<ul><li>Защитени природни обекти в България.  </li></ul><ul><li>Биосферни резервати </li></ul><ul><li>Изготвили: </li></u...
 
<ul><li>Фауната е сравнително наситена.Установени са 179 вида пернати 53 вида бозайници.Световно застрашени видове се срещ...
<ul><li>Боатин  </li></ul><ul><li>Резерватът  е обявен през 1948 г. За запазване на находищата на редки и защитени живот...
<ul><li>Животинският свят е много разнообразен. Включва целия биотичен комплекс, характерни за планинската зона на умерени...
<ul><li>Царичина </li></ul><ul><li>Царичина е третиа по големина резерват обявен за резерват през 1949год.Този резерват оп...
<ul><li>Скалистите, труднодостъпните терени на Царичина гарантират оцеляването на повече от 600 вида растения-нарцисолистн...
<ul><li>Бяла река </li></ul><ul><li>Голяма част от територията на ПУ “Калофер” е заета от резерват “Джендема”- един от най...
<ul><ul><li>Стенето </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Стенето” е обявен за природен резерват през 1979год.Разширяван е многокра...
<ul><ul><li>Освен това тук е най-голямото находище на лавровишна в страната.Изключителното природно богатство на “Стенето”...
<ul><ul><li>В РОДОПИТЕ </li></ul></ul><ul><li>Мантарица </li></ul><ul><li>Заема северните склонове на Баташката планина в ...
<ul><li>В западната част на резервата Мантарица се извисява връх Пашино бърдо, на който се намират останките на древна тра...
<ul><li>Купена </li></ul><ul><li>Биосферният резерват Купена е съкровищница на растителни видове, вълшебни пещери, и непри...
<ul><li>Наблизо е едно от забравените и малко известни старинни села на Родопа – Жребичко.Повечето къщи тук са вековни и с...
<ul><li>Дупката </li></ul><ul><li>Биосферен резерват Дупката е съхранил един от най-девствените и приказни кътове в Бълга...
<ul><li>Когато човек се качи на него, ще бъде шокиран.Във всички посоки пред нас се простира разбушувал се океан от безбро...
<ul><li>Червената стена </li></ul><ul><li>Червената стена един от биосферните резервата в Родопа под егидата на UNESCO , ...
<ul><li>Тук е истински рай за дневни и нощни грабливи птици като най- голям интерес представляват скалните орли.Районът е ...
<ul><li>Във Витоша </li></ul><ul><li>Бистришко Бранище </li></ul><ul><li>- Биосферният резерват “Бистришко бранище” се на...
<ul><li>От цялата площ на резервата 52% са гори, а останалата част са поляни.В резервата са съхранени голям брой ендемити ...
<ul><li>В Рила </li></ul><ul><li>Маричини езера </li></ul><ul><li>” Маричини езера” е резерват, обхващащ най- високите час...
<ul><li>Въпреки голямата територия, която резервата заема, горите обхващат едва около 100ха.На територията на резервата се...
<ul><li>Парангалица </li></ul><ul><li>“ Парангалица” е резерват от 1933г. И е обявен един ден след най- стария резерват в ...
<ul><li>В Славянка </li></ul><ul><li>Славянка </li></ul><ul><li>Обявен е за резерват с обща площ 1185,8 ха, за да се запаз...
<ul><li>Тук има повече от 20-вида български ендемични растения, като 5 от тях не се срещат никъде в страната.Тук се намира...
<ul><li>В Странджа </li></ul><ul><li>Лопушна /Узунбуджак/ </li></ul><ul><li>Най- големият и представителен резерват за Стр...
<ul><li>Черноморско  Крайбрежие </li></ul><ul><li>Камчия </li></ul><ul><li>Биосферният резерват Камчия със своето неподра...
<ul><li>Дунавско поречие </li></ul><ul><li>Сребърна </li></ul><ul><li>Намира се край Сребърна, на 16 километра западно от ...
<ul><li>В Пирин </li></ul><ul><li>Байови дупки </li></ul><ul><li>Резерват “Баюви дупки- Джинджирица” е създаден през 1934г...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

биосферни резервати мариянаплатановапараскеватричкова

4,042 views

Published on

биосферни резервати мариянаплатановапараскеватричкова

 1. 1. <ul><li>Защитени природни обекти в България. </li></ul><ul><li>Биосферни резервати </li></ul><ul><li>Изготвили: </li></ul><ul><li>Мария Наплатанова Параскева Тричкова </li></ul>
 2. 3. <ul><li>Фауната е сравнително наситена.Установени са 179 вида пернати 53 вида бозайници.Световно застрашени видове се срещат тук-това са черен щъркел, червена каня, полски блатар, оловен сокол и бухал. </li></ul><ul><li>Копитните са представени от сърната, благородния елен и дивата свиня.Тук се срещат и двата вида сухоземни костенурки-шипобедрената и шипоопашатата и двата вида змии-пепелянка и усойница </li></ul>
 3. 4. <ul><li>Боатин </li></ul><ul><li>Резерватът е обявен през 1948 г. За запазване на находищата на редки и защитени животинки видове , като уралската улурица и пернатоногата кукумявка. Намира се в землището на с. Черни вид- Тетевенско. </li></ul><ul><li>На площ от 1597.2 ха са сахранени еди о най - впечатляващите на Балканския п-в букови гори. Тук може да видите едни от най – високите букови дървета в България. Във непосредствена близост до резервата се намира единственото находище на клек в Средна Стара гора. </li></ul>
 4. 5. <ul><li>Животинският свят е много разнообразен. Включва целия биотичен комплекс, характерни за планинската зона на умерения пояс с представители: мечка, вълк, лисица, дива котка, златка, свиня, диви свине. Тук са установени 64 вида гнездещи птици, сред които малка и полубеловрата мухоловка, южен белогръд сокол китник и др. Богатството на птичия свят е огромно. Освен десетките видове пойни птици тук могат да се видят и почти всички български кълвачи . </li></ul>
 5. 6. <ul><li>Царичина </li></ul><ul><li>Царичина е третиа по големина резерват обявен за резерват през 1949год.Този резерват опазва представителна самоподдържаща се екосистема, за което е вписана в програмата “Човек и биосфера”.Разположена е в най-северните склонове но Стара планина.Въпреки че по-голямата част от горите са букови и буково-елови, особенно ценни са смърчово- муровите гори.Тук се намира единственото обособено находище на бяла мура в Средна Стара планина. </li></ul>
 6. 7. <ul><li>Скалистите, труднодостъпните терени на Царичина гарантират оцеляването на повече от 600 вида растения-нарцисолистната съсънка, витошкото лале, самоивското лале и други.Изключително разнообразна е фауната в резервата.Тука гнездят над 60 000 птици.Освен великолепните певци- дроздовете и чинките, много са грабливите птици.В Царичина изаконен господар е кафявата мечка, но живеят още и вълкът, дивата свиня, дивата котка, бухал, златка и други. </li></ul>
 7. 8. <ul><li>Бяла река </li></ul><ul><li>Голяма част от територията на ПУ “Калофер” е заета от резерват “Джендема”- един от най-големите резервати в България, обявен през 1953год. Резерват “Джендема” е обявен за биосферен резерват по пограма “Човек и биосфера”.Резервата обхваща голяма част от централния дял на Стара планина. </li></ul><ul><li>Ако човек застане на “ръба” на резервата, наистина ще разбере защо е наречен “Джендем” (Адът)- тези непристъпни скални стени, бучащи речни теснини и тревисти тераси са домът на кафявата мечка, дивата коза, сърната, дивата котка и много други бозайници.Тук може да видите волният полет на скалния орел, а нощем да чуете загадачния писък улулицата. </li></ul>
 8. 9. <ul><ul><li>Стенето </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Стенето” е обявен за природен резерват през 1979год.Разширяван е многократно и сега е един от най-големите резервати.Сега територията му обхваща 3578,8 ха.Резервата обхваща цялото горно течение на река Черни Осъм.Основната цел на опазването на неповлиянието на човека естествени екосистеми по течението на реката.”Стенето” е признато птиче царство.Освен неуморните кълвачи, совите и горски птици, в “Стенето” са оцелели царският и малкият орел, соколът орко и уралската улулица.Във резервата се срещат 97 защитени животински вида. </li></ul></ul>
 9. 10. <ul><ul><li>Освен това тук е най-голямото находище на лавровишна в страната.Изключителното природно богатство на “Стенето”, съжителства в може би най-запазенат, почти недокосната от човешка ръка в България.Оскъдните гори от бук, ела, обикновен и воден габър, внасят колорита в тази изумителна картина, обръмчена от тъмно зеленият пояс на смърча.Особено впечетляващ е Хайдушко-то игрило.Природата е изградила тук своя храм, а човек може само да поспре и да помесли за благословията, която ни е дадена да е имаме в наще земи. </li></ul></ul>
 10. 11. <ul><ul><li>В РОДОПИТЕ </li></ul></ul><ul><li>Мантарица </li></ul><ul><li>Заема северните склонове на Баташката планина в Западните Родопи.През 1968год. Територията му е била 567.5 ха. Биосферният резерват Мантарица е съхранил най-величествените иглолистни гори в България.Най-разпостранените дървета в Мантарица са смърчовете, следвани от ела и бял бор, а възрастта им е средно 130-150год.Животинският свят е изключително богат като особен интерес представляват големия брой глухари, мечки, благородни елени, свине, сърни и вълци. </li></ul>
 11. 12. <ul><li>В западната част на резервата Мантарица се извисява връх Пашино бърдо, на който се намират останките на древна тракийска крепост.Стената й е широка над метър и е със запазена височина 150см.Крепостта обгражда интересна скала висока над 5 метра, върху която се намират 4 площадки, предназначението на които е неизвестно.В подножието на върха се намира пещерата Лепеница, която е сред най-красивите в България </li></ul>
 12. 13. <ul><li>Купена </li></ul><ul><li>Биосферният резерват Купена е съкровищница на растителни видове, вълшебни пещери, и непристъпни девствени дерета. Това е най-богатият на дървестни видове резерват в Родопа. Животинският свят на Купена е представен от всички видове срещащи се в нашите планини като гордостта на резервата бяха дивите кози, които за съжаление напоследък почти изчезнаха.Ако човек се качи на връх Купена, пред него ще се разкрие целия резерват.В дясно се виждат страховитите отвеси на Стенето. </li></ul>
 13. 14. <ul><li>Наблизо е едно от забравените и малко известни старинни села на Родопа – Жребичко.Повечето къщи тук са вековни и са съхранили уникалния стил на местните майстори.Селото е разположено сред красиви широколистни гори и е оправен пункт за посещението на тракийските крепости Калето и Клисура, както и селищната могила в подножието на планината.Резервата се намира на Баташката планина – Западни Родопи.Защитени са коренни гори от бук, бял бор, ела, черен бор, горун и други.Защитени са мечка, златка, дива котка, копитни, балканска дива коза, черен щъркел, грабливи птици, глухар, черен калвач. </li></ul>
 14. 15. <ul><li>Дупката </li></ul><ul><li>Биосферен резерват Дупката е съхранил един от най-девствените и приказни кътове в България.Дупката представлява дълбоко дефиле, прозряно от едноименната река.Горите тук са смесени като преобладават бял бор, смърч.Това е истинска джунгла, която на места е непроходима от нападалите дървета.Най- голямото богатство в резервата е дивеча като тук е една от най- големите популации на дивата коза.Популациите на благороден елен, сърни, диви прасета и мечки са в отлично състояние, а напоследък има рязко увеличение на броя на вълците.Добър изглед на резерват Дупката има от връх Влаха. </li></ul>
 15. 16. <ul><li>Когато човек се качи на него, ще бъде шокиран.Във всички посоки пред нас се простира разбушувал се океан от безброй била и върхове.Преди няколко години иманярски разкопки доказаха, че величието на тази гледка е ценно и от древните траки.Тук бяха разкрити стените на култови сгради, a множеството керамични находки доказват, че мястото е било използвано за светилище.На 10км. Северно от Дупката се намира връх Баташки снежник (2082 м).Той е първенецът на района и от него също се разкрива една от най- незабравимите панорамни гледки. </li></ul>
 16. 17. <ul><li>Червената стена </li></ul><ul><li>Червената стена един от биосферните резервата в Родопа под егидата на UNESCO , обявени за уникално световно наследство.Най- красивата част от Червената стена е долината на река Сушица.Тя е най-трудно достъпна Родопа, с изключително стръмни и скалисти склонове, чиято денивилация достига 800м.Реката, която прорязва Червената стена, по средата е пълноводна и е образувала много дивен и потаен каньон.Водите й са богати на пъстърва и са запазена популация на видра.В Сушица се срещат мечки, вълци, елени, но най- голямата забележителност са дивите кози. </li></ul>
 17. 18. <ul><li>Тук е истински рай за дневни и нощни грабливи птици като най- голям интерес представляват скалните орли.Районът е един от най- богатите на пещери в България.Истинско предизвикателство за спелеолозите представляват пещерите Иванова вода и Дружба, които са пропастни с дълбочина съответно 131м. И 211м.Връх Попа впечатлява с несравнима гледка към цялата долина на Сушица и голяма част от Родопа.Тук са открити многобройните керамични находки, доказващи, че върхът е бил светилище хилядолетия преди новата ера </li></ul>
 18. 19. <ul><li>Във Витоша </li></ul><ul><li>Бистришко Бранище </li></ul><ul><li>- Биосферният резерват “Бистришко бранище” се намира на североизточния склон на Витоша планина, като обхваща териториите под върховете Голям и Малък Резен и Скопарник.Най- ниската на резервата е 1430м.н. в . в местността Янчовско усое, а най- високата е 2282м. н. в. На връх Резен.В резерват “Бистришко бранище” се опазват в естествет вид, високопланински смърчови гори, субалпийски тревни съобщества, каменни реки и скални образувания. </li></ul>
 19. 20. <ul><li>От цялата площ на резервата 52% са гори, а останалата част са поляни.В резервата са съхранени голям брой ендемити и реликтни видове.Установени са около 400вида водорасли, над 500 вида гъби, повече от 360 лишеи.От висшите растителни видове общо 21 са включени в Червената книга на България.Дребните наземни бозайници са представени от 22 вида, в резервата се намират около 100 вида птици- гнездящи, прелетни и скитащи.На територията на резервата са установени около 450 вида безгръбначни.Около 90% от видовете птици са защитени от националното законодателство </li></ul>
 20. 21. <ul><li>В Рила </li></ul><ul><li>Маричини езера </li></ul><ul><li>” Маричини езера” е резерват, обхващащ най- високите части на планина Рила.На територията му се намира изворната част на река Марица.Част от резервата са върховете Мусала, връх Манчо, връх Студенец, които са едни от най- високите върхове в планината.Името на Резервата идва от двете езера, които се намират под върховете Маришки чал и Манчо. </li></ul>
 21. 22. <ul><li>Въпреки голямата територия, която резервата заема, горите обхващат едва около 100ха.На територията на резервата се намират някой от най- големите находища на рилска иглика в България.Резервата дава убежище на няколко редки вида животни.Срещат се диви кози, а във високите части на Маричини езера могат да се наблюдават няколко вида орли.Резервата подлага разнообразие от релефни форми </li></ul>
 22. 23. <ul><li>Парангалица </li></ul><ul><li>“ Парангалица” е резерват от 1933г. И е обявен един ден след най- стария резерват в България – “Силкосия”.Резервата е разположен върху част от югозападните склонове на Рила, на площ от 1509 ха.В него се опазват едни от най- старите смърчови гори в Европа, със средна възраст 200 години.Те създават благоприятни условия за развитието на около 290 висши растения и много животински видове, защитени по закона и включени в Червената книга на България </li></ul>
 23. 24. <ul><li>В Славянка </li></ul><ul><li>Славянка </li></ul><ul><li>Обявен е за резерват с обща площ 1185,8 ха, за да се запази най- голямото находище черна мура, която е балкански ендемит.По своето богатство и разнообразие на растителни видове Славянка е естествена ботаническа градина, която е запазила своя първичен вид и красота . Резервата се намира в планината Славянка.Изследователи определят Славянка като уникален природен кът именно заради богатството и на растителни и животински видове.Върху незначителна площ на резервата преди разширението имаше над 1400 вида висши растения. </li></ul>
 24. 25. <ul><li>Тук има повече от 20-вида български ендемични растения, като 5 от тях не се срещат никъде в страната.Тук се намира най- голямото находище на Черна мура на Балканите.В резервата има над 1400 вида висше разтения.Животинския свят Славянка също е богат и разнообразен.Наред с типичните за страната видове сърна, дива свиня , заек, лисица, два вида костенурки, чакал, македонски гущер. </li></ul>
 25. 26. <ul><li>В Странджа </li></ul><ul><li>Лопушна /Узунбуджак/ </li></ul><ul><li>Най- големият и представителен резерват за Странджа.Релефът е планински с разнообразни географски форми, почвени и скални типове.В резерват Узунбуджак се срещат обширни формации от зеленика с лавровишна е джел, дъбови насаждения с чашкова звъника, горянче и калуна.Склоновете към р.Резовска са покрити с останки от средиземноморски маквиси и гариги с филирея, орхидеи и увивни храсти- бръшлян, скрипка, аспарагус, гърбач, хмел, и дива лоза.По поречието на р. Велека, в долните части на склоновете не са рядкост впечатляващи дървета с диаметър 2-2,5м. от лъжник,габър и цер. </li></ul>
 26. 27. <ul><li>Черноморско Крайбрежие </li></ul><ul><li>Камчия </li></ul><ul><li>Биосферният резерват Камчия със своето неподражаемо разноорбразие има неповторима притегателна сила за фотоловците и изобщо за любителите на природата.В резервата се срещат над 40 дървесни и храстни вида, сред които преобладават полският ясен, рядко срещаният бряст, лиани, бръшляни и др.В трудно достъпните за човека блатисти части и лимани на резервата царстват изключително редките и записани в Червената книга блатно кокиче, бяла и жълта водна лилия.Животинския и птичи свят са не по малко разнообразни и интересни – 39вида риба и 156 вида птици намират своята екологична ниша в резервата Камчия, което дава възможност на любителите да зърнат морския орел или бухал, черен щъркел или чапла..... </li></ul>
 27. 28. <ul><li>Дунавско поречие </li></ul><ul><li>Сребърна </li></ul><ul><li>Намира се край Сребърна, на 16 километра западно от Силистра.Обхваща езерото Сребърна и територията край него.Основен растителен вид е тръстиката: растат и водни лилии, блатно кокиче, папур.Птичият свят е изключително богат с редки и ценни представители на националния и световния генетичен фонд- водоплаващи пгтици, къдроглав пеликан, диви гъски, блестящи ибиси, лопатари, чапли, диви патици.Към резервата има музей и екологична станция на Българска академия на науките “Сребърна” е включена в Конвенцията по влажните зони с международно значение и Списъка на ЮНЕСКО за световното природно и културно наследство </li></ul>
 28. 29. <ul><li>В Пирин </li></ul><ul><li>Байови дупки </li></ul><ul><li>Резерват “Баюви дупки- Джинджирица” е създаден през 1934г. И има площ от 2873 ха.През 1977г. Резервата е включен в листата на биосферните резервати към програмата на Юнеско- човек и биосфера.Разположен е между върховете “Пирин” и “Бански суходол”, включвайки циркусите Баюви дупки.Съдържа изключително разнообразие, включващо около 500 вида висши растения, 55 ендемити, много видове, включени в Червената книга на Р.България и европийски и световни списъци.В резервата се забраняват всякакви дейности с изключение на охрана, посещение с научна цел и преминаване по международния маршрут Е4 с водач и без отклоняване. </li></ul>

×