Vg1 kjeldesøk kjeldekritikk

1,099 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,099
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
355
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Bruk av «OR» kan vere aktuelt viss du ønskjer å finne stoff om eit tema der du vil prøve ut synonyme søkeord, for eksempel «grønsj» og «punk» om punkmusikken på 70-80 talet.
 • Fotoet viser
 • Vg1 kjeldesøk kjeldekritikk

  1. 1. Kjelder Søk Kjeldekritikk Av bibliotekar Else Ness
  2. 2. Korleis finne kjelder <ul><li>Uviss på kjelder: søkemotor som td Google </li></ul><ul><li>Har skulebiblioteket bøker om eit tema? </li></ul><ul><li>Meir viss på kjelder: Biblioteksbasar </li></ul><ul><li>Treng du rettleiing/vegvisar til kjelder: NDLA </li></ul>Sogndal VGS - Biblioteket
  3. 3. Google <ul><li>Nokre hugsereglar: </li></ul><ul><li>Google set automatisk ordet ”AND” (og) mellom fleire ord du skriv i søkefeltet </li></ul><ul><li>Frasesøk – bruk av hermeteikn «» </li></ul><ul><li>Særleg aktuelt ved f.eks. spesielle setningar/sitat frå bøker eller ved søk på bestemte personnamn </li></ul>
  4. 4. Google <ul><li>Døme: søk på «norsk krigslyrikk» </li></ul><ul><li>Først utan hermeteikn </li></ul><ul><li>Så med </li></ul><ul><li>Sjå på forskjellen i talet på treff for dei to søka </li></ul><ul><li>Sjå òg på ulikskapen mellom innhaldet i treffa </li></ul>Sogndal VGS - Biblioteket
  5. 5. Søk på fleire ord utan hermeteikn Sogndal VGS - Biblioteket Sjå at orda ikkje står samla i treffa du har fått her.
  6. 6. Søk på fleire ord med hermeteikn <ul><li>Sjå her at søkeorda står samla i dei fleste treffa du har fått. </li></ul>Sogndal VGS - Biblioteket
  7. 7. Google avansert søk <ul><li>Ulike avgrensingar: prøv å søke etter nettsider med liknande innhald som denne: http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1964/king-bio.html </li></ul>Sogndal VGS - Biblioteket
  8. 8. Google avansert søk <ul><li>Ulike avgrensingar: prøv å søke etter nettsider som lenkar til denne sida: http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1964/king-bio.html </li></ul>Sogndal VGS - Biblioteket
  9. 9. Bibliotek-katalogen <ul><li>Bibliotekbasar kan gi deg utgivingsinformasjon, opplysning om biblioteket har bøker innan bestemte tema og fortelje deg om dokument er tilgjengelege for lån. </li></ul><ul><li>Sogndalsbasen </li></ul><ul><li>Søk på tittel, forfattar, emne og frisøk </li></ul><ul><li>1. Emne: Foto </li></ul><ul><li>2. Tittel: Akilles, sjå på eksemplar og status </li></ul><ul><li>3. Forfattar: Gunnar Staalesen </li></ul>
  10. 10. «Alt» er kjelder Sogndal VGS - Biblioteket
  11. 11. Bruk det du vil som kjelde! Sogndal VGS - Biblioteket
  12. 12. Sogndal VGS - Biblioteket
  13. 13. At kjelda er <ul><li>T ruverdig </li></ul><ul><li>O bjektiv </li></ul><ul><li>N øyaktig </li></ul><ul><li>E gna </li></ul>Sogndal VGS - Biblioteket
  14. 14. TONE Gjeld alle typar kjelder <ul><li>Men kanskje spesielt nettkjelder </li></ul><ul><li>-Fordi risikoen for å finne dårlege kjelder er større her. </li></ul>Sogndal VGS - Biblioteket
  15. 15. Truverdig <ul><li>Sann informasjon. </li></ul><ul><li>Påliteleg og sikker informasjon, skrive eller laga av folk med gode kunnskapar om temaet. </li></ul><ul><li>Les teksten! Forstå bodskapet! </li></ul><ul><li>Kva står det eigentleg? </li></ul>Sogndal VGS - Biblioteket
  16. 16. Truverdigheit <ul><li>Skal vere tydeleg og godt framheva: </li></ul><ul><li>Namn på forfattar </li></ul><ul><li>Lenker som </li></ul><ul><li>«about us» / «om oss» og «kontakt oss» </li></ul><ul><li>Adresse og kontaktopplysningar </li></ul>Sogndal VGS - Biblioteket
  17. 17. <ul><li>Layout - Korleis ser sida ut? </li></ul><ul><li>Er det masse fargar og ting som trekk merksemda vekk frå saka? </li></ul><ul><li>Eller, det vi vil ha: </li></ul><ul><li>-nøytrale fargar, saklege informative titlar, orden! </li></ul>Sogndal VGS - Biblioteket
  18. 18. Truverdigheit? Sogndal VGS - Biblioteket Søk på «krigslyrikk»
  19. 19. Truverde gjeld òg for foto! Sogndal VGS - Biblioteket Foto frå sida Truth or fiction Foto av Tsunamien i Asia i 2004 Som viser seg å vere falskt! Eigentleg avbilda stad: Frå Chile i Sør-Amerika
  20. 20. Objektivitet <ul><li>Objektiv kjelde vil seie: </li></ul><ul><li>At informasjonen er nøytral </li></ul><ul><li>Baserer seg på fakta og forsking </li></ul><ul><li>Framhevar ulike synspunkt og sider ved ei sak </li></ul>Sogndal VGS - Biblioteket
  21. 21. <ul><li>Subjektiv kjelde vil seie: </li></ul><ul><li>Prega av spesielle haldningar og ideologiar, synsing og mangel på kunnskap </li></ul>Sogndal VGS - Biblioteket
  22. 22. Sjekkspørsmål for å vurdere objektiviteten <ul><li>Kva var hensikten til forfattaren av teksten då han skreiv den? </li></ul>Sogndal VGS - Biblioteket
  23. 23. <ul><li>Artikkel i Aftenposten </li></ul>Sogndal VGS - Biblioteket Forskjell på avisartikkel av truverdige skribentar og subjektive kommentarar/ innlegg av folk vi ikkje kan stole på er truverdige.
  24. 24. Objektivite vs subjektive kjelder Eksempel: <ul><li>Tema: </li></ul><ul><li>Martin Luther King Jr. </li></ul><ul><li>http://www.martinlutherking.org/ </li></ul><ul><li>http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1964/king-bio.html </li></ul>Sogndal VGS - Biblioteket Foto frå nobelprize.org
  25. 25. Men <ul><li>For å få fram ulike politiske synspunkt, ulike sider ved ei sak kan ein bruke til dømes ulike parti sine nettsider som kjelde for å få fram denne ulikskapen. </li></ul>Sogndal VGS - Biblioteket
  26. 26. <ul><li>Domene-søk: </li></ul><ul><li>http://www.alexa.com/ </li></ul><ul><li>Her kan du lime inn nettadressa til ei nettside for å sjå om det står ein omtale av sida, til dømes kva kategori nettsida er i og om den er seriøs eller ikkje. </li></ul>Sogndal VGS - Biblioteket
  27. 27. Nøyaktig kjelde <ul><li>Nøye, grundig, eksakt, likt, presis </li></ul><ul><li>Grunn til å vere skeptisk viss kjelda har: </li></ul><ul><li>Mykje feilskriving </li></ul><ul><li>Slurvete tekst, pregast av hastverksarbeid </li></ul><ul><li>Faktafeil </li></ul>Sogndal VGS - Biblioteket
  28. 28. Dømer på unøyaktige kjelder Sogndal VGS - Biblioteket
  29. 29. Egna kjelde – skal gi svar på spørsmåla dine! <ul><li>Kjem an på tema og ditt behov </li></ul><ul><li>Kva målgruppe er kjelda laga for? </li></ul>Sogndal VGS - Biblioteket
  30. 30. Egna kjelde <ul><li>Kjem òg an på storleiken på oppgåva di </li></ul><ul><li>Lang: Kjelde som går i djupna </li></ul><ul><li>Kort: Kjelde som viser hovudtrekk </li></ul>Sogndal VGS - Biblioteket
  31. 31. Egna kjelde <ul><li>Døme: Tema om samar </li></ul><ul><li>Wikipedia http://no.wikipedia.org/wiki/Samer </li></ul><ul><li>Statistisk sentralbyrå: http://www.ssb.no/emner/00/00/20/nos_samer/nos_d437/tab/tabeller.html </li></ul><ul><li>NRK Skole http://nrk.no/skole/emnedetalj?topic=oid:T20753 </li></ul>Sogndal VGS - Biblioteket
  32. 32. Oppsummering TONE <ul><li>http://ndla.no/node/67046 </li></ul>Sogndal VGS - Biblioteket
  33. 33. Sogndal VGS - Biblioteket

  ×