Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Interaktivno ucenje1

2,920 views

Published on

 • Be the first to comment

Interaktivno ucenje1

 1. 1. INTERAKTIVNO UČENJE I POUČAVANJE U NASTAVNOJ PRAKSI
 2. 2. INTERAKTIVNO UČENJE I POUČAVANJE U NASTAVNOJ PRAKSI Dalesova piramida iskustva Od didaktičkog trougla do didaktičkog mnogougla Šta je to interaktivno učenje Efikasni modeli nastavne interakcije Prednosti i nedostaci interaktivnog učenja Praktična iskustva Interaktivni humor
 3. 3. Od didaktičkog trougla do didaktičkog mnogouglaNajčešći smjerovi komunikacije: N-O=nastavnik-odjeljenje; N-U=nastavnik–učenik; U-U=učenik-učenik; U-O=učenik-odjeljenje; U-N=učenik-nastavnik; U-G=učenik-gradivo
 4. 4. Interaktivno učenje je proces kojirezultira relativno permanentnim promjenama u razmišljanju, emocijama i ponašanju koje nastaju na osnovu iskustva, tradicije i prakse ostvarene u socijalnoj interakciji.
 5. 5. Efikasni modeli nastavne interakcijeTipični smjerovi komunikacije u grupnoj interakciji s v i k a n a li la is s e z fa ire k ru g d ire k tn i k o n ta k ti p o sred n o = u ~ e n ik , v o | a g r u p eNastavnik komunicira sa grupama koje imaju vođu n a s t a v n i k = u ~ e n ik , v o | a g r u p e
 6. 6. Nastavnik komunicira sa vođama, a vođe sa grupama n a s t a v n i k= u ~ e n ik , v o | a g r u p e Nastavnik komunicira sa grupama koje nemaju vođu n a s t a v n i k
 7. 7. Nedostaci interaktivnog učenja Interakcija bez nastavnikovog usmjeravanja i vođenja Zavisnost slabijih učenika od jakih Socijalno ljenčarenje Ringelmanov efekat Emocionalni rizik
 8. 8. Optimalno rješenje
 9. 9. Praktična iskustva
 10. 10. Praktična iskustva
 11. 11. Praktična iskustva Strah od primjenaOgledne škole na početku Ogledne škole nakon 1 god. 4 5 4 5 1 8.4% 3 4.3% 10,5% 5,2% 42,5% 16.2% 3 2 1 19,2% 22,6% 2 53.8% 17.4%
 12. 12. Kvalitetna knjiga se uvijek nađe na pravom mjestu
 13. 13. Dobre knjige nisu skupe T a ta , k u p i m i I n te r a k tiv n o u č e n je !
 14. 14. Ko kaže da studenti ne vole knjige?!? O v o In te r a k - tiv n o u č e n je je n a jo tk a č e n ija k n jig a .
 15. 15. Malo o standardu nastavnika

×