές αξίες, οι οποίες επιτρέπουν τόσο στουςοικοδεσπότες όσο και στους φιλοξενούμενους των περιοχών αυτών να υφίστανταιαλληλεπιδράσεις και να μοιράζονται εμπειρίες.
 6. 6. • Η συμπλήρωση και βελτίωση του γεωργικού εισοδήματος• Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας του αγροτικούπληθυσμού• Η συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού• Η βελτίωση και διάθεση των τοπικών , γεωργικών και βιοτεχνικώνπροϊόντων• Η προστασία του περιβάλλοντος• Η διατήρηση , η προβολή και η αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής καιπολιτιστικής μας κληρονομιάς• Η γνωριμία του επισκέπτη με τις αγροτικές περιοχές, τις αγροτικέςασχολίες, τη παραδοσιακή κουζίνα και την καθημερινή ζωή των κατοίκων• Η επαφή του επισκέπτη με τη φύση καθώς και με τις δραστηριότητες τηςυπαίθρου
 7. 7. • Οικοαγροτουρισµός• ∆ιαµονή σε αγροκτήµατα (φάρµες)• Φιλοξενία σε µικρά καταλύµατα• Αγροτουρισµός από εθελοντές• Διαμονή και φιλοξενία ατόμων σε γεωργικές εκμεταλλεύσειςόπου οι επισκέπτες συμμετέχουν στη ζωή της αγροτικήςοικογένειας και στις γεωργικές δραστηριότητες γενικότερα• Κάμπινγκ μέσα σε αγροκτήματα• Κάμπινγκ σε προστατευόμενους χώρους ( φυσικά πάρκα)
 8. 8. • Η ανακάλυψη του αγροτουρισμού από την Ελλάδα έγινε όταν πλέον στηνΕυρώπη τα αγροτικά καταλύματα προσέφεραν υπηρεσίες ¨πέντε αστέρων¨,με ανάλογο βεβαίως οικονομικό όφελος για τους κατοίκους της υπαίθρου• Στην δεκαετία του ‘60-’70 μεμονωμένοι κάτοικοι τουριστικών περιοχώνφιλοξένησαν και ανέδειξαν τα τοπικά τους προϊόντα.• Στη δεκαετία 80 διάφοροι φορείς δραστηριοποιήθηκαν για την δημιουργίανέων μορφών τουρισμού• Δόθηκε προτεραιότητα σε περιοχές με φθίνουσα αγροτική οικονομία καιμειούμενο πληθυσμό και σε περιοχές με εθνική σκοπιμότητα• Προωθήθηκε η ανάπτυξη του αγροτουρισμού στις ορεινές μειονεκτικέςπεριοχές που έχουν τη βασική υποδομή και τις δυνατότητες τουριστικήςανάπτυξης
 9. 9. Μία από τις καλύτερες περιπτώσεις επιχειρηματικότητας στην ελληνική ύπαιθρο,αποτελεί η δημιουργία αγροτουριστικών επιχειρήσεων σε ατομικό ή συλλογικόεπίπεδο, μέσω των οποίων προωθείται ο αγροτουρισμός.Σύμφωνα με την Αγροτουριστική Α.Ε. στον αγροτουρισμό εντάσσονται οι παρακάτωκατηγορίες επιχειρήσεων:•Αγροτουριστικά καταλύματα•Πρατήρια/εκθετήρια αγροτουριστικών προϊόντων•Αγροτουριστικά κέντρα εστίασης και αναψυχής• Τουριστικά γραφεία που αναλαμβάνουν τη διοργάνωση ή την υλοποίησηπρογραμμάτων υπαίθριων δραστηριοτήτων και περιηγήσεων οικοτουριστικού καιπολιτιστικού ενδιαφέροντος.•Αγροκτήματα•Επιχειρήσεις παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων•Εργαστήρια λαϊκής τέχνης
 10. 10. • Χωροταξικό: Ο αγροτουρισμός αναπτύσσεται σε περιοχές που βρίσκονταιχωροταξικά στην περιφέρεια• Περιβαλλοντικό: Ο αγροτουρισμός στηρίζεται στην αξιοποίηση τωνπόρων του περιβάλλοντος, που είναι, τόσο η φύση όσο και ο πολιτισμός• Οικονομικό: Η απόκτηση συμπληρωματικού εισοδήματος είναι οβασικός στόχος του αγροτουρισμού• Δημογραφικό: Το πρόσθετο εισοδήματος οδηγεί βραχυπρόθεσμα στησυγκράτηση του εγχώριου πληθυσμού στον τόπο καταγωγής του• Κοινωνικό και πολιτιστικό: Η άνοδος του βιοτικού και κοινωνικούεπιπέδου των κατοίκων της περιοχής καταξιώνουν τον κοινωνικό καιπολιτιστικό ρόλο του αγροτουρισμού
 11. 11. • Προσωπική αξιολόγηση• Προσδιορισμός της ιδέας• Ενημέρωση• Μελέτη των προϋποθέσεων• Κατάστρωση επιχειρηματικού σχεδίου• Προσεκτική εκτίμηση των οικονομικών απαιτήσεων• Συνεργασία και επικοινωνία με τον κοινωνικό περίγυρο• Αξιοποίηση των ανθρώπων από το περιβάλλον του ενδιαφερόμενου• Εκπαίδευση• Χρήση νέων τεχνολογιών
 12. 12. •Οι φορείς που ανέλαβαν να προωθήσουν τα προγράμματα αγροτουρισμού είναι:- Υπουργείο Γεωργίας- Αγροτική Τράπεζα-Ε.Ο.Τ. σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση-Γενική γραμματεία ισότητας- ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ- Υφυπουργείο Νέας Γενιάς-Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.•Στον αγροτουρισμό ιδιωτικής πρωτοβουλίας αγροτουρισμό , οι περισσότερεςτουριστικές δραστηριότητες που αναπτύχτηκαν στον αγροτικό χώρο, ενισχύθηκανοικονομικά από την Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER I και LEADER II
 13. 13. • Οι γεωργοί διαθέτουν τα προϊόντα τους στους επισκέπτες• Ο επισκέπτης, έχει την ευκαιρία να δει από κοντά εργασίες που γίνονται μεπαραδοσιακό τρόπο συμμετέχοντας αν το θελήσει σ’ αυτές• Με τον αγροτουρισμό επιδιώκεται η διαφύλαξη , η προβολή και ηαξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς• Στη διάρκεια του έτους οργανώνονται στην ύπαιθρο διάφορες πολιτιστικέςεκδηλώσεις• Συνεχίζεται η παράδοση στην υφαντική, στο κέντημα, στο πλέξιμο καιφτιάχνονται χειροτεχνήματα με χαρακτηριστικά της τοπικής λαϊκής τέχνης• Οι αγρότισσες φτιάχνουν διάφορα παραδοσιακά τοπικά παρασκευάσματα ,αξιοποιώντας τα προϊόντα της γεωργικής εκμετάλλευσης και της ντόπιαςπαραγωγής και τα διαθέτουν κυρίως μέσα από τους αγροτικούςσυνεταιρισμούς
 14. 14. • Οι Γυναικείοι Αγροτουριστικοί Συνεταιρισμοί ξεκίνησαν στην Ελλάδα το 1983• Ο αγροτουρισμός προωθείται από την ΕΕ, χωρίς ν’ αφορά μόνο τις γυναίκες• Το μέλλον των συνεταιρισμών, διαφαίνεται ζοφερό διότι οι συνεταιρισμοί στηναρχική τους μορφή έχουν τα χαρακτηριστικά συλλογικών προσπαθειών, στηνπορεία όμως μετατρέπονται σε εταιρίες και οι συνεταιριζόμενοι σε υπαλλήλουςτων μεγαλοπαραγωγών.• Η πολιτική των Βρυξελλών επιδιώκει μέσω και του αγροτουρισμού να επιταχύνειμια σειρά αλλαγές που αφορούν τον παραγωγικό ιστό της χώρας μας.
 15. 15. • Η επιθυμία να γνωρίσει από κοντά τη φύση και τις ομορφιές της.• Η ανάγκη για ξεκούραση, για χαλάρωση, ησυχία, ηρεμία μακριά από τουςθορύβους και τους ρυθμούς της πόλης .• Η υγιεινή διατροφή και χωρίς άγχος ζωή.• Η ανάγκη για απομάκρυνση από επανάληψη της καθημερινότητας και ηαναζήτηση του διαφορετικού.• Η ευκαιρία συμμετοχής στις αγροτικές δραστηριότητες και γνωριμίες μετις γεωργικές εργασίες.• Η γνωριμία με τον τρόπο ζωής, τα ήθη και τα έθιμα των κατοίκων μιαςαγροτικής περιοχής.• Η δυνατότητα γνώσης μιας περιοχής με εξερευνητικές εξορμήσεις καιπεριπάτους .• Η ελευθερία των παιδιών, με λιγότερους περιορισμούς και η επαφή τουςμε τα φυτά τα ζώα και τη ζωή στην αγροτική εκμετάλλευση.• Η οικοξενάγηση, δηλαδή η γνωριμία με την πανίδα, τη χλωρίδα και ταπετρώματα μιας περιοχής.• Οι διακοπές μικρού σχετικά κόστους.
 16. 16. Ο αγροτουρίστας δεν αναζητά τις παθητικές διακοπές. Η παραμονή στην ύπαιθρο μπορείνα εμπλουτισθεί με ποικίλες δραστηριότητες όπως:•Η φιλοξενία σε ένα περιβάλλον λιτό με τοπικό χαρακτήρα, με όλες τις απαραίτητεςανέσεις αλλά χωρίς πολυτελείς εξάρσεις.•Η επαφή του επισκέπτη με την αγροτική ζωή, τις καλλιέργειες, τις αγροτικές εργασίες,με την φύση, τη χλωρίδα και την πανίδα.•Η γνωριμία του επισκέπτη με τα ήθη και τα έθιμα μιας περιοχής που αναβιώνουν μεαυθεντικό τρόπο.•Η γαστρονομία ως βασικό συστατικό του ποιοτικού αγροτουρισμού, η χρήσηπαραδοσιακών συνταγών με τοπικά και βιολογικά προϊόντα.•Η γνωριμία του επισκέπτη με την τοπική κοινότητα με τρόπο άμεσο, φιλικό και οικείο.•Η ενεργή συμμετοχή του τουρίστα σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων όπως:αγροτικές δραστηριότητες (περισυλλογή μανιταριών, ελιάς, τρύγος κ.λ.π)οικοτουρισμός (παρατήρηση πουλιών, πανίδας, χλωρίδας, επισκέψεις υγροβιότοπων,κ.λ.π)αθλήματα περιπέτειας (ράφτινγκ, πεζοπορία, αλεξίπτωτο πλαγιάς κ.λ.π),πολιτιστικών περιηγήσεων (επισκέψεις σε μοναστήρια, εκκλησίες, γεφύρια, μουσείαλαογραφία, μελισσοκομίας, ελιάς, κ.α, παραδοσιακούς οικισμούς, αρχαιολογικούςχώρους).μαθήματα ( μαθήματα αργαλειού, ελληνικών χορών, γαστρονομίας ελληνική κουζίνα,γευσιγνωσία, οινοποιεία, βιολογικά, τοπικά προϊόντα, παραγωγή μελιού κ.λ.π)
 17. 17. • Ο Αγροτουρισμός ως εναλλακτικός τρόπος τουρισμού μπορούμε να πούμεότι είναι το μέλλον του τουρισμού.• Ο Αγροτουρισμός ξεκίνησε με ένα και μοναδικό στόχο: την καλυτέρευσητης ζωής των αγροτών, ιδίως στις ορεινές περιοχές και τις όχι ιδιαίτεραανεπτυγμένες οικονομικά.• Με τον Αγροτουρισμό, και με το κίνητρο που προσφέρει, επιτυγχάνονται:α. Η παραμονή των κατοίκων των περιοχών αυτών στις εστίες τουςβ. Η αποφυγή της ερήμωσης της υπαίθρουγ. Η διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς με την ανακαίνισηκτισμάτωνδ. Η προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε περιοχήςε. Η συμπλήρωση και η βελτίωση του γεωργικού εισοδήματος.• Ο Αγροτουρισμός έρχεται την κατάλληλη στιγμή για να καλύψει τηνανάγκη του κουρασμένου κατοίκου της πόλης για μία πιο στενή επαφή μετη φύση και με πράγματα και καταστάσεις από καιρό ξεχασμένα.
 18. 18. • http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/tour/2009/MargaritakiKonstantina/attached-document-1296203975-748434-14119/margaritaki2009.pdf• index.php.htm• http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/agrotourism/agriculturalassociation.html• http://www.asxetos.gr/links/diakopes/agrotoyrismosagrotourism/default.html#axzz2HUtrNrhs• http://www.in.gr• http://www.qways.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=294&Itemid=209• http://www.anthropos.gr• http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/bitstream/unipi/2905/1/Sinodinou.pdf• http://kallithea.hua.gr/epixeirein/dihmerida1/Sdrali_17.03.2005.pdf

×