Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

цахим тест

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

цахим тест

 1. 1. nuur Цахим тестсургууль Сурагчийн нэранги Хичээлийн нэрбүлэг Хичээлийн сэдэвХувилбар сонгох Хувилбар 2 Хувилбар 1 Хуудас 1
 2. 2. nuur Цахим тестХувилбар 2 Хуудас 2
 3. 3. nuurХуудас 3
 4. 4. test Цахим тест Хариултын хуудас асуулт 1 2 3 4 5 хариулт b b c c cХувилбар 1Асуулт 1Бүгд олон тооны нөхцөлтэй хэсгийг ол.a. тамирчин, өвгөд, багачууд  b. нөхөд, эмч нар, залуусc. нар, газрууд, сурагчидd. олон хавар, зурамнууд, хүмүүсАсуулт 2Харьяалахын тийн ялгалын нөхцөлтэй үг ал нь вэ? Сонгож бичээрэй.a. хайрыг      b.эмээлийн      c. хүчтэй       d. самрыг Асуулт 3II биед хамаатуулах нөхцөл аль нь вэ?a. нь          b. минь        c. тань                      d. мааньАсуулт 4“нутаг” гэдэг үгэнд аль нөхцөлийг залган бичих вэ?a. ыг           b. ын            c. ийн         d. нАсуулт 5аа, ээ, оо, өө нөхцөл нь.........................................нөхцөл юм.a. Олон тооны b. Тийн ялгалын c. Биед хамаатуулах d. Эзэнд хамаатуулах Хуудас 4
 5. 5. test тестх Хуудас 5
 6. 6. dun Сургууль Сурагчийн нэр Анги  Хичээлийн нэр бүлэг хичээлийн сэдэвҮнэлгээ харах хэсэг Хувилбар 1 Асуулт  оноо хариулт 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 авах оноо 5 авсан оноо 5 зөв хариулт буруу хариулт хувь үсэг үнэлгээ Хуудас 6
 7. 7. dunХуудас 7
 8. 8. analiz Цахим тестийн үнэлгээний анализСургуульангибүлэгҮнэлгээ харах хэсэг Хуудас 8
 9. 9. analizХуудас 9

×