Diseminarebest4sen

441 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diseminarebest4sen

 1. 1. PROIECT DE MOBILITATE LEONARDO DA VINCI 2012 TITLUL PROIECTULUI: (LLP-LdV/VETPRO/2012/RO/144) APLICANT: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
 2. 2. Promovarea calităţii în învăţământul special si special integrat prin dezvoltarea competenţelor relevante, specifice domeniului vizat, la nivelul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si a celor 19 unităţi de învăţământ special subordonate, pentru integrarea şcolară şi profesională eficientă a elevilor/ tinerilor cu CES. 2
 3. 3. Dezvoltarea competenţei pentru cele 25 de persoane din grupul ţintă privind planificarea şi proiectarea diferenţiată şi personalizată a activităţilor de învăţare-recuperare-compensare, în funcţie de particularităţile psihoindividuale, nevoile şi potenţialul fiecarui elev; Abilitarea grupului ţintă de a dezvolta şi adapta noi strategii, metode alternative, procedee şi mijloace specifice, dispozitive, tehnologii în domeniul educaţiei speciale şi special-integrate; Optimizarea instrumentelor de lucru specifice intervenţiei educaţional-terapeutice pentru elevii 3cu CES.
 4. 4. Organizaţie non-profit, formată dintr-o echipa tânără, cu o experienţă bogată în domeniul proiectelor europene, în special al proiectelor Leonardo da Vinci . Specialiştii din cadrul asociaţiei desfaşoară activităţi cu persoane expuse riscului de excluziune sociala, printre care şi persoane cu dizabilităţi, în scopul promovării incluziunii şi combaterii segregarii, prin îmbinarea armonioasă a strategiilor clasice de interventie educaţional-terapeutice cu metodele alternative/nonformale de intervenţie (ergoterapia, meloterapia sau artterapia). Asociaţia are numeroase parteneriate cu instituţii şi fundaţii care desfaşoară activităţi cu copii/tineri cu CES: grădiniţe, şcoli primare şi gimnaziale, licee, inspectorate şcolare, centre de ingrijire, fundaţii 4 specializate în terapii alternative de intervenţie terapeutică pentru persoanele cu dizabilităţi etc.
 5. 5. 25 de cadre didactice titulare, profesionisti sau cu responsabilităţi în educaţia şi formarea iniţială a elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES), având funcţia de inspectori, metodişti, responsabili resurse umane, formatori, provenind din Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi din unităţile de învăţământ special şi special-integrat bucureştean. Derularea proiectului a raspuns următoarelor nevoi specifice de formare: îmbunătăţirea competenţelor specifice de intervenţie educaţional-terapeutică la elevii cu CES, prin participarea la activităţi specifice sistemului educaţiei integrate; necesitatea optimizării strategiilor şi instrumentelor 5 de lucru din domeniul educaţiei speciale.
 6. 6. Lunile 1 - 2 încheierea contractului între ISMB și Agenția Națională; nominalizarea echipei de gestiune a proiectului; activități de mediatizare privind obiectivele și activitățile care se vor derula în cadrul proiectului; realizarea planului de implementare al proiectului. 6
 7. 7. Luna 3 Derularea procesul de selectie a persoanelor din grupul țintă care vor participa la mobilitate: - anunţ de selecţie pe www.ismb.edu.ro şi pe site-ul proiectului - depunerea candidaturilor - analiza dosarelor şi a CV-urilor candidaţilor - test de cunoştinţe de limbă engleză - interviu 7
 8. 8. Lunile 4 - 7 Desfăşurarea pregătirii pedagogice, lingvistice şi culturale (partea aferentă instituţiei coordonatoare) PREGĂTIREA PEDAGOGICĂ a fost susţinută de un metodist al ISMB şi a constat în :  informarea participanţilor cu privire la programul LLP şi la programul sectorial Leonardo da Vinci  Prezentarea proiectului: temă, scop şi obiective, activităţi, rezultate  Prezentarea sintetică a contractului de finanţare şi descrierea grantului Leonardo da Vinci alocat fiecărui participant  Prezentarea contractului pentru mobilitate  Prezentarea modului în care se face evaluarea, validarea si certificarea competenţelor dobandite in urma mobilităţii  Prezentarea modului de completare a raportului individual pentru MobilityTool 8  Informatii despre organizatia de primire, locul si conditiile de desfăşurare a activităţilor, elemente de cultura organizaţională.
 9. 9. Lunile 4 – 7 PREGĂTIREA LINGVISTICĂ a fost realizată de un furnizor de formare acreditat de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei pentru formarea adulţilor şi a constat în :  40 de ore Curs de limba engleză  20 de ore Curs de iniţiere în limba spaniolă PREGĂTIREA CULTURALĂ (partea aferentă organizaţiei de trimitere) a constat în desfăşurarea de activităţi de pregatire culturală, respectiv familiarizarea participanţilor cu specificul cultural al țării gazdă şi al regiunii Andalucia. 9
 10. 10. Luna 8 Întâlniri de lucru cu membri grupului ţintă Organizarea mobilităţii: - achiziţia pachetului de trasport, cazare şi masă - contact permanent cu organizaţia de primire în vederea punerii la punct a ultimelor detalii privin programul de lucru şi programul cultural din timpul mobilităţii Luna 9 desfăşurarea, timp de 2 săptămâni, a stagiul de mobilitate în țara instituției gazdă, într-un singur flux. 10
 11. 11. Lunile 10 - 11 realizarea rapoartelor individuale de către participanţii la mobilitate activități de diseminare și valorizare a experienței de specialitate, pedagogice și culturale dobândite pe parcursul celor două săptămâni de mobilitate, care vor fi coordonate de echipa de gestiune a proiectului. raportarea finală realizată de instituția coordonatoare – ISMB. 11
 12. 12. ZIUA O Sosirea celor 25 de participanţi la Malaga, Spania: 2 iunie 2013 12
 13. 13. ZIUA O Sosirea celor 25 de participanţi la Malaga, Spania: 2 iunie 2013 13
 14. 14. ZIUA 1 Activităţi desfăşurate la Asociacion Escuela de Komunicacion, Informacion y Practicas en Europa, Malaga  Introducere: Prezentarea participantilor , a organizaţiei de primire şi a instituţiilor în care se desfăşoară activităţile. Prezentarea sistemelor de educatie specială şi educaţie integrată din Spania şi din România.  Workshop: Specificul activitatilor de interventie educationala pentru elevii cu CES in Spania. 14
 15. 15. ZIUA 2 Activităţi desfăşurate la I.E.S. Miguel Romero Esteo sub tema: Rolul activităţilor extraşcolare şi extracurriculare în reabilitarea elevilor cu CES  Prezentare: modele de pregatire alternativă prin activităţi extracurriculare a copiilor cu CES  Dezbatere despre tipurile de activităţi extracurriculare utilizate în activitatea de recuperare a elevilor cu CES, modalităţile specifice de desfăşurare ale acestora, contexte educaţionale alternative  Asistenţe la două activităţi: - o activitate educativă extracurriculară, - o activitati de terapie ocupaţională  Atelier de lucru: elaborarea, in echipe mixte romano-spaniole ,a unui proiect educativ de tip extracurricular care să sprijine dezvoltarea unei atitudini pozitive, autonome, care sa armonizeze relatiile copilului cu CES cu sine, cu ceilalti şi cu mediul inconjurator. 15
 16. 16. ZIUA 2 Activităţi desfăşurate la I.E.S. Miguel Romero Esteo sub tema: Rolul activităţilor extraşcolare şi extracurriculare în reabilitarea elevilor cu CES 16
 17. 17. ZIUA 3 Activitati desfasurate la Institute Portada Alta sub tema: Importanţa unei atitudini integratoare în activitatea cu elevii cu CES Prezentare: modele de pregătire instructiv-educativă a elevilor cu tulburări de comportament Asistenţă: activitate de recuperarea si integrarea şcolară a elevilor cu CES in cadrul Institute Portada Alta Dezbatere pe tema “Segregare versus integrare în educaţia specială “ – avantaje şi dezavantaje Workshop: Elaborarea unor programe pe termen lung de reducere a absenteismului şi de prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii 17
 18. 18. ZIUA 3 Activitati desfasurate la Institute Portada Alta sub tema: Importanţa unei atitudini integratoare în activitatea cu elevii cu CES 18
 19. 19. ZIUA 4 Activitati desfasurate I.E.S. Politécnico Jesús Marín sub tema : Designul activitatilor de formare profesionala pentru elevii cu CES Prezentare: Sistemului de formare profesională a elevilor cu CES în Spania Asistenţă: Activitate de instruire practică pentru formarea profesională a elevilor cu CES Dezbatere: Tipurile de competenţe profesionale vizate de programul de instruire practică, obiectivele prioritare,conţinutul pregătirii, structura activităţilor şi metode folosite, tehnici de predare/învăţare Atelier de lucru: Modalităţi specifice de integrare socio-profesională a elevilor cu CES - schiţează profilul persoanei cu dizabilităţi candidată la ocuparea unui loc de muncă. Identificarea competenţelor necesare unei persoane cu dizabilităţi pentru a ocupa un loc de munca în domeniul serviciilor 19
 20. 20. ZIUA 4 Activitati desfasurate I.E.S. Politécnico Jesús Marín sub tema : Designul activitatilor de formare profesionala pentru elevii cu CES 20
 21. 21. ZIUA 5 Activităţi desfăşurate la Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga sub tema : Specificul integrării socio-profesionale a elevilor cu dizabilităţi de auz Prezentare: Sistemului educaţional pentru elevii cu dizabilităţi de auz din Spania Dezbatere: Metode, strategii didactice, procedee, mijloace de învăţământ specifice educaţiei şi reabilitării elevilor cu dizabilităţi de auz Asistenţă la o activităate de terapie specifică în domeniul dezvoltării comunicării şi demutizării elevilor cu surditate Workshop: Specificul interventiei educational-terapeutice pentru persoanele cu dizabilitati de auz. Elaborarea planurilor de intervenţie personalizate pentru elevii cu dizabilităţi de auz 21
 22. 22. ZIUA 5 Activităţi desfăşurate la Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga sub tema : Specificul integrării socio-profesionale a elevilor cu dizabilităţi de auz 22
 23. 23. ZIUA 5 Activităţi desfăşurate la Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga sub tema : Specificul integrării socio-profesionale a elevilor cu dizabilităţi de auz 23
 24. 24. ZIUA 6 Activităţi desfăşurate la CEP – Centro de Profesorado De Malaga, Consejeria de Educación sub tema : Formarea continuă a cadrelor didactice – un factor esenţial în asigurarea unui proces educaţional de calitate. Prezentare: Sistemului de formare continuă şi perfecţionare a cadrelor didactice din Spania Dezbatere: Necesitatea actualizării permanente a cunoştinţelor în domeniul practicii pedagogice pentru a face faţă noilor provocări din educaţia specială Dezbatere: Tehnici moderne de formare utilizate în educaţia adulţilor, interactive şi participative. Prezentarea comparativă a formării prin cursuri “faţă în faţă” versus formare “la distanţă” (prin intermediul platformelor de e-learning) Workshop: Elaborarea unui chestionar privind identificarea nevoilor de formare a cadrelor didactice din domeniul educaţiei speciale 24
 25. 25. ZIUA 6 Activităţi desfăşurate la CEP – Centro de Profesorado De Malaga, Consejeria de Educación sub tema : Formarea continuă a cadrelor didactice – un factor esenţial în asigurarea unui proces educaţional de calitate. 25
 26. 26. ZIUA 7 1. Activităţi desfăşurate la Centros de Formación para el Empleo Rafael Salinas, Malaga sub tema: Reconversia profesională a adulţilor cu dizabilităţi Prezentare: Sistemul de asigurări sociale şi facilităţile oferite de statul spaniol angajatorilor pentru angajarea persoanelor cu dizabilităţi Workshop: Proiectarea unui atelier protejat pentru persoane cu dizabilităţi severe sau asociate 2. Activităţi desfăşurate la Asociación Malagueña de Adultos y Niños con Déficit de Atención e Hiperactividad - AMANDA sub tema: Strategii specifice de intervenţie pentru educaţia şi recuperarea copiilor cu ADHD Masă rotundă: Intervenţia educaţional- terapeutică în tulburarile de conduită la copii cu ADHD – Planul educational individual Asistenţă la o activităţi de interventie educaţional-terapeutică la copii cu ADHD Dezbatere: Strategii de predare –învăţare folosite si masurile functionale de interventie observate, obiectivele interventiei si evaluarea, rezultate obtinute 26 Atelier de lucru: Proiectarea unor măsuri specifice pentru transformarea sălii de clasă într-un mediu adaptat pentru copiii cu ADHD
 27. 27. ZIUA 7 1. Activităţi desfăşurate la Centros de Formación para el Empleo Rafael Salinas, Malaga sub tema: Reconversia profesională a adulţilor cu dizabilităţi 27
 28. 28. ZIUA 8 Activităţi desfăşurate la Universidad de Malaga sub tema: Importanţa formării profesionale de calitate a specialiştilor în educaţia specială Prezentare: Sistemul de formare iniţială a cadrelor didactice specializate în educaţia specială Dezbatere: Importanţa practicii psiho-pedagogice a viitorilor specialişti în domeniul educaţiei speciale Atelier de lucru: Instrumente de evaluare şi psihodiagnoză necesare unei depistări precoce a dizabilităţii în vederea intervenţiei timpurii (împreună cu studenţi ai Facultăţii de Psihologie, departamentul Psihologie şi Educaţie) 28
 29. 29. ZIUA 8 Activităţi desfăşurate la Universidad de Malaga sub tema: Importanţa formării profesionale de calitate a specialiştilor în educaţia specială 29
 30. 30. ZIUA 9 Activităţi desfăşurate la Asociación Malagueña en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual- CEPER sub tema : Artterapia – modalitate alternativă în educaţie ► Prezentare: Specificul unei organizaţii non-guvernamentale din domeniul educaţiei speciale, relaţiile acesteia cu instituţiile publice ► Asistenţă la sesiunile de training în arta tradiţională a persoanelor cu dizabilităţi ► Dezbateri şi discuţii cu persoanele cu dizabilităţi despre şansele de integrare socială prin arta traditională şi despre un posibil viitor job în domeniul meşteşugăritului ► Atelier de lucru: Împreuna prin arta tradiţională - proiectarea unei activităţi (draft) legate de utilizarea artelor tradiţionale într-un atelier protejat care să faciliteze cultivarea simţului estetic şi valorizarea potenţialului persoanelor cu dizabilităţi prin inserţia socială a acestora 30
 31. 31. ZIUA 9 Activităţi desfăşurate la Asociación Malagueña en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual- CEPER sub tema : Artterapia – modalitate alternativă în educaţie 31
 32. 32. ZIUA 10 Activităţi desfăşurate la Centro Autismo Pinares sub tema : Specificul intervenţiei terapeutice în autism ► Asistenţă la activităţi de predare-invatare-evaluare realizate prin curriculum adaptat si programe de interventie personalizate, observarea si identificarea strategiilor de antrenare a abilităţilor sociale la elevii diagnosticaţi cu autism ► Atelier de lucru: Integrarea şcolară a elevilor cu tulburări din spectrul autismului - elaborarea unor metodologii de sensibilizare a opiniei publice şi de strategii specifice pentru integrarea şcolară cu succes a copiilor cu autism 32
 33. 33. ZIUA 10 Activităţi desfăşurate la Centro Autismo Pinares sub tema : Specificul intervenţiei terapeutice în autism 33
 34. 34. ZIUA 10 Activităţi desfăşurate la Asociacion Escuela de Komunicacion, Informacion y Practicas en Europa (EKIP Europa) ► Masa rotunda: Măsurile de stimulare a integrării persoanelor cu dizabilităţi si sprijinul acordat de autoritatile spaniole persoanelor cu dizabilitati ► Evaluarea finala , realizată de membri EKIP Europa împreună cu o echipă de specialişti în educaţia specială de la organizaţiile şi instituţiile în care s-au desfăşurat activităţile pe parcursul stagiului 34
 35. 35. ZIUA 10 Activităţi desfăşurate la Asociacion Escuela de Komunicacion, Informacion y Practicas en Europa (EKIP Europa) 35
 36. 36. Programul cultural din timpul mobilităţii S-au desfăşurat vizite culturale la mai multe obiective turistice:  Vizitarea oraşului vechi şi a portului  Degustare de vinuri la o crama  Castelul Alcazaba din Malaga  Castelul Gibralfaro din Malaga  Muzeul Picasso din Malaga 36
 37. 37. Ultima zi Plecarea din Malaga: 16 iunie 2013 37
 38. 38. 25 de cadre didactice cu competenţe îmbunătăţite de intervenţie educaţională şi terapeutic-compensatorie, care să implementeze metode inovative de lucru în activitatea cu elevii cu CES la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ special şi special integrat din Bucureşti Mapa persoanei resursă, care să cuprindă instrumente de lucru optimizate, specifice intervenţiei educaţionalterapeutice în contextul educaţiei incluzive (fişă de depistare, fişă psihopedagogică, fişă de progres, grile de evaluare curriculară, adaptări curriculare, programe de intervenţie personalizată, fişe de evaluare formativă). Ghidul de bune practici privind metode, tehnici, strategii 38 specifice educaţiei speciale.
 39. 39. Dobandirea de către cei 25 de participanţi a calităţii de persoană-resursă în cadrul instituţiilor din care provin, abilitate să faciliteze accesul la informaţie şi implementarea de metode inovative de lucru cu elevii cu CES; Crearea unui site cu materiale informative despre proiect şi activităţile sale; 39
 40. 40. 25 de cadre didactice cu abilităţi de comunicare într-o limbă de circulaţie europeană; Stabilirea unor relaţii profesionale cu partenerii din Spania, promotori ai incluziunii totale, în vederea derularii ulterioare a unor proiecte comune. Îmbogatire culturală şi acces la informaţii referitoare la incluziunea şcolara a elevilor cu CES pentru fiecare participant în proiect. 40
 41. 41. Activitatile de diseminare vor viza mediatizarea oportunităţilor de desfaşurare a unor astfel de proiecte si transferul unor exemple de bune practici prin: Organizarea unor mese rotunde, workshop-uri de diseminare; Prezentarea, în cadrul comisiilor metodice ale unităţilor de învăţământ special, în cadrul şedinţelor cu directorii, a celor mai relevante informaţii ale implementării proiectului, cu precadere a aspectelor ce pot avea aplicabilitate în conditiile existente în sistemul nostru de învăţământ; Participarea la cercuri pedagogice, conferinţe, seminarii, cu prezentarea unor lucrări având ca temă rezultatele şi produsele cele mai importante ale derularii proiectului; Publicarea de articole în reviste de specialitate, de buletine informative electronice pe site-ul ISMB si pe site-ul proiectului. 41

×