Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
FizikKuvvetVeHareket
Çizgisel Sürat  Şekildeki gibi düzgün dairesel  hareket yapan bir cismin, daire yayı  üzerinde birim zamanda aldığı ...
  Düzgün doğrusal  harekette;       (veya    )  idi. Cisim dairenin tüm çevresini  dolanırsa, 2πr kadar ...
  Bu nedenle çizgisel hız ifadesi;şeklinde bulunur. Çizgisel hızın birimi metre / saniye dir.
Açısal Sürat  Cismi merkeze bağlayan yarıçap  vektörünün, birim zamanda  radyan cinsinden taradığı  açıya açısal h...
  Çizgisel hız ile açısal hız arasındaki  bağıntı ise;
Merkezcil İvmeDairesel bir yörüngede sabit hızla dönen bir cismin, eşitzaman aralıklarıyla çizilmiş hız vektörleri Şekil 3...
olur.Ani ivme vektörleri, hız vektörlerine diktir.Düzgün dairesel hareket yapan bir cisim, R yarıçaplı çemberüzerinde bir ...
olur. Çizgisel hızın        değeri ivme bağıntısındayerine yazılırsa;                       ...
Basit Harmonik HareketSürekli olarak kendini tekrar edenharekete Harmonik Hareket denir.Yandaki cisim sürekli belli bir ar...
Mesela, cismin konum vektörünün yatay bileşeni gölgeninkonum vektörüdür. Benzer şekilde, cismin hız vektörününyatay bileşe...
Yukarıdaki şekilde cismin konum vektörü r, hız vektörü V dir. Basitharmonik hareket yapan gölgenin ise konum vektörü x, hı...
Diğer değerlerde benzer trigonometrik bağıntılardan çıkarılabilir.Cismin O noktasına göre konumuna (x) uzanım denir. Uzanı...
YAYLAR Sürtünmesiz bir ortamda bir yayın ucuna bir cismi bağladıktan sonra  cismi çekip bırakırsak, cisim şekildeki gibi ...
Sarkaç Bir ucundan tavana asılmış ipin diğer ucuna bir cisimbağladığımızda basit sarkaç elde etmiş oluruz. Sarkaca bir h...
Geri Çağrıcı Kuvvet  F: geri çağırıcı kuvvet  k: sabit  x: uzama
Okan Burak Karakoca  82Nuri Candaş      97Öper Sizi
Kuvvet Ve Hareket 12
Kuvvet Ve Hareket 12
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kuvvet Ve Hareket 12

2,549 views

Published on

Kuvvet Ve Hareket 12

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kuvvet Ve Hareket 12

 1. 1. FizikKuvvetVeHareket
 2. 2. Çizgisel Sürat Şekildeki gibi düzgün dairesel hareket yapan bir cismin, daire yayı üzerinde birim zamanda aldığı yola çizgisel hız denir. Çizgisel hız vektörü () daire yayına tam teğet olup, yarıçap vektörüne diktir.
 3. 3.  Düzgün doğrusal harekette; (veya ) idi. Cisim dairenin tüm çevresini dolanırsa, 2πr kadar yol alır ve bu esnada bir periyot (T) kadar zaman geçer.
 4. 4.  Bu nedenle çizgisel hız ifadesi;şeklinde bulunur. Çizgisel hızın birimi metre / saniye dir.
 5. 5. Açısal Sürat Cismi merkeze bağlayan yarıçap vektörünün, birim zamanda radyan cinsinden taradığı açıya açısal hız denir. ω ile gösterilir. Birimi rad/s dir. Dairesel hareket yapan bir cismi merkeze bağlayan yarıçap vektörü bir tam devir yaptığında, 2π radyan açı tarar ve bu esnada bir periyot (T) kadar zaman geçer. O hâlde açısal hız;
 6. 6.  Çizgisel hız ile açısal hız arasındaki bağıntı ise;
 7. 7. Merkezcil İvmeDairesel bir yörüngede sabit hızla dönen bir cismin, eşitzaman aralıklarıyla çizilmiş hız vektörleri Şekil 3 teki gibiolur. Bu hız vektörlerinin büyüklükleri eşit, yönleri isefarklıdır.Hız vektörlerinin başlangıç noktaları ortak bir noktadatoplanırsa ardışık hız değişim vektörlerinin eşitbüyüklükte, fakat farklı yönlerde olduğu görülür Δtsüresindeki hız değişim vektörü ise, ortalama ivmevektörü;
 8. 8. olur.Ani ivme vektörleri, hız vektörlerine diktir.Düzgün dairesel hareket yapan bir cisim, R yarıçaplı çemberüzerinde bir devir yaptığında, hız vektörü de tam bir devir yaparakbaşlangıçtaki yönüne gelir. Diğer bir deyişle, hız vektörününucu, r yarıçaplı bir dairenin 2πr çevresini T zamanda döner. Hızdakideğişim; Δv = 2πr olduğundan;
 9. 9. olur. Çizgisel hızın değeri ivme bağıntısındayerine yazılırsa; bulunur. veya Dairesel harekette bu ivmeye merkezcil ivme denir. Şekil 4 Buradaki (−) işareti vektörüyle ivme vektörünün aynı doğrultuda ve ters yönlü olduğunu gösterir
 10. 10. Basit Harmonik HareketSürekli olarak kendini tekrar edenharekete Harmonik Hareket denir.Yandaki cisim sürekli belli bir aralıktahareket edip geçtiği konumları düzenliolarak tekar eder. Dairesel hareket deaynı zamanda basit harmonik harekettir.Yayın ucunda salınan kütle, sarkaç, sudalgaları harmonik harekete örnektir.Aşağıda düzgün dairesel hareket yapanbir cismin gölgesinin yaptığı basitharmonik hareket görülüyor. Gölgeninhareketi cismin hareketinin yatayizdüşümü olduğundan, cisme ait vektörelniceliklerin yatay bileşenleri gölgeninvektörel niceliklerini verir.
 11. 11. Mesela, cismin konum vektörünün yatay bileşeni gölgeninkonum vektörüdür. Benzer şekilde, cismin hız vektörününyatay bileşeni gölgenin hızvektörüdür. Bu mantıkla daireselhareketin formüllerinden basit harmonik hareketin formülleriçıkarılabilir.
 12. 12. Yukarıdaki şekilde cismin konum vektörü r, hız vektörü V dir. Basitharmonik hareket yapan gölgenin ise konum vektörü x, hız vektörü Vxdir. Trigonometrik bağıntılardan yararlanarak x ve Vx in denklemlerinihesaplayabiliriz.
 13. 13. Diğer değerlerde benzer trigonometrik bağıntılardan çıkarılabilir.Cismin O noktasına göre konumuna (x) uzanım denir. Uzanımınmaksimum değerine (r) genlik denir. Bir periyotluk süre cismin Bnoktasından hareket edip yine B noktasına gelmesi için gerekensüredir. B den A ya gitmesi veya A dan B ye gitmesi Yarım periyotlukzaman diliminde olur. B den O ya, O dan A ya gitmesi ise çeyrekperiyotluk sürede gerçekleşir.
 14. 14. YAYLAR Sürtünmesiz bir ortamda bir yayın ucuna bir cismi bağladıktan sonra cismi çekip bırakırsak, cisim şekildeki gibi basit harmonik hareket yapar. Yani cismin hareketi yukarıdaki harmonik hareket formüllerineuyar. Yayın ve cismin özelliklerine göre cismin periyodu hesaplanabilir. Yayın ucunda basit harmonik hareket yapan cismin periyodu (T) ve frekansı (f):denklemleriyle bulunur. Burada m cismin kütlesi, k yay sabitidir.İki yay paralel yada seri bağlanmışsa ortak yay sabitleri aşağıdakiformüllerden bulunur.
 15. 15. Sarkaç Bir ucundan tavana asılmış ipin diğer ucuna bir cisimbağladığımızda basit sarkaç elde etmiş oluruz. Sarkaca bir hız kazandırdığımızda sarkaç basit harmonik hareketyapmaya başlar. Eğer sürtünme yoksa, cisim sonsuza dek salınım hareketini sürdürür. Sarkacın periyodu (T) ve frekansı (f):denklemleriyle bulunur.
 16. 16. Geri Çağrıcı Kuvvet F: geri çağırıcı kuvvet k: sabit x: uzama
 17. 17. Okan Burak Karakoca 82Nuri Candaş 97Öper Sizi

×