Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Boris Neljak • Mirjana Milić
Stipe Božinović Mađor • Sunčica Delaš Kalinski
VJEŽBAJMO ZAJEDNO 2
Izdavač
Profil International d.o.o.
Zagreb, Kaptol 25
Predsjednik Izdavačkoga savjeta
Daniel Žderić
Za izdavača
Andrija Pe...
Boris Neljak • Mirjana Milić
Stipe Božinović Mađor • Sunčica Delaš Kalinski
VJEŽBAJMO ZAJEDNO 2
priručnik iz tjelesne i zd...
5
SADRŽAJ
Popis nastavnih cjelina i tema u 2. razredu osnovne škole .........................................................
7
POPIS NASTAVNIH CJELINA I TEMA
U 2. RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE
I. HODANJA I TRČANJA
1. Hodanje zadanom brzinom
2. Ciklična kr...
8
OPIS NASTAVNIH TEMA
I. HODANJA I TRČANJA
1. Hodanje zadanom brzinom
Opis: Na vježbalištu su postavljena četiri stalka u ...
9
Metodička uputa: Učenicima obratiti pozornost da trče opušteno, pravilnoga položaja tijela
na prednjemu dijelu stopala. ...
10
Metodička uputa: Učenicima treba obratiti pozornost na način postavljanja nogu i stopala
tijekom hodanja po uskim površ...
11
Metodička uputa: Jednonožni poskoci započinju se izvoditi odrazom iz stopala nakon čega
se povezano uključuju mišići no...
12
Metodički postupak:
• Učenici izvode skok preko povišenja (medicinka, niska preponica...) iz 3 koraka zaleta.
• Učenici...
13
8. Naskok na povišenje do 40 cm, različiti saskoci
Opis: Ispred učenika nalazi se švedski sanduk visine do 40 cm, a iza...
14
Metodički postupak:
• Izbačaj iz mjesta s manjih udaljenosti u veći cilj.
• Izbačaj iz mjesta s manjih udaljenosti u ma...
15
Metodička upute: Svrha ove nastavne teme odnosi se na usvajanje različitih osnovnih načina
bacanja i hvatanja lopte. Za...
16
Tipične pogrješke: Dlanovi nisu pravodobno i ispravno postavljeni na strunjaču, brada nije
usmjerena prema prsima tijek...
17
V. PENJANJA
13. Penjanje na zapreke do 80 cm
Opis: Ispred učenika su u nizu postavljeni švedski sanduk visine do 80 cm ...
18
Metodička uputa: Ako je potrebno, zadatci penjanja i silaženja po švedskoj klupi provode se
na manjoj kosini čiji se na...
19
Tipične pogrješke: Kod upora prednjega: dlanovi postavljeni preširoko, laktovi pogrčeni zbog
čega nema upiranja o sprav...
20
Metodička uputa: Za vrijeme izvođenja cijeloga zadatka treba se upirati opruženim rukama o
tlo, a trup treba biti lagan...
21
18. Osnovni oblici kretanja uz glazbu različitoga ritma i tempa
Opis: Ritmični zadatci uz glazbu različitoga ritma i te...
22
19. Oponašanje kretanja životinja i različitih ljudskih aktivnosti
(improvizacija koreografije)
„Leptir leti”
Opis: Uče...
23
VIII. IGRE
20. Elementarna igra s pomagalima
Elementarna igra s obručima („gnijezdo”)
Opis: Po vježbalištu su položeni ...
24
22. Poigravanje loptom lijevom i desnom rukom u mjestu (R)
Opis: Učenici u različitim položajima izvode zadatke služeći...
25
Mogući zadatci:
• Vođenje lopte desnom rukom.
• Vođenje lopte lijevom rukom.
• Vođenje lopte naizmjenično desnom i lije...
26
Metodički postupak:
• Učenik u mjestu, jedan metar ispred zida, odigrava loptu unutarnjom stranom stopala
lagano ispred...
27
26. Udarac na vrata unutarnjom stranom stopala (N)
Opis: Učenik postavlja loptu 6 metara ispred vrata (rukometni gol, o...
28
Tjedni fond sati: 3
Godišnji fond sati: 105
Broj nastavnih cjelina: 8
Ukupan broj nastavnih tema: 26
Učestalost nastavn...
29
VIII. IGRE
20. Elementarna igra s pomagalima 7
21. Štafetna igra s pomagalima 3
22. Poigravanje loptom lijevom i desnom...
30
NEOPHODNI MATERIJALNI UVJETI
Plan nastave za određeni razred izrađuje se, u prvom redu, temeljem uvida u materijalne uv...
31
BROJ
SATA
METODIČKE JEDINICE
MJESTO
IZVOĐENJA
1
18. Osnovni oblici kretanja uz glazbu različitoga ritma i tempa
DVORANA...
32
14
1. Hodanje zadanom brzinom
IGRALIŠTE
9. Gađanje lopticom u cilj s različitih
udaljenosti
22. Poigravanje loptom lije...
33
24
18. Osnovni oblici kretanja uz glazbu različitoga ritma i tempa
DVORANA
6. Skok u daljinu iz zaleta
23. Vođenje lopt...
34
35
5. Sunožni i jednonožni poskoci u mjestu i kretanju s različitim
zadatcima
DVORANA
13. Penjanje na zapreke do 80 cm
...
35
45
5. Sunožni i jednonožni poskoci u mjestu i kretanju s različitim
zadatcima
DVORANA
12. Kolut naprijed
19. Oponašanje...
36
58
16. Stoj penjanjem uz okomitu plohu
DVORANA
7. Preskakivanje kratke vijače u kretanju
22. Poigravanje loptom lijevom...
37
68
11. Kolut natrag niz kosinu
DVORANA
8. Naskok na povišenje do 40 cm, različiti saskoci
19. Oponašanje kretanja život...
38
79
7. Preskakivanje kratke vijače u kretanju
DVORANA
11. Kolut natrag niz kosinu
17. Ritmično povezivanje jednonožnih i...
39
89
1. Hodanje zadanom brzinom
IGRALIŠTE
23. Vođenje lopte lijevom i desnom rukom u pravocrtnom
kretanju (R)
25. Dodavan...
40
98
9. Gađanje lopticom u cilj s različitih
udaljenosti
IGRALIŠTE
25. Dodavanje i zaustavljanje lopte unutarnjom stranom...
41
Pravilnikom o ocjenjivanju propisano je da tijekom obrazovnoga razdoblja, u predmetima
zastupljenim trima ili više sati...
42
PRIMJER PROVJERAVANJA MOTORIČKOGA ZNANJA
DODAVANJE LOPTE UNUTARNJOM STRANOM STOPALA (N)
Odličan (5)
Učenik ispravnim za...
43
PRIMJER PROVJERAVANJA MOTORIČKOGA POSTIGNUĆA
TRČANJE 30 M IZ VISOKOGA STARTA
Odličan (5) sekunda
Vrlo dobar (4) sekunda...
44
1. PREAVOCRTNO I VIJUGAVO TRČANJE I HODANJE IZMEĐU NISKIH
PREPREKA
Na jednoj od dužih stranica vježbališta postavljen j...
45
3. „LEDENA KRALJICA”
Učenici se nalaze slobodno raspoređeni po vježbalištu. Jedan učenik, kojega odredi učiteljica/
uči...
46
1. SKLOP PRIPREMNIH VJEŽBI
PRIPREMNE VJEŽBE BEZ POMAGALA
Kruženje rukama u predručenju:1. Stav spetni, predručiti. Izvo...
47
„Mali most”:4. Stav ležeći na leđima, koljena su pogrčena, ruke priručene, dlanovima se
drži zglob stopala. Izvodi se p...
48
Kruženje koljenima:7. Stav spetni, polučučanj, dlanovi su na koljenima. Potpomažući se
dlanovima, izvodi se kruženje ko...
49
2. SKLOP PRIPREMNIH VJEŽBI
PRIPREMNE VJEŽBE BEZ POMAGALA
Kruženje glavom ukrug:1. Stav spetni, dlanovi su na struku. Iz...
50
Kruženje trupom:4. Stav raznožni, ruke su pogrčene, dlanovi na struku. Izvodi se kruženje
trupom: otklon trupom u jednu...
51
Pljesak ispod noge:7. Stav spetni, odručiti. Jedna (opružena) noga podiže se uvis i istovre-
meno se izvodi pljesak dla...
52
3. SKLOP PRIPREMNIH VJEŽBI
PRIPREMNE VJEŽBE BEZ POMAGALA
1. Pokreti glavom naprijed – natrag – lijevo – desno: Stav spe...
53
4. Otkloni trupom u lijevu i desnu stranu rukom u uzručenju: Stav raskoračni, jedna ruka
je uzručena, druga ruka je pri...
54
7. Širenje i skupljanje nogu u sjedu prednožnom: Stav sjedeći prednožni, oslonac je na
rukama u zaručenju. Izvodi se ši...
55
4. SKLOP PRIPREMNIH VJEŽBI
PRIPREMNE VJEŽBE BEZ POMAGALA
Kružimo ramenima naprijed – natrag:1. Stav spetni, ruke u prir...
56
4. Čučanj na jednu nogu: Stav raznožni, čučanj na jednoj nozi, druga noga je opružena
odnožno, ramena su ispred tijela,...
57
7. Trbušnjaci „škarice”: Stav sjedeći, oslonac je na dlanovima u zaručenju, noge prednožene
opružene. Izvodi se naizmje...
58
5. SKLOP PRIPREMNIH VJEŽBI
PRIPREMNE VJEŽBE BEZ POMAGALA
„Kraul” i „leđno” plivanje ramenima:1. Stav spetni, ruke su u ...
59
„Niski” zasuk tijelom:3. Stav raznožni, ruke su u priručenju. Izvodi se zasuk tijelom i rukama
tako da se objema rukama...
60
„Brodić” na trbuhu:5. Stav ležeći na trbuhu, uzručiti. Izvodi se gibanje tijelom tako da se
naizmjenično podižu ruke u ...
61
VJEŽBE DISANJA1.
Učenici su u slobodnoj postavi na vježbalištu. Stopala se nalaze u prirodnom raskoračnom sta-
vu, ruke...
63
PRIMJER PRIPREME ZA SAT
TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
Škola: Učiteljica/učitelj: Razred: 2.
Odjel:
Redni broj sata: Na...
64
UVODNI DIO SATA:
„Ledena kraljica”
Opis: Učenici se nalaze slobodno raspoređeni po vježbalištu. Jedan učenik, kojega od...
65
3. Opružanje ruku u zglobu lakta u odručenju: Stav spetni, odručiti. Izvodi se naizmjenično
grčenje i opružanje ruke u ...
66
6. Kruženje stopalom: Stav sjedeći, jedna noga je opružena, druga noga je pogrčena tako
da stopalo te noge pridržava je...
67
Penjanje po švedskim ljestvama, silaženje po kosini i suprotno
Opis:
Zadatak 1.: Učenici su postavljeni u kolone ispred...
68
PLAN VJEŽBALIŠTA:
ZAPAŽANJA:
Učiteljica/učitelj:
..............................................
69
PRIMJER PRIPREME ZA SAT
TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
Škola: Učiteljica/učitelj: Razred: 2.
Odjel:
Redni broj sata: Na...
70
UVODNI DIO SATA:
Umnožavanje parova
Opis: Igru započinje dvoje učenika koji se drže za ruke i imaju zadatak hvatati ost...
71
3. „Pogled za rukom” i zasuk tijelom u lijevu i desnu stranu: Stav raskoračni, predručiti.
Istovremeno se izvodi zamah ...
72
6. „Brodić” na trbuhu: Stav ležeći na trbuhu, uzručiti. Izvodi se gibanje tijelom tako da se
naizmjenično podižu ruke u...
73
GLAVNI „A” DIO SATA:
Kolut natrag niz kosinu
Opis: Učenici su podijeljeni u kolone. Ispred svake kolone nalazi se kosin...
74
ZAVRŠNI DIO SATA:
„Najbolji kip”
Opis: Učenici hodaju u postavi kolone oko vježbališta međusobno udaljeni 1 – 2 metra.
...
75
PRIMJER PRIPREME ZA SAT
TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
Škola: Učiteljica/učitelj: Razred: 2.
Odjel:
Redni broj sata: Na...
76
UVODNI DIO SATA:
Umnožavanje parova
Opis: Igru započinje dvoje učenika koji se drže za ruke i imaju zadatak hvatati ost...
77
3. Predruči – uzruči: Stav spetni, predručiti, dlanovi prema dolje zatvoreni. Izvodi se
podizanje ruku iz predručenja u...
78
6. „Brodić”: Stav sjedeći, noge pogrčene i stopalima spojene u prednoženju, dlanovima se
drže stopala. Izvodi se naizmj...
79
GLAVNI „A” DIO SATA:
Stoj penjanjem uz okomitu plohu
Opis: Učenici su podijeljeni u kolone ispred švedskih ljestava koj...
80
GLAVNI „B” DIO SATA:
Štafetna igra bez pomagala
Opis: Učenici su podijeljeni u više kolona (ekipa). Ispred svake kolone...
81
PRIMJER PRIPREME ZA SAT
TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
Škola: Učiteljica/učitelj: Razred: 2.
Odjel:
Redni broj sata: Na...
82
UVODNI DIO SATA:
Pravocrtno i vijugavo trčanje i hodanje između niskih prepreka
Opis: Na jednoj od dužih stranica vježb...
83
3. Pogrči, opruži: Stav spetni, ruke su u odručenju. Izvodi se grčenje laktova i približavanje
podlaktica nadlakticama,...
84
6. Podigni se na prednji dio stopala: Stojimo uspravni, spojeni, ruke pogrčene, dlanovi
na struku. Podižemo se i zadrža...
85
Lopta se cijelo vrijeme neprestano vodi bez obzira na mijenjanje položaja tijela. Nakon
izvršenoga zadatka, prvi učenic...
86
GLAVNI „B” DIO SATA:
Opis:Učenici su podijeljeni u dvije skupine. Skupine učenika u početnoj poziciji mogu
biti u razli...
87
PLAN VJEŽBALIŠTA:
ZAPAŽANJA:
Učiteljica/učitelj:
..............................................
Vjezbajmo zajedno 2  priracnik
Vjezbajmo zajedno 2  priracnik
Vjezbajmo zajedno 2  priracnik
Vjezbajmo zajedno 2  priracnik
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vjezbajmo zajedno 2 priracnik

5,576 views

Published on

priracnik

Published in: Education
 • Be the first to comment

Vjezbajmo zajedno 2 priracnik

 1. 1. Boris Neljak • Mirjana Milić Stipe Božinović Mađor • Sunčica Delaš Kalinski VJEŽBAJMO ZAJEDNO 2
 2. 2. Izdavač Profil International d.o.o. Zagreb, Kaptol 25 Predsjednik Izdavačkoga savjeta Daniel Žderić Za izdavača Andrija Pećarić Direktorica izdavašta i razvoja Ivančica Knapić Glavna urednica Petra Stipaničev Recenzenti Ivica Glavan Sandra Špika Lektura i korektura Andrijana Oršulić Ilustracije Sven Nemet Likovno-grafički urednik Zvonimir Hrupec Studio 2M Prijelom Borovac i Bence d.o.o. CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. 1. izdanje 2008. Tisak Profil © Sva prava pridržana. Ni jedan dio ovoga priručnika ne može biti objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti Izdavača i vlasnika autorskih prava.
 3. 3. Boris Neljak • Mirjana Milić Stipe Božinović Mađor • Sunčica Delaš Kalinski VJEŽBAJMO ZAJEDNO 2 priručnik iz tjelesne i zdravstvene kulture s CD-om za učiteljice i učitelje drugoga razreda osnovne škole
 4. 4. 5 SADRŽAJ Popis nastavnih cjelina i tema u 2. razredu osnovne škole ......................................................... 7 Opis nastavnih tema ................................................................................................................................... 8 Primjer nastavnoga plana tjelesne i zdravstvene kulture za 2. razred osnovne škole .................................................................................................................... 28 Primjer nastavnoga programa tjelesne i zdravstvene kulture za 2. razred osnovne škole ..................................................................................................................... 31 Provjeravanje ............................................................................................................................................... 41 Uvodni dio sata – primjeri ..................................................................................................................... 44 Pripremni dio sata – primjeri ............................................................................................................... 46 Završni dio sata – primjeri ...................................................................................................................... 61 Primjer pripreme za sat tjelesne i zdravstvene kulture .............................................................. 63 Primjer pripreme za sat tjelesne i zdravstvene kulture .............................................................. 69 Primjer pripreme za sat tjelesne i zdravstvene kulture ............................................................... 75 Primjer pripreme za sat tjelesne i zdravstvene kulture ............................................................... 81
 5. 5. 7 POPIS NASTAVNIH CJELINA I TEMA U 2. RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE I. HODANJA I TRČANJA 1. Hodanje zadanom brzinom 2. Ciklična kretanja različitim tempom do 2 minute 3. Brzo trčanje do 30 m iz visokoga starta* 4. Hodanje po uskoj površini II. SKAKANJA 5. Sunožni i jednonožni poskoci u mjestu i kretanju s različitim zadatcima 6. Skok u daljinu iz zaleta 7. Preskakivanje kratke vijače u kretanju 8. Naskok na povišenje do 40 cm, različiti saskoci III. BACANJA, HVATANJA I GAĐANJA 9. Gađanje lopticom u cilj s različitih udaljenosti 10. Bacanje lakših lopti u zid na različite načine i hvatanje IV. KOLUTANJA 11. Kolut natrag niz kosinu 12. Kolut naprijed V. PENJANJA 13. Penjanje na zapreke do 80 cm 14. Penjanje po švedskim ljestvama, silaženje po kosini i suprotno VI. UPIRANJA 15. Različiti položaji upora i sjedova na spravama 16. Stoj penjanjem uz okomitu plohu VII. RITMIČKE STRUKTURE 17. Ritmično povezivanje jednonožnih i sunožnih skokova 18. Osnovni oblici kretanja uz glazbu različitog ritma i tempa 19. Oponašanje kretanja životinja i različitih ljudskih aktivnosti (improvizacija koreografije) VIII.IGRE 20. Elementarna igra s pomagalima 21. Štafetna igra s pomagalima 22. Poigravanje loptom lijevom i desnom rukom u mjestu (R) 23. Vođenje lopte lijevom i desnom rukom u pravocrtnom kretanju (R) 24. Vođenje lopte unutarnjom stranom stopala (N) 25. Dodavanje i zaustavljanje lopte unutarnjom stranom stopala (N) 26. Udarac na vrata unutarnjom stranom stopala (N) Ključni pojmovi: skakanja, kolutanja, upiranja, ritmičke strukture, igre. Obrazovna postignuća: usvojiti na višoj razini biotička motorička znanja iz nastavnih cjelina Bacanja, hvatanja i gađanja zbog primjene u svakodnevnom životu, čime se spontano poti- če daljnji razvoj motoričkih sposobnosti u izvanškolskom vremenu. Usvajanja motoričkih znanja iz cjelina Kolutanja, Ritmičke strukture i Igre potiču razvoj koor- dinacije pokreta koja je od presudnog značaja i sa stajališta mnogih nastavnih predmeta. Usavršiti motoričke strukture gibanja iz cjelina Penjanja i upiranja važno je za svakodnevne životne situacije djece, čime postaju svrsishodne za prevenciju ozljeđivanja. * Istaknute su nastave teme značajnije u ovome razredu sa stajališta daljnje programske raspodjele motoričkih znanja u razrednoj i predmetnoj nastavi osnovne škole
 6. 6. 8 OPIS NASTAVNIH TEMA I. HODANJA I TRČANJA 1. Hodanje zadanom brzinom Opis: Na vježbalištu su postavljena četiri stalka u obliku pravokutnika. Učenici hodaju oko njih, a učiteljica/učitelj određuje brzinu hodanja i vrijeme trajanja zadatka. Metodička uputa: Pri izvođenju zadatka trup učenika lagano je nagnut prema naprijed, pogled je usmjeren ravno naprijed, ramena su opuštena, ruke se pokreću naprijed – natrag usklađeno s nogama. Mijenjanje brzine hodanja podrazumijeva mijenjanje dužine i brzine koraka. Tipične pogrješke: Česta je pogrješka kod brzoga hodanja izostanak dvojnoga oslonca (učenici počinju trčkarati), pogrbljen položaj trupa, ruke nisu opuštene i ne gibaju se usklađeno s nogama. 2. Ciklična kretanja različitim tempom do 2 minute Opis: Učenici na dogovoreni znak započnu ciklično kretanje po vježbalištu. Učiteljica/učitelj određuje brzinu kretanja učenika od sporoga hodanja do brzoga trčanja. Zadatak se izvodi do dvije minute.
 7. 7. 9 Metodička uputa: Učenicima obratiti pozornost da trče opušteno, pravilnoga položaja tijela na prednjemu dijelu stopala. Učiti trčanje zadanom brzinom različitim dužinama i brzinama koraka. Primjerice, dvije različite zadane brzine u dvije minute trajanja nastavne teme. Tipične pogrješke: Kod hodanja treba ispravljati neusklađen rad ruku i nogu te previše pogr- bljen položaj trupa. Tijekom trčanja najčešće su pogrješke neopušten i nepravilan položaj tijela, neusklađen rad ruku i nogu te stupavo trčanje na punome stopalu. 3. Brzo trčanje do 30 m iz visokoga starta Opis: Učenici se na zapovijed „Na mjesta”, postavljaju u pripremni položaj iza startne crte, a na „Pozor” zauzimaju položaj visokoga starta te na zvučni signal brzo pretrčavaju zadanu dužinu. Brzo trčanje izvodi se na način da je trup učenika u malom pretklonu (uspravan položaj ili zaklon trupa nisu ispravni), glava i tijelo su u jednoj liniji, a ramena su opuštena. Zamašna noga postavlja se na podlogu grabećim korakom na prednji dio stopala, a u trenutku odraza noga se potpuno opruža. Natkoljenica zamašne noge podiže se prema gore i dostiže najvišu točku u trenutku odraza odrazne noge. Ruke su savijene u laktovima pod kutom od 90o , a gibaju se naprijed – natrag usklađeno s radom nogu. Metodička uputa: Ponoviti „školu” trčanja prije izvođenja ovoga zadataka. Tipične pogrješke: Učenici često nedovoljno opružaju oslonačnu nogu, nedostatno podižu natkoljenicu zamašne noge, premalo zabacuju potkoljenicu zamašne noge, trče na punom stopalu, postavljaju nogu na podlogu bez prethodno izvedenoga grabećeg kretanja, ne trče pravocrtno već mijenjaju smjer lijevo – desno, imaju neprimjeren položaj ruku (previše savi- jene ili opružene u laktovima ili odviše priljubljene uz tijelo itd.). 4. Hodanje po uskoj površini Opis: Ispred učenika nalazi se uska površina (crta na vježbalištu, rubni kamen u okruženju vježbališta, švedska klupa...). Tijekom hodanja po uskoj površini noge se postavljaju jedna is- pred druge, a pogled je usmjeren prema naprijed. Na podlogu se prvo oslanja prednji dio sto- pala nakon čega se opterećuje puno stopalo. Hodanje se može provoditi rukama u različitim položajima (odručenju, priručenju, itd.). 30 m
 8. 8. 10 Metodička uputa: Učenicima treba obratiti pozornost na način postavljanja nogu i stopala tijekom hodanja po uskim površinama te usmjerenost pogleda prema naprijed. Tipične pogrješke: Učenici ne postavljaju nogu ispred noge (stopalo ispred stopala) zbog čega ne gaze precizno po crti, već pored nje. Ovakve pogrješke kod hodanja, po standardno postavljenoj švedskoj klupi, dovode do nesigurnosti i/ili gubitka ravnoteže. Pogled nije usmjeren naprijed, već učenici gledaju svoja stopala. Pomaganje i čuvanje: Pridržavanje učenika za ruku tijekom izvođenja ovoga zadatka po bilo kojem uzvišenju (npr. švedskoj klupi). II. SKAKANJA 5. Sunožni i jednonožni poskoci u mjestu i kretanju s različitim zadatcima Opis: Sunožni i jednonožni poskoci jednostavna su gibanja koja se prvo izvode u mjestu na osnovne načine, a tek nakon toga u kretanju i s različitim zadatcima. Sunožni poskoci u mjestu izvode se na crti vježbališta s ciljem doskoka na isto mjesto. Oni se izvode učestalim odrazima istodobno objema nogama odražavajući se do desetak centimetara uvis, pri čemu se koljena značajno ne podižu. Jednonožni poskoci u mjestu izvode se na način da se za vrijeme odraza jednom nogom, druga odvodi u malo prednoženje i blago pregiba u koljenu („dječji poskoci”). Mogući su različiti zadatci: 1. zadatak: Izvoditi sunožne poskoke u mjestu i kretanju prema naprijed, natrag, oko sebe... 2. zadatak: Izvoditi jednonožne poskoke („dječje”) u mjestu i kretanju prema naprijed, natrag, oko sebe... 3. zadatak: Izvoditi sunožne i jednonožne poskoke u mjestu (dva sunožna poskoka, dva jednonožna poskoka, jedan sunožni, jedan jednonožni...). 4. zadatak: Izvoditi sunožne i jednonožne poskoke u kretanju (četiri jednonožna poskoka, dva sunožna poskoka, ili dva jednonožna, jedan sunožni i sl.).
 9. 9. 11 Metodička uputa: Jednonožni poskoci započinju se izvoditi odrazom iz stopala nakon čega se povezano uključuju mišići nogu, tijelo je lagano utegnuto i uspravno. Doskoci se izvode mekano na prednjem dijelu stopala. Ritmičnim mijenjanjem položaja ruku i nogu, kao i razli- čitim smjerovima kretanja, mogu se stvarati početne plesne koreografije. Tipične pogrješke: Neusklađeni rad ruku i nogu, doskoci na punom stopalu, pogrbljeni po- ložaj trupa, nedostatak estetskoga, ritmičnoga i harmoničnoga izvođenja poskoka. 6. Skok u daljinu iz zaleta Opis: Ispred učenika nalazi se skakalište za skok udalj (niz strunjača) na udaljenosti najmanje 5 – 7 koraka. Učenik izvodi zalet iz visokoga starta koji, po broju koraka, uvijek mora biti ujednačen. Posljednji korak na mjesto odraza je nešto kraći, a odrazna se noga postavlja cijelim stopalom na podlogu. Slijedi odraz uz potpuno opružanje odrazne noge, dok se zamašna noga pogrčeno podiže prema naprijed. Tijelo se u fazi leta postupno lagano pretklanja, a ruke u trenutku doskoka prelaze u predručenje. U trenutku doskoka noge amortiziraju težinu tijela kako bi se ostvario mekan sraz s podlogom, zbog čega učenik završava doskok u polučučnju.
 10. 10. 12 Metodički postupak: • Učenici izvode skok preko povišenja (medicinka, niska preponica...) iz 3 koraka zaleta. • Učenici odrazom sa švedske klupe izvode doskok u polučučanj na strunjače blazine („debele”). • Učenici povezuju zalet, odraz, let i doskok. • Učenici povećavaju dužinu zaleta i skoka. Tipične pogrješke: Učenici izvode zalet trčeći na punim stopalima, zalet je usporen i ne- ujednačen, nepravilan odraz, neusklađeni rad ruku i nogu, tijelo je u zaklonu tijekom fazi leta. Doskok nije izveden u polučučnju, već na pružene noge. 7. Preskakivanje kratke vijače u kretanju Opis: Učenik drži krajeve kratke vijače opuštenim rukama u priručenju, a vijača se nalazi iza tijela. Preskakivanje započinje na način da prirodno opružene ruke malo predruče čime se postiže blago zatezanje vijače iza tijela. Tada malim suručnim zamahom rukama izvede prvo prebacivanje vijače preko glave. Usklađeno s prvim prebacivanjem vijače, započinje ritmično preskakivanje u kretanju. Mogući zadatci: 1. zadatak: Učenici ponavljaju preskakivanje vijače sunožnim odrazom u mjestu. 2. zadatak: Učenici preskaču vijaču sunožnim odrazom u sporom kretanju prema naprijed. 3. zadatak: Učenici preskaču vijaču u laganom trčanju prema naprijed. 4. zadatak: Učenici preskaču vijaču jednonožnim odrazima („dječji poskoci”) u laganom kretanju prema naprijed. 5. zadatak: Učenici preskaču vijaču različitim zadanim ritmovima, brzinama i smjerovima kretanja. Tipične pogrješke: Učenicima vijača „zapinje” za noge zbog neusklađenosti rada ruku i nogu. Navedeno se najčešće događa zbog prebrze vrtnje vijače i presporih preskoka. Pogled na početku vježbanja može biti usmjeren prema mjestu.
 11. 11. 13 8. Naskok na povišenje do 40 cm, različiti saskoci Opis: Ispred učenika nalazi se švedski sanduk visine do 40 cm, a iza njega dvije strunjače u nizu. Zadatak je učenika iz zaleta sunožnim odrazom naskočiti u upor čučeći na švedski sanduk. Slijedi izvođenje različitih saskoka (pruženo, zgrčno, uvinućem...), ali se doskok uvijek izvodi amortizacijom nogu do polučučnja. Metodički postupak: • Iz upora prednjega na tlu sunožnim odrazom nogama doskočiti u upor čučeći i suprotno. • Osloniti ruke na švedski sanduk pa, nakon nekoliko odraza, doskočiti u upor čučeći na švedskom sanduku uz pomoć. • Isti zadatak u cijelosti. Tipične pogrješke: Jednonožni odraz, naskok u upor klečeći zbog nedovoljnoga podizanja kukova u fazi leta. Pomaganje i čuvanje: Kod naskoka pridržati učenika za nadlakticu i stražnju stranu nat- koljenice, a kod saskoka pratiti njegov doskok i pomagati po potrebi. III. BACANJA, HVATANJA I GAĐANJA 9. Gađanje lopticom u cilj s različitih udaljenosti Opis: Učenik iz dijagonalnoga stava lopticom ili lakšom loptom gađa cilj koji može biti označen na tlu (lopta, medicinka, čunjevi), na zidu (koncentrični krugovi) ili na određenoj visini (pričvršćeni obruč na visini 2 – 3 metra). Nakon uzastopnih uspješnih pogodaka cilja, udaljenost se povećava. Daljnji ciljevi mogu biti rukometna vrata (veće udaljenosti), pokretna meta (obruč koji se „klati”) i slično. Neposrednoprijeizbačajaučenicikojibacajudesnomrukom,iskoračenaprijedlijevomnogom, a ljevaci desnom. Izbačajna ruka je ispružena u zaručenju, položaj lakta je u visini ramena, a loptica je u visini glave. Suprotna ruka ispružena je u predručenju, u smjeru izbačaja.
 12. 12. 14 Metodički postupak: • Izbačaj iz mjesta s manjih udaljenosti u veći cilj. • Izbačaj iz mjesta s manjih udaljenosti u manji cilj. • Izbačaj iz mjesta s većih udaljenosti u veći cilj. • Izbačaj iz mjesta s većih udaljenosti u manji cilj. • Izbačaj iz mjesta s kraćih udaljenosti u pokretni cilj. • Izbačaj iz mjesta s većih udaljenosti u pokretni cilj. • Izbačaj izvodeći tri koraka (za dešnjake lijeva – desna – lijeva, za ljevake desna – lijeva – desna) s različitih udaljenosti u različite ciljeve. • Izbačaj iz zaleta s više koraka i različitih udaljenosti u različite ciljeve. Tipične pogrješke: Neusklađen položaj suprotne ruke i noge, lakat izbačajne ruke u preniskom položaju, nedostatna preciznost izbačaja. 10. Bacanje lakših lopti u zid na različite načine i hvatanje Opis: Učenik iz različitih stavova (paralelni, dijagonalni lijevi i desni, spetni…), na različite načine (suručno s prsiju, suručno iznad glave, desnom i lijevom rukom) baca lakšu loptu u zid i hvata ju na različite načine (suručno u visini prsiju, suručno u visini struka, suručno na način nogometnog vratara – obuhvatom lopte...). Pritom je učenik udaljen od zida 2 – 3 me- tra, a točnu udaljenost određuje učiteljica/učitelj u ovisnosti od posebnosti uputa o izvođenju određenog načina bacanja i hvatanja.
 13. 13. 15 Metodička upute: Svrha ove nastavne teme odnosi se na usvajanje različitih osnovnih načina bacanja i hvatanja lopte. Zato učiteljica/učitelj treba ukazivati na ispravnost svakoga osnov- nog načina bacanja i hvatanja. Primjerice, kod bacanja lopte iz dijagonalnoga stava, neposredno prije izbačaja učenici koji bacaju lopticu desnom rukom iskorače naprijed lijevom nogom, a ljevaci desnom. Izbačajna ruka je ispružena u zaručenju, položaj lakta je u visini ramena, a loptica je u visini glave. Suprotna ruka je ispružena u predručenju u smjeru izbačaja loptice. Primjerice, kod hvatanja lopte suručno, na nogometni način, loptu treba istodobno obuhvatiti podlakticama, nadlakticama i šakama te ju čvrsto pritisnuti uz prednji dio trupa. Tipične pogrješke: Ovisno o načinu bacanja i hvatanja ukazivati na tipične pogrješke za određeno motoričko gibanje. IV. KOLUTANJA 11. Kolut natrag niz kosinu Opis: Učenik u uspravnom stavu stoji na početku kosine, leđima okrenut prema smjeru kolutanja. Kosina je napravljena od odskočne daske i dviju strunjača (jedna je na dasci, a druga u produžetku na tlu). Ruke su pogrčene u uzručenju okrenutim dlanovima prema gore, tako da se dlanovi nalaze iznad ramena u razini očiju i mogu se vidjeti perifernim vidom. Iz toga stava usklađeno započinje spuštanje u čučanj i zaobljavanje leđa, prijenos težine tijela s cijeloga stopala na pete čime se narušava ravnotežni položaj i započinje kolutanje unatrag. Za vrijeme kolutanja tijelo je pogrčeno (koljena se zadržavaju na prsima), a dlanovima se odguruje od kosine. Učenik završava kolutanje u čučnju nakon čega se uspravlja. Nakon izvršenoga zadatka uspravlja se u stav spetni, rukama u uzručenju ili odručenju. Metodički postupak: • Povaljke na leđima sa zgrčenim nogama, koljenima oslonjenim na prsima, rukama obuhvatiti potkoljenice. • Povaljke na leđima s postavljanjem dlanova na tlo u visini glave i vraćanje u početni položaj. • Kolut natrag niz kosinu iz čučnja uz pomoć. • Kolut natrag niz kosinu iz čučnja samostalno. • Kolut natrag niz kosinu iz polučučnja uz pomoć. • Kolut natrag niz kosinu iz polučučnja samostalno. • Kolut natrag niz kosinu uspravnog položaja.
 14. 14. 16 Tipične pogrješke: Dlanovi nisu pravodobno i ispravno postavljeni na strunjaču, brada nije usmjerena prema prsima tijekom kolutanja, nedostaje odgurivanje rukama u trenutku kada je zatiljak na stunjači, neprecizan smjer kolutanja (preko ramena), „padanje” na leđa zbog nedostatne zaobljenosti leđa, završetak kolutanja na koljenima, zbog nedostatka brzine kolutanja ili izostanka odgurivanja od tla. Pomaganje i čuvanje: Učiteljica/učitelj stoji bočno pored učenika u jednonožnom kleku. Jedna je ruka na zatiljku, a druga na stražnjoj strani bedra. Ruka na zatiljku gura bradu prema prsima i uzrokuje zaobljavanje leđa, a ruka na stražnjoj strani bedra dodatno ubrzava kolutanje. 12. Kolut naprijed Opis: Učenik se nalazi u uspravnom stavu ispred dviju strunjača u nizu. Iz toga položaja podiže ruke iznad glave (uzručenje) i spušta bradu prema prsima. Postupno savija koljena te spušta ruke na strunjaču u upor ispred sebe. Nakon toga kroz počučanj prebacuje težinu tijela s cijeloga na prednji dio stopala čime narušava ravnotežu te započinje kolutanje. Kolutanje završava u čučanju iz kojega se učenik uspravlja rukama u predručenju. Metodički postupak: • Povaljke na leđima sa zgrčenim nogama i koljenima oslonjenim na prsa, rukama obuhvatiti potkoljenice. • Izvođenje koluta naprijed niz kosinu iz uspravnoga početnog položaja uz pomoć. • Izvođenje koluta naprijed niz kosinu iz uspravnoga početnog položaja samostalno. • Izvedba koluta naprijed na ravnoj površini iz čučećega položaja uz pomoć. • Izvedba koluta naprijed na ravnoj površini iz čučećega položaja samostalno. • Izvedba koluta naprijed na ravnoj površini iz polučučećega položaja. • Izvedba koluta naprijed na ravnoj površini iz uspravnoga položaja. Tipične pogrješke: Preblizu ili predaleko postavljene ruke, dlanovi nisu postavljeni u smjeru gibanja (prsti ruku usmjereni bočno), laktovi se pregibaju u stranu umjesto pored trupa, nedovoljna amortizacija rukama prilikom spuštanja zatiljka na tlo, nedovoljno spuštena glava prema prsima na početku i tijekom kolutanja, ravna leđa za vrijeme kolutanja, rastvaranje zgrčenoga položaja tijela za vrijeme kolutanja, odgurivanje rukama od tla na kraju kolutanja, zbog nedostatka vrtnje da bi se tijelo uspravilo. Pomaganje i čuvanje: Učiteljica/učitelj nalazi se u jednonožnom kleku bočno pored učenika. Jedna je ruka na zatiljku, a druga na stražnjoj strani natkoljenice. Ruka koja je na zatiljku gura bradu prema prsima, uzrokuje savijanje leđa, a ruka na stražnjoj strani natkoljenice daje dodatno ubrzanje na početku kolutanja.
 15. 15. 17 V. PENJANJA 13. Penjanje na zapreke do 80 cm Opis: Ispred učenika su u nizu postavljeni švedski sanduk visine do 80 cm i jedna položena strunjača. Učenik stavlja oba dlana na jednu stranu švedskoga sanduka, a potom i jednu nogu. Laganim upiranje rukama i nogom koja je na sanduku izvodi penjanje na švedski sanduk. Uspravlja se na sanduku u položaj polučučnja te sunožno saskače na strunjaču postavljenju iza švedskoga sanduka. Metodička uputa: Ako je potrebno, postupak penjanja može se izvoditi na švedskome sanduku nižem od 80 cm. Prilikom doskoka na strunjaču obratiti pozornost na mekani doskok u mali polučučanj, mali pretklon i predručenost rukama. Pomaganje i čuvanje: Učiteljica/učitelj stoji na suprotnoj strani sanduka od smjera penjanja učenika. Hvatom za nadlakticu i struk pomaže učeniku kod uspinjana. Budući da se učiteljica/ učitelj kod pomaganja nalazi na strani saskoka, vrlo jednostavno provodi čuvanje kod dosko- ka učenika. 14. Penjanje po švedskim ljestvama, silaženje po kosini i suprotno Opis: Učenik se nalazi ispred švedske klupe čiji je jedan kraj zakačen na pritku švedskih ljestava u visini do jednoga metra. Na dogovoreni znak izvodi penjanje po kosini i silaženje po švedskim ljestvama ili penjanje po švedskim ljestvama, a silaženje po kosini. Učenik se penje po švedskim ljestvama nasuprotnim načinom rada rukama i nogama. To podrazumijeva da višu pritku hvata lijevom rukom u trenutku kada se upire o nižu pritku sredinom stopala desne noge i suprotno tomu. Silaženje se izvodi istim nasuprotnim načinom, ali tako da se na niže pritke najprije oslanja nogom, a potom izvodi prethvat rukom. Učenik se može penjati ili silaziti po kosini povlačenjem rukama (suručni hvat šakama po rubovima švedske klupe), u uspravnom stavu (ruke u odručenju radi održavanja ravnoteže), četveronoške (upor na rukama i stopalima u kretanju prema naprijed ili natrag), kretanjem u uporu klečećem.
 16. 16. 18 Metodička uputa: Ako je potrebno, zadatci penjanja i silaženja po švedskoj klupi provode se na manjoj kosini čiji se nagib postupno povećava do jednoga metra visine. Pomaganje i čuvanje: Stati iza učenika i pomoći mu svladavanje nekoliko prvih ljestava pridr- žavajući ga za struk. Pridržavati učenika kod nekih zadataka penjanja i silaženja po švedskoj klupi. VI. UPIRANJA 15. Različiti položaji upora i sjedova na spravama Opis: Za vrijeme izvođenja svih prednjih i stražnjih upora učenici trebaju postavljati dlanove u širini ramena, potpuno opružati ruke u laktovima i učvrstiti ramena što upućuje na ispravno upiranje. Tijelo je utegnuto i lagano uvijeno unatrag, noge spojene i opružene, a pogled usmjeren prema naprijed. Za vrijeme izvođenja sjeda raznožnog na spravama veći oslonac je na opruženim rukama, a manjim dijelom na stražnjim stranama natkoljenica opruženih nogu. 1. zadatak: Ispod pritke/preče položeno je više strunjača jedna na drugu. Kad učenik stane na strunjaču, niža pritka dvovisinskih ruča, parelelna ruča ili niska preča nalaze se u visini očiju. Učenik hvata pritku/preču nathvatom u širini ramena, sunožnim odrazom od tla naskoči na nju te zauzima i zadržava položaj upora prednjega nekoliko (3 – 5) sekunda. Ruke, noge i stopala su opruženi, tijelo utegnuto lagano uvijeno unatrag, a glava je u liniji tijela. Osim upiranja rukama o pritku/preču, učenik se o nju oslanja i prednjim dijelom karlice. Lagnim pretklonom i odguravanjem rukama od pritke/preče izvodi zanjihom saskok prema natrag, zadržavajući cijelo vrijeme dlanove na pritki/preči. 2. zadatak: Priprema vježbališta vrlo je slična prethodnom zadatku, a jedina je razlika u nešto većem broju postavljenih strunjača. Zbog toga se pritke niskih paralelnih ruča nalaze u visini struka učenika. Učenik hvata pritke nathvatom (svaki dlan jednu pritku), pa sunožnim odrazom izvodi naskok te zauzima i zadržava položaj upora na rukama. Nakon toga u uporu prebacuje opruženu lijevu nogu u prednoženju preko lijeve pritke, a desnu nogu preko desne pritke te zauzima položaj sjeda raznožnoga. Koljena i stopala su opružena, trup uspravan, pogled ravno naprijed. Položaj sjeda raznožno zadržava 3 – 5 sekunda, a nakon čega se spušta sa sprave izvodeći zadatak suprotnim redoslijedom.
 17. 17. 19 Tipične pogrješke: Kod upora prednjega: dlanovi postavljeni preširoko, laktovi pogrčeni zbog čega nema upiranja o spravu, tijelo nije utegnuto, noge nisu opružene i spojene, pogled nije usmjeren prema naprijed. Kod sjeda raznožnoga: noge pogrčene u koljenima, ruke pogrčene u zaručenju, trup nije uspravan. Pomaganje i čuvanje: Kod upora prednjega na jednoj pritki učiteljica/učitelj stoji na strunjačama sa strane učenika. Hvatom za nadlakticu jednom rukom te držanjem za donji dio leđa drugom rukom pomaže učeniku smiriti tijelo. Kod izvođenja sjeda raznožnoga učiteljica/ učitelj stoji na strunjačama iza učenika između pritki i pomaže mu, držeći ga za struk, da olakšano izvede naskok na spravu i ostvari upor. Učiteljica/učitelj ostaje na istom mjestu i kod silaska učenika sa sprave. 16. Stoj penjanjem uz okomitu plohu Opis: Učenik se nalazi na strunjačama koje su postavljene ispred švedskih ljestava. U početnom položaju učenik stoji okrenut leđima prema ljestvama udaljen od njih do pola metra (procjena učiteljice/učitelja). Započinje spuštanje u pretklon do tla, izvodi upor na rukama u širini ramena nakon čega postavlja nogu po nogu po pritkama švedskih ljestvi od najniže prema najvišoj (penje se nogama). Kada učenik, penjući se nogama po pritkama, dođe do položaja stoja na opruženim rukama, glavu lagano zabacuje prema natrag, pogled usmjerava prema tlu, a trup, noge i stopala utegne. Nakon što ovaj položaj zadrži do 3 sekunde, na isti se način vraća u početni položaj.
 18. 18. 20 Metodička uputa: Za vrijeme izvođenja cijeloga zadatka treba se upirati opruženim rukama o tlo, a trup treba biti lagano savijen („gimnastička grbica”). Pogled je usmjeren prema ljestvama, a ne ispred sebe. Kad se uspostavi stoj, uz okomitu plohu utegne se tijelo, opružaju i spajaju noge, a pogled usmjerava prema tlu. Za vrijeme stoja na rukama, dlanovi ne smiju biti blizu ljestvama jer takav položaj u početku izaziva strah kod učenika. Tipične pogriješke: Za vrijeme penjanja uvijeno tijelo, ne zadržava smjer penjanja nogama što uzrokuje nagnutost tijela. Pogrčene ruke za vrijeme penjanja i izdržaja stoja na rukama. VII. RITMIČKE STRUKTURE 17. Ritmično povezivanje jednonožnih i sunožnih skokova Opis: Za provedbu ovog programskoga sadržaja potrebna je visoka razina usavršenosti sunožnih i jednonožnih poskoka zbog čega je u programu i predviđena nastavna tema: 5. Sunožni i jednonožni poskoci u mjestu i kretanju s različitim zadatcima. Svrha ovog programskoga sadržaja ritmično je povezivanje jednonožnih i sunožnih poskoka u funkciji kasnijega svladavanja različitih plesnih struktura gibanja. Mogući su ritmički zadatci: 1. zadatak: Učenik izvodi poskoke različitim ritmičnim poveznicama u kretanju (dva sunožna poskoka, dva koraka naprijed, tri jednonožna poskoka, tri koraka naprijed, jedan sunožni, dva jednonožna...). 2. zadatak: Učenik izvodi poskoke različitim ritmičnim poveznicama u mjestu i kretanju (prema naprijed, natrag, oko sebe, rukama u priručenju, odručenju, zaručenju, predručenju, dlanovima o struku...). 3. zadatak: Učenik izvodi poskoke različitim ritmičnim poveznicama u mjestu i kretanju (prema naprijed, natrag, oko sebe, nogama u prednoženju, odnoženju ili zanoženju...). 4. zadatak: Učenik samostalno povezuje poskoke u mjestu ili kretanju. 5. zadatak: Povezivanje poskoka u mjestu ili kretanju uz glazbu. Metodička uputa: Ritmičnim mijenjanjem položaja ruku i nogu, kao i mijenjanjem smjera kretanja, provodi se priprema za učenje plesnih struktura gibanja i razvija ljepota pokreta. Tipične pogrješke: Neusklađen rad ruku i nogu, nepravilni doskoci, pogrbljeni položaj tijela, pogled usmjeren prema nogama, nedostatak ritmičnoga i harmoničnoga izvođenja poskoka, nedostatak estetske sastavnice gibanja.
 19. 19. 21 18. Osnovni oblici kretanja uz glazbu različitoga ritma i tempa Opis: Ritmični zadatci uz glazbu različitoga ritma i tempa primjenjuju se s ciljem realizacije kretanja u različitim ritmovima. Osim pravilnoga ritma i tempa, učenicima treba obratiti pozor- nost na uspravan položaj i laganu utegnutost tijela, estetske značajke gibanja i sl. Osnovni oblici kretanja mogu se u različitom ritmu i tempu izvoditi povezivanjem koraka naprijed i nazad, koracima-dokoracima u lijevo i u desno, sunožnih i jednonožnih poskoka u mjestu, „dječjih” poskoka prema naprijed, natrag ili oko sebe, oko kruga... Sa stajališta postava, učenici mogu izvoditi zadatke u polukrugu, krugu, nasuprotnim vrstama, dvojkama, četvorkama i sl. Povezivanje navedenoga uzrokuje još veću motivaciju učenika i povećava zanimljivost ovoga sadržaja. Metodički postupak: 1. zadatak: Učiteljica/učitelj glasom zadaje ritam i tempo, a učenik izvodi: 1 – 2. takt: dva koraka naprijed. 3 – 4. takt: četiri trčeća koraka natrag. 5 – 6. takt: četiri trčeća koraka naprijed. 7 – 8. takt: dva koraka natrag. 2. zadatak: Učenik izvodi isti zadatak, a učiteljica/učitelj zadaje ritam pljeskanjem ili tam- burinom. 3. zadatak: Učenik samo ponavlja zadani ritam pljeskanjem. 4. zadatak: Učenik izvodi isti zadatak i istodobno izvodi zadani ritam pljeskanjem. 5. zadatak: Učenik izvodi isti zadatak kao uz glazbu. Tipične pogrješke: Aritmična reprodukcija ritma pljeskanjem, neusklađenost kretanja s po- stavom učenika, nedostatak estetskih značajki kretanja.
 20. 20. 22 19. Oponašanje kretanja životinja i različitih ljudskih aktivnosti (improvizacija koreografije) „Leptir leti” Opis: Učenici se nalaze u opuštenom raskoračnom stavu rukama u odručenju. Na dogovoreni znak, započinju mahati rukama gore-dolje, najprije polagano, a onda sve brže i brže. „Medo hoda” Opis: Učenici se četveronoške slobodno kreću po vježbalištu oponašajući hod medvjeda. Hodaju tromo i teško, uzdižu se da uberu voće, bježe od roja pčela i sl. „Guska pije vodu” Opis: Učenici se nalaze u uporu klečećem. Spuštaju glavu na prsa i pogrče ruke, „piju vodu”, podižu glavu, „gutaju vodu”, „polako plivaju”, „mašu krilima” i sl. Metodička uputa: Učenici oponašaju: ptice u letu, skakanje zeca, četveronožno kretanje psa ili mačke, kretanje pingvina i sl. Učenici izvode kretnje: košenja trave, kopanja, piljenja drva, plivanja, vožnje automobila, prenošenja stolca… Tipične pogrješke: Učenici imaju nepravilan oponašajući položaj i/ili kretanje, ne prepoznaje se zadana kretnja ili ljudska aktivnost, ne kreću se brzinom koja je primjerena oponašanju situacije.
 21. 21. 23 VIII. IGRE 20. Elementarna igra s pomagalima Elementarna igra s obručima („gnijezdo”) Opis: Po vježbalištu su položeni obruči između kojih se učenici slobodno kreću. Svaki obruč predstavlja „gnijezdo” u koje mogu stati samo dva učenika (dvije laste). Na početku igre postavlja se jedno gnijezdo (obruč) manje od parova učenika. Na dogovoreni znak (glas, pljesak, uključivanje glazbe) učenici-laste lete oko gnijezda. Kada glazba utihne, učenici moraju naći svoje gnijezdo. Par lasta koji nije uspio pronaći svoje gnijezdo, mora napustiti igru, a za sljedeću igru broj gnijezda ponovo se smanjuje za jedan. Pobjeđuje par koji je ostao posljednji u jednom gnijezdu. 21. Štafetna igra s pomagalima Štafetna igra s lopticom Opis: Učenici se nalaze u postavi kolona ispred kojih je, na udaljenosti do 10 metara, nacrtan krug promjera jedan metar ili je položen obruč. Na dogovoreni znak prvi učenici iz kolona izvode zadatak: trče do kruga ili obruča te lopticu koju drže u ruci spuštaju u zadanu kružnicu, trče natrag te dodirnu sljedećega učenika u koloni. Oni nakon dodira trče prema krugu, uzimaju lopticu i donose ju sljedećem učeniku iz kolone koji nastavlja zadatak. Pobjednik je kolona koja je prva pravilno izvršila opisani zadatak.
 22. 22. 24 22. Poigravanje loptom lijevom i desnom rukom u mjestu (R) Opis: Učenici u različitim položajima izvode zadatke služeći se rukometnom loptom. Zadatci poigravanja izvode se desnom i lijevom rukom u stajanju, sjedenju, ležanju na leđima i na trbuhu. Mogući zadatci: 1. zadatak: Poigravanje loptom suručno i jednoručno bacajući i hvatajući loptu. Zadatci se mogu izvoditi u spojnom, spetnom, raskoračnom, lijevom i desnom dijagonalnom rukometnom stavu, u čučnju, u jednonožnom kleku, u sjedu, u leđnom položaju na prsima, na leđima i sl. 2. zadatak: Poigravanje loptom lijevom i desnom rukom lupkajući ju o tlo („vođenje u mjestu”) u visini ramena, u visini kuka, u visini koljena. 3. zadatak: Poigravanje loptom lijevom i desnom rukom lupkajući ju o tlo u osnovnom ru- kometnom stavu te, na dogovoreni znak, baca loptu uvis, okreće se za 180 stupnjeva i nastavlja „voditi” loptu (pet ponavljanja u desnu i pet ponavljanja u lijevu stranu). Isti zadatak s okretom od 360 stupnjeva (pet ponavljanja u desnu i pet ponavljanja u lijevu stranu). Tipične pogrješke: Nedovoljna preciznost izbačene lopte smanjuje kontrolu njezinog hva- tanja, previsoko bacanje lopte. 23. Vođenje lopte lijevom i desnom rukom u pravocrtnom kretanju (R) Opis: Prije vođenja lopte u kretanju učenik zauzima osnovni rukometni dijagonalni stav s malim pretklonom koji je usmjeren prema ruci koja vodi loptu (dešnjaci desni dijagonalni stav, a ljevaci suprotno). Vođenje započinje na način da učenik držeći loptu dvijema rukama u jednom trenutku „mekano” potisne loptu dlanom i prstima jedne ruke prema tlu. Nakon što se lopta odbije prihvaća ju dlanom i prstima podižući usklađeno podlakticu s ciljem amortizacije kretanja lopte. Smjer vođenja lopte usmjeren je polubočno prema naprijed, pri čemu udaljenost dodira lopte i tla ispred tijela ovisi o brzini kretanja učenika.
 23. 23. 25 Mogući zadatci: • Vođenje lopte desnom rukom. • Vođenje lopte lijevom rukom. • Vođenje lopte naizmjenično desnom i lijevom rukom. Metodička uputa: Prva vođenja lopte u kretanju treba provoditi umjerenom brzinom koračanja, a nakon toga u brzim hodanjem. Slijede vođenja lopte u umjerenom pa sve bržem pravocrtnom trčanju. Tipične pogrješke: Vođenje lopte daleko ispred tijela, vođenje lopte pored tijela, udaranje lopte dlanom šake, uspravno tijelo, kretanje prevelikim koracima što uzrokuje poskoke tijekom vođenja, neusklađenost kretanja i vođenja zbog čega lopta udara učenicima u noge. 24. Vođenje lopte unutarnjom stranom stopala (N) Opis: U početnom položaju učenik stoji polubočno prema smjeru kretanja. Spusti nogometnu loptu na tlo ispred noge kojom će voditi loptu (dešnjaci ispred desne, a ljevaci ispred lijeve). Tada započnu bočno kretanje učestalo (svaka 2 koraka) kontrolirano odigravajući loptu unutarnjom stranom stopala. Početni lagani zamah nogom izvodi se iz zgloba kuka, a osnovni se pokret vođenja izvodi potkoljenicom i unutarnjom stranom stopala.
 24. 24. 26 Metodički postupak: • Učenik u mjestu, jedan metar ispred zida, odigrava loptu unutarnjom stranom stopala lagano ispred sebe. • Učenik izvodi zadatak u hodanju gurajući loptu unutarnjom stranom stopala. • Učenik izvodi zadatak postupno sve brže vodeći loptu unutarnjom stranom stopala. Tipične pogrješke: Kod vođenja lopte stopalo nije učvršćeno nego opušteno, loptu ne odigrava (gura ili povlači). 25. Dodavanje i zaustavljanje lopte unutarnjom stranom stopala (N) Opis: Učenici u paru stoje na udaljenosti do 3 metra. Prvi učenik dodaje loptu unutarnjom stranom stopala drugomu, drugi ju zaustavlja amortizacijom povlačeći nogu unatrag usklađe- no s brzinom nadolazaće lopte. Nakon toga povratno dodaje loptu unutarnjom stranom stopala prvome učeniku. Brzinu izvedbe odigravanja lopte unutarnjom stranom stopala određuje učiteljica/učitelj. Metodički postupak: • Učenik stoji tri metra ispred zida i umjereno snažno udari loptu unutarnjom stranom stopala ispred sebe. Nakon odbijanja od zida, zaustavlja loptu unutarnjim dijelom stopala. • Učenici paru udaljenom do tri metra lagano izvode dodavanje i zaustavljanje lopte unu- tarnjom stranom stopala. • Učenici paru povećavaju udaljenost i brzinu dodavanja i zaustavljanja lopte unutarnjom stranom stopala. Tipične pogrješke: Neprecizno ili prebrzo dodavanje lopte, nepravilno postavljen trup prilikom dodavanja lopte (učenik okrenut prsima, umjesto polubočno smjeru dodavanja), udarac po lopti izveden samo zamahom noge iz zgloba kuka umjesto i zamahom potkoljenicom, guranje lopte, a ne udaranje.
 25. 25. 27 26. Udarac na vrata unutarnjom stranom stopala (N) Opis: Učenik postavlja loptu 6 metara ispred vrata (rukometni gol, oznaka na zidu...) od koje se udaljava unatrag daljnjih 3 – 5 koraka. Tada zauzima polubočni položaj u smjeru lopte i vrata. Zaletom prilazi lopti i neposredno prije udarca, kada je izveo posljednji korak pred loptom i stao na oslonačnu nogu, naginje tijelo prema naprijed. Usklađeno izvodi veliki zamah udarnom nogom i udara loptu snažno unutarnjom stranom stopala. U trenutku udarca unutrašnjom stranom stopala, oslonačna noga nalazi se uz loptu vrhom stopala do sredine lopte. Udarac je ispravan ukoliko je unutrašnji dio stopala postavljen u smjeru udarca i to na način da je potplata stopala paralelna s tlom. Ovaj se udarac može koristiti kada lopta miruje ili se kotrlja prema učeniku. Metodički postupak: • Izvoditi uzastopno udarce unutarnjom stranom stopala loptom o zid. • Dodavanje lopte u dvojkama na udaljenosti 3 – 5 metara (najprije zaustavljajući loptu, a poslije izravno bez zaustavljanja). • Izvoditi zadatak u cjelosti (postupno povećavati zalet). Tipične pogrješke: U trenutku udarca tijelo u prevelikom zaklonu ili pretklonu, oslonačna noga predaleko ili preblizu lopte, oslonačna noga je potpuno opružena, stopalo udarne noge nije paralelno s tlom, prerano ili prekasno udaranje po lopti.
 26. 26. 28 Tjedni fond sati: 3 Godišnji fond sati: 105 Broj nastavnih cjelina: 8 Ukupan broj nastavnih tema: 26 Učestalost nastavnih tema: 270 Prosječna učestalost nastavnih tema: 10,38~10 NASTAVNE CJELINE I TEME UČESTALOST I. HODANJA I TRČANJA 1. Hodanje zadanom brzinom 6 2. Ciklična kretanja različitim tempom do 2 minute 10 3. Brzo trčanje do 30 m iz visokoga starta 12 4. Hodanje po uskoj površini 6 II. SKAKANJA 5. Sunožni i jednonožni poskoci u mjestu i kretanju s različitim za- datcima 13 6. Skok u daljinu iz zaleta 7 7. Preskakivanje kratke vijače u kretanju 23 8. Naskok na povišenje do 40 cm, različiti saskoci 13 III. BACANJA, HVATANJA I GAĐANJA 9. Gađanje lopticom u cilj s različitih udaljenosti 11 10. Bacanje lakših lopti u zid na različite načine i hvatanje 21 IV. KOLUTANJA 11. Kolut natrag niz kosinu 15 12. Kolut naprijed 11 V. PENJANJA 13. Penjanje na zapreke do 80 cm 6 14. Penjanje po švedskim ljestvama, silaženje po kosini i suprotno 4 VI. UPIRANJA 15. Različiti položaji upora i sjedova na spravama 8 16. Stoj penjanjem uz okomitu plohu 14 VII. RITMIČKE STRUKTURE 17. Ritmično povezivanje jednonožnih i sunožnih skokova 7 18. Osnovni oblici kretanja uz glazbu različitoga ritma i tempa 6 19. Oponašanje kretanja životinja i različitih ljudskih aktivnosti (im- provizacija koreografije) 9 PRIMJER NASTAVNOGA PLANA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA 2. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
 27. 27. 29 VIII. IGRE 20. Elementarna igra s pomagalima 7 21. Štafetna igra s pomagalima 3 22. Poigravanje loptom lijevom i desnom rukom u mjestu (R) 12 23. Vođenje lopte lijevom i desnom rukom u pravocrtnom kretanju (R) 11 24. Vođenje lopte unutarnjom stranom stopala (N) 13 25. Dodavanje i zaustavljanje lopte unutarnjom stranom stopala (N) 13 26. Udarac na vrata unutarnjom stranom stopala (N) 9 UKUPNO 270 .
 28. 28. 30 NEOPHODNI MATERIJALNI UVJETI Plan nastave za određeni razred izrađuje se, u prvom redu, temeljem uvida u materijalne uvje- te škole kako bi se, na temelju istih, moglo odabrati nastavne teme koje je u takvim uvjetima moguće realizirati. Budući da je prezentirani plan samo simulacijski model izrađen za škole sa standardnim ma- terijalnim uvjetima rada, uvrštene su sve nastavne teme iz službenoga nastavnog plana za drugi razred osnovne škole. Temeljem navedenoga, za realizaciju prezentiranoga plana, pretpostavlja se da škola posje- duje sljedeće materijalne uvjete: MATERIJALNI UVJETI KOLIČINA KRATKE VIJAČE 25 NISKA GREDA 1 – 2 ŠVEDSKI SANDUK 1 LOPTICE 15 – 25 ODBOJKAŠKE LOPTE 15 – 25 ODSKOČNA DASKA 1 – 2 STRUNJAČE 10 ŠVEDSKE LJESTVE 10 ŠVEDSKE KLUPE 4 NIŽA PRITKA DV. RUČA ILI PREČA 1 CD PLAYER/KASETOFON 1 RUKOMETNE LOPTE 25 NOGOMETNE LOPTE 25 STALCI 20 KAPICE 20 ČUNJEVI 20 LAKŠE LOPTE 15 – 20 ANALIZA STANJA UČENIKA Osim informacije o materijalnim uvjetima pojedine škole, prilikom izrade planova i progra- ma za pojedini razred, u obzir je neophodno uzimati i rezulate inicijalnoga provjeravanja, morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti, kako bi se odabirom odgovarajućih tema što više utjecalo na razvoj i poboljšanje istih. Budući da se modeli programa uobičajeno izrađuju na stvarnim podatcima, primjer programa izrađen je, prema mišljenju autora, oslanjajući se na mogući utjecaj pojedinih nastavnih tema na razvoj morofloško-motoričkoga prostora učenika te s obzirom na motoričku složenost po- jedine nastavne teme.
 29. 29. 31 BROJ SATA METODIČKE JEDINICE MJESTO IZVOĐENJA 1 18. Osnovni oblici kretanja uz glazbu različitoga ritma i tempa DVORANA I IGRALIŠTE 20. Elementarna igra s pomagalima 2 PROVJERAVANJE MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI 3 PROVJERAVANJE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI 4 PROVJERAVANJE MOTORIČKIH I FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI 5 18. Osnovni oblici kretanja uz glazbu različitoga ritma i tempa IGRALIŠTE 20. Elementarna igra s pomagalima 6 2. Ciklična kretanja različitim tempom do 2 minute 5. Sunožni i jednonožni poskoci u mjestu i kretanju s različitim zadatcima 7 2. Ciklična kretanja različitim tempom do 2 minute 10. Bacanje lakših lopti u zid na različite načine i hvatanje 8 5. Sunožni i jednonožni poskoci u mjestu i kretanju s različitim zadatcima 10. Bacanje lakših lopti u zid na različite načine i hvatanje 9 9. Gađanje lopticom u cilj s različitih udaljenosti 21. Štafetna igra s pomagalima 10 1. Hodanje zadanom brzinom 5. Sunožni i jednonožni poskoci u mjestu i kretanju s različitim zadatcima 9. Gađanje lopticom u cilj s različitih udaljenosti 11 1. Hodanje zadanom brzinom 10. Bacanje lakših lopti u zid na različite načine i hvatanje 21. Štafetna igra s pomagalima 12 2. Ciklična kretanja različitim tempom do 2 minute 10. Bacanje lakših lopti u zid na različite načine i hvatanje 22. Poigravanje loptom lijevom i desnom rukom u mjestu (R) 13 18. Osnovni oblici kretanja uz glazbu različitoga ritma i tempa 5. Sunožni i jednonožni poskoci u mjestu i kretanju s različitim zadatcima 22. Poigravanje loptom lijevom i desnom rukom u mjestu (R) PRIMJER NASTAVNOGA PROGRAMA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA 2. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
 30. 30. 32 14 1. Hodanje zadanom brzinom IGRALIŠTE 9. Gađanje lopticom u cilj s različitih udaljenosti 22. Poigravanje loptom lijevom i desnom rukom u mjestu (R) 15 3. Brzo trčanje do 30 m iz visokoga starta 5. Sunožni i jednonožni poskoci u mjestu i kretanju s različitim zadatcima 21. Štafetna igra s pomagalima 16 3. Brzo trčanje do 30 m iz visokoga starta 10. Bacanje lakših lopti u zid na različite načine i hvatanje 20. Elementarna igra s pomagalima 17 2. Ciklična kretanja različitim tempom do 2 minute 9. Gađanje lopticom u cilj s različitih udaljenosti 22. Poigravanje loptom lijevom i desnom rukom u mjestu (R) 18 3. Brzo trčanje do 30 m iz visokoga starta 10. Bacanje lakših lopti u zid na različite načine i hvatanje 20. Elementarna igra s pomagalima 19 1. Hodanje zadanom brzinom 9. Gađanje lopticom u cilj s različitih udaljenosti 22. Poigravanje loptom lijevom i desnom rukom u mjestu (R) 20 2. Ciklična kretanja različitim tempom do 2 minute 5. Sunožni i jednonožni poskoci u mjestu i kretanju s različitim zadatcima 22. Poigravanje loptom lijevom i desnom rukom u mjestu (R) 21 23. Vođenje lopte lijevom i desnom rukom u pravocrtnom kreta- nju (R) 3. Brzo trčanje do 30 m iz visokoga starta 9. Gađanje lopticom u cilj s različitih udaljenosti 22 2. Ciklična kretanja različitim tempom do 2 minute 23. Vođenje lopte lijevom i desnom rukom u pravocrtnom kreta- nju (R) 10. Bacanje lakših lopti u zid na različite načine i hvatanje 23 18. Osnovni oblici kretanja uz glazbu različitoga ritma i tempa DVORANA6. Skok u daljinu iz zaleta 13. Penjanje na zapreke do 80 cm
 31. 31. 33 24 18. Osnovni oblici kretanja uz glazbu različitoga ritma i tempa DVORANA 6. Skok u daljinu iz zaleta 23. Vođenje lopte lijevom i desnom rukom u pravocrtnom kretanju (R) 25 4. Hodanje po uskoj površini 6. Skok u daljinu iz zaleta 13. Penjanje na zapreke do 80 cm 26 6. Skok u daljinu iz zaleta 13. Penjanje na zapreke do 80 cm 10. Bacanje lakših lopti u zid na različite načine i hvatanje 27 7. Preskakivanje kratke vijače u kretanju 10. Bacanje lakših lopti u zid na različite načine i hvatanje 23. Vođenje lopte lijevom i desnom rukom u pravocrtnom kreta- nju (R) 28 7. Preskakivanje kratke vijače u kretanju 14. Penjanje po švedskim ljestvama, silaženje po kosini i suprotno 22. Poigravanje loptom lijevom i desnom rukom u mjestu (R) 29 12. Kolut naprijed 7. Preskakivanje kratke vijače u kretanju 13. Penjanje na zapreke do 80 cm 30 12. Kolut naprijed 4. Hodanje po uskoj površini 10. Bacanje lakših lopti u zid na različite načine i hvatanje 31 12. Kolut naprijed 6. Skok u daljinu iz zaleta 10. Bacanje lakših lopti u zid na različite načine i hvatanje 32 8. Naskok na povišenje do 40 cm, različiti saskoci 7. Preskakivanje kratke vijače u kretanju 14. Penjanje po švedskim ljestvama, silaženje po kosini i suprotno 33 8. Naskok na povišenje do 40 cm, različiti saskoci 7. Preskakivanje kratke vijače u kretanju 10. Bacanje lakših lopti u zid na različite načine i hvatanje 34 12. Kolut naprijed 4. Hodanje po uskoj površini 14. Penjanje po švedskim ljestvama, silaženje po kosini i suprotno
 32. 32. 34 35 5. Sunožni i jednonožni poskoci u mjestu i kretanju s različitim zadatcima DVORANA 13. Penjanje na zapreke do 80 cm 10. Bacanje lakših lopti u zid na različite načine i hvatanje 36 15. Različiti položaji upora i sjedova na spravama 13. Penjanje na zapreke do 80 cm 5. Sunožni i jednonožni poskoci u mjestu i kretanju s različitim zadatcima 10. Bacanje lakših lopti u zid na različite načine i hvatanje 37 24. Vođenje lopte unutarnjom stranom stopala (N) 12. Kolut naprijed 7. Preskakivanje kratke vijače u kretanju 38 7. Preskakivanje kratke vijače u kretanju 15. Različiti položaji upora i sjedova na spravama 24. Vođenje lopte unutarnjom stranom stopala (N) 39 15. Različiti položaji upora i sjedova na spravama 12. Kolut naprijed 10. Bacanje lakših lopti u zid na različite načine i hvatanje 40 10. Bacanje lakših lopti u zid na različite načine i hvatanje – PMZ 4. Hodanje po uskoj površini 6. Skok u daljinu iz zaleta 41 7. Preskakivanje kratke vijače u kretanju 14. Penjanje po švedskim ljestvama, silaženje po kosini i suprotno 19. Oponašanje kretanja životinja i različitih ljudskih aktivnosti (improvizacija koreografije) 42 15. Različiti položaji upora i sjedova na spravama 5. Sunožni i jednonožni poskoci u mjestu i kretanju s različitim zadatcima 19. Oponašanje kretanja životinja i različitih ljudskih aktivnosti (improvizacija koreografije) 43 12. Kolut naprijed 24. Vođenje lopte unutarnjom stranom stopala (N) 19. Oponašanje kretanja životinja i različitih ljudskih aktivnosti (improvizacija koreografije) 44 7. Preskakivanje kratke vijače u kretanju 5. Sunožni i jednonožni poskoci u mjestu i kretanju s različitim zadatcima 18. Osnovni oblici kretanja uz glazbu različitoga ritma i tempa
 33. 33. 35 45 5. Sunožni i jednonožni poskoci u mjestu i kretanju s različitim zadatcima DVORANA 12. Kolut naprijed 19. Oponašanje kretanja životinja i različitih ljudskih aktivnosti (improvizacija koreografije) 46 5. Sunožni i jednonožni poskoci u mjestu i kretanju s različitim zadatcima – PMZ 7. Preskakivanje kratke vijače u kretanju 47 7. Preskakivanje kratke vijače u kretanju – PMZ 12. Kolut naprijed 48 12. Kolut naprijed – PMZ 23. Vođenje lopte lijevom i desnom rukom u pravocrtnom kretanju (R) 49 PROVJERAVANJE MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI 50 PROVJERAVANJE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI 51 PROVJERAVANJE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI 52 12. Kolut naprijed 4. Hodanje po uskoj površini 19. Oponašanje kretanja životinja i različitih ljudskih aktivnosti (improvizacija koreografije) 53 7. Preskakivanje kratke vijače u kretanju 15. Različiti položaji upora i sjedova na spravama 17. Ritmično povezivanje jednonožnih i sunožnih skokova 54 11. Kolut natrag niz kosinu 15. Različiti položaji upora i sjedova na spravama 22. Poigravanje loptom lijevom i desnom rukom u mjestu (R) 55 11. Kolut natrag niz kosinu 17. Ritmično povezivanje jednonožnih i sunožnih skokova 7. Preskakivanje kratke vijače u kretanju 56 11. Kolut natrag niz kosinu 8. Naskok na povišenje do 40 cm, različiti saskoci 10. Bacanje lakših lopti u zid na različite načine i hvatanje 57 15. Različiti položaji upora i sjedova na spravama 7. Preskakivanje kratke vijače u kretanju 24. Vođenje lopte unutarnjom stranom stopala (N)
 34. 34. 36 58 16. Stoj penjanjem uz okomitu plohu DVORANA 7. Preskakivanje kratke vijače u kretanju 22. Poigravanje loptom lijevom i desnom rukom u mjestu (R) 59 16. Stoj penjanjem uz okomitu plohu 6. Skok u daljinu iz zaleta 25. Dodavanje i zaustavljanje lopte unutarnjom stranom stopala (N) 60 16. Stoj penjanjem uz okomitu plohu 8. Naskok na povišenje do 40 cm, različiti saskoci 24. Vođenje lopte unutarnjom stranom stopala (N) 61 11. Kolut natrag niz kosinu 8. Naskok na povišenje do 40 cm, različiti saskoci 19. Oponašanje kretanja životinja i različitih ljudskih aktivnosti (improvizacija koreografije) 62 7. Preskakivanje kratke vijače u kretanju 16. Stoj penjanjem uz okomitu plohu 25. Dodavanje i zaustavljanje lopte unutarnjom stranom stopala (N) 63 16. Stoj penjanjem uz okomitu plohu 11. Kolut natrag niz kosinu 19. Oponašanje kretanja životinja i različitih ljudskih aktivnosti (improvizacija koreografije) 64 16. Stoj penjanjem uz okomitu plohu 7. Preskakivanje kratke vijače u kretanju 17. Ritmično povezivanje jednonožnih i sunožnih skokova 65 11. Kolut natrag niz kosinu 8. Naskok na povišenje do 40 cm, različiti saskoci 25. Dodavanje i zaustavljanje lopte unutarnjom stranom stopala (N) 66 11. Kolut natrag niz kosinu 16. Stoj penjanjem uz okomitu plohu 19. Oponašanje kretanja životinja i različitih ljudskih aktivnosti (improvizacija koreografije) 67 16. Stoj penjanjem uz okomitu plohu 17. Ritmično povezivanje jednonožnih i sunožnih skokova 26. Udarac na vrata unutarnjom stranom stopala (N)
 35. 35. 37 68 11. Kolut natrag niz kosinu DVORANA 8. Naskok na povišenje do 40 cm, različiti saskoci 19. Oponašanje kretanja životinja i različitih ljudskih aktivnosti (improvizacija koreografije) 69 11. Kolut natrag niz kosinu 16. Stoj penjanjem uz okomitu plohu 24. Vođenje lopte unutarnjom stranom stopala (N) 70 16. Stoj penjanjem uz okomitu plohu 7. Preskakivanje kratke vijače u kretanju 8. Naskok na povišenje do 40 cm, različiti saskoci 71 16. Stoj penjanjem uz okomitu plohu 15. Različiti položaji upora i sjedova na spravama 25. Dodavanje i zaustavljanje lopte unutarnjom stranom stopala (N) 72 16. Stoj penjanjem uz okomitu plohu 8. Naskok na povišenje do 40 cm, različiti saskoci 25. Dodavanje i zaustavljanje lopte unutarnjom stranom stopala (N) 73 11. Kolut natrag niz kosinu 8. Naskok na povišenje do 40 cm, različiti saskoci 25. Dodavanje i zaustavljanje lopte unutarnjom stranom stopala (N) 74 11. Kolut natrag niz kosinu 17. Ritmično povezivanje jednonožnih i sunožnih skokova 26. Udarac na vrata unutarnjom stranom stopala (N) 75 16. Stoj penjanjem uz okomitu plohu 7. Preskakivanje kratke vijače u kretanju 26. Udarac na vrata unutarnjom stranom stopala (N) 76 16. Stoj penjanjem uz okomitu plohu – PMZ 8. Naskok na povišenje do 40 cm, različiti saskoci 77 11. Kolut natrag niz kosinu 8. Naskok na povišenje do 40 cm, različiti saskoci 17. Ritmično povezivanje jednonožnih i sunožnih skokova 78 8. Naskok na povišenje do 40 cm, različiti saskoci – PMZ 11. Kolut natrag niz kosinu
 36. 36. 38 79 7. Preskakivanje kratke vijače u kretanju DVORANA 11. Kolut natrag niz kosinu 17. Ritmično povezivanje jednonožnih i sunožnih skokova 80 11. Kolut natrag niz kosinu – PMZ 4. Hodanje po uskoj površini 81 1. Hodanje zadanom brzinom IGRALIŠTE 10. Bacanje lakših lopti u zid na različite načine i hvatanje 25. Dodavanje i zaustavljanje lopte unutarnjom stranom stopala (N) 82 3. Brzo trčanje do 30 m iz visokoga starta 7. Preskakivanje kratke vijače u kretanju 24. Vođenje lopte unutarnjom stranom stopala (N) 83 2. Ciklična kretanja različitim tempom do 2 minute 9. Gađanje lopticom u cilj s različitih udaljenosti 25. Dodavanje i zaustavljanje lopte unutarnjom stranom stopala (N) 84 7. Preskakivanje kratke vijače u kretanju 22. Poigravanje loptom lijevom i desnom rukom u mjestu (R) 24. Vođenje lopte unutarnjom stranom stopala (N) 26. Udarac na vrata unutarnjom stranom stopala (N) 85 7. Preskakivanje kratke vijače u kretanju – PMP 24. Vođenje lopte unutarnjom stranom stopala (N) 26. Udarac na vrata unutarnjom stranom stopala (N) 86 3. Brzo trčanje do 30 m iz visokoga starta 5. Sunožni i jednonožni poskoci u mjestu i kretanju s različitim zadatcima 25. Dodavanje i zaustavljanje lopte unutarnjom stranom stopala (N) 87 3. Brzo trčanje do 30 m iz visokoga starta 10. Bacanje lakših lopti u zid na različite načine i hvatanje 23. Vođenje lopte lijevom i desnom rukom u pravocrtnom kretanju (R) 88 3. Brzo trčanje do 30 m iz visokoga starta 24. Vođenje lopte unutarnjom stranom stopala (N) 26. Udarac na vrata unutarnjom stranom stopala (N)
 37. 37. 39 89 1. Hodanje zadanom brzinom IGRALIŠTE 23. Vođenje lopte lijevom i desnom rukom u pravocrtnom kretanju (R) 25. Dodavanje i zaustavljanje lopte unutarnjom stranom stopala (N) 90 3. Brzo trčanje do 30 m iz visokoga starta 23. Vođenje lopte lijevom i desnom rukom u pravocrtnom kretanju (R) 22. Poigravanje loptom lijevom i desnom rukom u mjestu (R) 91 2. Ciklična kretanja različitim tempom do 2 minute 10. Bacanje lakših lopti u zid na različite načine i hvatanje 24. Vođenje lopte unutarnjom stranom stopala (N) 26. Udarac na vrata unutarnjom stranom stopala (N) 92 3. Brzo trčanje do 30 m iz visokoga starta 9. Gađanje lopticom u cilj s različitih udaljenosti 24. Vođenje lopte unutarnjom stranom stopala (N) 26. Udarac na vrata unutarnjom stranom stopala (N) 93 3. Brzo trčanje do 30 m iz visokoga starta 10. Bacanje lakših lopti u zid na različite načine i hvatanje 25. Dodavanje i zaustavljanje lopte unutarnjom stranom stopala (N) 94 3. Brzo trčanje do 30 m iz visokog starta – PMP 23. Vođenje lopte lijevom i desnom rukom u pravocrtnom kretanju (R) 95 22. Poigravanje loptom lijevom i desnom rukom u mjestu (R) 23. Vođenje lopte lijevom i desnom rukom u pravocrtnom kretanju (R) 24. Vođenje lopte unutarnjom stranom stopala (N) 26. Udarac na vrata unutarnjom stranom stopala (N) 96 23. Vođenje lopte lijevom i desnom rukom u pravocrtnom kretanju (R) – MZ 20. Elementarna igra s pomagalima 97 2. Ciklična kretanja različitim tempom do 2 minute 9. Gađanje lopticom u cilj s različitih udaljenosti 25. Dodavanje i zaustavljanje lopte unutarnjom stranom stopala (N)
 38. 38. 40 98 9. Gađanje lopticom u cilj s različitih udaljenosti IGRALIŠTE 25. Dodavanje i zaustavljanje lopte unutarnjom stranom stopala (N) – PMZ 99 2. Ciklična kretanja različitim tempom do 2 minute 9. Gađanje lopticom u cilj s različitih udaljenosti – PMP 100 PROVJERAVANJE MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI DVORANA I IGRALIŠTE 101 PROVJERAVANJE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI 102 PROVJERAVANJE MOTORIČKIH I FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI 103 20. Elementarna igra s pomagalima IGRALIŠTE 104 20. Elementarna igra s pomagalima 105 ZAKLJUČIVANJE OCJENA DVORANA
 39. 39. 41 Pravilnikom o ocjenjivanju propisano je da tijekom obrazovnoga razdoblja, u predmetima zastupljenim trima ili više sati tjedno, u koje spada i tjelesna i zdravstvena kultura (od 1. do 3. razreda osnovne škole), učenik mora biti ocijenjen najmanje dva puta. U tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, od niza nastavnih tema predviđenih nastavnim planom, pro- vjeravanje i ocjenjivanje stupnja usvojenosti nekih od njih, trebalo bi utvrditi putem testova motoričkih znanja i postignuća. Prilikom odabira nastavnih tema, čiji će se stupanj usvojenosti provjeravati i ocjenjivati, bitno je odabrati one teme iz kojih se može dobiti objektivan odgovor o stupnju njihove savlada- nosti i ostvarenom postignuću, vodeći pri tom obzira o njihovoj većoj uporabnoj vrijednosti u životu, ali i sa stajališta nastavnoga procesa u sljedećim školskim godinama. SAT BR. NASTAVNA TEMA MZ/MP 40 10. Bacanje lakših lopti u zid na različite načine i hvatanje MZ 46 5. Sunožni i jednonožni poskoci u mjestu i kretanju s različitim za- datcima MZ 47 7. Preskakivanje kratke vijače u kretanju MZ 48 12. Kolut naprijed MZ 76 16. Stoj penjanjem uz okomitu plohu MZ 78 8. Naskok na povišenje do 40 cm, različiti saskoci MZ 80 11. Kolut natrag niz kosinu MZ 85 7. Preskakivanje kratke vijače u kretanju MP 94 3. Brzo trčanje do 30 m iz visokoga starta MP 96 23. Vođenje lopte lijevom i desnom rukom u pravocrtnom kretanju (R) MZ 98 25. Dodavanje i zaustavljanje lopte unutarnjom stranom stopala (N) MZ 99 9. Gađanje lopticom u cilj s različitih udaljenosti MP PROVJERAVANJE
 40. 40. 42 PRIMJER PROVJERAVANJA MOTORIČKOGA ZNANJA DODAVANJE LOPTE UNUTARNJOM STRANOM STOPALA (N) Odličan (5) Učenik ispravnim zaletom prilazi lopti, neposredno prije udarca izvodi posljednji korak „pored“ lopte, staje na oslonačnu nogu (lijeva noga kod dešnjaka) i naginje tijelo prema naprijed. Usklađeno izvodi veliki zamah udarnom nogom te snažno i precizno pogađa loptu sredinom hrpta sto- pala. Hrptom stopala svaki puta udara sredinu lopte u smjeru nogometnih vrata, zbog čega ih učestalo može pogoditi s udaljenosti 5 – 6 metara. Vrlo dobar (4) Učenik ispravnim zaletom prilazi lopti, neposredno prije udarca izvodi posljednji korak „pored“ lopte, staje na oslonačnu nogu (lijeva noga kod dešnjaka), ali u trenutku udarca naginje tijelo unatrag. Zbog naginjanja tijela unatrag, ne izvodi veliki zamah udarnom nogom, potkopava loptu pa udarena lopta često lopta leti visoko preko gola s udaljenosti 5 – 6 metara. Dobar (3) Učenik neposredno prije udarca ne izvodi posljednji korak „pored“ lopte, u trenutku udarca naginje tijelo prema unatrag. Zbog navedenih nedo- stataka, udarena lopta često lopta leti visoko preko ili pored gola s uda- ljenosti 5 – 6 metara. Dovoljan (2) Učenik izvodi veći broj nedostataka: usporenim zaletom prilazi lopti, na- ginjanje trup unatrag u trenutku udarca, postavlja oslonačnu nogu previše bočno od lopte nedovoljno zategne stopalo u trenutku udarca, pa je uda- rac slab i/ili povremeno pogađa gola s udaljenosti 5 – 6 metara. Nedovoljan (1) Učenik nije usvojio osnovne ovoga motoričkog zadatka pa učestalo ne uspijeva udariti loptu sredinom hrpta stopala već ju samo pogurne po tlu.
 41. 41. 43 PRIMJER PROVJERAVANJA MOTORIČKOGA POSTIGNUĆA TRČANJE 30 M IZ VISOKOGA STARTA Odličan (5) sekunda Vrlo dobar (4) sekunda Dobar (3) sekunda Dovoljan (2) sekunda Nedovoljan (1) sekunda NAPOMENA: U tjelesnom i zdravstvenom odgojno-obrazovnom području orjentacijske vri- jednosti za ocjenu motoričkoga postignuća izračunava učiteljica/učitelj temeljem vrijednosti svih učenika koje registrira tijekom mjerenja. Ocjene za motoričko postignuće određuju se tako da se izračuna aritmetička sredina i standardna devijacija rezultata mjerenja određenoga razreda, nakon čega se odrede rangovi od ocjene nedovoljan (1) do ocjene odličan (5). Pri- tom treba istaknuti da se rangovi određuju na poticajan način. 30 m
 42. 42. 44 1. PREAVOCRTNO I VIJUGAVO TRČANJE I HODANJE IZMEĐU NISKIH PREPREKA Na jednoj od dužih stranica vježbališta postavljen je niz lopti, a na drugoj dužoj stranici čunjevi. Lopte, odnosno čunjevi, međusobno su udaljeni od 2 do 3 metra. Učenici se nalaze u postavi kolone i na dogovoreni znak započinju pravocrtno trčanje po kraćim stranicama vježbališta te vijugavim trčanjem po dužim stranicama vježbališta, između posta- vljenih lopti odnosno čunjeva, itd. Na dogovoreni znak učenici trčanje zamjenjuju hodanjem poštujući načine kretanja koje su izvodili i za vrijeme trčanja (pravocrtno i krivudavo). 2. UMNOŽAVANJE PAROVA Igru započinje dvoje učenika koji se drže za ruke i imaju zadatak hvatati ostale učenike slo- bodno raspoređene po vježbalištu. Dok ne uhvate još dvojicu učenika, lovci trče zajedno po vježbalištu držeći se za ruke. Kada uhvate četvrtoga učenika, „četvorka” lovaca dijeli se na dva para od po dvoje lovaca i tada svaki par za sebe hvata ostale učenike. Postupak umnožavanja ponavlja se prilikom stvaranja svake nove „četvorke”. UVODNI DIO SATA – PRIMJERI
 43. 43. 45 3. „LEDENA KRALJICA” Učenici se nalaze slobodno raspoređeni po vježbalištu. Jedan učenik, kojega odredi učiteljica/ učitelj, predstavlja „ledenu kraljicu” i ima zadatak „zalediti” ostale učenike dodirom. Učenici se od „zaleđivanja” spašavaju trčanjem po vježbalištu i izbjegavanjem „ledene kraljice”. Ako ih „ledena kraljica” dodirne, oni zauzimaju stav raskoračni s rukama u odručenju i čekaju da ih „odledi” netko od slobodnih učenika tako da mu se provuče ispod nogu, a da pri tom „le- dena kraljica” ne zaledi i njega. Igra se nastavlja sve dok „ledena kraljica” ne „zamrzne” sve učenike ili dok se „ledena kraljica”, prema mišljenju učiteljice/učitelja i objektivnim znakovima, ne umori, te se zamjenjuje drugom „ledenom kraljicom”. 4. VUKOVI I OVCE Na jednoj strani vježbališta nalaze se dva do tri učenika koji predstavljaju „vukove”, dok su na drugoj strani vježbališta svi ostali učenici („ovce”). Na postavljeno pitanje: „Tko se boji vuka?”, učenici odgovaraju: „Nitko” i započinje igra. „Ovce” imaju zadatak pretrčati na stranu gdje su bili „vukovi”, a da pri tom ne budu uhvaćene. „Vukovi” imaju zadatak, pretrčavanjem na stranu gdje su bile „ovce”, uhvatiti jednu od njih koja ga potom zamjenjuje u njegovoj ulozi. 5. JEDAN HVATA DVOJICU Učenici su podijeljeni u trojke. U svakoj skupini odredi se učenik koji započinje igru, odnosno on ima zadatak hvatati preostalu dvojicu koji imaju pravo slobodno se kretati po vježbalištu. Kada „lovac” dodirom uhvati jednoga učenika, tada uhvaćeni postaje „lovac”, a ostala dvojica „lovina”. Igra se nastavlja i ponavlja.
 44. 44. 46 1. SKLOP PRIPREMNIH VJEŽBI PRIPREMNE VJEŽBE BEZ POMAGALA Kruženje rukama u predručenju:1. Stav spetni, predručiti. Izvodi se kruženje objema opruže- nim rukama prema „unutra” (prema sredini tijela), a zatim i prema „van”(van od sredine tijela). Predruči – uzruči:2. Stav spetni, predručiti. Izvodi se podizanje ruku do uzručenja i spuštanje natrag do predručenja. „Pogled za rukom” i zasuk tijelom u lijevu i desnu stranu:3. Stav raskoračni, predručiti. Istovremeno se izvodi zamah rukama do zaručenja i zasuk tijelom u stranu zaručenih ruku. Ista se vježba zatim izvodi i u drugu stranu. PRIPREMNI DIO SATA – PRIMJERI
 45. 45. 47 „Mali most”:4. Stav ležeći na leđima, koljena su pogrčena, ruke priručene, dlanovima se drži zglob stopala. Izvodi se podizanje kukova i trupa prema gore. Položaj „maloga mosta” zadržava se nekoliko sekunda, a zatim se vraća u početni položaj. Preponski sjed:5. Stav sjedeći raskoračni s jednom opruženom, a drugom pogrčenom nogom, trup uspravan, jednom rukom uzručiti. Izvodi se pretklon trupom na ispruženu nogu i vraćanje u početni položaj. Ista se vježba izvodi i na drugoj nozi. „Brodić” na trbuhu:6. Stav ležeći na trbuhu, uzručiti. Izvodi se gibanje tijelom tako da se naizmjenično podižu ruke u zaručenje, a zatim noge u zanoženje.
 46. 46. 48 Kruženje koljenima:7. Stav spetni, polučučanj, dlanovi su na koljenima. Potpomažući se dlanovima, izvodi se kruženje koljenima u jednu pa u drugu stranu. Jednonožni skokovi naprijed – natrag:8. Stav jednonožni, ruke su pogrčene, dlanovi su na struku. Izvode se jednonožni skokovi naizmjenično naprijed – natrag.
 47. 47. 49 2. SKLOP PRIPREMNIH VJEŽBI PRIPREMNE VJEŽBE BEZ POMAGALA Kruženje glavom ukrug:1. Stav spetni, dlanovi su na struku. Izvodi se kruženje glavom u lijevu, a zatim i u desnu stranu. Kruženje rukama u odručenju:2. Stav spetni, odručiti. Izvodi se kruženje opruženim ruka- ma prema naprijed, a zatim prema natrag. Opružanje ruku u zglobu lakta u odručenju:3. Stav spetni, odručiti. Izvodi se naizmjenično grčenje i opružanje ruke u zglobu lakta.
 48. 48. 50 Kruženje trupom:4. Stav raznožni, ruke su pogrčene, dlanovi na struku. Izvodi se kruženje trupom: otklon trupom u jednu stranu, pretklon tijelom u stavu raznožnom, otklon tijelom u dugu stranu, stav uspravni raznožni. Isto se ponavlja i u drugu stranu. „Maca se naježila”:5. Stav klečeći za rukama. Izvodi se podizanje i spuštanje trupa gore – dolje. Kruženje stopalom:6. Stav sjedeći, jedna je noga opružena, druga je noga pogrčena tako da stopalo te noge pridržava jedan dlan dok se drugim dlanom izvodi kruženje stopalom u jednu i drugu stranu. Ista se vježba izvodi i drugom nogom.
 49. 49. 51 Pljesak ispod noge:7. Stav spetni, odručiti. Jedna (opružena) noga podiže se uvis i istovre- meno se izvodi pljesak dlanovima ispod te prednožene noge. Vraća se u početni položaj i ista se vježba ponavlja drugom nogom.
 50. 50. 52 3. SKLOP PRIPREMNIH VJEŽBI PRIPREMNE VJEŽBE BEZ POMAGALA 1. Pokreti glavom naprijed – natrag – lijevo – desno: Stav spetni, priručiti. Izvodi se spuštanje glave naprijed u pretklon – natrag u zaklon, a zatim spuštanje u lijevu pa u desnu stranu. 2. Kruženje ramenima pogrčenih ruku: Stav spetni, ruke su pogrčene – odručene, dlanovi su na ramenima. Izvodi se kruženje rukama, sa strane tijela, prema naprijed, a zatim prema natrag. 3. Predruči – uzruči: Stav spetni, predručiti, dlanovi prema dolje zatvoreni. Izvodi se podi- zanje ruku iz predručenja u uzručenje, otvaranje dlanova i natrag u predručenje.
 51. 51. 53 4. Otkloni trupom u lijevu i desnu stranu rukom u uzručenju: Stav raskoračni, jedna ruka je uzručena, druga ruka je priručena. Izvodi se savijanje – otklon trupom u stranu, a dlan priručene ruke istovremeno se polaže na struk. Mijenja se položaj ruku te se ista vježba izvodi i u drugu stranu. 5. Zasuci trupom u pretklonu raznožnom: Stav pretklon raznožni. Izvode se zasuci trupom u lijevu i desnu stranu uz istovremeno uzručenje raznoimene ruke i dodirivanje dlanom raznoimenoga stopala. 6. „Brodić”: Stav sjedeći, noge pogrčene i stopalima spojene u prednoženju, dlanovima se drže stopala. Izvodi se naizmjenično spuštanje do stava ležećega na leđima i podizanje (vraćanje) u početni stav (sjed prednožni pogrčenih nogu).
 52. 52. 54 7. Širenje i skupljanje nogu u sjedu prednožnom: Stav sjedeći prednožni, oslonac je na rukama u zaručenju. Izvodi se širenje nogu do položaja sjeda raznožnoga, a zatim skup- ljanje nogu do početnoga položaja (sjeda prednožnoga). 8. Trčanje u mjestu: Stav spetni, priručenje nadlakticama, predručenje podlakticama u visini prsnoga koša. Izvodi se trčanje u mjestu uz visoko podizanje koljena tako da se dotaknu predručene podlaktice.
 53. 53. 55 4. SKLOP PRIPREMNIH VJEŽBI PRIPREMNE VJEŽBE BEZ POMAGALA Kružimo ramenima naprijed – natrag:1. Stav spetni, ruke u priručenju. Ramenima izvodimo kruženje od naprijed prema natrag, a zatim od natrag prema naprijed. 2. Istezanje jedne ruke u predručenju uz pomoć druge ruke: Stav spetni, jedna ruka predručena, dlanom druge ruke drži se lakat predručene ruke. Izvodi se istezanje mišića predručene ruke tako da se ona povlači u raznoimenu stranu uz pomoć druge ruke. Ista se vježba izvodi i drugom rukom. 3. Otkloni trupom naprijed – natrag: Stav raskoračni, dlanovi su na struku. Izvodi se savija- nje (otklon) trupa prema natrag (u zaklon) i prema naprijed (u pretklon).
 54. 54. 56 4. Čučanj na jednu nogu: Stav raznožni, čučanj na jednoj nozi, druga noga je opružena odnožno, ramena su ispred tijela, dlanovi na tlu ispred tijela. Izvode se zibanja tijelom gore – dolje pokušavajući stražnjicom dotaknuti tlo. Ista se vježba izvodi i na drugoj nozi. 5. Zamasi zanožni u uporu klečećem: Stav klečeći na rukama, jedna noga je zanožena i opružena. Izvode se zamasi zanožni zanoženom nogom. Ista se vježba izvodi i drugom nogom. 6. Podizanje ruku iz ležanja na trbuhu: Stav ležeći na trbuhu, ruke su u uzručenju. Izvodi se podizanje ruku i gornjega dijela tijela do zaklona i vraćanje u početni položaj.
 55. 55. 57 7. Trbušnjaci „škarice”: Stav sjedeći, oslonac je na dlanovima u zaručenju, noge prednožene opružene. Izvodi se naizmjenično podizanje – spuštanje jedne pa druge noge, na udalje- nosti 30 cm od tla, ne spuštajući pritom noge na tlo. 8. Skok uvis opruženih nogu: Stav spetni, ruke su u zaručenju. Izvodi se zamah rukama i sunožni skok uvis opruženim nogama. Doskače se u polučučanj i vraća u početni položaj.
 56. 56. 58 5. SKLOP PRIPREMNIH VJEŽBI PRIPREMNE VJEŽBE BEZ POMAGALA „Kraul” i „leđno” plivanje ramenima:1. Stav spetni, ruke su u priručenju. Izvodi se kruženje jednim pa drugim ramenom prema naprijed (kao kraul tehnika plivanja), a zatim prema natrag (kao leđna tehnika plivanja). Pogrči, opruži:2. Stav spetni, ruke su u odručenju. Izvodi se grčenje laktova i približavanje podlaktica nadlakticama te opružanje do odručenja.
 57. 57. 59 „Niski” zasuk tijelom:3. Stav raznožni, ruke su u priručenju. Izvodi se zasuk tijelom i rukama tako da se objema rukama pokušava dotaknuti suprotni dio leđa. Preponski sjed:4. Stav sjedeći raskoračni s jednom opruženom, a drugom pogrčenom nogom, trup uspravan, jednom rukom uzručiti. Izvodi se pretklon trupom na ispruženu nogu i vraćanje u početni položaj. Ista se vježba izvodi i na drugoj nozi.
 58. 58. 60 „Brodić” na trbuhu:5. Stav ležeći na trbuhu, uzručiti. Izvodi se gibanje tijelom tako da se naizmjenično podižu ruke u zaručenje, a zatim noge u zanoženje. 6. Podigni se na prednji dio stopala: Stojimo uspravni, ruke pogrčene, dlanovi na struku. Podižemo se i zadržavamo na prednjemu dijelu stopala nekoliko sekunda te se vraćamo u početni položaj. 7. Čučni na dvije noge: Stav uspravni, raskoračni u širini ramena, ruke su nam pogrčene, dlanovi na struku. Izvodi se grčenje nogu i spuštanje stražnjice što bliže tlu (uz što usprav- niji gornji dio tijela) te se vraćamo u uspravni stav.
 59. 59. 61 VJEŽBE DISANJA1. Učenici su u slobodnoj postavi na vježbalištu. Stopala se nalaze u prirodnom raskoračnom sta- vu, ruke su ispred tijela. Učenici izvode podizanje ruku iznad glave i duboki udah, zadržavaju udah i položaj ruku 2 – 3 sekunde, a potom vraćaju ruke uz tijelo i izvode izdah. NAJBOLJI KIP2. Učenici hodaju u postavi kolone oko vježbališta međusobno udaljeni 1 – 2 metra. Na dogo- voreni povik s nazivom kojega predmeta (stolac, stol, krevet, televizor i sl.) učenici imaju za- datak zauzeti položaj tijelom koji po njihovom mišljenju najbolje opisuje taj predmet. Učiteljica/ učitelj ima zadatak odrediti koji su učenici zauzeli najbolju poziciju. KOTRLJANJE LOPTE KROZ TUNEL3. Učenici su podijeljeni u nekoliko skupina (4 – 6) i nalaze se u postavi kolone. Ispred svake ko- lone povučene su dvije paralelne crte međusobno udaljene do 0,5 metra, a duge 3 – 5 metara. Ucrtane crte predstavljaju „tunel”. Svaki prvi učenik u koloni ima loptu. Zadatak je rukom otko- trljati loptu kroz „tunel”. Svaki učenik čija lopta uspije prijeći „tunel”, bez dodirivanja bočnih linija, osvaja bod za svoju ekipu. Pobjednik je skupina koja osvoji najviše bodova. GLUHI TELEFON4. Učenici sjede u postavi kruga. Jedan učenik započinje igru na način da prvome učeniku sa svoje lijeve/desne strane, prišapnuvši mu na uho samo jednom, prenese jednu kraću (izmišljenu) rečenicu. „Izmišljena” rečenica prenosi se dalje od jednoga do drugoga učenika sve do učenika koji sjedi prvi do učenika koji je poslao rečenicu, ali na suprotnoj strani od one na koju je krenulo prenošenje rečenice. Taj učenik ima zadatak izreći naglas rečenicu koja je stigla do njega. Ako je rečenica koju on izreče istovjetna onoj koju je prvi učenik izmislio, „gluhi telefon” je uspio! Igra se nastavlja, a novu rečenicu izmišlja učenik koji je bio na kraju „gluhoga telefona” i koji je u prethodnoj igri naglas izrekao poslanu rečenicu. TKO BOLJE GAĐA?5. Učenici su podijeljeni u više kolona. Ispred svake kolone na udaljenosti od 10 m, pomoću malih tuljaca, postave se golovi širine 80 – 100 cm. Zadatak je pogoditi loptom gol udarcem unutarnjom stranom stopala iz mjesta. Svaki učenik iz kolone izvodi jedan udarac na gol, a pobjeđuje kolona koja ostvari najviše pogodaka. ZAVRŠNI DIO SATA – PRIMJERI
 60. 60. 63 PRIMJER PRIPREME ZA SAT TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE Škola: Učiteljica/učitelj: Razred: 2. Odjel: Redni broj sata: Nadnevak: Mjesto rada: dvorana NASTAVNE TEME: Skok u daljinu iz zaleta Penjanje po švedskim ljestvama, silaženje po kosini i suprotno STRUKTURA I TRAJANJE 1. Uvodni dio sata: „Ledena kraljica” 5 min 2. Pripremni dio sata: Pripremne vježbe bez pomagala 8 min 3. Glavni „A” dio sata: Skok u daljinu iz zaleta Penjanje po švedskim ljestvama silaženje po kosini i suprotno 18 min Glavni „B” dio sata: Elementarna igra s obručima („gnijezdo”) 9 min 4. Završni dio sata: Kotrljanje lopte niz tunel 5 min CILJ: usavršavanje motoričkih znanja skoka u daljinu, penjanja i silaženja sa svrhom primjene u svakodnevnom životu. METODE RADA: usmeno izlaganje, demonstracija, sintetička metoda učenja NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA: strunjače, švedske ljestve, obruči, CD player TIP SATA: ponavljanje METODIČKI ORGANIZACIJSKI NAČINI VJEŽBANJA: paralelno izmjenični
 61. 61. 64 UVODNI DIO SATA: „Ledena kraljica” Opis: Učenici se nalaze slobodno raspoređeni po vježbalištu. Jedan učenik, kojega odredi učiteljica/učitelj, predstavlja „ledenu kraljicu” i ima zadatak „zalediti”ostale učenike dodirom. Učenici se od „zaleđivanja” spašavaju trčanjem po vježbalištu i izbjegavanjem „ledene kraljice”. Ako ih „ledena kraljica” dodirne, zauzimaju stav raskoračni s rukama u odručenju i čekaju da ih „odledi” netko od slobodnih učenika tako da mu se provuče ispod nogu, a da pri tom „ledena kraljica” ne zaledi i njega. Igra se nastavlja sve dok „ledena kraljica” ne „zamrzne” sve učenike ili dok se „ledena kraljica”, prema mišljenju učiteljice/učitelja i objektivnim znakovima, ne umori, te se zamjenjuje drugom „ledenom kraljicom”. PRIPREMNI DIO SATA: Pripremne vježbe bez pomagala 1. Kruženje glavom: Stav spetni, dlanovi su na struku. Izvodi se kruženje glavom u lijevu, a zatim i u desnu stranu. 2. Kruženje rukama u odručenju: Stav spetni, odručiti. Izvodi se kruženje opruženim rukama prema naprijed, a zatim prema natrag.
 62. 62. 65 3. Opružanje ruku u zglobu lakta u odručenju: Stav spetni, odručiti. Izvodi se naizmjenično grčenje i opružanje ruke u zglobu lakta. 4. Kruženje trupom: Stav raznožni, ruke su pogrčene, dlanovi na struku. Izvodi se kruženje trupom: otklon trupom u jednu stranu, preklon tijelom u stavu raznožnom, otklon tijelom u dugu stranu, stav uspravni raznožni. Isto se ponavlja i u drugu stranu. 5. „Maca se naježila”: Stav klečeći za rukama. Izvodi se podizanje i spuštanje trupa.
 63. 63. 66 6. Kruženje stopalom: Stav sjedeći, jedna noga je opružena, druga noga je pogrčena tako da stopalo te noge pridržava jedan dlan dok drugim se dlanom izvodi kruženje stopalom u jednu i drugu stranu. Ista vježba izvodi se i s drugom nogom. 7. Pljesak ispod noge: Stav spetni, odručiti. Jedna (opružena) noga podiže se uvis i istovremeno se izvodi pljesak dlanovima ispod te prednožene noge. Vraća se u početni položaj i ista se vježba ponavlja drugom nogom. GLAVNI „A” DIO SATA: Skok u daljinu iz zaleta Opis: Učenici su podijeljeni u kolone. Na dogovoreni znak, prvi iz kolona izvode zalet prema strunjači koja se nalazi na udaljenosti do deset metara i izvode skok u daljinu. Nakon okončanja zadatka, odlaze na začelje kolone.
 64. 64. 67 Penjanje po švedskim ljestvama, silaženje po kosini i suprotno Opis: Zadatak 1.: Učenici su postavljeni u kolone ispred kojih se nalaze klupe čiji je jedan kraj zakačen, na visini od jednog metra, na švedskim ljestvama. Na dogovoreni znak prvi učenici iz kolona penju se po klupi (slobodno, u uspravnom stavu, četveronoške, uporom za rukama i koljenima, povlačenjem i sl.) te kada dođu do ljestava, silaze po njima slobodnim načinom i odlaze na začelje kolone. Zadatak 2.: Učenici su postavljeni u kolone ispred kojih se nalaze klupe čiji je jedan kraj zakačen, na visini od jednog metra, na švedskim ljestvama. Na dogovoreni znak prvi učenici iz kolona penju se slobodnim načinom po ljestvama i kada dođu do visine „kose” klupe prelaze na nju i silaze niz navedenu kosinu (slobodno, četveronoške prema naprijed i natrag) te odlaze na začelje kolone. GLAVNI „B” DIO SATA: Elementarna igra sa obručima („gnijezdo”) Opis: Učenici se slobodno kreću po vježbalištu po kojem su obruči postavljeni na tlu. Svaki obruč predstavlja jedno gnijezdo u koje mogu stati samo dva učenika (dvije laste), a na početku igre postavlja se jedno gnijezdo (obruč) manje od broja učenika. Na znak (puštanje glazbe) učenici-laste lete oko gnijezda. Kada glazba utihne, oni moraju naći svoje gnijezdo. Par lasta koji nije uspio pronaći svoje gnijezdo mora napustiti igru, a za sljedeću igru broj gnijezda ponovo se smanjuje za jedan. Na kraju pobjeđuje par koji je ostao posljednji u jednom gnijezdu. ZAVRŠNI DIO SATA: „Kotrljanje lopte kroz tunel” Opis: Svi su učenici u postavi kruga u koji, po odabiru učiteljice/učitelja, ulazi jedan uče- nik kojem se vežu oči. Učenik povezanih očiju nekoliko se puta (2 – 3) okrene oko svoje uzdužne osi nakon čega kreće prema učenicima. Kada stigne do nekog učenika iz kruga, dodirujući mu lice i kosu dlanovima, pokušava otkriti tko je to i izriče njegovo ime. Ako pogodi koji je to učenik, za nagradu ostaje još jednom u sredini kruga, a ako ne pogodi ime učenika, mijenja s njim ulogu i mjesto (tom se učeniku vežu oči i on dolazi u sredinu kruga). Sa svakim novim ili starim igračem u sredini kruga igra se nastavlja.
 65. 65. 68 PLAN VJEŽBALIŠTA: ZAPAŽANJA: Učiteljica/učitelj: ..............................................
 66. 66. 69 PRIMJER PRIPREME ZA SAT TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE Škola: Učiteljica/učitelj: Razred: 2. Odjel: Redni broj sata: Nadnevak: Mjesto rada: dvorana NASTAVNE TEME: Kolut natrag niz kosinu Gađanje lopticom u cilj s različitih udaljenosti STRUKTURA I TRAJANJE 1. Uvodni dio sata: Umnožavanje parova 5 min 2. Pripremni dio sata: Pripremne vježbe bez pomagala 8 min 3. Glavni „A” dio sata: Kolut natrag niz kosinu Gađanje lopticom u cilj s različitih udaljenosti 18 min Glavni „B” dio sata: Igra „Tko će dati više golova?” 9 min 4. Završni dio sata: Najbolji kip 5 min CILJ: usavršavanje motoričkih znanja koluta natrag niz kosinu i gađanja lopticom u cilj uz poseban poticaj razvoja koordinacije, preciznosti i orijentacije u prostoru. METODE RADA: usmeno izlaganje, demonstracija, sintetička metoda učenja NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA: švedske klupe, strunjače, loptice, nogometne lopte, čunjevi TIP SATA: ponavljanje METODIČKI ORGANIZACIJSKI NAČINI VJEŽBANJA: paralelno izmjenični
 67. 67. 70 UVODNI DIO SATA: Umnožavanje parova Opis: Igru započinje dvoje učenika koji se drže za ruke i imaju zadatak hvatati ostale učenike slobodno raspoređene po vježbalištu. Dok ne uhvate još dva učenika, lovci trče zajedno po vježbalištu držeći se za ruke. Kada uhvate četvrtoga učenika, „četvorka” lovaca dijeli se na dva para od po dvoje lovaca i tada svaki par za sebe hvata ostale učenike. Postupak umnožavanja ponavlja se prilikom stvaranja svake nove „četvorke”. PRIPREMNI DIO SATA: Pripremne vježbe bez pomagala 1. Kruženje rukama u predručenju: Stav spetni, predručiti. Izvodi se kruženje objema opruženim rukama prema „unutra” (prema sredini tijela), a zatim i prema „van” (van od sredine tijela). 2. Predruči – uzruči: Stav spetni, predručiti. Izvodi se podizanje ruku do uzručenja i spuštanje natrag do predručenja.
 68. 68. 71 3. „Pogled za rukom” i zasuk tijelom u lijevu i desnu stranu: Stav raskoračni, predručiti. Istovremeno se izvodi zamah rukama do zaručenja i zasuk tijelom u stranu zaručenih ruku. Ista se vježba zatim izvodi i u drugu stranu. 4. „Mali most”: Stav ležeći na leđima, koljena su pogrčena, ruke priručene, dlanovima se drži zglob stopala. Izvodi se podizanje kukova i trupa prema gore. Položaj „maloga mosta” zadržava se nekoliko sekunda, a zatim se vraća u početni položaj. 5. Preponski sjed: Stav sjedeći raskoračni s jednom opruženom, a drugom pogrčenom nogom, trup uspravan, jednom rukom uzručiti. Izvodi se pretklon trupom na ispruženu nogu i vraćanje u početni položaj. Ista se vježba izvodi i na drugoj nozi.
 69. 69. 72 6. „Brodić” na trbuhu: Stav ležeći na trbuhu, uzručiti. Izvodi se gibanje tijelom tako da se naizmjenično podižu ruke u zaručenje, a zatim noge u zanoženje. 7. Kruženje koljenima: Stav spetni, polučučanj, dlanovi su na koljenima. Potpomažući se dlanovima izvodi se kruženje koljenima u jednu pa u drugu stranu. 8. Jednonožni skokovi naprijed – natrag: Stav jednonožni, ruke su pogrčene, dlanovi su na struku. Izvode se jednonožni skokovi naizmjenično naprijed – natrag.
 70. 70. 73 GLAVNI „A” DIO SATA: Kolut natrag niz kosinu Opis: Učenici su podijeljeni u kolone. Ispred svake kolone nalazi se kosina koja je napravlje- na od odskočne daske i dviju strunjača (jedna je na dasci, a druga u produžetku na tlu). Na dogovoreni znak, prvi učenici iz kolona izvršavaju zadatak. Zadatak je stati na početak kosine (odskočne daske) leđima okrenuti kosini i strunjačama pogrčenih ruku u uzručenju (dlanovi okrenuti prema gore i malo unatrag, nalaze se u razini ušiju). Spuštaju se u čučanj zaobljenih leđa, težište se prenosi s cijeloga stopala na pete, narušava se ravnotežni položaj i započinje kolutanje unatrag. Za vrijeme kolutanja, tijelo je pogrčeno (koljena se zadržavaju na prsima), a dlanovima (koji ostaju u početnom položaju – na ramenima okrenuti gore i malo unatrag) se odguruje od kosine te završava kolutanje u čučnju. Nakon izvršenog zadatka uspravljaju se i odlaze na začelje kolone. Gađanje lopticom u cilj s različitih udaljenosti Učenici su podijeljeni u tri kolone na vježbalištu. Ispred svake kolone nacrtana su na tlu tri kruga. Prvi je krug udaljen tri metra od početka kolone, dok su krugovi međusobno udaljeni 50 cm. Svaki učenik ima svoju lopticu. Na dogovoreni znak, prvi učenici u kolonama gađaju, jednom rukom, prvi krug, odlaze po lopticu i vraćaju se na začelje svoje kolone. Kada se svi iz kolone izmijene, učenici gađaju drugi i na kraju treći krug. GLAVNI „B” DIO SATA: Igra „Tko će dati više golova?” Učenici su podijeljeni u nekoliko kolona, a svaki prvi učenik u koloni ima loptu. Ispred svake kolone na udaljenosti od 10 m nalaze se po dva čunja međusobno udaljena 1 metar, a predstavljaju nogometni gol. Zadatak je udarcem unutarnjom stranom stopala postići „gol”. Svaki učenik čija lopta prođe kroz „gol”, osvaja bod za svoju kolonu, a pobjednik je kolona koja osvoji najviše bodova.
 71. 71. 74 ZAVRŠNI DIO SATA: „Najbolji kip” Opis: Učenici hodaju u postavi kolone oko vježbališta međusobno udaljeni 1 – 2 metra. Na dogovoreni povik s nazivom kojeg predmeta (stolac, stol, krevet, televizor i sl.), učenici imaju zadatak zauzeti položaj tijelom koji po njihovom mišljenju najbolje karakterizira taj predmet. Učiteljica/učitelj ima zadatak odrediti koji su učenici zauzeli najbolju poziciju. PLAN VJEŽBALIŠTA: ZAPAŽANJA: Učiteljica/učitelj: ..............................................
 72. 72. 75 PRIMJER PRIPREME ZA SAT TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE Škola: Učiteljica/učitelj: Razred: 2. Odjel: Redni broj sata: Nadnevak: Mjesto rada: dvorana NASTAVNE TEME: Stoj penjanjem uz okomitu plohu Dodavanje i zaustavljanje lopte unutarnjom stranom stopala (N) STRUKTURA I TRAJANJE 1. Uvodni dio sata: Umnožavanje parova 5 min 2. Pripremni dio sata: Pripremne vježbe bez pomagala 8 min 3. Glavni „A” dio sata: Stoj penjanjem uz okomitu plohu Dodavanje i zaustavljanje lopte unutarnjom stranom stopala (N) 18 min Glavni „B” dio sata: Štafetne igre bez pomagala 9 min 4. Završni dio sata: Kotrljanje lopte kroz tunel 5 min CILJ: usavršavanje stoja penjanjem uz okomitu plohu te dodavanja i zaustavljanja lopte unutarnjom stranom stopala s posebnim naglaskom na razvoj ravnoteže i kinestetičke osjetljivosti. METODE RADA: usmeno izlaganje, demonstracija, sintetička metoda učenja NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA: strunjače, nogometne lopte TIP SATA: ponavljanje METODIČKI ORGANIZACIJSKI NAČINI VJEŽBANJA: dvojke
 73. 73. 76 UVODNI DIO SATA: Umnožavanje parova Opis: Igru započinje dvoje učenika koji se drže za ruke i imaju zadatak hvatati ostale učenike slobodno raspoređene po vježbalištu. Dok ne uhvate još dva učenika, lovci trče zajedno po vježbalištu držeći se za ruke. Kada uhvate četvrtoga učenika, „četvorka” lovaca dijeli se na dva para od po dvoje lovaca i tada svaki par za sebe hvata ostale učenike. Postupak umnožavanja ponavlja se prilikom stvaranja svake nove „četvorke”. PRIPREMNI DIO SATA: Pripremne vježbe bez pomagala 1. Pokreti glavom naprijed – natrag – lijevo – desno: Stav spetni, priručiti. Izvodi se spuštanje glave naprijed u pretklon – natrag u zaklon, a zatim spuštanje u lijevu – desnu stranu. 2. Kruženje ramenima s pogrčenim rukama: Stav spetni, ruke su pogrčene – odručene, dlanovi su na ramenima. Izvodi se kruženje rukama, sa strane tijela, prema naprijed, a zatim prema natrag.
 74. 74. 77 3. Predruči – uzruči: Stav spetni, predručiti, dlanovi prema dolje zatvoreni. Izvodi se podizanje ruku iz predručenja u uzručenje, otvaranje dlanova i natrag u predručenje. 4. Otkloni trupom u lijevu i desnu stranu s rukom u uzručenju: Stav raskoračni, jedna ruka je uzručena, druga ruka je priručena. Izvodi se savijanje – otklon trupom u stranu,a dlan priručene ruke istovremeno se polaže na struk. Mijenja se položaj ruku te se ista vježba izvodi i u drugu stranu. 5. Zasuci trupom u pretklonu raznožnom: Stav pretklon raznožni. Izvode se zasuci trupom u lijevu i desnu stranu uz istovremeno uzručenje raznoimene ruke i dodirivanje dlanom raznoimenoga stopala.
 75. 75. 78 6. „Brodić”: Stav sjedeći, noge pogrčene i stopalima spojene u prednoženju, dlanovima se drže stopala. Izvodi se naizmjenično spuštanje do stava ležećega na leđima i podizanje (vraćanje) u početni stav (sjed prednožni pogrčenih nogu). 7. Širenje i skupljanje nogu u sjedu prednožnom: Stav sjedeći prednožni, oslonac je na rukama u zaručenju. Izvodi se širenje nogu do položaja sjeda raznožnoga, a zatim skupljanje nogu do početnoga položaja (sjeda prednožnog). 8. Trčanje u mjestu: Stav spetni, priručenje nadlakticama, predručenje podlakticama u visini prsnog koša. Izvodi se trčanje u mjestu uz visoko podizanje koljena tako da se dotaknu predručene podlaktice.
 76. 76. 79 GLAVNI „A” DIO SATA: Stoj penjanjem uz okomitu plohu Opis: Učenici su podijeljeni u kolone ispred švedskih ljestava koje su zaštićene strunjačama. Prvi učenici iz kolona zauzimaju uspravan položaj okrenuti leđima prema ljestvama. Na dogovoreni znak učenici se spuštaju u pretklon do tla, izvode upor na rukama nakon čega penju nogu po nogu na ljestve od najniže prema najvišoj. Kada učenici, penjući se, dođu do položaja stoja na rukama, na isti se način vraćaju u početni položaj i odlaze na začelje svoje kolone. Dodavanje i zaustavljanje lopte unutarnjom stranom stopala (N) Opis: Učenici u dvojkama stoje na udaljenosti do 3 metra. Prvi učenik dodaje loptu unu- tarnjom stranom stopala drugomu, drugi ju zaustavlja amortizacijom povlačeći nogu unatrag usklađeno s brzinom nadolazaće lopte. Nakon toga povratno dodaje loptu unutarnjom stranom stopala prvome učeniku. Brzinu izvedbe odigravanja lopte unutarnjom stranom stopala određuje učiteljica/učitelj.
 77. 77. 80 GLAVNI „B” DIO SATA: Štafetna igra bez pomagala Opis: Učenici su podijeljeni u više kolona (ekipa). Ispred svake kolone postavljeni su stalci na udaljenosti od 20 m. Na dogovoreni znak učenik po učenik iz pojedine kolone trči do stalka, optrčava ga i vraća se na začelje svoje kolone. Pobjeđuje kolona čiji učenici prvi izvrše zadatak. ZAVRŠNI DIO SATA: Igra: Kotrljanje lopte kroz tunel Opis: Učenici su podijeljeni u nekoliko skupina (4 – 6) i nalaze se u postavi kolone. Ispred svake kolone povučene su dvije paralelne crte međusobno udaljene do 0,5 metra, a duge 3 – 5 metara. Ucrtane crte predstavljaju „tunel”. Svaki prvi učenik u koloni ima loptu. Zadatak je rukom otkotrljati loptu kroz „tunel”. Svaki učenik čija lopta uspije prijeći „tunel”, bez dodirivanja bočnih linija, osvaja bod za svoju ekipu. Pobjednik je skupina koja osvoji najviše bodova. PLAN VJEŽBALIŠTA: ZAPAŽANJA: Učiteljica/učitelj: ..............................................
 78. 78. 81 PRIMJER PRIPREME ZA SAT TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE Škola: Učiteljica/učitelj: Razred: 2. Odjel: Redni broj sata: Nadnevak: Mjesto rada: igralište NASTAVNE TEME: Poigravanje loptom lijevom i desnom rukom u mjestu (R) Vođenje lopte unutarnjom stranom stopala (N) Udarac na vrata unutarnjom stranom stopala (N) STRUKTURA I TRAJANJE 1. Uvodni dio sata: Pravocrtno i vijugavo trčanje i hodanje između niskih prepreka 5 min 2. Pripremni dio sata: Pripremne vježbe bez pomagala 8 min 3. Glavni „A” dio sata: Poigravanje loptom lijevom i desnom rukom u mjestu (R) Vođenje lopte unutarnjom stranom stopala (N) Udarac na vrata unutarnjom stranom stopala (N) 18 min Glavni „B” dio sata: Elementarna igra bez pomagala (Hvatanje četveronoške) 9 min 4. Završni dio sata: Igra: Gluhi telefon 5 min CILJ: prilagodba na rukometnu loptu, usavršavanje vođenja nogometne lopte i udarca na gol unutarnjom stranom stopala s posebnim naglaskom na kinestetičku osjetljivost METODE RADA: usmeno izlaganje, demonstracija, sintetička metoda učenja, metoda postavljanja i rješavanja zadataka NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA: strunjače, rukometne i nogometne lopte, čunjevi TIP SATA: ponavljanje METODIČKI ORGANIZACIJSKI NAČINI VJEŽBANJA: izmjenični
 79. 79. 82 UVODNI DIO SATA: Pravocrtno i vijugavo trčanje i hodanje između niskih prepreka Opis: Na jednoj od dužih stranica vježbališta postavljen je niz lopti, a na drugoj dužoj stranici čunjevi. Lopte, odnosno čunjevi, međusobno su udaljeni od 2 do 3 metra. Učenici se nalaze u postavi kolone i na dogovoreni znak započinju pravocrtno trčati po kraćim stranicama vježbališta te vijugavo trčati po dužim stranicama vježbališta, između postavljenih lopti odnosno čunjeva, itd. Na dogovoreni znak učenici trčanje zamjenjuju hodanjem, poštujući načine kretanja koje su izvodili i za vrijeme trčanja (pravocrtno i krivudavo). PRIPREMNI DIO SATA: Pripremne vježbe bez pomagala 1. „Kraul” i „leđno” plivanje ramenima: Stav spetni, ruke su u priručenju. Izvodi se kruženje jednim pa drugim ramenom prema naprijed (kao kraul tehnika plivanje), a zatim prema natrag (kao leđna tehnika plivanja). 2. Zasuk tijelom: Stav raznožni, ruke su u predručenju. Izvodi se zasuk tijelom i rukama tako da se objema rukama pokušava dotaknuti suprotni dio leđa.
 80. 80. 83 3. Pogrči, opruži: Stav spetni, ruke su u odručenju. Izvodi se grčenje laktova i približavanje podlaktica nadlakticama, opružanje do odručenja, iz odručenja podizanje podlaktica u uzručenje te vraćanje u odručenje. 4. Preponski sjed: Stav sjedeći raskoračni, jedna je noga opružena, druga pogrčena, trup uspravan, jednom rukom uzručiti. Izvodi se pretklon trupom na ispruženu nogu i vraćanje u početni položaj. Ista se vježba izvodi i na drugoj nozi. 5. „Brodić” na trbuhu: Stav ležeći na trbuhu, uzručiti. Izvodi se gibanje tijelom tako da se naizmjenično podižu ruke u zaručenje, a zatim noge u zanoženje.
 81. 81. 84 6. Podigni se na prednji dio stopala: Stojimo uspravni, spojeni, ruke pogrčene, dlanovi na struku. Podižemo se i zadržavamo na prednjem dijelu stopala nekoliko sekunda te se vraćamo u početni položaj. 7. Čučni na dvije noge: Stav uspravni, raskoračni u širini ramena, ruke su nam pogrčene, dlanovi na struku. Izvodi se grčenje nogu i spuštanje stražnjice što bliže tlu (uz što uspravniji gornji dio tijela) te se vraćamo u uspravni stav. GLAVNI „A” DIO SATA: Poigravanje loptom lijevom i desnom rukom u mjestu (R) Opis: Učenici su podijeljeni u kolone po dužini rukometnoga vježbališta. Udaljenost između učenika u koloni je oko 3 metra. Prvi učenici u kolonama imaju loptu u rukama i izvode vođenje u osnovnom rukometnom stavu na sljedeće načine: 1. zadatak: Učenici vode loptu u visini ramena te na dogovoreni znak spuštaju loptu sve niže: u visini kuka, zatim u visini koljena, u čučnju, u jednonožnom kleku, zatim u sjedu, nakon toga u leđnom položaju na prsima pa na leđima. Kada završe voditi loptu na leđima, opet se okreću na prsa te se vraćaju istim redoslijedom u početni položaj tako da se vježba okončava sa vođenjem lopte u visini ramena.
 82. 82. 85 Lopta se cijelo vrijeme neprestano vodi bez obzira na mijenjanje položaja tijela. Nakon izvršenoga zadatka, prvi učenici iz kolona odlaze na začelje. 2. zadatak: Učenici vode loptu u osnovnom rukometnom stavu te na dogovoreni znak, bacaju loptu uvis, okreću se za 180 stupnjeva i nastavljaju voditi loptu (pet ponavljanja u desnu i pet ponavljanja u lijevu stranu). 3. zadatak: Učenici vode loptu u mjestu u rukometnom stavu, na dogovoreni znak, bacaju loptu uvis i hvataju istu sa rukama na leđima. Učestalost ili broj ponavljanja vježbe je deset pokušaja. Vođenje lopte unutarnjom stranom stopala (N) Opis: Učenici su podijeljeni u četri skupine i nalaze se u postavi kolona, koje su nasuprotno postavljene po dužini vježbališta na udaljenosti do 10 m. Prvi učenici iz dviju kolona vode loptu unutarnjom stranom stopala do prvih učenika u nasuprotnim kolonama i odlaze na začelje te nasuprotne kolone. Sada učenici, koji su pri- mili loptu, vode unutarnjim dijelom stopala do prvih učenika iz nasuprotne kolone i odlaze na začelje iste. Udarac na vrata unutarnjom stranom stopala (N) Opis: Učenici su podijeljeni u dvije kolone, kolonu A i kolonu B. Kolone su od vrata udaljene do dvadeset metara, tako da je kolona A postavljena u produžetku lijeve stative, a kolona B u produžetku desne stative. Na dogovoreni znak učenici, naizmjenično iz kolone A, pa iz kolone B, vode loptu do čunja postavljenoga ispred svake kolone desetak metara od vrata odakle udaraju loptu unutarnjom stranom stopala pazeći da učenici iz kolone A loptu udaraju desnom nogom da bi pogodili desni dio vrata, a učenici iz kolne B lijevom nogom da bi pogodili lijevi dio vrata. Nakon upućenoga udaraca, učenik s loptom odlazi na začelje svoje kolone. Poslije utvrđenoga vremena kolone mijenjaju mjesta izvođenja zadatka.
 83. 83. 86 GLAVNI „B” DIO SATA: Opis:Učenici su podijeljeni u dvije skupine. Skupine učenika u početnoj poziciji mogu biti u različitim položajima (mješoviti upor prednji, mješoviti upor stražnji, mješoviti upor stojeći). Na dogovoreni znak jedna skupina hvata drugu koja se pokušava spasiti izlaskom iz označenoga polja. Uhvaćeni učenik ostaje unutar označenoga prostora. ZAVRŠNI DIO SATA: Igra: Gluhi telefon Opis: Učenici sjede u postavi kruga. Jedan učenik započinje igru na način da prvom uče- niku sa svoje lijeve/desne strane, prišapnuvši mu samo jednom, prenese jednu kraću (izmišljenu) rečenicu. „Izmišljena” rečenica prenosi se dalje od jednog do drugog učenika sve do učenika koji sjedi prvi do učenika koji je poslao rečenicu, ali na suprotnoj strani od one na koju je krenulo prenošenje rečenice. Taj učenik ima zadatak izreći naglas rečenicu koja je stigla do njega. Ako je rečenica koju on izreče istovjetna onoj koju je prvi učenik izmislio, „gluhi telefon” je uspio! Igra se nastavlja, a novu rečenicu izmišlja učenik koji je bio na kraju „gluhog telefona” i koji je u prethodnoj igri naglas izrekao poslanu rečenicu.
 84. 84. 87 PLAN VJEŽBALIŠTA: ZAPAŽANJA: Učiteljica/učitelj: ..............................................

×