Virusi mkd

3,987 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,987
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
102
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Virusi mkd

 1. 1. ВИР УСИ
 2. 2. ДЕФИНИЦИЈА И ОПШТ И ОСОБИН И <ul><li>Се наоѓаат помеѓу живиот и неживиот свет. </li></ul><ul><li>Присуството на нуклеински киселини и способноста таа да се менува (мутира) со Што вирусите се прилагодуваат на промените во надворешната средина како и присуството на протеини се својства на живите организми. </li></ul><ul><li>Од друга страна, во однос на живиот свет, вирусите немаат клеточна градба ( ацелуларни се ), нити способност за остварување на метаболитички процеси. </li></ul><ul><li>Како резултат на тоа што се им недостига можат да се размножуваат само внатре во живите клетки . </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Надвор од клетката на домаќинот не покажуваат особини на живи суштества, дури можат и да кристализираат. </li></ul><ul><ul><li>Кристализирани вируси ја задржуваат способноста за инфицирање на клетките. </li></ul></ul><ul><li>Зрела вирусна,слободна честичка способна да инфицира клетката на домаќинот е позната како вирион . </li></ul><ul><li>Со влегување во клетката вирион станува активен т.е. вирус. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Вирусте во клетката ја превземаат контролата над молекуларниот апарат на домаќинот и го користи за сопствено размножавање. </li></ul><ul><li>Клетките на домаќинот почнуваат да ги создаваат деловите на вирусот, а не материи кои се потребни за нормално функционирање на клетката. </li></ul><ul><li>Вируси се сметаат за искључиво внатеклеточни– облигатни паразити (лат. облигатен = обавезан,задолжителен). </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Големината на вирусите се движи од 10 – 300 нм (1 nm=1000 mm) </li></ul><ul><li>Можат да се видети само со електронски микроскоп што значи да су ултрамикроскопски ( лат. ултра = прекомерно   ; грч. ми k ро = ситно; scopeo = гледам). </li></ul>
 6. 6. ГРАДБА И ХЕМИСКИ СОСТАВ <ul><li>Вируси најчесто се градени од само две компоненти: </li></ul><ul><ul><li>нуклеински киселини и </li></ul></ul><ul><ul><li>протеини (капсид), </li></ul></ul><ul><li>Тие заедно образуваат нуклеокапсид. </li></ul><ul><li>Некои вируси покрај наведениве делови садржат и додатна обвивка изграден од липиди и гликопротеини (липидите се со потекло од мембраната на клетката домаќин)‏ </li></ul>
 7. 7. Геном на вирусите <ul><li>Единствени ги немаат двете нуклеински киселини, </li></ul><ul><li>Најмал геном на планетата </li></ul><ul><li>Вирусниот геном го сочинуваат нуклеинска киселина,која може да е или DNK или RNK </li></ul><ul><li>Нуклеинските киселини можат да бидат едноверижни, двоверижни, кружни </li></ul><ul><li>150-200000 нуклеотиди т.е. геном можат да содржат од неколку гени до неколку стотици гени. </li></ul>
 8. 8. Капсид <ul><li>Капсид је обвивка, изграден од протеини, који ја обвиткуваат нуклеинската киселина. </li></ul><ul><li>Тој е составен од еднакви протеински единици – капсомери. </li></ul><ul><li>Капсидот има улога: </li></ul><ul><ul><li>Ја штити нуклеинската киселина од разорното дајство на ензимите на клетката домаќин; </li></ul></ul><ul><ul><li>овозможува пренесување на нуклеинската киселина од една до друга клетка домаќин (како “ пакет”); </li></ul></ul><ul><ul><li>реактивните групи во капсидот овозможуваат вирусот да може да се врзи за рецепторите (осетливи места) на клетката домаќин; </li></ul></ul><ul><ul><li>Протеините на капсидот имаат својства на антигени. </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>Симетрија на вирус ите </li></ul><ul><ul><li>кубична – икосаедарна </li></ul></ul><ul><ul><li>хелична – спирална </li></ul></ul><ul><li>комплексн и чести чки </li></ul>
 10. 11. <ul><li>Вируси можат, покрај наведените соединенија да содржат и ензими кои им овозможуваат да ги нападнат клетките, како и ензими за размножување во тие клетки. </li></ul>
 11. 12. ПОДЕЛБА на ВИРУСИТЕ <ul><li>Вирусите се класифицираат врз основа на </li></ul><ul><ul><li>нуклеинските киселини кои ги содржат, </li></ul></ul><ul><ul><li>симетријата на капсидот, </li></ul></ul><ul><ul><li>големината, </li></ul></ul><ul><ul><li>присуство или одсуство на дополнителна обвивка. </li></ul></ul>
 12. 13. <ul><li>Според нуклеинската киселина која ја содржат, се делат на </li></ul><ul><ul><li>ДНК вируси </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ДНК вируси, со неколку исклучоци, се размножуваат во јадрото на клетката домаќин. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ДНК вируси се нпр. Херпес вируси (предизвикуваат орални и генитални инфекции, мононуклеози и др.) и аденовируси (респираторни и цревни инфекции). </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>РНК вируси. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>За сите досега познати РНК вируси утврдено е дека се размножуваат во цитоплазмата на клетката домаќин. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>РНК вируси се ретровируси (предизвикуваат СИДА), вируси предизвикувачи на рубеола, заушаки, беснило и др. </li></ul></ul></ul>
 13. 14. ТРОПИЗАМ н a ВИРУСИТЕ (СПЕЦИФИЧНОСТ)‏ <ul><li>Вируси покажуваат специфичност (особеност) во препознавање и сврзување за рецепторите на клетките на домаќинот. </li></ul><ul><li>Тоа ја одредува нивната особина да ги инфицираат одредени клетки или организми, што се означува како тропизам. </li></ul><ul><ul><li>Анимални (животински) вируси ги инфицираат животните, </li></ul></ul><ul><ul><li>растителни вируси – растенија, а </li></ul></ul><ul><ul><li>бактериофаги - бактерии. </li></ul></ul>
 14. 15. БАКТЕРИОФАГИ (ФАГИ)‏ <ul><li>Вируси кои ги инфицираат бактериите и во нив паразитираат,и се познати како бактериофаги или поедноставно фаги. </li></ul><ul><li>Фагите можат да имаат двоверижна ДНК (поретко едноверижна ДНК) или могу имати едноверижна РНК. </li></ul>
 15. 16. Градба на фагите <ul><li>Изградени се од глава, опаш и базална плоча со влакненца. </li></ul><ul><ul><li>Главата на фагот ја сочинуваат нуклеинска киселина и капсид. </li></ul></ul><ul><ul><li>Опашот содржи ензими кои го разложуваат клеточниот зид на бактеријеата со Што овозможува влегување на фагот во бактеријата. </li></ul></ul><ul><ul><li>Базалната плоча со влакненцата служи за прикрепување на на фагот за бактериската клетка </li></ul></ul>
 16. 17. РАЗМНОЖУВАЊЕ на ВИРУСИТЕ <ul><li>Вируси се размножуваат на начин кој е единствен во живиот свет Клетката домаќин, по влегувањето на вирусот во неа, произведува неколку десетина до неколку стотини вирусни нуклеински киселини и над илјада протеински капсомери, а после тоа овие делови се спојуваат во поголем број вирусни честички. </li></ul>
 17. 18. ЛИТИЧКИ ЦИКЛУС <ul><li>Фази при размножување на вирусите се </li></ul><ul><ul><li>адсорпција, </li></ul></ul><ul><ul><li>пенетрација, </li></ul></ul><ul><ul><li>декапсидација, </li></ul></ul><ul><ul><li>синтеза на деловите на вирусот, </li></ul></ul><ul><ul><li>созревање и </li></ul></ul><ul><ul><li>Ослободување на вироните </li></ul></ul>
 18. 19. ЛИТИЧКИ ЦИКЛУС адсорпција ослободување синтеза навлегување созревање
 19. 20. Лизогени циклус
 20. 21. <ul><li>Во правец на стрелките од сатот : HIV; Aeromonas virus 31, Influenza virus, Orf virus, Herpes simplex virus (HSV), Smallopx virus. </li></ul>
 21. 22. БОЛЕСТИ ПРЕДИЗВИКАНИОД ВИРУСИТЕ <ul><li>кијавица, </li></ul><ul><ul><li>грип </li></ul></ul><ul><ul><li>беснило, </li></ul></ul><ul><ul><li>варичела, </li></ul></ul><ul><ul><li>рубеола, </li></ul></ul><ul><ul><li>појава брадавица, </li></ul></ul><ul><ul><li>мононуклеоза (“болест пољупца” – због начина преношења), </li></ul></ul><ul><ul><li>Жолта треска, </li></ul></ul><ul><ul><li>заушки </li></ul></ul><ul><ul><li>Големи сипаници (вариола) </li></ul></ul><ul><ul><li>Детска парализа и др. </li></ul></ul>

×