Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gip opdracht 2

Gip opdracht 2

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Gip opdracht 2

  1. 1. Nele Declercq 6Business GIP-opdracht 2 1.1 Gedetailleerde beschrijving van een taak De taak die ik gekozen heb om gedetailleerd te beschrijven is “Kasbrandstoffen ingeven in Excel”. Elke ochtend als ik toekwam in het bedrijf kreeg ik een bundel van achtpagina’s dieik aan elkaar mochtnieten. Vervolgens bekeek ik de gegevens diein de bundel stonden en ging ik aan de slag.De gegevens van de verbruikte liters brandstof vuldeik in het kasbrandstoffen boek en de opbrengsten van de verbruikte liters in het opbrengstenboek. Daardoor kregen we een duidelijk overzichtvan de benzine die ze voor de volgende dag zouden moeten bijbestellen.Deze bundels werden allemaal samengevoegd per jaar en onder aankoopfacturen bewaard. Ik mocht de gegevens van het begin van het jaar 2014 invullen totheden. Mijn begeleidster opende een bestand in Excel waar al reeds formules in geprogrammeerd stonden, alleen de gegevens moesten nog ingevuld worden. Ik kreeg de aankoopfacturen van januari 2014 totheden. Als volgt ging ik aan de slag,bundel per bundel typte ik keurig in op de plaats waar het hoorde. Ik coördineerde mij door te kijken naar de data in het Excel bestand en te vergelijken met de aankoopfactuur.Deze taak het ongeveer een 7 uur geduurd verspreid over twee dagen. Deze taak vond ik vooral leuk omdat het bestond uit verschillendedelen en het zich niet altijd herhaalde. Waardoor jegestimuleerd blijften makelijker kunt doorwerken. Er was ook geen tijdsdruk op, daardoor kon ik alles extra controleren en zo dus zonder fouten werken. Bronvermelding Mondeling Mevrouw Edwina Van Melckebeke, administratief bediende bij “Garage Van Melckbeke”

×