Comper, cls a 5 a, var 1

5,697 views

Published on

O recapitulare utila pentru clasa a V-a

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,697
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Comper, cls a 5 a, var 1

  1. 1. COMPER ETAPA a II-a - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A V-A VARIANTA 1 Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute.Citeşte cu atenţie textele care urmează, apoi notează în grilă, răspunsul corect la întrebările date:A. Marea din Orion ,, Ce spuneţi despre un loc unde se produce atât de multă apă încât ar umple toate oceanele Terreio dată la 24 de minute? Locul acesta este atât de indepărtat încât lumina face 1500 de ani până la noi. Se numeşte Mareanebuloasă din Orion şi se vede în serile de iarnă pe cerul nostru chiar şi printr-un binoclu. Este un loc magic unde norii de gaz colapsează (se micşorează sub propria greutate), atrag din ceîn ce mai mult gaz şi ajung stele ( la fel cum un bulgăre devine mai mare când îl rostogoleşti prinzăpadă). Acolo se formează stele şi planete, chiar în timp ce citeşti aceste rânduri. Cum nebuloasele sunt compuse, în cea mai mare parte, din hidrogen, heliu şi oxigen, nu este osurpriză că puţini atomi se lipesc şi formează apa. Dar ,,puţini” dintr-o nebuloasă imensă înseamnăcantităţi inimaginabile de apă, cât să umplă toate oceanele planetei noastre de 70 de ori pe zi.” ( articol preluat din Revista , ,Terra Magazin”, nr 3(153), martie2011) 1. Prima informaţie din textul dat este selectată: a. dintr-un articol preluat de pe www. Terramagazin.ro b. din manualul de Geografie, clasa a V-a c. dintr-o emisiune TV d. dintr-un articol preluat din Revista ,,Terra Magazin” , nr 3(153), martie 2011 2. Conform informaţiilor prezente în primul paragraf , există un loc unde se produce atât de multă apă încât ar umple toate oceanele Terrei: a. o dată la 24 de ore; b. o dată la 24 de minute; c. o dată la 24 de zile; d. o dată la 24 de ani. 3. Distanţa dintre noi şi locul acesta este : a. de 1500 de ore; b. de 1500 de zile; c. de 1500 de luni; d. de 1500 de ani. 4. Locul acesta se numeşte: a. Orion; b. Marele Orion; c. Marea nebuloasă; d. Marea nebuloasă din Orion. 1
  2. 2. 5. Acest loc se vede:a. în zilele de vară;b. în serile de iarnă;c. în zilele de iarnă;d. în serile de vară.6. Nebuloasele sunt compuse din:a. hidrogen, heliu şi oxigen;b. heliu, hidroge, azot;c. hidrogen, heliu şi azot;d. hidrogen, oxigen şi azot;7. În al doilea enunţ din textul dat există:a. un pronume personal, persoana a II-a, numărul plural;b. două pronume personale, persoana I, numărul plural;c. un pronume personal, persoana I, numărul plural;d. două pronume personale, persoana a II-a, numărul plural;8. Primul enunţ din text este format din:a. două propoziţii;b. patru propoziţii;c. o propoziţie;d. trei propoziţii.9. Cuvântul ,,inimaginabile” din textul dat este format din:a. cinci silabe;b. şase silabe;c. şapte silabe;d. opt silabe.10. În enunţul ,, Este un loc magic unde norii de gaz colapsează” există, în ordine:a. un predicat nominal şi un predicat verbal;b. un predicat verbal şi un predicat nominal;c. două predicate nominale;d. două predicate verbale.B.,, Din prima clipă, Andrei, poreclit Nucă, i se păru antipatic Prinţesei; era scund, avea genunchiijuliţi, purta un tricou prea larg pentru trupul lui firav şi, în afară de asta, avea părul tuns cu maşina.Barbu făcu prezentările:- Ea este Prinţesa.Nucă strâmbă din buze şi o măsură din cap până în picioare.- Nu ştiam că prinţesele sunt atât de slăbănoage.- Nu sunt slăbănoagă! protestă Prinţesa şi-i păru rău că nu venise îmbrăcată cu rochiţa albastră cu volănaşe. Doamna Conrad când o văzuse îmbrăcată în rochiţa cu volănaşe şi-a pocnit palmele a mirare: <<Era să nu te cunosc. Pari o adevărată domnişoară.>>” ( Francisc Munteanu – Prinţesa din Şega) 2
  3. 3. 11. În fragmentul dat se prezintă:a. O discuţie între doi prieteni;b. O discuţie între trei copii;c. O discuţie între trei prieteni;d. O discuţie între doi copii.12. În fragmentul: ,, era scund, avea genunchii juliţi, ...şi, în afară de asta avea părul tuns cu maşina.” modul de expunere este:a. monolog;b. dialog;c. descriere;d. naraţiune.13. În structura: ,, rochiţa albastră cu volănaşe” apare ca figură de stil:a. epitet cromatic;b. personificarea;c. repetiţia;d. comparaţia.14. Antonimul potrivit pentru sensul din text al cuvântului ,,firav” este:a. gingaş;b. puternic;c. plăpând;d. gras.15. Sinonimul potrivit pentru sensul din text al cuvântului ,, antipatic” este:a. enervant;b. trist;c. nesuferit;d. respingător.16. În enunţul :,, Barbu făcu prezentările” verbul este la modul indicativ, timpul:a. prezent;b. imperfect;c. viitor;d. perfect simplu.17. Pronumele personal ,,lui,, din textul dat este în cazul:a. acuzativ;b. vocativ;c. genitiv;d. dativ.18. Propoziţia: ,, Nu sunt slăbănoagă!” este:a. afirmativă;b. negativă;c. interogativă;d. dezvoltată. 3
  4. 4. 19. Cuvântul ,,tuns” din textul citat este, din punct de vedere sintactic: a. atribut; b. complement; c. nume predicativ; d. subiect. 20. În propoziţia ,, Ea este Prinţesa.” subiectul este: a. Prinţesa; b. Este Prinţesa; c. Ea; d. Inclus.C ,, Când pleci, să te-nsoţească piaza bună Ca un inel sticlind în dreapta ta. Nu şovăi, nu te-ndoi, nu te-ntrista. Purcede drept şi biruie-n furtună. Când vii, păşeşte slobod, râzi şi cântă. Necazul tău îl uita-ntreg pe prag. Căci neamul trebuie să-ţi fie drag Şi casa ta să-ţi fie zilnic sfântă. ( Tudor Arghezi – Inscripţie pe o uşă) 21. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria: a. ple-ci, fur-tu-nă, pur-ce-de, cân-tă. b. pleci, fur-tu-nă, pur-ce-de, cân-tă; c. ple-ci, furt-u-nă, pur-ce-de, cân-tă; d. pleci, fur-tu-nă, purce-de, cân- tă. 22. În versul ,, Necazul tău îl uita-ntreg pe prag.” există, în ordine: a. un substantiv articulat şi unul nearticulat; b. două substantive nearticulate; c. doua substantive articulate; d. un substantiv nearticulat şi unul articulat. 23. Măsura versului al treilea din textul dat este de: a. 13 silabe; b. 14 silabe; c. 11silabe; d. 12 silabe. 24. Versul care conţine o comparaţie este: a. Căci neamul trebuie să-ţi fie drag 4
  5. 5. b. Când vii, păşeşte slobod, râzi şi cântă.c. Ca un inel sticlind în dreapta ta.d. Când pleci, să te-nsoţească piaza bună25. În versul ,, Ca un inel sticlind în dreapta ta.” se crează o imagine:a. auditivă;b. vizuală;c. olfactivă;d. auditivă şi vizuală.26. La modul gerunziu, verbul a şovăi are forma:a. de şovăit;b. şovăit;c. şovăii;d. şovăind.27. În relaţie cu textul, titlul sugerează:a. un îndemn;b. o urare;c. un anunţ;d. o invitaţie.28. Lectura textului C îi trezeşte cititorului :a. interesul pentru un aspect din realitate;b. sentimente de nostalgie;c. regretul;d. bucuria de a aparţine locului natal.29. Textele A şi B fac referire la:a. natură şi copilărie;b. copilărie şi familie;c. peisaje;d. istorie .30. Afirmaţia corectă apare in varianta:a. Toate textele date prezintă doar aspecte ale realităţii;b. Textul C prezintă numai aspecte ale realităţii , textele A şi B – aspecte imaginare;c. Niciunul dintre cele trei texte nu prezintă aspecte ale realităţii;d. Textul A prezintă aspecte ale realităţii, textele B şi C modifică realitatea în funcţie de imaginaţia autorilor. 5

×