Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
IntroductieVoor u ligt het voor u vervaardigde Bespaarrapport van Besparingsplanner.Dit Bespaarrapport geeft u inzicht in ...
Samenvatting - Uw uitgaven per jaar€  17.900,00  €    -    €   331,50   €  1.500,00€  3.549,76  €   91...
Samenvatting - Uw besparingen per jaarBesparingen             Per jaar    U heeft recht op / Bestedingsruim...
Wonen     In deze rubriek vindt u een overzicht van de door u aangereikte gegevens en producten die     betrekking...
Uw woonpoducten                              Uw besparingenHypothecaire kredieten      ...
BelastingIn deze rubriek geeft Besparingsplanner u inzicht in de mogelijkheden om op het gebiedvan belastingen te besparen...
BelastingBelastingmiddeling                            Voordeel BelastingmiddelingHeeft u een s...
BelastingKindgebonden Budget                            Voordeel Kindgebonden BudgetAls u kinde...
Geld      In deze rubriek vindt u een overzicht van de door u aangereikte gegevens en producten die      betrekk...
Uw geldproducten                            Uw besparingenRekening               ...
Overzicht GeldRekeningen / Kredieten Huidig    Saldo        Rente      Rekeningen / Kredieten Nieuw    ...
Pensioen     IIn deze rubriek vindt u een overzicht van de door u aangereikte gegevens en producten die     betrek...
Pensioen1e PijlerAOW (Algemene Ouderdomswet)                     Toelichting AOWVolledige bruto AOW b...
Uw eigen pensioenvoorziening                    Uw besparingen3e PijlerEigen Voorziening        ...
Verzekeringen      In deze rubriek vindt u een overzicht van de door u aangereikte gegevens en producten die     ...
Uw schadeverzekeringen                     Uw BesparingenSchadeverzekering              ...
Uw Levensverzekeringen                   Uw BesparingenLevensverzekeringen            Premie...
Overzicht schadeverzekeringen Motorrijtuigverzekering (N986151236)                Huidig      Alter...
Overzicht schadeverzekeringen Inboedelverzekering (N986151233)                 Huidig      Alternati...
Overzicht schadeverzekeringen Opstalverzekering (N986151234)                 Huidig       Alternati...
Overzicht schadeverzekeringen Rechtsbijstandverzekering (N986151237)                Huidig        ...
Overzicht schadeverzekeringen Aansprakelijkheidsverzekering (N986151235)          Huidig       Alternatief ...
Overzicht schadeverzekeringen Doorlopende reis- en annuleringsverzekering (N86151238)                  ...
Overzicht Levensverzekeringen Levensverzekering (65366666)         Huidig          Alternatief 1    ...
Telecom      In deze rubriek vindt u een overzicht van de door u aangereikte gegevens en producten      die betr...
Uw telecomproducten            Uw besparingenContracten        Kosten per jaar  Overstappen naar Ander...
Overzicht Telecom Televisie               Huidig        Alternatief 1  Alternatief 2Aanbieder   ...
Overzicht Telecom Vaste Telefonie               Huidig       Alternatief 1        Alternatie...
Overzicht Telecom Mobiele Telefonie               Huidig        Alternatief 1  Alternatief 2Aanbied...
Overzicht Telecom Internet               Huidig       Alternatief 1        Alternatief 2Aanb...
Energie      In deze rubriek vindt u een overzicht van de door u aangereikte gegevens en producten      die betr...
Uw Energieproducten                  Uw besparingenContracten             Kosten per jaar  ...
Overzicht Energie Elektriciteit               Huidig        Alternatief 1        Alternatief...
Overzicht Energie Gas               Huidig    Alternatief 1        Alternatief 2Aanbieder    ...
Lidmaatschappen      In deze rubriek vindt u een overzicht van de door u aangereikte gegevens en producten die    ...
Uw Lidmaatschappen              Uw besparingenLidmaatschappen      Kosten per jaar  Overige Besparinge...
EINDE RAPPORT
Bespaarrapport voorbeeld Nieuw
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bespaarrapport voorbeeld Nieuw

2,135 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bespaarrapport voorbeeld Nieuw

 1. 1. IntroductieVoor u ligt het voor u vervaardigde Bespaarrapport van Besparingsplanner.Dit Bespaarrapport geeft u inzicht in uw financiële situatie en draagt verschillende oplossingenaan waarmee u uw bestedingsruimte kunt vergroten.Door de gegevens uit de inventarisatie te verwerken en te vergelijken met andere aanbiedersbeoogt Besparingsplanner alternatieven aan te reiken waarmee u vele honderden euros perjaar kunt besparen. Naast deze alternatieven let Besparingplanner ook op de diensten en Bespaarrapportproducten die u, bijvoorbeeld in mindere tijden, (tijdelijk) kunt stopzetten. Dit leidt eveneenstot "vergroting van uw bestedingsruimte". De heer mevrouwHet rapport is gebaseerd op uw huidige situatie. Besparingsplanner brengt daarbij niet uw Straattoekomstige situatie in kaart en spreekt daarover geen oordeel uit. Houdt u er dus rekening Postcode Woonplaatsmee dat de alternatieven die wij in uw Bespaarrapport aandragen geen adviezen zijn maareen vergelijking op basis van de door u verstrekte gegevens.Hoewel uw financiële situatie en uw besparingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid inkaart worden gebracht, kunt u aan het rapport geen rechten ontlenen. Zo kan het zijn datprijzen van aanbieders kunnen fluctueren door de tijd heen. Bijvoorbeeld de energieprijzen.Besparingsplanner is ook niet aansprakelijk voor de juistheid van de (door u) aangeleverdegegevens, afwijkingen of (druk)fouten met betrekking tot de gepresenteerde cijfers eninformatie in het Bespaarrapport en/of andere bescheiden.Wij hopen dat u met onderliggend Bespaarrapport meer inzicht krijgt in uw financiën en datu veel kunt besparen!Directie Besparingsplanner
 2. 2. Samenvatting - Uw uitgaven per jaar€ 17.900,00 € - € 331,50 € 1.500,00€ 3.549,76 € 916,00 € 2.105,76 € 1.100,00 Totaal: € 27.403,02
 3. 3. Samenvatting - Uw besparingen per jaarBesparingen Per jaar U heeft recht op / Bestedingsruimte Eenmalig Wonen € - Geld € 391,50 Verzekeringen € 729,26 Pensioen € - Totaal €0,00 Telecom € 381,55 Energie € 410,55 Lidmaatschappen € 625,00Totaal €2.537,86
 4. 4. Wonen In deze rubriek vindt u een overzicht van de door u aangereikte gegevens en producten die betrekking hebben op uw woonsituatie. Besparingsplanner heeft gezocht naar besparingen, alternatieven die uw bestedingsruimte kunnen vergroten en zaken waar u wettelijk gezien recht op heeft. Onder wonen kunnen de volgende onderdelen vallen: Huur en eventuele servicekosten Hypothecaire lening Aan de hypotheek gekoppelde vermogensopbouw Verpande kapitaal- en overlijdensrisicoverzekering Ook kosten voor woonlastenbescherming, zoals een verzekering voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, worden in het Bespaarrapport opgenomen. In sommige gevallen is het mogelijk om de topopslag van uw hypotheek te verlagen of te verwijderen . Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de waarde van uw huis is€ 0,00 gestegen. Productopslag kan ontstaan bij een aan een hypotheek gekoppeld product, zoals een beleggingsrekening, een spaarverzekering of een kapitaalverzekering. Bij verlenging van de rentevastperiode is het soms mogelijk om deze producten los te koppelen van uw hypotheek, zodat u de opslag niet meer hoeft te betalen.€ 0,00 Indien u nader advies wenst , dan kunt u terecht bij uw assurantietussenpersoon of financieel adviseur.€ 0,00
 5. 5. Uw woonpoducten Uw besparingenHypothecaire kredieten Per jaar Overige Besparingen Indicatie BesparingLevenhypotheekWestland Utrecht Flexfund hypotheekRente 4,80% vast tot 1-1-2014Krediet €100.000,00 €4.800,00BeleggingshypotheekWestland UtrechtRente 4,80% vast tot 1-1-2014Krediet €100.000,00 €4.800,00Aflossingsvrije hypotheekWestland UtrechtRente 4,80% vast tot 1-1-2014Krediet €75.000,00 €3.600,00Kapitaalopbouw/AflossingKapitaalverzekering Garantie PremieWesland UtrechtOverl.risico Aanvrager €275.000,00 GelijkblijvendOverl.risico Partner €275.000,00 GelijkblijvendEindkapitaal €275.000,00 op datum 1-1-2034 €2.400,00BeschermingArbeidsongeschiktheid PremieT&FArbeidsongeschiktheid €6.000,00Werkloosheid -Overlijdensdekking - €2.300,00
 6. 6. BelastingIn deze rubriek geeft Besparingsplanner u inzicht in de mogelijkheden om op het gebiedvan belastingen te besparen, uw bestedingsruimte te vergroten en toeslagen te krijgenwaar u wettelijk gezien recht op heeft.Onder belastingen kunnen de volgende onderdelen vallen: Belastingmiddeling Bezwaar beschikking WOZ (wet waardering onroerende zaken) Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Toeslagen, zoals zorgtoeslag en kinderopvangtoeslagHoewel Besparingsplanner beoogt om concrete besparingen en concrete vergroting vanuw bestedingsruimte in kaart te brengen, is dat in deze rubriek op basis van de door uaangeleverde gegevens helaas niet mogelijk. Hiertoe zijn meer gegevens benodigd enbent u bovendien afhankelijk van de definitieve beslissing of acceptatie van deverschillende overheidsdiensten.Hierna treft u een overzicht van de verschillende mogelijkheden .
 7. 7. BelastingBelastingmiddeling Voordeel BelastingmiddelingHeeft u een sterk wisselend inkomen uit werk en woning? Bij middeling telt u de inkomens uit werk en woning van drieDan betaalt u waarschijnlijk meer belasting dan wanneer u dat aaneengesloten jaren op. De uitkomst deelt u daarna door drie.inkomen gelijkmatig verdeeld over een jaar krijgt. Over de uitkomst daarvan - het gemiddelde inkomen - berekent u perU kunt dan in aanmerking komen voor de middelingsregeling jaar opnieuw de belasting. Zijn de nieuwe belastingbedragen lager dan de oude belastingbedragen? Dan kunt u een belastingteruggaaf krijgen. U komt voor een belastingteruggaaf in aanmerking als u voldoet aan een aantal voorwaarden. zie: www.belastingdienst.nl zoekwoord: middelingBezwaar beschikking WOZ (Wet waarde onroerende zaken) Voordeel WOZ bezwaarDe WOZ-waarde is de waarde die de gemeente op basis van De WOZ-waarde vormt de grondslag voor: eigenwoningforfait,onder meer ligging, inhoud en oppervlak toekent aan uw woning. onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing enBent u van mening, dat de WOZ-waardebepaling onjuist is, dan erf- of schenkbelasting . Door een lagere WOZ-waarde kunt ukunt u bezwaar maken. op al deze onderdelen een besparing realiseren.Kwijtschelding Gemeentelijke belastingen en heffingen Voordeel kwijtschelding belastingen en heffingenIndien u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, dan Door kwijtschelding realiseert u meer bestedingsruimte. Dekunt u uw gemeente om kwijtschelding hiervan vragen. De kwijtschelding is van toepassing bij een laag inkomen (rondgemeente bepaalt van welke belastingen kwijtschelding mogelijk bijstandsnveau). Soms is het ook mogelijk een betalingsregelingis. Beoordeling vindt plaats aan de hand van uw vermogen, te treffen en soms vindt er een gedeeltelijke kwijtschelding plaats.inkomen en uw uitgaven.Kwijtschelding Waterschapsbelasting wordt bepaald enbeoordeeld door het Waterschap. info: bij uw gemeente.Zorgtoeslag Voordeel ZorgtoeslagAls u premie betaalt voor een zorgverzekering, dan kunt u een Door de zorgtoeslag worden feitelijk de kosten voor uw zorgverzekeringbijdrage krijgen in de kosten hiervan, de zorgtoeslag. De hoogte verlaagd, waardoor u meer bestedingsruimte realiseert.van de toeslag hangt af van uw (gezamenlijk) inkomen. U moetwel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voor kinderen tot 18 jaarkrijgt u geen zorgtoeslag, zij zijn namelijk gratis meeverzekerd zie: www.belastingdienst.nl zoekwoord: zorgtoeslag
 8. 8. BelastingKindgebonden Budget Voordeel Kindgebonden BudgetAls u kinderen heeft onder 18 jaar, dan kunt u als bijdrage in de Door het kindgebonden budget wordt er meer bestedingsruimtekosten, naast de kinderbijslag, een kindgebonden budget krijgen. gecreëerd.Hoeveel u krijgt hangt af van het aantal kinderen, de leeftijd van dekinderen en uw (gezamenlijk) inkomen. zie: www.belastingdienst.nl zoekwoord: kindgebonden budgetHuurtoeslag Voordeel HuurtoeslagWoont u in een huurhuis, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden Door huurtoeslag worden de vaste lasten voor uw huur verlaagd,huurtoeslag krijgen. De hoogte van de huurtoeslag is mede waardoor u meer bestedingsruimte realiseert.afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen, uw huur plus service-kosten en de hoogte van uw spaargeld. zie: www.belastingdienst.nl zoekwoord: huurtoeslagKinderopvangtoeslag Voordeel KinderopvangtoeslagKinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van Uw kosten voor kinderopvang worden door de kinderopvangtoeslagkinderopvang. De hoogte van kinderopvangtoeslag is afhankelijk feitelijk verlaagd, waardoor u meer bestedingsruimte realiseert.van uw (gezamenlijk) inkomen en het aantal kinderen dat naar deopvang gaat. U dient wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. zie: www.belastingdienst.nl zoekwoord: kinderopvangtoeslag
 9. 9. Geld In deze rubriek vindt u een overzicht van de door u aangereikte gegevens en producten die betrekking hebben op betalen, sparen en lenen. Besparingsplanner heeft gezocht naar besparingen, alternatieven die uw bestedingsruimte kunnen vergroten en zaken waar u wettelijk gezien recht op heeft. Onder geld kunnen de volgende onderdelen vallen: Spaar- en betaalrekeningen Leningen Creditcards De rente is per bank en per rekening vaak verschillend. Indien u voor een variabele rente kiest, kan uw rentepercentage ook dalen. Over het algemeen zijn internetspaarrekeningen relatief makkelijk te openen en bieden iets meer rente.€ 391,50€ 0,00€ 0,00
 10. 10. Uw geldproducten Uw besparingenRekening Rente Herschikken Saldi Indicatie BesparingRabobank (125161236) Herschikken Saldi € 391,50Rabo betaalrekening Zie overzichtspagina VrijSaldo: €3.600,00 Opneembaar €3.600,00 € - Totaal € 391,50Rabobank (125655666)Rabo internet spaarrekening VrijSaldo: €7.000,00 Opneembaar €7.000,00 € 105,00Doorlopend KredietDSB bank DKKrediet Limiet: €4.500,00Saldo: €4.500,00 € 436,50-Totaal € 331,50- Staat u steeds vaker rood? Overweeg dan eens om uzelf tegen rood staan te beschermen. Dit kunt u doen door het onmogelijk te maken om rood te staan.
 11. 11. Overzicht GeldRekeningen / Kredieten Huidig Saldo Rente Rekeningen / Kredieten Nieuw Saldo RenteBetaalrekening (125161236) Betaalrekening (125161236)Rabobank Betaalrekening € 3.600,00 € - Rabobank Betaalrekening € 3.600,00 € -Spaarrekening (125655666) Spaarrekening (125655666)Rabobank Internetspaarrekening € 7.000,00 € 105,00 Rabobank Internetspaarrekening € - € -Spaarrekening Spaarrekening Nummer € - € - Bank of Scotland Internetsparen € 2.500,00 € 60,00Spaarrekening SpaarrekeningNummer € - € - Nummer € - € -Spaarrekening Spaarrekening Nummer € - € - Nummer € - € -Spaarrekening Spaarrekening Nummer € - € - Nummer € - € -Doorlopend krediet Doorlopend kredietDSB Bank DK € 4.500,00 € 436,50 DSB Bank DK € - € -Doorlopend kredietBank € - € -Doorlopend kredietBank € - € -Totaal € 6.100,00 € 331,50- Totaal € 6.100,00 € 60,00Totaal huidig Saldo Rente Totaal nieuw Saldo RenteRekeningen € 10.600,00 € 105,00 Rekeningen € 6.100,00 € 60,00Kredieten € 4.500,00- € 436,50- Kredieten €0,00 €0,00
 12. 12. Pensioen IIn deze rubriek vindt u een overzicht van de door u aangereikte gegevens en producten die betrekking hebben op uw pensioen. Besparingsplanner heeft ook gezocht naar besparingen en alternatieven, die uw bestedingsruimte kunnen vergroten. In Nederland bestaat pensioen uit drie pijlers. De eerste pijler is het basispensioen, de AOW. De tweede pijler bestaat uit pensioenrechten, d.w.z. rechten die werknemers tijdens hun werkzame leven opbouwen in een bedrijfspensioen. Dit is wat in de volksmond “het pensioen” wordt genoemd. De premie wordt i.h.a. betaald door werknemer en werkgever samen. De derde pijler is vrijwillig. Alle eigen voorzieningen die mensen treffen vallen hieronder , met name lijfrentevoorzieningen.€ 0,00 Besparingen op het pensioen zijn moeilijk in kaart te brengen. Zo wordt het resultaat op lijfrenteverzekeringen bepaald door het rendement en de kosten. De kosten bestaan uit overlijdensrisicodekking, administratiekosten, beheerkosten van fondsen en kosten voor garanties. Met name deze laatste post maakt vergelijken niet mogelijk.€ 0,00 Indien u advies wenst op het gebied van uw pensioen kunt u terecht bij uw financieel adviseur.€ 0,00
 13. 13. Pensioen1e PijlerAOW (Algemene Ouderdomswet) Toelichting AOWVolledige bruto AOW bedragen op jaarbasis incl. vakantietoeslag Iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont of(incl. koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen) heeft gewoond, heeft recht op AOW. De AOW is een verzekering en vanaf 1 januari 2013 iedereen die in Nederland woont of werkt is automatisch verzekerd.Alleenstaand € 13.847,76 Voor elk jaar dat u verzekerd bent, bouwt u 2% AOW-pensioen op. UGehuwd/samenwonend. per persoon € 9.596,52 krijgt een volledig AOW-pensioen als u in de 50 jaar voor uw pensioen-(beiden hebben AOW-leeftijd bereikt) leeftijd altijd verzekerd bent geweest.Gehuwd/samenwonend zonder toeslag € 13.847,76 Op 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd omhooggegaan naar 65 jaar plus(partner heeft AOW-leeftijd nog niet bereikt) 1 maand. De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog naar 66 jaar in 2019Alleenstaande ouder € 17.460,96 en naar 67 jaar in 2023.(samenwonend met minderjarige kind) zie: www.svb.nl en www. rijksoverheid.nl zoekwoord: AOW2e PijlerBedrijfspensioen Toelichting BedrijfspensioenNederland kent de volgende soorten pensioenregelingen die Iedere deelnemer aan een pensioenregeling ontvangt jaarlijks eenvia de werkgever kunnen worden aangeboden: Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierin zijn belangrijke onderwerpen opgenomen, zoals:1. Uitkeringsregeling: eindloonregeling en middelloonregeling - opgebouwd pensioen (U weet vooraf welk pensioen U ontvangt) - te bereiken pensioen2. Premieregeling: beschikbare premieregeling - pensioen bij overlijden (Een premie wordt beschikbaar gesteld, maar u weet niet vooraf wat uw U krijgt inzicht in de opbouw van uw pensioen en in begrippen als: pensioenuitkering is) - Pensioengevend salaris3. Kapitaalregeling: niet veel voorkomende regeling - Franchise (De hoogte van het kapitaal op datum - Pensioengrondslag pensioen staat vast en daarmee wordt - Pensioenaangroei (Factor A) een pensioenuitkering aangekocht)4. Combinatieregeling: combinatie van verschillende regelingen voor nadere informatie kunt u terecht bij uw financieel adviseur zie ook : www.mijnpensioenoverzicht.nl en www.pensioenkijker.nl
 14. 14. Uw eigen pensioenvoorziening Uw besparingen3e PijlerEigen Voorziening Inleg per jaar Toelichting Eigen Voorziening Max. Besparing per jaarZwitserleven (65366666)LijfrenteverzekeringOp naam van Aanvrager € 900,00Reaal (12556898)LijfrenteverzekeringOp naam van Partner € 600,00Totaal € 1.500,00 Totale besparing per jaar € - Meer pensioen dan u dacht. Vergeet uw pensioen niet. Loop in gedachten uw loopbaan nog eens door. Heeft u bij al uw oude werkgevers pensioenpremie afgedragen en krijgt u nu van al die verschillende pensioenfondsen uw geld?
 15. 15. Verzekeringen In deze rubriek vindt u een overzicht van de door u aangereikte gegevens en producten die betrekking hebben op verzekeringen. Besparingsplanner heeft gezocht naar besparingen, alternatieven die uw bestedingsruimte kunnen vergroten en zaken waar u wettelijk gezien recht op heeft. Onder verzekeringen kunnen de volgende onderdelen vallen: Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) Autoverzekering Inboedelverzekering Opstalverzekering Rechtsbijstandverzekering Reisverzekering Naast de standaardverzekeringen vergelijkt besparingsplanner ook uw overige verzekeringen, waaronder ongevallenverzekering, motorverzekering en caravanverzekering.€ 729,26 In het Bespaarrapport kunnen tevens drie soorten levensverzekeringen zijn vermeld t.w. kapitaalverzekeringen, uitvaartverzekeringen en losse overlijdensrisico-verzekeringen. Van deze drie vergelijkt Besparingsplanner alleen de laatste.€ 0,00 Indien u nader advies wenst over uw verzekeringen kunt u terecht bij uw financieel adviseur.€ 0,00
 16. 16. Uw schadeverzekeringen Uw BesparingenSchadeverzekering Premie Per jaar Overstappen naar andere aanbieder Max besparing per jaarCentraal beheer N986151236 OnnaAutoverzekering € 604,08 Autoverzekering € 269,14Centraal beheer N986151233 DitzoCentraal beheer Inboedelverzekering € 107,56 Ditzo Inboedelverzekering € 17,32Centraal beheer N986151234 DitzoCentraal beheer Opstalverzekering € 174,11 Opstalverzekering € 37,44Centraal beheer N986151237 Nationaal SpaarfondsCentraal beheer Rechtsbijstand € 185,96 NSF rechtsbijstandsverzekering € 49,88Centraal beheer N986151235 DitzoCentraal Beheer AVP € 48,35 Ditzo AVP € 6,66Centraal beheer N86151238 DitzoCentraal beheer doorlopende reisverzekering € 155,70 Ditzo reis en anluleringsverzekering € 73,27Totaal € 1.275,76 Totale besparing per jaar € 453,71 Voorkom dubbele verzekeringen. Maak een overzicht van uw verzekeringen. Daarmee voorkomt u dubbele of onnodige verzekeringen. Heeft u meerdere verzekeringen bij één maatschappij, vraag dan korting.
 17. 17. Uw Levensverzekeringen Uw BesparingenLevensverzekeringen Premie Per jaar Overstappen naar andere aanbieder Max besparing per jaarReaal (12556898) TAFReaal Overlijdensrisicoverzkering € 640,00 TAF overlijdensrisicoverzekering € 275,55Zwitserleven (65366666)Zwitserleven Swiss Life Mix fonds € 1.634,00Totaal € 2.274,00 Totale Besparingen € 275,55
 18. 18. Overzicht schadeverzekeringen Motorrijtuigverzekering (N986151236) Huidig Alternatief 1 Alternatief 2Aanbieder Centraal beheer Onna Onna Zelf.nlProduct naam Autoverzekering Autoverzekering AutoverzekeringOngevallen in-/opzittenden j ja jaSchadeverzekering inzittenden j ja jaRechtsbijstand n nee neeRuitschade j ja jaExtra accessoiresdekking € 0,00 € 0,00 € 0,00No-claim beschermer n nee neePechhulp n nee ja2e gezinswagen regeling n nee neeEigen risico € 125,00 € 125,00 € 125,00Verhoogd eigen risico € 0,00 € 0,00 € 0,00Premie € 604,08 € 334,94 € 385,56
 19. 19. Overzicht schadeverzekeringen Inboedelverzekering (N986151233) Huidig Alternatief 1 Alternatief 2Aanbieder Centraal beheer Ditzo Polis directProduct naam Inboedelverz. Inboedelverz. Inboedelverz.Condities All Risk All Risk All RiskVerzekerd Bedrag € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00Nieuwwaarde Sieraden € 5.000,00 € 7.500,00 € 7.500,00Nieuwwaarde Audio & Computer € 7.500,00 € 10.000,00 € 10.000,00Bijzondere Bezittingen € € 20.000,00 € 10.000,00Glas meeverzekerd nee nee neeGarantie tegen onderverzekeren j ja jaEigen risico € 0,00 € 0,00 € 0,00ClausulePremie € 107,56 € 90,24 € 102,68
 20. 20. Overzicht schadeverzekeringen Opstalverzekering (N986151234) Huidig Alternatief 1 Alternatief 2Aanbieder Centraal beheer Ditzo Polis DirectProduct naam Opstalverzekering Opstalverzekering OpstalverzekeringCondities all risk All Risk All RsikVerzekerd Bedrag € 350.000,00 € 350.000,00 € 400.000,00Glas meeverzekerd ja ja jaGarantie tegen onderverzekeren j ja jaEigen risico € 0,00 € 0,00 € 0,00Premie € 174,11 € 136,67 € 156,83
 21. 21. Overzicht schadeverzekeringen Rechtsbijstandverzekering (N986151237) Huidig Alternatief 1 Alternatief 2Aanbieder Centraal beheer Nationaal Spaarfonds DASProductnaam Rechtsbijstandverz. Rechtsbijstandverz. Rechtsbijstandverz.Hoedanigheid Gezin zonder kinderen Gezin zonder Kinderen Gezin Zonder KinderenVerkeer j ja jaWerk Inkomen j ja jaConsument Geld j ja jaWonen j ja jaAantal Onroerende Zaken 1 1 1Verhuurde onroerende Zaken 0 0 0Buitenland ja ja jaVermogensbeheer Fiscale zaken n nee neeExterne kosten € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00Eigen Risico € 0,00 € 0,00 € 0,00Pakketkorting € 0,00 € 0,00 n.v.t.Contract verval datum 1-6-2011 onbekend onbekendJaarpremie € 185,96 € 136,08 € 153,00
 22. 22. Overzicht schadeverzekeringen Aansprakelijkheidsverzekering (N986151235) Huidig Alternatief 1 Alternatief 2Verzekeraar Centraal beheer Ditzo Polis directProductnaam AVP AVP AVPHoedanigheid Gezin z kinderen Gezin z kinderen Gezin kinderenVerzekerd bedrag € 1.000.000,00 € 1.250.000,00 € 1.250.000,00Jagersrisico nee nee neeEigenrisico € 0,00 € 0,00 € 0,00Pakketkorting € 0,08 n.v.t.Jaarpremie € 48,35 € 41,69 € 43,45
 23. 23. Overzicht schadeverzekeringen Doorlopende reis- en annuleringsverzekering (N86151238) Huidig Alternatief 1 Alternatief 2Verzekeraar Centraal beheer Ditzo ANWBProductnaam Doorlopende reisverzekering Reis en Annulering Reis en AnnuleringGezinssamenstelling gezin zonder kinderen Gezin zonder kinderen Gezin zonder kinderenDekkingsgebied Wereld Wereld WereldGeldigheidsduur (dagen) € 360,00 € 360,00 € 360,00Winter- en onderwatersport n nee neeGeneeskundige kosten j ja jaBagagedekking ja ja ja- maximaal verzekerd bedrag € 2.500,00 € 5.000,00 € 5.000,00- eigen risico € 0,00 € 0,00 € 0,00Ongevallen verzekering ja ja- verz. bedrag bij overlijden N € 10.000,00 € 150.000,00- verz. bedrag bij invaliditeit N € 70.000,00 € 60.000,00Rechtsbijstand nee neePersonal service nee neeRecreatiedekking Nederland nee neeExtra dekking sportuitrusting nee neeZakenreis nee neeDoorlopende annuleringsverz. N nee nee- per verzekerde per reis maximaal € 0,00 € 0,00- per polis per jaar maximaal € 0,00 € 0,00Pakketkorting € 0,08 € 0,00Jaarpremie € 155,70 € 82,43 € 84,60
 24. 24. Overzicht Levensverzekeringen Levensverzekering (65366666) Huidig Alternatief 1 Alternatief 2Aanbieder Zwitserleven Geen GeenProductnaam Swiss Life Mix fondsDekking € 60.000,00Startdatum € 36.526,00Einddatum € 47.848,00Huidige Waarde € 8.463,00Premie € 1.634,00 Overlijdensrisicoverzekering (12556898 ) Actueel Alternatief 1 Alternatief 2Aanbieder Reaal TAF Money YouProductnaam Overlijdensrisicoverz. Overlijdensrisicoverz. Overlijdensrisicoverz.Dekking € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00Startdatum € 38.718,00 € 40.603,00 € 40.603,00Einddatum € 49.675,00 € 49.735,00 € 49.735,00Premie € 640,00 € 364,45 € 441,12
 25. 25. Telecom In deze rubriek vindt u een overzicht van de door u aangereikte gegevens en producten die betrekking hebben op telecomcontracten. Besparingsplanner heeft gezocht naar besparingen, alternatieven die uw bestedingsruimte kunnen vergroten en zaken waar u wettelijk gezien recht op heeft. Onder telecom vallen de volgende onderdelen: • Televisie • Internet • Mobiele- en Vaste telefonie Televisie wordt door verschillende partijen aangeboden in Nederland. Grote spelers zijn Ziggo, UPC en KPN. Er is een ontwikkeling gaande richting digitale televisie, vaak middels een ontvanger naast uw tv-toestel. Let daarbij wel op dat bij twee of meer tv’s het financiële voordeel ten opzichte van de kabelaanbieders vaak nihil is. KPN was van oudsher de enige aanbieder van vaste particuliere telefonie. Sinds ADSL zijn er echter veel internetproviders gekomen die vaste telefonie aanbieden (via VOIP) voor een concurrerend bedrag. Sommige aanbieders bieden ook onbeperkt bellen binnen het Nederlandse vaste telefoonnetwerk voor een geringe meerprijs. Echter, onbeperkt bellen is niet altijd van toepassing voor mobiele nummers.€ 381,55 Breedbandinternet wordt in Nederland meestal geleverd via de kabel of telefoonlijn en soms via glasvezel. Internet via de kabel is vaak alleen mogelijk in combinatie met een analoog tv-abonnement. Internet via de telefoonlijn (ADSL) wordt door veel verschillende leveranciers geleverd. Glasvezel is het premium product met hoge snelheden en vaak hogere kosten en komt het huis binnen via een aparte glasvezelkabel.€ 0,00 In Nederland zijn momenteel een paar grote telecomaanbieders voor mobiele telefonie. Abonnementen zijn er in twee soorten: met en zonder nieuwe telefoon. Een abonnement afsluiten zonder nieuwe telefoon, ook wel "sim only" genoemd, is vanzelfsprekend een stuk voordeliger. Besparingsplanner houdt alleen rekening met deze abonnementen en biedt geen alternatieven aan op basis van een nieuwe telefoon.€ 0,00
 26. 26. Uw telecomproducten Uw besparingenContracten Kosten per jaar Overstappen naar Andere aanbieder Max besparing per jaarINTERNET Internet, TelefoonZiggo internet Z1 € 240,00 Van: Ziggo Internet Z1, Telefoon Z1 Naar: Telfort Internet basis bellen Vast € 201,55VASTE TELEFOONZiggo Telefoon Z1 € 180,00TELEVISIE TelevisieZiggo televisie Z1 Van: Ziggo Televisie Z1Aantal Televisies 1 € 196,00 Naar: Online internet bellen en Televisie € 82,00MOBIELE TEL. 1 MobielT-Mobile Relax 300 € 300,00 Van: T-Mobile Relax 300 Naar: Ben Vaak € 98,00Totaal € 916,00 Totaal € 381,55 Tips voor goedkoper bellen Bellen per minuut: Wees ervan bewust dat providers per minuut kunnen afrekenen. Hierdoor maakt het dus voor de kosten niets uit of je 1 seconde of 59 seconden belt!
 27. 27. Overzicht Telecom Televisie Huidig Alternatief 1 Alternatief 2Aanbieder Ziggo Online KPNProductnaam Ziggo televisie Z1 Televisie DigitenneEind- /startdatum Contract 1-8-2010 1-8-2010 1-9-2010Opzegtermijn 1 maand(en) 1 maand(en) 1 maand(en)Aantal Televisies 1 1 1Kosten Per Jaar € 196,00 € 104,00 € 104,00Eenmalige kosten € 0,00 € 10,00 € 10,00Eenmalige korting € 0,00 € 0,00 € 0,00Kosten eerste Jaar € 196,00 € 114,00 € 114,00
 28. 28. Overzicht Telecom Vaste Telefonie Huidig Alternatief 1 Alternatief 2Aanbieder Ziggo Telfort OnlineProductnaam Ziggo Telefoon Z1 Internet Basis Vast Bellen Vaste TelefoonEind- /startdatum Contract 1-8-2010 1-9-2010 1-8-2010Opzegtermijn 1 maand(en) 1 maand(en) 1 maand(en)Vaste kosten € 180,00 € 120,00 € 145,80Variabele kosten 0 0 0Aansluiting analoog Internet (Voip) Internet (Voip)Onbeperkt Bellen nee ja, altijd ja, altijdKosten per Jaar € 180,00 € 120,00 € 145,80Eenmalige Kosten € 0,00 € 0,00 € 0,00Eenmalige Korting € 0,00 € 0,00 € 0,00Kosten eerste Jaar € 180,00 € 120,00 € 145,80
 29. 29. Overzicht Telecom Mobiele Telefonie Huidig Alternatief 1 Alternatief 2Aanbieder T-Mobile Ben BenProductnaam T-Mobile Relax 300 Vaak VaakEind- /startdatum Contract 26-8-2010 26-8-2010 26-8-2010Opzegtermijn 1 maand(en) 1 maand(en) 1 maand(en)Vaste kosten € 300,00 € 192,00 € 192,00Bundel minuten 300 300 300Bundel sms 100 100 100Bundel Bedrag 25 16 16Kosten per Jaar € 300,00 € 192,00 € 192,00Eenmalige kosten € 0,00 € 10,00 € 10,00Eenmalige korting € 0,00 € 0,00 € 0,00Kosten eerste Jaar € 300,00 € 202,00 € 202,00
 30. 30. Overzicht Telecom Internet Huidig Alternatief 1 Alternatief 2Aanbieder Ziggo Telfort OnlineProductnaam Ziggo Internet Z1 Internet Basis Vast Bellen Internet 20MbEind- /startdatum Contract 1-8-2010 1-9-2010 1-8-2010Opzegtermijn 1 maand(en) 1 maand(en) 1 maand(en)Aansluiting ADSL ADSL ADSLDownload snelheid 20 Mbit 20 Mbit 20 MbitUpload snelheid 1 Mbit 1 Mbit 1 MbitKosten per Jaar € 240,00 € 198,50 € 201,00Eenmalige Kosten € 0,00 € 14,95 € 10,00Eenmalige Korting € 0,00 -€ 115,00 -€ 25,00Kosten eerste Jaar € 240,00 € 98,45 € 186,00
 31. 31. Energie In deze rubriek vindt u een overzicht van de door u aangereikte gegevens en producten die betrekking hebben op energiecontracten. Besparingsplanner heeft gezocht naar besparingen, alternatieven die uw bestedingsruimte kunnen vergroten en zaken waar u wettelijk gezien recht op heeft. Onder energie kunnen de volgende onderdelen vallen: • Elektriciteit • Gas • Stadsverwarming In Nederland zijn aanbieders van elektriciteit en gas vrij te kiezen. De totale energiekosten die u betaalt bevatten naast levering echter ook kosten voor het netwerk en belastingen en daar kan niet op worden bespaard door een andere aanbieder te kiezen. Energie wordt vaak als totaalpakket van gas en elektriciteit aangeboden, maar met verschillende voorwaarden. Groene energie en vaste prijs slaan meestal alleen op het elektriciteitsdeel al zijn er ook aanbieders die groen gas aanbieden voor een vaste prijs. U heeft bij energie de keuze tussen een variabele en een vaste prijs. De variabele prijs wordt twee keer per jaar aangepast aan de hand van de op dat moment geldende olieprijs. Bij een vaste prijs staat voor één of meerdere jaren de prijs per kWh en/of m3€ 410,55 vast. Bij het overstappen naar een nieuwe aanbieder zal deze zelf uw oude contract opzeggen en zult u niet in een periode komen zonder stroom en gas. U kunt een vast contract ook vroegtijdig stoppen. U betaalt hiervoor een boetebedrag (per product) waarbij de maxima wettelijk vastgesteld zijn. De energiemarkt is momenteel volop in beweging zodat er vaak€ 0,00 hoge kortingen worden gegeven om over te stappen. Overstappen met een eventuele boete kan dan toch nog voordelig zijn.€ 0,00
 32. 32. Uw Energieproducten Uw besparingenContracten Kosten per jaar Overstappen naar Andere aanbieder Max besparing per jaarSTROOM Stroom, GasEneco Elektriciteit Van: Eneco Electriciteit, GasVerbruik 1 2.528 KwhVerbruik 2 1498 Kwh € 902,96 Naar: Greenchoice Electriciteit, Gas € 410,55GASEneco Gas Totaal € 410,55Verbruik 2763 m3 € 1.202,80Totaal € 2.105,76 Energieprijs vastgezet? Het kan zijn dat u het energietarief heeft vastgezet en een contract voor 3 of 5 jaar heeft afgesloten. Er wordt vaak gedacht dat je niet onder dit contract kunt uitkomen. Dat kan wel! De hoogte van de opzeg- vergoeding ligt tussen de € 50 en € 125 per energiesoort.
 33. 33. Overzicht Energie Elektriciteit Huidig Alternatief 1 Alternatief 2Aanbieder Eneco Greenchoice Electriciteit Energie:DirectProductnaam Eneco Elektriciteit Eneco Elektriciteit Groene Stroom 1 jrEind- /startdatum Contract 26-8-2010 26-8-2010 26-8-2010Opzegtermijn 1 maand(en) 1 maand(en) 1 maand(en)Tarief vast vast vastSoort grijs groen groenTarief Meter 1 0,2193 per kWh 0,1993 per kWh 0,2001 per kWhTarief Meter 2 0,1623 per Kwh 0,1456 per kWh 0,1581 per kWhKosten per jaar € 902,96 € 772,23 € 803,55Eenmalige kosten € 0,00 € 0,00 € 0,00Eenmalige korting € 0,00 -€ 110,00 -€ 90,00Kosten eerste Jaar € 902,96 € 662,23 € 713,55
 34. 34. Overzicht Energie Gas Huidig Alternatief 1 Alternatief 2Aanbieder Eneco Greenchoice Electriciteit Energie:DirectProductnaam Eneco Gas Eneco Elektriciteit Gas 1jrEind- /startdatum Contract 26-8-2010 26-8-2010 26-8-2010Opzegtermijn 1 maand(en) 1 maand(en) 1 maand(en)Tarief vast vast vastSoort groen groen grijsTarief 0,5687 0,5121 per m3 0,5331 per m3Kosten per jaar 1202,8 1142,98 1098,72Eenmalige kosten € 0,00 € 0,00 € 0,00Eenmalige korting € 0,00 -€ 110,00 -€ 90,00Kosten eerste Jaar € 1.202,80 € 1.032,98 € 1.008,72
 35. 35. Lidmaatschappen In deze rubriek vindt u een overzicht van de door u aangereikte gegevens en producten die betrekking hebben op lidmaatschappen en abonnementen. Besparingsplanner heeft gezocht naar besparingen, alternatieven die uw bestedingsruimte kunnen vergroten en zaken waar u wettelijk recht op heeft. Veel consumenten blijken abonnementen en lidmaatschappen te hebben waar geen gebruik (meer) van wordt gemaakt. Bij het opzeggen van een abonnement of lidmaatschap moet u meestal een opzegtermijn in acht nemen. Deze opzegtermijn verschilt doorgaans van één tot drie maanden, hoewel ook een langere opzegtermijn in uitzonderingssituaties mogelijk is. Vanaf 1 december 2011 gelden nieuwe regels voor opzegging en stilzwijgende verlenging van abonnementen en contracten. Lees ook de algemene voorwaarden goed door (de zogenaamde kleine lettertjes)!€ 625,00€ 0,00€ 0,00
 36. 36. Uw Lidmaatschappen Uw besparingenLidmaatschappen Kosten per jaar Overige Besparingen Max. besparing per jaarKRANTEN / TIJDSCHRIFTENNRC Jaarabonnement € 235,00VERENIGINGEN /OVERIGE VERENIGINGEN /OVERIGEFitness jaarabonnement € 440,00 Fitness jaarabonnement opzeggen € 440,00LOTERIJEN / GOEDE DOELENPoscode loterij 2 loten € 240,00KRANTEN / TIJDSCHRIFTEN KRANTEN / TIJDSCHRIFTENVoetbal international € 185,00 Voetbal international opzeggen € 185,00Totaal € 1.100,00 Totale besparing per jaar € 625,00
 37. 37. EINDE RAPPORT

×