Tüm Vucut Işınlamanın Akut Etkileri
Deneyimler ve deneyler ışığında <ul><li>Atom bombası </li></ul><ul><li>Nükleer denemeler ( Marshall adaları) </li></ul><ul...
Erken Ölümcül Etki: <ul><li>Belli yüksek yoğunlukta radyasyon etkileşimi sonrası birkaç hafta içinde meydana gelen ölüm </...
Prodromal Radyasyon Sendromu: <ul><li>Radyasyon etkileşiminden kısa bir süre sonra, belli bir süre sürüp sonra kaybolan e...
Doz sınırlarına göre sınıflama <ul><li>Üst düzeyde doz etkileşimi: </li></ul><ul><ul><li>100 Gy ve üzeri </li></ul></ul><...
Serebrovasküler Sendrom: <ul><li>100 Gy aşan tüm vucut γ ışınlaması ( nötron ışınlamada daha düşük değerlerde) saatler i...
Serebrovasküler Sendrom: <ul><li>Dakikalar içinde: </li></ul><ul><ul><li>bulantı ve kusma </li></ul></ul><ul><ul><li>Ory...
Serebrovasküler Sendrom nedeni: <ul><li>Sadece kafa- beyin ışınlamalarında çok daha yüksek dozlara çıkılması gereklidir. <...
Orta düzeyde doz etkileşimi ( 5 – 12 Gy) <ul><li>Ölüm günler içerisinde olur </li></ul><ul><li>Nedeni aşırı kanlı ishal ve...
Gastrointestinal Sendrom: <ul><li>10 Gy üzeri TBI sonrası 3 – 10 gün arası ölüm gerçekleşir </li></ul><ul><li>Nedeni: gas...
Gastrointestinal Bulgular: <ul><li>İştahsızlık </li></ul><ul><li>Bulantı </li></ul><ul><li>Kusma </li></ul><ul><li>İshal <...
Düşük düzeyde doz etkileşimi ( 2.5 – 5 Gy) <ul><li>Etkileşimden haftalar sonra ölüm olur. </li></ul><ul><li>Nedeni kan y...
Hematopoeitik sendrom: <ul><li>Mitotik aktif prekürsör hücreler radyasyon ile steril olur </li></ul><ul><li>Dolaşımdaki hü...
Radyasyon Karsinogenezisi <ul><li>Radyasyon karsinogenezi stokastik bir etkidir. Yani doz eşik değer söz konusu değildir. ...
Gözleme dayalı: <ul><li>Japonya’da atom bombası sonrası sağkalanlarda gözlenen lösemi ve solid tümörler </li></ul><ul><li>...
Latent period: <ul><li>Işınlama ile malignensinin ortaya çıkışı arasında geçen zaman dilimine verilen isimdir. </li></ul><...
<ul><li>Farklı kanser oluşma risk hesapları vardır. </li></ul><ul><li>UNSCEAR ve BEIR V komitelerine göre ICRP çalışanlar ...
<ul><li>Atom bombasından kurtulanlardan çıkan sonucun taşınmasında ortaya çıkan her sivert için % 4 artan kanser riskidir....
<ul><li>İn-utero tanısal X-R alanlarda lösemi ve çocukluk çağı kanserlerinin ortaya çıkması 1.5 faktör kadar artmaktadır....
Radiation induced carcinogenesis <ul><li>There are two primary types of radiation that induce cancer </li></ul><ul><li>UV ...
From L. J. Kleinsmith, Principles of Cancer Biology . Copyright (c) 2006 Pearson Benjamin Cummings. Electromagnetic Spect...
<ul><li>Most common type - basal cell carcinoma, locally invasive and almost never metastatic </li></ul><ul><li>Squamous c...
From L. J. Kleinsmith, Principles of Cancer Biology . Copyright (c) 2006 Pearson Benjamin Cummings. Incidence and Mortali...
From L. J. Kleinsmith, Principles of Cancer Biology . Copyright (c) 2006 Pearson Benjamin Cummings. Sun-light induced p53...
<ul><li>1.  Ionizing, radiation is capable of inducing tumors in many organ </li></ul><ul><li>systems and species. </li>...
From L. J. Kleinsmith, Principles of Cancer Biology . Copyright (c) 2006 Pearson Benjamin Cummings. Effect of X-ray Expos...
<ul><li>Direct information relating radiation exposure and cancer </li></ul><ul><li>induction come from high dose (> 50 r...
<ul><li>Major radiation induced cancers are: </li></ul><ul><li>a. female breast </li></ul><ul><li>b. Thyroid </li></ul><...
From L. J. Kleinsmith, Principles of Cancer Biology . Copyright (c) 2006 Pearson Benjamin Cummings. Types of DNA damage c...
Ionizing Radiation Carcinogenic effects discovered how? Occupationally exposed, patients exposed to diagnostic and therap...
Type of Neoplasia from Ionizing Radiation <ul><li>Depends upon: </li></ul><ul><li>Dose of radiation </li></ul><ul><li>Age ...
25-30 years after whole body or trunk exposure <ul><li>Increased incidence of leukemias </li></ul><ul><li>Breast cancer </...
From L. J. Kleinsmith, Principles of Cancer Biology . Copyright (c) 2006 Pearson Benjamin Cummings. Cancer Incidence and ...
From L. J. Kleinsmith, Principles of Cancer Biology . Copyright (c) 2006 Pearson Benjamin Cummings. Dose-response curves ...
1920s in a watch factory in Orange, New Jersey <ul><li>Radium and mesothorium were painted on watch dials to illuminate th...
<ul><li>Childhood irradiation in head/neck - thymus incidence 83-fold greater rate </li></ul>
From L. J. Kleinsmith, Principles of Cancer Biology . Copyright (c) 2006 Pearson Benjamin Cummings. Sources of annual exp...
Risk of Dying from Various Activities Activity Cause of Death Risk of Death (per 10 6 per year) Smoking 1 pack/day all ca...
Radyasyonun embryo ve fetus üzerindeki etkileri
<ul><li>Goldstein&Murphy 1929 </li></ul><ul><li>Hamileliği sırasında pelvik RT alan annelerden doğan 38 çocukda </li></ul>...
Radyasyonun fetus üzerindeki etkileri <ul><li>Letal etkiler </li></ul><ul><li>Embryonun uterin duvara implantasyonundan ön...
Radyasyonun fetus üzerindeki etkileri <ul><li>Malformasyonlar </li></ul><ul><li>Tipik olarak major organagenesis döneminde...
<ul><li>DOZ </li></ul><ul><li>DOZ RATE </li></ul><ul><li>GEBELİĞİN EVRESİ </li></ul>
KONJENİTAL ANOMALİ İNSİDANSI <ul><li>Doğumda %6 </li></ul><ul><li>Çocuklukta ortaya çıkmasıyla total %12 </li></ul>
Fare ve sıçanlardaki deneyim <ul><li>1) Preimplantasyon </li></ul><ul><li>Letal etkilere en hassas devre </li></ul><ul><li...
<ul><li>3) Fetal evre </li></ul><ul><li>Kalıcı gelişme geriliği </li></ul>
İnsanlardaki deneyim <ul><li>Medikal exposure </li></ul><ul><li>Atom bombası sonrası yaşayanlarda yapılan çalışmalar </li>...
Hiroshima Nagasaki <ul><li>Bomba sırasında intrauterin <4 hf olan çok az kişi var (fetal kayıplara veya  infant ölümleri...
Medikal radyasyon <ul><li><2-3 hf  dozda (2.5 Gy) ciddi mf yok </li></ul><ul><li>4-11 hf ciddi mf </li></ul><ul><li>11-...
<ul><li>Preimplantasyon ya hep ya hiç ilkesi hem rat ve farede hem insanda </li></ul><ul><li>Organogenezis </li></ul><ul><...
<ul><li>İnsanda mikrosefali  MR (8.hf) </li></ul><ul><li>Kayıtlarda eksiklik </li></ul><ul><li>Konjenital mf a hassas dön...
 
Kanser gelişimi Steward et al Lancet 1970 <ul><li>kanser geliştiren çocuklar 7649 </li></ul><ul><li>Uterus içinde X ışını ...
Kanser Gelişimi Doll and Wakeford, 1997 <ul><li>Fetusun uterus içinde  doz radyasyona maruz olması kanser riskini  </...
Mesleki maruziyet <ul><li>Tüm gebelik boyunca max izin verilen doz </li></ul><ul><li>0.5 cGy ve ayda 0.05 cGy </li></ul><u...
Mesleki maruziyet <ul><li>Görev değişikliği yapılmalı mı? </li></ul><ul><li>There are only a few occupations in which the...
Hamile veya potansiyel hamile hasta <ul><li>Doz ölçümü </li></ul><ul><li>>10 cGy terapotik abortion 10 gün-26 hf </li></u...
Ionising radiation and skin lesions WORKSHOP RADIOBIOLOGY 17/06/2004 Dr. I. Boesman Occupational Health IKMO External Se...
Ionising radiation injuries A real concern? <ul><li>Turai I*., BMJ 328, March 2004: </li></ul><ul><li>‘ Events that expos...
Health effects induced by ionising radiation <ul><li>Stochastic effects </li></ul><ul><li>Deterministic effects </li></ul...
Health effects induced by ionising radiation <ul><li>Deterministic effects (actualy mostly due to accidents – industrial o...
Case: dose estimation? <ul><li>Result filmbadge dosemeter: doubtful!!! </li></ul><ul><li>Biological dose estimation </li>...
Biological dosimetry Clinical: skin lesions <ul><li>Reconstruction: </li></ul><ul><li>> 1-3 week(s): localised erythema ...
Radiation accidents: statistics <ul><li>Publications IAEA ( www.iaea.org ) </li></ul><ul><li>Turai e.a., BMJ, 2004: </li><...
Radiation induced skin lesions <ul><li>Radiodermatitis </li></ul><ul><li>Radiation dermatitis </li></ul><ul><li>Cutaneous ...
The normal skin More sensitive to radiation: keratocytes, hair follicles, sebaceous glands More resistent: sweat glands, c...
Acute radiation dermatitis (single exposure RX,  ;  contamination) Erythema, oedema, large painful blisters, wet de...
Acute radiation dermatitis 6,5 h. local exposure to Iridium-192 source Turai e.a., BMJ 2004, 328: 568-572 day 2: early b...
Acute radiation dermatitis Accidental overexposure X-ray diffractiometer Valverde NJ Rev. Assoc. Med. Bras., 2000; 46:81-7
Chronic radiation dermatitis <ul><li>Occurence: </li></ul><ul><ul><li>In de past: radiologists and radiations technicians...
Chronic radiation dermatitis After multiple coronary angiography and angioplasty procedures > 6-8 weeks redness, peeling...
Chronic radiation dermatitis Professional overexposure: interventional RX <ul><li>Artignan e.a., A rch. mal. prof. 2003, ...
 Chronic radiation dermatitis  Features <ul><li>Months to years after initial dose of radiation </li></ul><ul><li>Skin a...
Chronic radiation dermatitis Features Shane Chapman M. Medscape Dermatology 2(2), 2001                            
Chronic radiation dermatitis Post-radiation ulcer  Lopez A. e.a. Wounds 10(4) 1998: 132-135
Radiation dermatitis long term risks <ul><li>Chernobyl experience: Steinert M, 2003: </li></ul><ul><li>Reassessment of 9...
Radiation dermatitis Long term risks <ul><li>Long term risk: skin cancer!  </li></ul><ul><li>IARC Monographs, vol 75, 20...
Radiation dermatitis Long term risks <ul><li>Basal cell carcinoma </li></ul>Wong C e.a. Basal cell carcinoma. Clinical re...
Radiation dermatitis Long term risks <ul><li>Squamous cell carcinoma </li></ul>Rinker M. e.a Cancer Control 2001; 8(4): 3...
Radiation dermatitis Long term risks <ul><li>Squamous cell carcinoma </li></ul>Ratner D. SKINmed 2003; 2(4):251-252
Ionising radiation injuries A real concern? <ul><li>Turai e.a. BMJ 328, march 2004: Medical response to radiation inciden...
References <ul><li>Artignan e.a. Une radiodermite chronique en radiologie interventionelle. Arch.mal.prof, 2003, 64:106-10...
<ul><li>Radiation  Carcinogenesis : The latent period; Dose response; malignancies in prenatally exposed children; Second...
 
 
 
Nuclide Total Mass of Nuclide Total Activity of Nuclide Daily Intake of Found in the Body Found in Body Nuclide Uranium ...
Size of Critical Target DNA Human Cell Nucleus Yeast Cell
Comparative Radiosensitivity of Living Organisms Factors that Influence LD 50 Biological and Physical
Radiation Biology 30-100 Trillion Cells at Risk <ul><li>Different Cell Types </li></ul><ul><li>Different Cell Cycle </li><...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fizik master-radyobiyoloji 1

2,021 views

Published on

Medical Physics - Radiation Oncology - Radiobiology

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,021
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fizik master-radyobiyoloji 1

 1. 1. Tüm Vucut Işınlamanın Akut Etkileri
 2. 2. Deneyimler ve deneyler ışığında <ul><li>Atom bombası </li></ul><ul><li>Nükleer denemeler ( Marshall adaları) </li></ul><ul><li>Nükleer kazalar ( Çernobil ) </li></ul><ul><ul><li>1944 – 1999 : 403 kaza raporu var </li></ul></ul><ul><ul><li>19’ u ciddi ( santral ), 120 ölüm ( 30 ABD, 2 İngiltere, 32 SSCB) </li></ul></ul>
 3. 3. Erken Ölümcül Etki: <ul><li>Belli yüksek yoğunlukta radyasyon etkileşimi sonrası birkaç hafta içinde meydana gelen ölüm </li></ul>
 4. 4. Prodromal Radyasyon Sendromu: <ul><li>Radyasyon etkileşiminden kısa bir süre sonra, belli bir süre sürüp sonra kaybolan erken bulgular ortaya çıkar. Bu bulgular “Prodromal Radyasyon Sendromu” olarak tanımlanır. </li></ul><ul><li>Sağkalım zamanı ve ölüm biçimi bütünüyle radyasyon dozuna bağlıdır. </li></ul>
 5. 5. Doz sınırlarına göre sınıflama <ul><li>Üst düzeyde doz etkileşimi: </li></ul><ul><ul><li>100 Gy ve üzeri </li></ul></ul><ul><li>Orta düzeyde doz etkileşimi: </li></ul><ul><ul><li>5 – 12 Gy arası </li></ul></ul><ul><li>Düşük düzeyde doz etkileşimi: </li></ul><ul><ul><li>2.5 – 5 Gy </li></ul></ul>
 6. 6. Serebrovasküler Sendrom: <ul><li>100 Gy aşan tüm vucut γ ışınlaması ( nötron ışınlamada daha düşük değerlerde) saatler içinde ölüm gerçekleşir. </li></ul><ul><li>Bu dozlarda tüm vücut doku/organları harap olur, fakat serebrovasküler hasar ölüme daha çabuk neden olduğu için diğer organ bulgularının ortaya çıkışı mümkün olmaz </li></ul>
 7. 7. Serebrovasküler Sendrom: <ul><li>Dakikalar içinde: </li></ul><ul><ul><li>bulantı ve kusma </li></ul></ul><ul><ul><li>Oryantasyon bozukluğu </li></ul></ul><ul><ul><li>Kas hareketlerinde koordinasyon kaybı </li></ul></ul><ul><ul><li>Solunum güçlüğü </li></ul></ul><ul><ul><li>Epileptik atak </li></ul></ul><ul><ul><li>Koma </li></ul></ul><ul><ul><li>Ölüm </li></ul></ul>
 8. 8. Serebrovasküler Sendrom nedeni: <ul><li>Sadece kafa- beyin ışınlamalarında çok daha yüksek dozlara çıkılması gereklidir. </li></ul><ul><li>Beyinde akut gelişen ödem bulgulardan sorumludur ama nedeni tam açıklığa kavuşmamıştır. </li></ul>
 9. 9. Orta düzeyde doz etkileşimi ( 5 – 12 Gy) <ul><li>Ölüm günler içerisinde olur </li></ul><ul><li>Nedeni aşırı kanlı ishal ve gastrointestinal mukoza harabiyetidir. </li></ul>Gastrointestinal Sendrom
 10. 10. Gastrointestinal Sendrom: <ul><li>10 Gy üzeri TBI sonrası 3 – 10 gün arası ölüm gerçekleşir </li></ul><ul><li>Nedeni: gastrointestinal yoldaki epitelyal örtünün radyasyona bağlı depopülasyonudur. </li></ul><ul><li>Hasar doza bağlıdır. ( Türe de bağlı: küçük kemiricilerde 3-4 gün, maymun gibi büyük hayvanlarda 5 – 10 gün) </li></ul><ul><li>Uzamış ishal ( bir çok gün) kötülük habercisidir. </li></ul>
 11. 11. Gastrointestinal Bulgular: <ul><li>İştahsızlık </li></ul><ul><li>Bulantı </li></ul><ul><li>Kusma </li></ul><ul><li>İshal </li></ul><ul><li>Karında kramp </li></ul><ul><li>Salya akımı </li></ul><ul><li>Sıvı kaybı </li></ul><ul><li>Dehidratasyon </li></ul><ul><li>Kilo kaybı </li></ul>
 12. 12. Düşük düzeyde doz etkileşimi ( 2.5 – 5 Gy) <ul><li>Etkileşimden haftalar sonra ölüm olur. </li></ul><ul><li>Nedeni kan yapan organların etkilenmesidir. </li></ul><ul><li>Kemik iliği fonksiyon görme açısından iflas etmiştir ( Kİ ölümü). </li></ul>Hematopoietik Sendrom
 13. 13. Hematopoeitik sendrom: <ul><li>Mitotik aktif prekürsör hücreler radyasyon ile steril olur </li></ul><ul><li>Dolaşımdaki hücrelerin minimum düzeye gelmesi haftalar alır </li></ul><ul><li>Yaşça çok küçükler ile çok yaşlılar daha duyarlıdır. </li></ul><ul><li>Dişilerin toleransı daha iyidir. </li></ul>
 14. 14. Radyasyon Karsinogenezisi <ul><li>Radyasyon karsinogenezi stokastik bir etkidir. Yani doz eşik değer söz konusu değildir. Artan doz ile olabilirlik artar. Düşük dozlar ile olan herediter etkiler buna örnektir. </li></ul><ul><li>Deterministik etki (nonstokastik): doza bağlı bir etkidir. Bir eşik doz değeri vardır. </li></ul><ul><li>Radyasyonun yol açtığı katarakt buna güzel bir örnektir </li></ul>
 15. 15. Gözleme dayalı: <ul><li>Japonya’da atom bombası sonrası sağkalanlarda gözlenen lösemi ve solid tümörler </li></ul><ul><li>Ankilozan spondilit nedeniyle ışınlanan hastalarda ortaya çıkan lösemi </li></ul><ul><li>Baş boyun benign hastalıkları nedeniyle (tinea kapitis, tonsillit, büyümüş timus.. ) ışınlanan hastalarda görülen tiroid kanserleri </li></ul><ul><li>Postpartum mastit için ışınlanan ve tüberkiloz nedeniyle sık floroskopi nedeniyle ışın alanlarda görülen meme kanserleri </li></ul><ul><li>Uranyum maden çalışanlarında görülen akciğer kanserleri </li></ul><ul><li>Boya çalışanlarında görülen kemik kanseri </li></ul>
 16. 16. Latent period: <ul><li>Işınlama ile malignensinin ortaya çıkışı arasında geçen zaman dilimine verilen isimdir. </li></ul><ul><li>En kısa latent period lösemide görülür. 5 -7 yılda tepe noktası olur. Solid tümörlerde 45 yıla kadar uzayabilir. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Farklı kanser oluşma risk hesapları vardır. </li></ul><ul><li>UNSCEAR ve BEIR V komitelerine göre ICRP çalışanlar için 8 x 10 -2 / sv yüksek dozlar ve doz hızları için ; 4 x 10 - 2 / sv düşük dozlar ve doz hızları için azla kanser görülme oranı belirlemişlerdir. </li></ul><ul><li>Genel popülasyon için biraz daha fazla risk hesaplanmıştır ( genç etkileşimler nedeniyle); yüksek dozlar ve doz hızları için 10 x 10 - 2 / sv 5 x 10 - 2 / sv düşük doz ve doz hızları için tahmin edilmektedir </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Atom bombasından kurtulanlardan çıkan sonucun taşınmasında ortaya çıkan her sivert için % 4 artan kanser riskidir. </li></ul><ul><li>Nükleer santrallarda çalışanlar üzerinde yapılan çalışma sonucu sıfır risk söz konusu değildir. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>İn-utero tanısal X-R alanlarda lösemi ve çocukluk çağı kanserlerinin ortaya çıkması 1.5 faktör kadar artmaktadır. Bu çocukluk çağı kanserlerinin az gözükmesi nedeniyle oldukça yüksek bir orandır. Ama Gy başına % 6 lık absulü riski yansıtır ki erişkin tahminlerinden farklı değildir </li></ul>
 20. 20. Radiation induced carcinogenesis <ul><li>There are two primary types of radiation that induce cancer </li></ul><ul><li>UV </li></ul><ul><li>Ionizing </li></ul>Deri MODELİ
 21. 21. From L. J. Kleinsmith, Principles of Cancer Biology . Copyright (c) 2006 Pearson Benjamin Cummings. Electromagnetic Spectrum
 22. 22. <ul><li>Most common type - basal cell carcinoma, locally invasive and almost never metastatic </li></ul><ul><li>Squamous cell carcinoma - more aggressive, local cancer that may metastasize </li></ul><ul><li>Melanoma - least common, highly malignant and often metastatic. Average 5-year survival rate is ~ 70-80%. Dose-response curve is less steep for melanoma </li></ul>
 23. 23. From L. J. Kleinsmith, Principles of Cancer Biology . Copyright (c) 2006 Pearson Benjamin Cummings. Incidence and Mortality Rates for Different Types of Skin Cancer
 24. 24. From L. J. Kleinsmith, Principles of Cancer Biology . Copyright (c) 2006 Pearson Benjamin Cummings. Sun-light induced p53 mutations and the development of skin cancer
 25. 25. <ul><li>1.  Ionizing, radiation is capable of inducing tumors in many organ </li></ul><ul><li>systems and species. </li></ul><ul><li>The exact mechanism of cancer induction is not known; </li></ul><ul><li>however, most theories center around somatic mutation. </li></ul><ul><li>Radiation (and other agent) induced cancer always are </li></ul><ul><li>associated with a latent period (2 --> 40 years or more) </li></ul>Ionizing Radiation -Key Points
 26. 26. From L. J. Kleinsmith, Principles of Cancer Biology . Copyright (c) 2006 Pearson Benjamin Cummings. Effect of X-ray Exposure on Lifespan in Mice
 27. 27. <ul><li>Direct information relating radiation exposure and cancer </li></ul><ul><li>induction come from high dose (> 50 rad) exposures to human </li></ul><ul><li>& animal populations. </li></ul><ul><li>Dose-response analysis at low level (< 10 rad) exposures are </li></ul><ul><li>based on extrapolations from high dose data. </li></ul><ul><li>Of the dose response model put forth by various national </li></ul><ul><li>and international bodies at low doses the linear nonthreshold </li></ul><ul><li>model predicts the greatest incidence while the quadratic or </li></ul><ul><li>threshold models predict least. </li></ul>Key Points continued The BEIR III Committee selected the linear quadratic (1980)
 28. 28. <ul><li>Major radiation induced cancers are: </li></ul><ul><li>a. female breast </li></ul><ul><li>b. Thyroid </li></ul><ul><li>c. Lung </li></ul><ul><li>d. Leukemia </li></ul><ul><li>Best overall estimate of total radiation induced cancer mortality  </li></ul><ul><li>a. 100 cases/rad/106 persons exposed (0.01%) </li></ul><ul><li>b. US Normal is 160,000 cases/106 persons (16%) -- for all cancers </li></ul><ul><li>Majority of our human data base </li></ul><ul><li>a. Japanese A-bomb survivors </li></ul><ul><li>b. Medically irradiated patients for both benign and cancer disease </li></ul><ul><li>c. medically internally administered radioactive materials </li></ul><ul><li>d. early radiologists and radiotherapist  </li></ul>Key Points continued
 29. 29. From L. J. Kleinsmith, Principles of Cancer Biology . Copyright (c) 2006 Pearson Benjamin Cummings. Types of DNA damage caused by ionizing radiation
 30. 30. Ionizing Radiation Carcinogenic effects discovered how? Occupationally exposed, patients exposed to diagnostic and therapeutic radiation and atomic bomb survivors Malignant epitheliomas of the skin - early X-ray and radium workers In 1895 and 1898 1914 - 108 cases were reported 1944 case of leukemias in radiologists increased and was then associated
 31. 31. Type of Neoplasia from Ionizing Radiation <ul><li>Depends upon: </li></ul><ul><li>Dose of radiation </li></ul><ul><li>Age at time of exposure </li></ul><ul><li>Sex of individual </li></ul>
 32. 32. 25-30 years after whole body or trunk exposure <ul><li>Increased incidence of leukemias </li></ul><ul><li>Breast cancer </li></ul><ul><li>Thyroid cancer </li></ul><ul><li>Lung cancer </li></ul><ul><li>Stomach cancer </li></ul><ul><li>Saliary glands cancer </li></ul><ul><li>Lymphoid tissues </li></ul>
 33. 33. From L. J. Kleinsmith, Principles of Cancer Biology . Copyright (c) 2006 Pearson Benjamin Cummings. Cancer Incidence and death rates in atomic bomb survivors in Japan
 34. 34. From L. J. Kleinsmith, Principles of Cancer Biology . Copyright (c) 2006 Pearson Benjamin Cummings. Dose-response curves relating radiation exposure to cancer rates in atomic bomb survivors in Japan
 35. 35. 1920s in a watch factory in Orange, New Jersey <ul><li>Radium and mesothorium were painted on watch dials to illuminate the dials </li></ul><ul><li>Guess what happened </li></ul><ul><li>Another example is thorium - a contrast agent 2x and 6x for liver and leukemias </li></ul>
 36. 36. <ul><li>Childhood irradiation in head/neck - thymus incidence 83-fold greater rate </li></ul>
 37. 37. From L. J. Kleinsmith, Principles of Cancer Biology . Copyright (c) 2006 Pearson Benjamin Cummings. Sources of annual exposure to ionizing radiation in the United States
 38. 38. Risk of Dying from Various Activities Activity Cause of Death Risk of Death (per 10 6 per year) Smoking 1 pack/day all causes 3500 Canoeing for 20 h drowning 200 Traveling 1500 mi by car accident 40 Fishing drowning 10 Eating choking 8 5000 miles by plane accident 5 Chest X-ray cancer (radiation) 1 Living near nuclear cancer (radiation) <0.1 Power plant
 39. 39. Radyasyonun embryo ve fetus üzerindeki etkileri
 40. 40. <ul><li>Goldstein&Murphy 1929 </li></ul><ul><li>Hamileliği sırasında pelvik RT alan annelerden doğan 38 çocukda </li></ul><ul><li>MR, Mikrosefali, gros malformasyonlar </li></ul><ul><li>Sonuç: yüksek dozlarda fetus etkilenir </li></ul><ul><li>Diagnostik pelvik radyasyon zararsız </li></ul>
 41. 41. Radyasyonun fetus üzerindeki etkileri <ul><li>Letal etkiler </li></ul><ul><li>Embryonun uterin duvara implantasyonundan önce veya hemen sonra verilen radyasyon </li></ul><ul><li>Gebeliğin diğer evrelerinde verilen daha yüksek dozlarda prenatal veya neonatal ölüm </li></ul>
 42. 42. Radyasyonun fetus üzerindeki etkileri <ul><li>Malformasyonlar </li></ul><ul><li>Tipik olarak major organagenesis döneminde izlenir. </li></ul><ul><li>Büyüme geriliği </li></ul><ul><li>Tüm evrelerde özellikle hamileliğin son dönemlerinde oluşur. </li></ul>
 43. 43. <ul><li>DOZ </li></ul><ul><li>DOZ RATE </li></ul><ul><li>GEBELİĞİN EVRESİ </li></ul>
 44. 44. KONJENİTAL ANOMALİ İNSİDANSI <ul><li>Doğumda %6 </li></ul><ul><li>Çocuklukta ortaya çıkmasıyla total %12 </li></ul>
 45. 45. Fare ve sıçanlardaki deneyim <ul><li>1) Preimplantasyon </li></ul><ul><li>Letal etkilere en hassas devre </li></ul><ul><li>5-15 cGy letal etki </li></ul><ul><li>All or nothing etkisi </li></ul><ul><li>2) Organogenesis </li></ul><ul><li>Konjenital anomaliler </li></ul><ul><li>Geçici gelişme geriliği </li></ul><ul><li>Neonatal ölüm </li></ul>
 46. 46. <ul><li>3) Fetal evre </li></ul><ul><li>Kalıcı gelişme geriliği </li></ul>
 47. 47. İnsanlardaki deneyim <ul><li>Medikal exposure </li></ul><ul><li>Atom bombası sonrası yaşayanlarda yapılan çalışmalar </li></ul><ul><li>Mikrosefali </li></ul><ul><li>SSS defektleri </li></ul><ul><li>Gelişme geriliği </li></ul>
 48. 48. Hiroshima Nagasaki <ul><li>Bomba sırasında intrauterin <4 hf olan çok az kişi var (fetal kayıplara veya  infant ölümlerine bağlı) </li></ul><ul><li>Mikrosefali (10-19 cGy) </li></ul><ul><li>Mental retardasyon 25/1600 çocuk </li></ul><ul><li>8-25 hf </li></ul><ul><li>8-15 hf </li></ul><ul><li>1 Gy %40 </li></ul><ul><li>eşik doz 12-20 cGy </li></ul>
 49. 49. Medikal radyasyon <ul><li><2-3 hf  dozda (2.5 Gy) ciddi mf yok </li></ul><ul><li>4-11 hf ciddi mf </li></ul><ul><li>11-16 hf göz, iskelet, genital organ AN </li></ul><ul><li>Gelişme geriliği, mikrosefali, MR </li></ul><ul><li>16-20 hf hafif mikrosefali </li></ul><ul><li>MR </li></ul><ul><li>Gelişme geriliği </li></ul><ul><li>>30 hf gros yapısal anomali yok </li></ul><ul><li>Fonksiyonel bozukluk </li></ul>
 50. 50. <ul><li>Preimplantasyon ya hep ya hiç ilkesi hem rat ve farede hem insanda </li></ul><ul><li>Organogenezis </li></ul><ul><li>Hayvanlarda </li></ul><ul><ul><li>Neonatal ölüm </li></ul></ul><ul><ul><li>Geçici büyüme geriliği </li></ul></ul><ul><ul><li>Malformasyonlar </li></ul></ul>
 51. 51. <ul><li>İnsanda mikrosefali  MR (8.hf) </li></ul><ul><li>Kayıtlarda eksiklik </li></ul><ul><li>Konjenital mf a hassas dönem nispeten kısa 10-32 gün versus 8-16 hf </li></ul><ul><li>Etkilenen çocuk sayısı az olduğundan daha uzun zamanda gelişen CNS deki etkiler dominant </li></ul><ul><li>10 gün 25 hf kritik </li></ul><ul><li><10 cGy hasar oluşumu </li></ul><ul><li>Deterministik etkiler </li></ul>
 52. 53. Kanser gelişimi Steward et al Lancet 1970 <ul><li>kanser geliştiren çocuklar 7649 </li></ul><ul><li>Uterus içinde X ışını 1141 </li></ul><ul><li>Kontrol sayısı 7649 </li></ul><ul><li>Uterus içinde X ışını 774 </li></ul><ul><li>Film sayısı 1-5 </li></ul><ul><li>Fetal doz /film 0.46-0.2 cGy </li></ul><ul><li>Relatif kanser risk 1.52 </li></ul>
 53. 54. Kanser Gelişimi Doll and Wakeford, 1997 <ul><li>Fetusun uterus içinde  doz radyasyona maruz olması kanser riskini  </li></ul><ul><li>X-ray incelemesi %40 kanser riskini  </li></ul><ul><li>1 cGy riski  </li></ul><ul><li>%6/Gy excess absolute risk </li></ul>
 54. 55. Mesleki maruziyet <ul><li>Tüm gebelik boyunca max izin verilen doz </li></ul><ul><li>0.5 cGy ve ayda 0.05 cGy </li></ul><ul><li>Gebelik tanısı konduğu anda çalışan kadının çalışma koşulları gözden geçirilir (radyasyon güvenlik görevlisi ve radyasyon güvenlik komitesi başkanı). </li></ul>
 55. 56. Mesleki maruziyet <ul><li>Görev değişikliği yapılmalı mı? </li></ul><ul><li>There are only a few occupations in which there is the possibiblity of an unplanned radiation exposure which would exceed the more stringent limits suggested for the unborn child. </li></ul>
 56. 57. Hamile veya potansiyel hamile hasta <ul><li>Doz ölçümü </li></ul><ul><li>>10 cGy terapotik abortion 10 gün-26 hf </li></ul><ul><li>>20-25 cGy terapotik abortion </li></ul><ul><li>>10 cGy 8-15 hf </li></ul>
 57. 58. Ionising radiation and skin lesions WORKSHOP RADIOBIOLOGY 17/06/2004 Dr. I. Boesman Occupational Health IKMO External Service for Prevention and Protection at Work
 58. 59. Ionising radiation injuries A real concern? <ul><li>Turai I*., BMJ 328, March 2004: </li></ul><ul><li>‘ Events that expose people to radiation are rare, but the threat of radiation injury is increasing. Doctors should know how to recognize and manage suspected exposure or contamination’ </li></ul><ul><li>* Medical officer, Department of Protection of the Human Environment, WHO </li></ul>
 59. 60. Health effects induced by ionising radiation <ul><li>Stochastic effects </li></ul><ul><li>Deterministic effects </li></ul><ul><li>Skin injuries: deterministic! </li></ul><ul><li>- threshold </li></ul><ul><li>- severity of effect increases with dose </li></ul>
 60. 61. Health effects induced by ionising radiation <ul><li>Deterministic effects (actualy mostly due to accidents – industrial or medical): </li></ul><ul><li>- radiation sickness </li></ul><ul><li>whole body (or a large part) exposure to high doses of ionising radiation </li></ul><ul><li>- radiation (skin) injury </li></ul><ul><li>exposure of a small part of the body (skin) to high doses of ionising radiation </li></ul><ul><li> presentation of an accidental case </li></ul>
 61. 62. Case: dose estimation? <ul><li>Result filmbadge dosemeter: doubtful!!! </li></ul><ul><li>Biological dose estimation </li></ul><ul><ul><li>1. Blood cell count (lymphocytes) </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Cytogenetic examination (H. Thierens, UG) </li></ul></ul><ul><ul><li>2.a. metafase analysis (dicentric chromosomes) </li></ul></ul><ul><ul><li>2.b. micronucleustest </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Clinical signs: skin lesions </li></ul></ul>
 62. 63. Biological dosimetry Clinical: skin lesions <ul><li>Reconstruction: </li></ul><ul><li>> 1-3 week(s): localised erythema </li></ul><ul><li>(back, abdomen) </li></ul><ul><li>>> later: blisters, wet desquamation </li></ul><ul><li>>>> later: ulceration (+ infection) back </li></ul><ul><li>Therapy: </li></ul><ul><li>- surgery? </li></ul><ul><li>- conservative (wound care) </li></ul>
 63. 64. Radiation accidents: statistics <ul><li>Publications IAEA ( www.iaea.org ) </li></ul><ul><li>Turai e.a., BMJ, 2004: </li></ul><ul><ul><li>Between 1944 and 2002: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>420 incidents worldwide </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>134 deaths (28 deaths Chernobyl 1986) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>50% radiations incidents in industry (NDC) </li></ul></ul><ul><ul><li>10% medical incidents (diagnose/therapy) </li></ul></ul><ul><ul><li>50% of fatal exposures due to calibration errors in medical equipment or because of insecure storage of spent sources for radiotherapy </li></ul></ul>
 64. 65. Radiation induced skin lesions <ul><li>Radiodermatitis </li></ul><ul><li>Radiation dermatitis </li></ul><ul><li>Cutaneous radiation syndrome </li></ul><ul><ul><li>Acute </li></ul></ul><ul><ul><li>Chronic </li></ul></ul><ul><ul><li>Late stage/long term risks </li></ul></ul>
 65. 66. The normal skin More sensitive to radiation: keratocytes, hair follicles, sebaceous glands More resistent: sweat glands, connective tissue
 66. 67. Acute radiation dermatitis (single exposure RX,  ;  contamination) Erythema, oedema, large painful blisters, wet desquamation, ulceration (weeks–months), radio necrosis. Heals slowly with atrophy, telangiectasia, irregular pigmentation Some lesions may never completely heal  chronic stage > 10 à 20 Gy Erythema ( > 1 week) Heals with (dry) desquamation and hyperpigmentation > 3 Gy Epilation (temp.; def > 7 à 10 Gy) > 2 à 3 Gy
 67. 68. Acute radiation dermatitis 6,5 h. local exposure to Iridium-192 source Turai e.a., BMJ 2004, 328: 568-572 day 2: early blister, erythema day 9: extended erosion, inflammation                                 
 68. 69. Acute radiation dermatitis Accidental overexposure X-ray diffractiometer Valverde NJ Rev. Assoc. Med. Bras., 2000; 46:81-7
 69. 70. Chronic radiation dermatitis <ul><li>Occurence: </li></ul><ul><ul><li>In de past: radiologists and radiations technicians whose hands were constantly exposed </li></ul></ul><ul><ul><li>Today: rarely? Can reappear! </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>patients with multiple cardiac catheterisations </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>professional overexposure of the hands of interventional radiologists </li></ul></ul></ul>
 70. 71. Chronic radiation dermatitis After multiple coronary angiography and angioplasty procedures > 6-8 weeks redness, peeling 18-21 month Tissue necrosis Shope T. Radiation-induced skin injuries from fluoroscopy. FDA/CDRH, 1995 16-18 weeks Small ulcerated area
 71. 72. Chronic radiation dermatitis Professional overexposure: interventional RX <ul><li>Artignan e.a., A rch. mal. prof. 2003, case study: chronic radiodermatitis on the hands of an interventional radiologist </li></ul><ul><li>Estimated cumulative skin dose > 10 Gy (20 y) = > 500 mSv/y </li></ul><ul><li>Observations: </li></ul><ul><ul><li>nail abnormalities (grooves in nails of thumb & index) </li></ul></ul><ul><ul><li>hyperkeratotic lesions around the nails </li></ul></ul><ul><ul><li>cyclic keratosis – ulcerations – keratosis - desquamation </li></ul></ul><ul><ul><li>capilllary microscopy: specific abnormalities of the cutaneous capillary network of the nailfold region </li></ul></ul>
 72. 73. Chronic radiation dermatitis Features <ul><li>Months to years after initial dose of radiation </li></ul><ul><li>Skin atrophy, telangiectasia, hypo- and hyperpigmentation (poikilodermia) </li></ul><ul><li>Hyperkeratosis, desquamation </li></ul><ul><li>Chronic post-radiation ulcers </li></ul>
 73. 74. Chronic radiation dermatitis Features Shane Chapman M. Medscape Dermatology 2(2), 2001                           
 74. 75. Chronic radiation dermatitis Post-radiation ulcer Lopez A. e.a. Wounds 10(4) 1998: 132-135
 75. 76. Radiation dermatitis long term risks <ul><li>Chernobyl experience: Steinert M, 2003: </li></ul><ul><li>Reassessment of 99 long term survivors from 237 most exposed individuals </li></ul><ul><ul><li>22/99 patients: radiation induced cutaneous lesions </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>22/22: epidermal atrophy, telangiectases, pigment alterations </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>14/22: keratotic lesions </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>8/22: cutaneous fibrosis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>5/22: radiation ulcer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1/22: 2 basal cell carcinoma </li></ul></ul></ul>Steinert M e.a. J Am Acad Dermatol. 2003; 49:417-23
 76. 77. Radiation dermatitis Long term risks <ul><li>Long term risk: skin cancer! </li></ul><ul><li>IARC Monographs, vol 75, 2000 </li></ul><ul><li>‘ X-radiation and  -radiation: </li></ul><ul><li>carcinogenic to humans (Group 1)’ </li></ul><ul><ul><ul><li>Squamous cell carcinoma </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Basal cell carcinoma </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Long-term follow-up of skin lesions is necessary! </li></ul></ul>
 77. 78. Radiation dermatitis Long term risks <ul><li>Basal cell carcinoma </li></ul>Wong C e.a. Basal cell carcinoma. Clinical review. BMJ 2003; 327:794-798
 78. 79. Radiation dermatitis Long term risks <ul><li>Squamous cell carcinoma </li></ul>Rinker M. e.a Cancer Control 2001; 8(4): 354-363
 79. 80. Radiation dermatitis Long term risks <ul><li>Squamous cell carcinoma </li></ul>Ratner D. SKINmed 2003; 2(4):251-252
 80. 81. Ionising radiation injuries A real concern? <ul><li>Turai e.a. BMJ 328, march 2004: Medical response to radiation incidents and radionuclear threats. ‘ Events that expose people to radiation are rare, but the threat of radiation injury is increasing. Doctors should know how to recognize and manage suspected exposure or contamination’ </li></ul><ul><li> Prevention is better dan healing! Especially for ‘preventable’ professional applications! </li></ul>
 81. 82. References <ul><li>Artignan e.a. Une radiodermite chronique en radiologie interventionelle. Arch.mal.prof, 2003, 64:106-109 </li></ul><ul><li>Chapman s. Atrophic Telengiectatic Plaque on the Leg. Medscape Dermatology 2(2), 2001 </li></ul><ul><li>Gottlober P Das kutane Strahlensyndrom Klinik, Diagnostik und Therapie. Hautartzt 2000;51:567-74 </li></ul><ul><li>Jarret D. Medical Management of Radiological Casualities 1999 Virtual Naval Hospital </li></ul><ul><li>Lopez A. e.a. What is your Diagnosis? Wounds 10(4) 1998: 132-135 </li></ul><ul><li>Ratner D. Recurrent squamous cell carcinoma in situ of the finger. SKINmed 2003; 2(4):251-252 </li></ul><ul><li>Rinker M. e.a.: Histologic variants of Squamous cell carcinoma of the skin. Cancer Control 2001;8(4):354-363 </li></ul><ul><li>Shope T. Radiation-induced skin injuries from fluoroscopy. FDA/CDRH, 1995 </li></ul><ul><li>Smeesters P. e.a. Noodmaatregelen in geval van accidentele blootstelling aan ioniserende stralen. Tijdschr. Voor Geneeskunde 1996; 52:1439-1446 </li></ul><ul><li>Smeesters P., Wanbersie. Mesures d’urgence en cas d’expositions accidentelles aux rayonnements ionisants. Arch B Méd Soc Hyg Méd Tr & Méd lég 1987;45:336-364 </li></ul><ul><li>Steinert M e.a. Delayed effects of accidental cutaneous radiation exposure: 15 years of follow-up after the Chernobyl accident. J Am Acad Dermatol 2003;49:417-23 </li></ul><ul><li>Turai e.a. Medical response to radiation incidents and radionuclear threats. Clinical review. BMJ 2004, 328:568-572 </li></ul><ul><li>Valverde NJ Uma exposiçao acidental aos raios R de um defratômetro Rev. Assoc. Med. Bras., 2000; 46:81-7 </li></ul><ul><li>Wong C e.a. Basal cell carcinoma. Clinical review. BMJ 2003; 327:794-798 </li></ul>
 82. 83. <ul><li>Radiation Carcinogenesis : The latent period; Dose response; malignancies in prenatally exposed children; Second tumors in radiotherapy patients. Risk estimates in the human; BEIR and UNSCEAR Committees; Calculations based on risk estimates. </li></ul><ul><li>·         Heritable effects of radiation: Single gene mutations; Chromosome aberrations; Relative vs. absolute mutation risk; Doubling dose; Heritable effects in humans; Risk estimates for heritable effects. </li></ul><ul><ul><li>Radiation effects in the developing embryo and fetus: Intrauterine death; Congenital abnormalities and neonatal death; Growth retardation; Microcephaly; Mental retardation; Dependence of the above effects on dose, dose-rate and stage in gestation; Human experience of pregnant women exposed to therapeutic doses. </li></ul></ul>
 83. 87. Nuclide Total Mass of Nuclide Total Activity of Nuclide Daily Intake of Found in the Body Found in Body Nuclide Uranium 90 µg 1.1 Bq 1.9 µg Thorium 30 µg 0.11 Bq 3 µg Potassium-40 17 mg 4.4 kBq 0.39 mg Radium 31 pg 1.1 Bq 2.3 pg Carbon-14 95 µg 15 kBq 1.8 µg Tritium 0.06 pg 23 Bq 0.003 pg Polonium 0.2 pg 37 Bq 0.6 µg Natural Radioactivity in Your Body
 84. 88. Size of Critical Target DNA Human Cell Nucleus Yeast Cell
 85. 89. Comparative Radiosensitivity of Living Organisms Factors that Influence LD 50 Biological and Physical
 86. 90. Radiation Biology 30-100 Trillion Cells at Risk <ul><li>Different Cell Types </li></ul><ul><li>Different Cell Cycle </li></ul><ul><li>Different Cell Targets </li></ul>LD/50 = 4 Gy 4 Gy = 67 calories 67 calories = 3 ml sip of 60°C coffee

×