Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grigor H

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Grigor H

  1. 1. Աչքը կշտանալ չունի
  2. 2. Լինում է, չի լինում, մի մարդ է լինում:Էս մարդուանունը լինում է Ջին: Էս Ջինը մի օր գնում էշուկա և այնտեղ մի մարդ է տեսնում, որըվաճառում էր ոսկե ձկնիկ: Ջինը առնում է ոսկեձկնիկը և շտապում ուրախացնել իր կնոջը:Նրանք ոսկե ձկնիկին ասում են.
  3. 3. - Ոսկե ձկնիկ, մենք ուզում ենք, որ դուկատարես մեր չորս ցանկությունը: Առաջինը -մենք ուզում ենք, որ ամեն ինչ ոսկի դառնա:Խոսքի կեսը չավարտած՝ նրանց տան մեջ ամենինչ ոսկի է դառնում
  4. 4. Նրանք շատ են ուրախանում և ասում ենհաջորդ ցանկությունը: Նրանք ցանկացան, որամբողջ աշխարհը իրենցը լինի: Եվ հենցայդպես էլ եղավ: Նրանք ուրախությունից քիչէր մնում մահանային:
  5. 5. Նրանք ասեցին հաջորդ ցանկությունը:-Մենք ուզում ենք, որ աշխարհի ամենաընտիր բաները մերըլինեն: Ոսկե ձկնիկը ուզած չուզած կատարում է ցանկությունը:Նրանք ասում են վերջին ցանկությունը. իբրև թե, նրանքթագավոր և թագուհի են ուզում դառնալ: Հենց այդ ցանկությունըկատարվում է, նրանք մոռանում են, որ չորս ցանկություն պետքէ ասեին և ասում են իրենց հինգերորդ ցանկությունը:
  6. 6. -Մենք ուզում ենք, որ միաժամանակ էլ ձկներիթագավոր և թագուհի դառնանք: Բայց ոսկե ձկնիկը չիկատարում իրենց ցանկությունը, և նրանք իրենցագահության համար պատժվում են: Նրանց բոլորունեցած-չունեցածը ձկնիկը ետ է վերցնում ևանհետանում: Եվ նրանք աղքատ են մնում:

×