Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Estil de citació APA v.6 basat e l’edició          anglesa : http://www2.yk.psu.edu/learncenter/apa       ...
ContenidoGESTORS BIBLIOGRÀFICS I ESTILS DE CITA .............................................................................
Internal Documentation (in-text citations, parentheticalreferences)Publication Manual, 2009: 170-179)APA és un estil utili...
authors. Following are examples of citing this work in text. This format is used for the firstcitation in text, and all su...
The movement for public access to government-funded research is based on simple butpowerful principles. Taxpayers who fund...
molt comú com López o Martínez es fa servir també el segon cognom. Any de publicació entreparèntesi; títol del llibre en i...
Cameron, J., & Pierce, W. D. (2008). Intrinsic versus extrinsic motivation. In N. J. Salkind & K.   Rasmussen (Eds.), En...
offspring mental health problems. Journal of Abnormal Psychology, 116, 667-683.   doi:10.1037/0021-843X.116.4. 667Baard...
Si és un autor institucional sha dindicar el nom abans de lany dedició, en la designació delmaterial sha dindicar el medi ...
Exemple extret de Galíndez (2010)La identificació dels quadres (Quadre 3) es posa a la part superior, al marge esquerre, e...
  Proves fotogràfiques.        Gravacions en vídeo, àudio.Registres sistematitzats parcialment: Mètodes que per...
Les fitxes bibliogràfiques també poden tenir anvers i revers i llavors la part del davant incloules dades del llibre i el ...
Hargreaves_2003_profesoradoculturapostmodernidadSalinas_2008a_cambioseducativosSalinas_2008b_educacionyticTambé és molt im...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Apa 6 catala -2011 12

932 views

Published on

Normativa APA 6 explicada en català

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Apa 6 catala -2011 12

 1. 1. Estil de citació APA v.6 basat e l’edició anglesa : http://www2.yk.psu.edu/learncenter/apa -july-09.pdfAPA 6Estils de citació i altresregistresNeus Ferran (esborrany 2011/12)
 2. 2. ContenidoGESTORS BIBLIOGRÀFICS I ESTILS DE CITA .................................................................................... 1 Internal Documentation (in-text citations, parenthetical references)Publication Manual, 2009: 170-179) .......................................................................................................................... 2DOCUMENTS: ................................................................................................................................ 2REFERÈNCIES (PUBLICATION MANUAL, 2009: 180-215) ............................................................... 4LLIBRES (Publication Manual,2009: 183-192, examples: 202-205)............................................... 4ARTICLES (Publication Manual, 2009: 183-192, examples: 198-202) ........................................... 6 Pel:lícules, llocs web, cds...................................................................................................... 7REGISTRES I FITXES ........................................................................................................................ 9 Fitxes ................................................................................................................................... 10GESTORS BIBLIOGRÀFICS I ESTILS DE CITAPer resoldre els problemes de les bibliografies en els treballs escrits que segons Simonjoan(2010) “al meu entendre no és un problema dels estudiants, sinó dels professors que espantatspel guirigall que pot ser corregir una bibliografia, molts cops no la reclamen amb prouexigència als seus estudiants” es creen els gestors bibliogràfics.El més habitual es comptar amb uns quants enllaços emmagatzemats en els bookmarks ofavorits, una llista d’articles i llibres en un document o alguna cosa semblant i, lalumnat mésespavilat, utilitza un full de càlcul o una base de dades per arxivar de manera ordenada lesdades dels seus documents.Per solucionar aquest problema existeixen, ja des de fa molt temps, els “gestors bibliogràficspersonals” que són programes per recollir, ordenar, corregir, agrupar i exportar amb “estilscientífics” cites documentals molt variades. Refworks, Reference Manager, EndNote i ProCitesón els més coneguts entre aquests gestors. Però,! Ai! aquests programes miraculosos són depagament, a vegades fins i tot molt cars i no sempre els tenim a mà!!I aquí és on ens pot ajudar, i molt, Zotero que és un complement de Firefox pensat per aestudiants i investigadors i que funciona com un potent gestor bibliogràfic. És gratuït, de codiobert, s’implementen actualitzacions contínuament, té diversos idiomes (encara no el català) ipermet elaborar bibliografies en els principals estils. Com a l’escola treballem més ambprogramari lliure i tots tenim el Firefox, caldrà que ens obrim un compte a Zotero amb les clausdel nostre correu i poder-lo posar en funcionament.Els estils de cita són la forma de fer les citacions bibliogràfiques, abans de passar a total’explicació de Zotero us comentaria que la que s’aplica ara és APA (American PsychologicalAssociation) en la seva sisena edició. No us comento de cerca el Manual sinó que us en faigcinc cèntims derivats de la Quick Reference[1] que dóna un resum detallat dels aspectes mésconsultats al redactar qualsevol treball de l’escola. Us he traduït al català les parts mésinteressants, de fet, que fareu servir. 1
 3. 3. Internal Documentation (in-text citations, parentheticalreferences)Publication Manual, 2009: 170-179)APA és un estil utilitzat per citar les referències bibliogràfiques o de recursos en texts i enpaper. Cada referència citada apareix en ordre alfabètic en la vostra llista. Normalment lesformes d’identificar més comunes ens citen autor – any de referència.DOCUMENTS:Citacions directes.A més de l’autor i la data, les citacions directes inclouen el nombre de pàgina (o nombre deparàgraf si l’escrit no està paginat) Per exemple, (Blake, 2005, p. 27) o, en el cas de no estarpaginat com pot ser una font de material online, (Myers, 2008, para. 4). Useu l’abreviatura pp.per múltiples pàgines.Les formes de fer les citacions varien, per exemple podem expressar-ho amb l’autor i any entreparèntesi o només amb l’any quan fem la citació segons el que estem escrivint:Gray (2009) va estudiar que la inhibició dels jugadors de futbol era mínima... oLa inhibició dels jugador de futbol era mínima (Gray, 2009)...En el cas de dos autors, la manera de fer-ho varia donat que mentre s’escriu amb els nomsreferits en el text apareix una “i” entre els dos noms, mentre que si apareixen entre parèntesientre els dos noms apareix una “&” Baker and Hamilton (2007) found a high rate of depression in the participants. A high rate of depression was found among the participants (Baker & Hamilton, 2007).En el cas de més autors, la primera citació els ha de contenir a tots, mentre que en lesposteriors apareixerà en el text o entre parèntesi amb “et al.”Primer cop en el text: Rogers, Finney, and Myers (2004) presented participants with conflictinginformation.Següents: Rogers et al. (2004) found that the subjects were unable to make decisions.Primer cop entre parèntesi: Participants in the study were presented with conflictinginformation (Rogers, Finney, & Myers, 2004)Següents: The subjects in the study were unable to make decisions (Rogers et al., 2004).Sis o més autors: la primera citació ja pot contenir el primer cognom i et al. Exemple (enanglès)For example, the article “Inequality, Discrimination, and the Power of the Status Quo: DirectEvidence for a Motivation to See the Way Things Are as the Way They Should Be,” whichappeared in a recent issue of the Journal of Personality and Social Psychology, has seven 2
 4. 4. authors. Following are examples of citing this work in text. This format is used for the firstcitation in text, and all subsequent citations: Kay et al. (2009) studied the power of the statusquo. A recent study examined the power of the status quo (Kay et al., 2009).Quan hi ha més de 7 autors es pot seguir el mateix o bé mirar com es fa la citació del llibre iseguir-la.Citacions de segona mà o secundàries.Normalment es recomana sempre citar les fonts originals, és a dir, que en llegir un llibre itrobar una cita d’un altre autor aneu a cercar la primera cita, però a vegades és del totimpossible, per tant caldrà citar els dos llibres/autors/dates.Per exemple si el treball de Salinas està citat en el treball de Sancho però no heu llegit Salinas,haureu d’escriure: L’estudi de Salinas (citat en Sancho, 2009) i l’únic que sortirà citat en lavostra bibliografia és el treball de Sancho.Llistes amb títol.Si no tenim cap autor s’ha d’usar el títol de l’article, entre parèntesi, o el títol del llibre, enitàlica, en el text del vostre paper i en la vostra llista bibliogràfica. Podeu usar si el títol és llargles primeres paraules d’aquest: “Escoltant el cant dels ocells sota la pluja del mes denovembre” que aparegué a Sapiens estarà citat com (“Escoltant els ocells”, 2011)Comunicacions personals.Les comunicacions personals molts cops desapareixen, per tant no surten a la llista dereferències. Entrevistes personals, telèfons, mails o memos només se citen en el text. (H.J.Killian, personal communication, November 16, 2008)Citant mes de dos treballs del mateix autor, ordenat per any d’aparició: (Myers, 1998, 2003)Citant dos treballs de diferents autors, ordre alfabètic del primer autor: (Jones, 2006; Myers &Barton, 2003)Grups d’autors.Els noms de grups d’autors, com ara empreses, associacions i agències de govern, shauran dedefinir en la seva totalitat la primera vegada que sesmenten en el text. Per exemple, InstitutNacional de Salut (NIH), la primera vegada que sesmenta en el text, com aquest grup ésfàcilment identificat per labreviatura, és possible usar l’abreviatura en la referència entreparèntesi, com (NIH, 2008). Quan sesmenta a aquest grup més endavant és possible que esrefereixen a ells com l’NIH, tant en el text de la ponència com en la referència entre parèntesi.Si no es vol esmentar el grup en el text cal fer referència a ella entre parèntesi, la seva primeracitació serà : (Institut Nacional de Salut [NIH], 2008). Les cites posteriors es mostraran com(NIH, 2008).Blocs o paràgrafs de citacions.Si una citació conté 40 o més paraules, s’ha de situar al començament d’una nova línia, ambuna sagnia a l’esquerra, la cita es fa a doble espai i sense cometes, la referència entreparèntesi apareix al final de la cita del bloc, arran de la marca de puntuació final:In 2006, Ray English reviewed the rationale for open access: 3
 5. 5. The movement for public access to government-funded research is based on simple butpowerful principles. Taxpayers who fund research have a right to easy and effective access tothe research that they pay for through tax dollars. In the age of the Internet, in which researchcan be shared instantaneously, it makes no sense for federally funded research to beaccessible only through expensive journals that are available only in a limited number ofresearch libraries. (p. 251)Si no voleu que el nom de l’autor i la data surtin mencionats en el text introductori, cal llavorsfer la seva introducció en el parèntesi: (English, 2006, p. 251)REFERÈNCIES (PUBLICATION MANUAL, 2009: 180-215)La llista que teniu tot seguit és un exemple d’una llista de References (Bibliografia) realitzadasegons la normativa APA 6.ReferencesBrown, R. T. (2005) Recent advances in pharmacotherapies for the externalizing disorders. School Psychology Quarterly, 20, 118-134. doi:10.1521/scpq.20.2.118.66515Brown, R. T. (2009). A time to consider health care reform: A reply to Rudd, Cordero, and Bryan. Professional Psychology: Research and Practice, 40, 330-332. doi:10.1037/a0015423Browning, D. L. (1986). Psychiatric ward behavior and length of stay in adolescent and young adult inpatients: A developmental approach to prediction. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 54, 227-230. doi:10.1037/0022-006X.54.2.227Browning, D. L., & Quinlan, D. M. (1985). Ego development and intelligence in a psychiatric population: Wechsler subtest scores. Journal of Personality Assessment, 49, 260-263. doi:10.1207/s15327752jpa4903_9 Si SE CITEN dues o més obres del mateix autor, sempre repeteixen el nom de lautor i lordre que per lany de publicació, amb els més joves primer. UN AUTOR APAREIX ABANS QUE MÚLTIPLES AUTORS sense importar lany. Per a les entrades que comencin amb EL MATEIX NOM PERÒ AMB DIFERENTS COAUTORS, alfabèticament pel cognom del segon autor a la llista.Totes les cites són a doble espai i amb sagnia francesa. LLIBRES (Publication Manual,2009: 183- 192, examples: 202-205) Nom de l’autor, la inicial es fa servir pel nom i normalment apareix el primer cognom, a España només en el cas de dos autors amb un cognom 4
 6. 6. molt comú com López o Martínez es fa servir també el segon cognom. Any de publicació entreparèntesi; títol del llibre en itàlica, només es posa en majúscules la inicial de la primeraparaula, primera paraula del subtítol i seguint les normes de majúscules; informació de lapublicació, lloc de la publicació llistant tant la ciutat com l’estat en el cas dels Estats Unitats ociutat i país en la resta si es pot. Si l’editor és una universitat i el seu nom, com la Universitatde Barcelona, inclou el lloc no fa falta repetir-ho!Exemples:Fair, J. D. (1999). Muscletown USA: Bob Hoffman and the manly culture of York Barbell. University Park: Pennsylvania State University Press.Gallagher, G. W. (Ed.). (1989). Fighting for the Confederacy: The personal recollections of General Edward Porter Alexander. Chapel Hill: University of North Carolina Press.Wood, E. W., Jr. (2006). Worshipping the myths of World War II: Reflections on America’s dedication to war. Washington, DC: Potomac Books. (Imatge 23)Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2003). The craft of research (2nd ed.). Chicago, IL: University of Chicago Press.American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.,text rev.). Washington, DC: Author.American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington,DC: Author.Capítol d’un llibre, s’han de posar les pàgines del capítol de llibre entre parèntesi:Putnam, J. W. (2009). Cooperative learning for inclusion. In P. Hick, R. Kershner, & P. T. Farrell(Eds.), Psychology for inclusive education: New directions in theory and practice (pp. 81-95). London, England: Routledge.Article d’un llibre es fa com es posa tot seguit – seguint la mateixa estructura que en elsarticles – :Moore, C. C., & Munroe, R. L. (2000). Cognitive anthropology. In A.E. Kazdin (Ed.), Encylopedia of psychology (Vol. 2, pp. 132-135). Washington, DC: American Psychological Association.Reber, A. S. (1995). Phenomenology. In The Penguin dictionary of psychology (2nd ed., p. 564). London, England: Penguin Books.Articles de llibres on-line, bases de dades...:Hajek, P. (2006). Fuzzy logic. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford encyclopedia of philosophy (Summer 2009 ed.). Retreived from http://plato.stanford.edu/archives/sum2009/entries/logic-fuzzy/Accessed through Gale Virtual Reference Library, a library subscription database 5
 7. 7. Cameron, J., & Pierce, W. D. (2008). Intrinsic versus extrinsic motivation. In N. J. Salkind & K. Rasmussen (Eds.), Encyclopedia of educational psychology (Vol. 2, pp. 555-560). Retrieved from www.go.galegroup.comARTICLES (Publication Manual, 2009: 183-192, examples: 198-202)APA style recomana incloure el identificador digital del document (DOI) tant pel que sónreferències paper com online si és possible. El DOI és un únic identificador assignat als articles iés la forma que ajuda als lectors per localitzar-los en les diferents agències com CrossRef.org.El DOI normalment es triba en l’encapçalament de la primera pàgina en el marge dret del’article proper al copyright. Si no tenim DOI es posa la URL. (Imatge 24)Les cites dels articles es fan d’aquesta manera: Nom de lautor (inicials per al nom), any depublicació (entre parèntesi) per articles de revistes acadèmiques o any i data exacta depublicació (entre parèntesi) per a revistes i diaris; títol de larticle (en majúscules només laprimera paraula del títol, la primera paraula dels subtítols, i tot els noms propis), títol de larevista (ús de majúscules i minúscules i en cursiva), nombre de volum (en cursiva), númerodedició (inclou, entre parèntesis i en cursiva, només si cada número de la revista està paginatper separat), inclòs el número de pàgina, identificador dobjecte digital (per a la impressió ifonts en línia, si està disponible) Per les revistes de la base de dades ERIC es possible només ferla citació del seu identificador com per exemple D22.Exemples:English, R. (2006). Open access to federally funded research: The time is now. Portal: Libraries and the Academy, 6, 249-252. doi:10.1353/pla.2006.0036Gray, R. (2009). A model of motor inhibition for a complex skill: Baseball batting. Journal of Experimental Psychology: Applied, 15, 91-105. doi:10.1037/a0015591Kay, A. C., Gaucher, D., Peach, J. M., Laurin, K., Friesen, J., Zanna, M. P., & Spencer, S. J. (2009). Inequality, discrimination, and the power of the status quo: Direct evidence for a motivation to see the way things are as the way they should be. Journal of Personality and Social Psychology, 97, 421-434. doi: 10.1037/a0015997Amb més de 7 autors:Harden, K. P., Lynch, S. K., Turkheimer, E., D’Onofrio, B. M., Waldron, M. D., Martin, N.G., . . . Emery, R. E. (2007). A behavior genètic investigation of adolescent motherhood and 6
 8. 8. offspring mental health problems. Journal of Abnormal Psychology, 116, 667-683. doi:10.1037/0021-843X.116.4. 667Baard, P. P. (1994). A motivational model for consulting with not-for-profit organizations: A study of church growth and participation. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 46(3), 19-31. doi:10.1037/1061-4087.46.3.19Herman, W. E. (2009). Understanding psychology within the context of the other academic disciplines. Retrieved from ERIC database. (ED505273)Hemp, P. (2009, September). Death by information overload. Harvard Business Review, 87(9), 83-89.Jaret, P. (2009, September). The new middle age. Prevention, 61(9), 98-105. Remember the facts by cramming with fat. (2009, May 2). New Scientist, 202(2706), 15.Agnew, T. (2008, November). Nursing homes make the best classrooms. Nursing Older People, 20(9), 8-9. Retrieved from http://nursingolderpeople.rcnpublishing.co.uk/Cloud, J. (2009, June 1). Why your memory may not be so bad after all. Time, 173(21), 53. Retrieved from http://www.time.comHafner, K. (2009, May 26). Texting may be taking a toll. The New York Times, p. D1.Hafner, K. (2009, May 26). Texting may be taking a toll. The New York Times, p. D1. Retrieved from http://www.nytimes.comHafner, K. (2009, May 25). Texting may be taking a toll. The New York Times. Retrieved from http://www.nytimes.comPel:lícules, llocs web, cds...També seguint la normativa APA 6, fàcilment assimilables al que hem vist abans, per exemplela referència bibliogràfica per a pel·lícules i vídeos, està formada pels següents elements:Cognom del responsable de la pel·lícula o vídeo, Inicial del nom. (responsabilitat). (any derealització). Títol de la pel·lícula o vídeo [designació del material]. Ciutat dedició: editor.Després del nom del responsable sha dindicar entre parèntesi la funció principal exercida enel film (director i / o Productor). En la designació del material s’ha d’indicar el mitjà referit alqual correspon, fils, cinta de vídeo, DVD...Fundació per al desenvolupament i la promoció de les xarxes socials (Productor). (1996). Dr.Johan Klefbeck: abordatge en xarxa amb famílies multi problemàtiques en situacions de crisi.[Cinta de Vídeo]. Buenos Aires: Autor.En els CD’s, DVD’s... la referència bibliogràfica està formada pels següents elements:Cognom dAutor, Inicial del nom. (any dedició). Títol del mitjà. [designació del material]. Ciutatdedició: Editor 7
 9. 9. Si és un autor institucional sha dindicar el nom abans de lany dedició, en la designació delmaterial sha dindicar el medi referit (CD-Rom, DVD...). Exemple:Halis, R.E., Yudofsky, S.C. i Talbott, J.A. (2002). DSM-IV: Tractat de psiquiatria. [CD-Rom]. Barcelona: Masson Mitjans Electrònics.Incorporació de quadres i imatgesAPA 6 també exposa com redactar, o Times New Roman o Arial de 12, encara que, en aquestaspecte us diria que useu la lletra que més us agradi, aquí a l’escola fem servir Stone Sans Elsmarges dels fulls són els de la imatge 25:També ens exposa els nivells de títols a tenir en compte que són 4:  Un principal escrit en negreta, majúscula i centrat (14p).  Un secundari escrit en negreta i entre majúscula i minúscules (12p).  Un terciari en negreta, sense sagnia.  Un terciari escrit en cursiva o subratllat, amb sagnia i el text continuat en la mateixa línia. Cap títol finalitza amb punt.El cert és que si us fixeu, jo en aquest manual estic fent servir un de propi, respectant noobstant les mesures dels títols però amb un format de lletra Normal de mesura 11, però és boconèixer els estils de redacció més generalitzats.Els quadres, les imatges... han de ser incorporats dins del text i no al final del capítol o enannexos. Els de petita dimensió subicaran entre paràgrafs i els de major dimensió en pàginesseparades immediatament després dhaver-se esmentat. Senumeren en forma consecutiva,amb números aràbics (Quadre 3, Gràfic 2). 8
 10. 10. Exemple extret de Galíndez (2010)La identificació dels quadres (Quadre 3) es posa a la part superior, al marge esquerre, en lletresnegretes normal. Després sescriu el títol en lletres itàliques o cursives iniciant en la següentlínia al marge esquerre. Si el títol té més de dos (2) línies ha danar a un (1) espai. Si continuaen laltra pàgina, no es repeteix el nom, només es posa Quadre 3 (cot.).A la part inferior shadescriure la paraula (Nota.) en itàlica seguida dun punt per indicar la font on es va obtenir lainformació. Exemple: Nota. Dades preses de González (1999). En la majoria dels casos, esrestringirà lús de línies verticals.El nombre dels gràfics sescriu en lletra itàlica, al marge esquerre i a la part inferior. Després,en lletra negreta normal es posa el títol.REGISTRES I FITXESRegistresTrobarem diferents tipus de registres:Registres no sistematitzats: Són tots aquells documents usats tant en lobservació com enlexperimentació o les entrevistes en profunditat, que són auto reveladors i produeixeninformació, intencionada o no, que contempla lestructura, dinàmica i funcionament del quesestà observant. Dins daquesta categoria trobem:  Històries de vida  Diaris  Quaderns de notesRegistres narratius: Són els que reflexen esdeveniments conductuals tal i com van passant,intentant descriure la conducta objectivament en el seu context i de forma comprensiva. Dinsdaquesta categoria trobem:  Anecdotari.  Notes de camp.  Mostreig de temps.Registres mecànics: Són una sèrie dinstruments que poden ajudar a registrar dades amb granprecisió. Són útils en estudis de caràcter etnogràfic. 9
 11. 11.  Proves fotogràfiques.  Gravacions en vídeo, àudio.Registres sistematitzats parcialment: Mètodes que permeten registrar les dades amb mésfacilitat. Lobservador o entrevistador compta amb una plantilla en la qual pot anotar; nonomés la presència o absència de determinats comportaments, dades de lentorn, sinó tambéla intensitat i freqüència amb que passen determinades conductes.  Llistes de control.  Escales destimació o apreciació.FitxesHi ha dos tipus de fitxes de recull d’informació quan es fa una recerca, les fitxes bibliogràfiquesque inclouen únicament la informació referent a la descripció formal del document, i per tantsegueixen el format APA vist anteriorment i són útils per controlar les lectures i per elaborar labibliografia final d’un treball i les fitxes de contingut. La descripció bibliogràfica es potcomplementar amb altres dades descriptives com dimensions de capítols, parts que se citaran,descriptors... i altres aspectes que la persona que les realitza considera oportú d’anotar. En lesfitxes de contingut, a part de tota aquesta informació, contenen resums, definicions,comentaris personals, preguntes, dades, il·lustracions, esquemes i, poden referir-se tant atextos com a experiments i/o investigacions. En general les fitxes es distribueixen en 3 zones,la part de dalt es divideix en dos, una per les dades de la font o text i l’altra per la identificacióde la font persona que les confecciona podent ser el codi numèric, alfanumèric..., la zona 3està reservada a la informació que cal retenir. (Quadres 5 a 8)Quadre 5: Zona 1: dades bibliogràfiques del document font o de la Zona 2: identificació de la fitxa, on es relaciona i se l’anomena, investigació: autor, dates, pàgines... codi de classificació. Zona 3: informació que cal retenir.Quadre 6:Hargreaves, A. (2003). Profesorado, cultura y Capítol 5: Formació del professorat. Apartat 5.2.postmodernidad (Cambian los tiempos, cambia el Codi refworks: 674profesorado). Madrid: Morata. ISBN: 978-84-7112-406-7 EAN: 9788471124067El autor presenta las realidades del trabajo de los maestros tal como ellos las experimentan. Reconoce los testimonios de“maestros sinceros, abiertos que generosamente cedieron su tiempo para hablar de su práctica” (p. 25). Una parte importante dela evidencia presentada en el libro proviene de docentes de 12 escuelas primarias en Ontario que participaron en un estudio sobreel trabajo de los profesores y los usos de planeación del tiempo.El libro analiza lo que ocurre cuando la sociedad cambia pero no así las estructuras básicas de la enseñanza. Con la idea de lograrformar docentes más efectivos, en ocasiones se dejan a un lado algunas influencias vitales en la naturaleza y calidad del trabajo delos profesores, por ejemplo: el propósito del docente, el cual orienta/guía lo que el maestro o maestra hace; la persona que es,tanto en su vida como en su trabajo; y cómo esto influye en su práctica y el contexto en el que los docentes trabajan, el cual loslimita o los libera con respecto a lo que pueden lograr. También se examina la cultura de la comunidad docente y cómo lasrelaciones (o deficiencias) de los profesores y profesoras con sus colegas apoyan u obstaculizan sus esfuerzos para mejorar lacalidad de lo que ofrecen a sus estudiantes. 10
 12. 12. Les fitxes bibliogràfiques també poden tenir anvers i revers i llavors la part del davant incloules dades del llibre i el revers la part que correspon a la zona 3:Quadre 7:anversAutor: SALAS, MiguelTitol: Cómo preparar los exámenes con eficàcia.Any: 1998Edició: 1aCol·lecció: El Libro de BolsilloNúm: 1.783Editorial: AlianzaLloc d’edició: MadridPàgines: 220Quadre 8: reversTemes de què tracta:Funcionament de la memòria. Com preparar exàmens, com superar l’ansietat, estratègies davant un examen,estratègies per vèncer l’oblit...Valoració:Prepara pels exàmens i ajuda a millorar el rendiment.Localització:Biblioteca d’Humanitats (3-B2-001-93)Hi ha molts models de fitxes, cada persona es confecciona el seu i tradicionalment i finsl’aparició de la tecnologia informàtica, el suport de la fita era la cartolina i la informació que hiconstava es feia a mà.Les unitats dordre i els tipus dordenació més freqüents són:  Si escollim com unitat la data del fet, tindrem una ordenació cronològica.  Si sordena usant una paraula, que pugui identificar a cada document tindrem una ordenació alfabètica.  Si escollim un número com unitat-ordre, estarem davant una ordenació numèrica.  Mixtes, si feu servir tant lletres com nombres.Els codis que feu servir han de ser vàlids per a identificar els descriptors i han de figurar tant enles ressenyes que figurin desprès en el treball com en el fitxer.Si el fitxer és informatitzat i es fa amb un processador de text s’ha de crear una plantilla queinclogui el màxim d’ítems o camps que es preveu que poden ser interessant de completar ambla informació que s’extreu dels documents o dels experiments que s’han de realitzar. Exemple: 11
 13. 13. Hargreaves_2003_profesoradoculturapostmodernidadSalinas_2008a_cambioseducativosSalinas_2008b_educacionyticTambé és molt important l’ordre de les carpetes i dels fitxers, la tasca de recollir la informaciódels documents seleccionats, dels experiments, i el seu registre no té sentit si aquestes no sónaccessibles fàcilment i localitzables, per tant si aneu llegint diferents coses o realitzantdiferents experiments seguint diferents dates, cal organitza-les i ordenar-les. Cal examinarperiòdicament el fitxer per tal de comprovar que les diferents parts estan equilibrades. 12

×