Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bogatstvo kultura

381 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bogatstvo kultura

 1. 1. Bogatstvo kultura<br />Povezivanje<br />
 2. 2. Postajući svesni kulturalnih razlika i istraživajući njihove sličnosti bivamo otvoreniji prema bogatstvima koje nam svet pruža<br />
 3. 3. Sledeći put kada se nađeš u zbunjujućoj situaciji zapitaj se na koji način kultura utiče na tvoje pogled i pokušaj da posmatraš situaciju iz drugog ugla, na nov način<br />
 4. 4.
 5. 5. Šest osnovnih pokazatelja kulturnih razlika:<br />
 6. 6. 1. Različiti stilovi u komunikaciji<br />
 7. 7. 2. Različito ponašanje u konfliktima i drugačiji povodi<br />
 8. 8. 3. Drugačiji pristupi rešavanju zadataka<br />
 9. 9. 4. Drugačiji načini suđenja i donošenja odluka<br />
 10. 10. 5. Drugačije viđenje i tumačenje stvarnosti<br />
 11. 11. 6. Razni načini na koje dolazimo do različitih informacija<br />
 12. 12. Međukulturna komunikacija je super jer omogućava:<br />Mogućnost dijaloga<br />Učenje novih stvari<br />Stvaranje novih prijateljstava<br />Razumevanje i drugačijih stavova i pogleda na svet <br />
 13. 13. Uputstva za multikulturalnu saradnju:<br />
 14. 14. 1. Uči o kulturama na osnovu generalizacija, ali ne koristi generalizacije za građenje stereotipa. Koristi ih kako bi bolje razumeo/la kulturu.<br />2. Ne smatraj svoj trenutni način komunikacije ispr avnim. Povremeno ga preispituj i unapređuj.<br /> 3. Uvek je bolje tražiti način da se komunikacija unapredi umesto traženja krivca.<br /> 4. Pokušaj da se postaviš i u ulogu osobe sa kojom komuniciraš. <br />
 15. 15. Srećno <br />

×