Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Es u im sireli igun

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Es u im sireli igun

 1. 1. Եսուիմսիրելիիգուն<br />
 2. 2. Միօրնախաճաշումէի, և մայրիկսասաց, որեսկարողեմորևէկենդանուխնամակալըդառնալ: Եսուրախացա:դրանիցհետոմենքգազանանոցիհեռախոսահամարնիմացանք և երբուզումէինքզանգել, տատիկսասաց, որմենքմիօրկգնանք և կընտրենք:եսընտրեցիմիգեղեցիկիգուանի, անուննէլդրեցիիգու: ԵՍ ՄԵԿ տարի` ամիսըմեկանգամ, պետք է գնամգազանանոց և խնամեմիմիգուին: <br />
 3. 3. ահանրա և իմնկարները<br />
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7. Իգուիբնավորությունը<br />Իգունմիքիչչարաճճի է: <br />Նամեկ- մեկպոչովխփում է, մեկ- մեկէլճանկռում է:<br />
 8. 8. ԻգուինկարագրՈւթյունը<br />Իգուիմարմինըմուգկանաչ է, գլուխը` մոխրագույն: Նրապոչնէլ է մոխրագույն:<br />
 9. 9. Նյութըպատրաստեց`ԳրիգորԳասպարյանը<br />Նորդպրոց<br /> 4-1 դասարան<br />mskh.am 2011թ.<br />

×