Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Нервен систем- градба

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Нервен систем- градба

 1. 1. (општ план на градбата на нервниот систем)
 2. 2. Нервниот систем е изграден од централен и периферен дел. 1.Централниот нервен систем се состои од: ‘рбетен и черепен мозок, додека 2.Периферниот нервен систем го сочинуваат:сите нерви кои носат нервни импулси од органите до черепниот или рбетниот мозок и ганглиите.
 3. 3. Во зависност од начинот на регулирањето на физиолошките процеси тој е поделен на а) цереброспинален дел, кој опфаќа 12 пара главени(мозочни) нерви и ганглии и 31 пар рбетни(спинални) нерви и гангии.Познат е уште како соматски бидејќи ги контролира и усогласува функциите на скелетните мускули,свесните физиолошки процеси. б) вегетативен дел, кој е изграден од вегетативни ганглии и нерви. Се нарекува вегетативен затоа што ги регулира и координира неволевите активности на виталните органи.
 4. 4. Вегетативниот нервен систем се состои од:  симпатички дел и  парасимпатички дел
 5. 5. Невроните се основни единици во градбата на нервниот систем. Нервните кетки се одговорни и за спроведување на електро хемиски пораки(импулси) низ телото на човекот.
 6. 6. Постојат 3 типа нервни клетки: 1. Сензитивни неврони, кои пренесуваат нервен импулс од рецепторните клетки до рбетниот или черепниот мозок; 2. Интерневрони, кои ги пренесуваат нервните импулси од рбетниот до черепниот мозок и спротивно и 3. Моторни неврони,кои ги пренесуваат нервните импулси од рбетниот и черепниот мозок до ефекторните органи.
 7. 7. Нервната клетка се состои од:  тело на нервна клетка (nevrocit) со јадро во невроплазмата, кое заедно со дендритите ја градат сивата маса од нервното ткиво;  дендрити- куси продолжетоци кои ги собираат нервните импулси од една или повеќе соседни клетки и ги спроведуваат до телото на нервната клетка;  аксони(нервни влакна или неврити), кои ја сочинуваат белата маса од нервното ткиво и учествуваат во спроведувањето импулси на големо растојание.
 8. 8. Аксоните имаат неколку карактеристики:  содржат јони на натриум и калиум, а трансмисија на електро-хемиските сигнали  на поввршината аксоните имаат Шванова обвивка која наизменично се стеснува и формира Ranvier-ови стеснувања. Таа продуцира миелин. Нервните влакна, кои содржат миелинска обивка се бели, наречени миелински.Амиелинските нервни влакна се сиви по боја и содржат само Шванова обвивка.  завршуваат со синаптички меурчиња, кои ослободуваат хемиски материи- невротрансмитери (овозможуваат пренос на нервниот импулс).
 9. 9. Изработила: Марија Ложанкоска III год. СОУ „Нико Нестор“ Струга ментор: проф. Нела Најдоска Василевска

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

5,693

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

7

Actions

Downloads

30

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×