Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Panduan menjadi guru di Rumah.Teknik ringkas untuk mengajar anak-anak pelajaran sekolah.
NOTIS & HAKPenulis telah mencuba untuk menulis dengan tepat dan lengkap dalam menghasilkane-book ini. Walaubagaimanapun, p...
BIODATA PENULIS                       Neal Izham Sharifudin, dilahirkan               ...
Pendahuluan.Selepas anak-anak anda belajar di sekolah atau tadika, anda perlu sentiasa memantaukeadaan mereka di rumah. Di...
Kesabaran itu penting.Guru yang paling bagus adalah guru yang boleh mengawal dirinya dan mempunyai sifatsabar. Kebanyakan ...
Penyesuaian diri.Setiap manusia adalah berbeza, begitu juga dengan anak-anak anda. Cara merekamempelajari sesuatu adalah b...
Memantau anak belajar bermakna belajar bersama dengan mereka. Jika mereka tidakfaham sesuatu, anda boleh terangkan kepada ...
Empat masalah utama anak yang perlu              anda kenal pasti.Ada empat masalah utama yang menganggu ana...
Ketika ini, mereka sudah sedikit matang dan akan mengikut cadangan anda. Sebab itu,adalah penting ketika mereka kecil anda...
anda tidak minat, anda boleh gunakan cara yang berbeza untuk mengajar mereka.Kadangkala, anak anda bukan tidak minat, cuma...
Aura pembelajaran yang positif.Positif bermakna bagus. Dalam proses anda mendidik anak anda di rumah, aura positifperlu di...
Jangan berleter atau memarahi mereka tetapi cakap dengan lembut pada merekabahawa anda tidak suka kalau anak anda degil. S...
Tawaran IstimewaDapatkan khidmat nasihatMemandangkan anda telah berjaya membaca sampai ke tahap ini, saya percaya andaseor...
http://www.Affiliate-Malaysia.infohttp://www.MLM-Malaysia.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Panduan Mengajar Anak Di Rumah oleh Neal Izham

5,662 views

Published on

Find out more related information here http://www.nealizham.com

Published in: Education
 • Be the first to comment

Panduan Mengajar Anak Di Rumah oleh Neal Izham

 1. 1. Panduan menjadi guru di Rumah.Teknik ringkas untuk mengajar anak-anak pelajaran sekolah.
 2. 2. NOTIS & HAKPenulis telah mencuba untuk menulis dengan tepat dan lengkap dalam menghasilkane-book ini. Walaubagaimanapun, penulis tidak bertanggungjawab seandainya setiapfakta yang diberi sudah tidak relevan disebabkan oleh perubahan yang sentiasa berlakudi dunia internet kini.Kesemua teknik atau cara atau tips yang diberi dalam e-book ini telah dicuba sendirioleh penulis. Oleh itu sekali lagi, penulis tidak akan bertanggungjawab jika pembaca e-book ini melakukan kesilapan, bersikap cuai dan tersalah anggap terhadap informasiyang diberi. Jika terdapat mana-mana individu atau syarikat atau pertubuhan yangterasa dipergunakan dalam e-book ini, hal itu adalah tidak disengajakan dan tidak akandiambil perhatian.Tiada jaminan bahawa para pembaca akan menjana keuntungan yang sama sepertipenulis. Para pembaca dinasihatkan agar menilai dengan teliti terhadap kebolehaninformasi yang diberi sebelum bertindak. E-book ini dibuat bukan bertujuan untukmenjadi satu sumber yang sah dalam perniagaan, perakaunan dan nasihat kewangan.Dengan ini, para pembaca sekali lagi dinasihatkan agar dapatkan perkhidmatan yangprofessional, cekap dan sah dalam merangka perniagaan, perakaunan dan halkewangan.Akhir sekali, pembaca didorong untuk mencetak e-book ini supaya mudah dalammembuat bacaan.
 3. 3. BIODATA PENULIS Neal Izham Sharifudin, dilahirkan di Kluang, Johor. Mendapat pendidikan awal di Negeri Johor dan mendapat peluang melanjutkan pelajaran di MRSM Jasin (Ditukar kepada MRSM Tun Ghaffar Baba). Berjaya mendapat keputusan yangcemerlang pada peringkat PMR dan SPM seterusnya menyambung pengajian keperingkat matrikulasi di Tangkak. Masakini beliau merupakan pelajar sepenuhmasa di Universiti Malaya dalam jurusan Kejuruteraan Awam. Merupakan seorang pelajar yang aktif dalam sukan tenis dan mempunyaiminat yang mendalam dalam bidang inovatif dan juga dunia perniagaan. Pernahberjaya merangkul anugerah rekacipta sewaktu di peringkat sekolah lagi. Beliaumula menceburikan diri dalam bidang perniagaan melalui perniagaan milikayahnya, dalam perniagaan jus buah-buahan. Beliau juga dianugerah pemikiran yang kritis dan kreatif, sentiasamempunyai sifat ingin tahu yang tinggi dan berfikiran ke hadapan untukmenangani sesuatu cabaran. Pelbagai pengalaman hidup yang berharga telahmenjadi anjakan paradigma baginya untuk terus maju. Pengalaman-pengalaman ini menemukan beliau kepada keajaiban duniaICT dalam membantu selok-belok perniagaan sekaligus membuatkan beliaubertekad untuk memberikan sepenuh komitmen untuk memberikan yang terbaik.
 4. 4. Pendahuluan.Selepas anak-anak anda belajar di sekolah atau tadika, anda perlu sentiasa memantaukeadaan mereka di rumah. Di sekolah terdapat ramai pelajar dan anak-anak andamungkin tidak faham apa yang di pelajari oleh mereka. Anak anda juga mungkin adasifat pemalu untuk bertanya kepada guru mereka di sekolah. Jadi, adalah penting untukanda memantau keadaan pelajaran mereka.Anda tidak perlu ada ijazah untuk menjadi guru pada anak-anak kerana ibu bapa adalahguru sebenar anak-anak. Anda juga tidak perlu menjadi pandai untuk mengajar anakanda kerana apa yang perlu lakukan adalah hanya memantau keadaan merekabukannya mengajar secara terus. Ini bermakna, anda perlu ambik tahu apa yang anakanda tidak faham dan apa yang anak anda faham.Jika anda pandai, anda boleh ajar anak anda. Jika anda tidak mampu untuk mengajar,anda boleh mendidik anak anda bagaimana hendak menyelesaikan masalah tersebutseperti memaksa anak anda untuk bertanya pada guru, upah guru tuisyen dansebagainya.Di dalam laporan ringkas ini, saya menulis panduan ringkas bagaimana hendak menjadiseorang guru di rumah. Selamat membaca.
 5. 5. Kesabaran itu penting.Guru yang paling bagus adalah guru yang boleh mengawal dirinya dan mempunyai sifatsabar. Kebanyakan ibu bapa ketika mengajar anak mereka, mereka bersifat bengis. Adadi antara mereka merotan anak-anak hanya anak mereka tidak faham sesuatu yangmereka rasa senang.Apapun, tindakan mereka salah kerana anak-anak adalah suci dan tidak tahu apa yangmereka perlu lakukan. Kebolehan anak-anak tidak sama dengan kebolehan anda sebagaiibu bapa. Jadi, anda perlu ada sifat sabar ketika mendidik anak-anak anda di rumah.Anak-anak perlukan bantuan dari anda.Mungkin di sekolah, guru yang mengajar mempunyai sifat garang. Jika anda turutmempunyai sifat garang, ia mungkinakan menyebabkan anak anda berada dalamkeadaan yang lebih tertekan. Ini kerana mereka risau kerana akan di marahi oleh andajika mereka melakukan kesilapan.Ketika mendidik, anda perlu sentiasa menerapkan perasaan sabar. Objetktif andamenjadi guru di rumah adalah untuk memastikan anak-anak anda tahu apa yang merekaperlu tahu dan faham apa yang mereka belajar di sekolah atau lebih tepat memantauprestasi pelajaran anak-anak anda.
 6. 6. Penyesuaian diri.Setiap manusia adalah berbeza, begitu juga dengan anak-anak anda. Cara merekamempelajari sesuatu adalah berbeza dari anda dan orang lain. Anak anda mungkin akanlebih cepat mahir jika sesuatu pelajaran itu di sertakan dengan gambar rajah, petaminda atau lain-lain. Anda perlu peka keadaan anak anda.Ada juga di kalangan anak anda yang memang secara semulajadi memiliki akal yangbernas. Mereka tidak perlu mengambil masa yang lama untuk memahami sesuatupelajaran itu. Ada juga di kalangan anak anda yang sangat lambat menerima sesuatuilmu. Jadi anda perlu pantas dalam menilai kepakaran dan kemahiran yang ada dalamdiri anak anda.Anda perlu sesuaikan diri dengan keadaan anak anda. Ada anak yang suka bersukan danberiadah. Ada juga yang tidak suka bersukan tetapi lebih suka menghabiskan masabermain permainan video dan duduk di rumah. Anda jangan paksa anak andamelakukan sesuatu yang mereka tidak suka. Sesuaikan diri dengan perangai mereka.Selepas anda faham sepenuhnya pemikiran anak anda. Barulah anda tentukan teknikyang sesuai untuk mendidik anak anda. Sebenarnya, memantau dan mengajar anakbelajar di rumah adalah lebih baik dari menghantar mereka ke tuisyen. Ini kerana, kitatidak tahu sama ada anak anda suka atau memperoleh sesuatu jika anda menghantarmereka ke sana.
 7. 7. Memantau anak belajar bermakna belajar bersama dengan mereka. Jika mereka tidakfaham sesuatu, anda boleh terangkan kepada mereka jika anda tahu. Jika anda tidaktahu, cuba anda adakan perbincangan dengan anak anda untuk mencari penyelesaianbersama-sama. Anda boleh gunakan internet untuk mencari maklumat. Jika masih tidakjumpa, anda suruh anak anda tanya pada guru di sekolah. Pastikan ada penyelesaiannya.
 8. 8. Empat masalah utama anak yang perlu anda kenal pasti.Ada empat masalah utama yang menganggu anak anda dari menunjukkan prestasi yangmemberangsangkan di dalam pelajaran. Empat masalah tersebut adalah degil, otak yangtidak mampu menerima ilmu dengan cepat, tidak minat pada ilmu tertentu dan ADHD.Semua manusia mempunyai potensi yang sama. Cuma yang membezakan merekaadalah garisan permulaan.Ada orang di lahirkan secara semula jadi mempunyai otak yang cerdas, ada orang yangdi lahirkan secara semula jadi mempunyai otak yang kurang aktif dan perlu melatih otakmereka dengan sendiri untuk mencerdaskan otak mereka. Ada di kalangan anak andasebenarnya sangat bijak tetapi mereka degil. Mereka degil untuk belajar. Mereka tidakbelajar dengan dengan sebetul-betulnya. Mereka tidak membuat latihan, tidakmembaca dan sebagainya.Untuk menangani masalah anak degil, anda perlu pandai memujuk mereka untukbelajar. Kadangkala, mereka sebenarnya masih tidak matang. Mereka masih sukabermain. Sebenarnya jika anak anda berada di sekolah rendah, biarkan mereka bermainkerana itu adalah cara mereka untuk mengasah bakat mereka. Apabila masuk ke sekolahmenengah, barulah anda memujuk mereka untuk belajar demi masa hadapan mereka.
 9. 9. Ketika ini, mereka sudah sedikit matang dan akan mengikut cadangan anda. Sebab itu,adalah penting ketika mereka kecil anda rapat dengan mereka supaya apabila merekameningkat remaja, mereka akan dengar cakap anda. Ketika kecil, mereka mungkinmanja dan suka bermain. Apabila meningkat remaja, mereka sudah matang dan jikaanda rapat dengan mereka, mereka akan dengar cadangan dan pendapat anda.Masalah kedua yang membelenggu anak anda adalah mereka berada dalam keadaantidak bersedia untuk belajar iaitu mempunyai masalah untuk mempelajari sesuatu.Untuk selesaikan masalah ini, anda perlu kaji apa kenapa anak anda tidak bersedia.Selalunya, mereka tidak bersedia di sebabkan corak pembelajaran yang agak serius.Mereka masih kanak-kanak dan fikiran mereka penuh dengan keseronokan. Di sekolah,pembelajaran mungkin agak serius. Ini membuatkan mereka rasa tertekan dan malashendak belajar. Jadi, mereka bukannya bodoh tetapi mereka cuma berada dalamkeadaan yang tidak sesuai dengan mereka.Jangan cepat hukum mereka. Mereka mungkin boleh melakukan yang terbaik jika andaubah corak pengajaran. Jika anak anda ada ADHD, anda perlu dapatkan nasihat daripakar. Anda boleh pergi ke klinik kanak-kanak untuk kaunselling yang lebih tepat.Masalah keempat yang mengganggu prestasi pelajaran anak anda adalah tidak minatpada subjek tertentu. Untuk atasi masalah ini, anda kenal pasti semua pelajaran yanganak anda minat dan anak anda tidak minat. Bagi pelajaran yang anak anda minat, andaasah dia supaya cemerlang dan boleh ke tahap maksimum. Bagi pelajaran yang anak
 10. 10. anda tidak minat, anda boleh gunakan cara yang berbeza untuk mengajar mereka.Kadangkala, anak anda bukan tidak minat, cuma mereka tidak nampak potensi pelajarantersebut.
 11. 11. Aura pembelajaran yang positif.Positif bermakna bagus. Dalam proses anda mendidik anak anda di rumah, aura positifperlu di terapkan. Tiada peraturan yang menyatakan kita perlu memarahi manusia yangbodoh atau kurang pandai dalam pelajaran. Anda perlu tenang dan sentiasa terapkanaura positif di dalam aktiviti pembelajaran.Contohnya, jika anak anda berjaya menyelesaikan satu masalah atau memahamisesuatu yang agak sukar atau berjaya ke peringkat seterusnya, anda puji atas kejayaanmereka. Jadi, mereka akan sentiasa bersemangat kerana mereka rasa usaha mereka dihargai.Bagi anak yang lambat faham atau melakukan kesalahan. Jangan hukum mereka, tetapiberi galakan kepada mereka dengan cerita motivasi atau tenangkan fikiran mereka.Jangan beri tekanan, biar masa yang mematangkan mereka.Untuk anak yang degil dan malas, anda perlu hukum mereka dengan lembut. Bagimereka yang degil, jika kita melayan mereka dengan terlalu lembut, mereka akan pijakkepala. Jika kita layan mereka dengan terlalu keras, mereka akan mula memberontak.Jadi perkara terbaik yang boleh anda lakukan untuk menyedarkan mereka adalah tidakmengendahkan mereka.
 12. 12. Jangan berleter atau memarahi mereka tetapi cakap dengan lembut pada merekabahawa anda tidak suka kalau anak anda degil. Selepas itu, jangan endahkan mereka.Anak tersebut pasti akan mula sedar dan akan mendengar cakap anda. Pujuk merekayang anda mahu mereka jadi pandai demi masa hadapan. Jangan gelojoh, biar masayang tentukan segalanya.Anak adalah segalanya. Kadangkala, anak anda tidak perlu menjadi terlalu pandai tetapicukuplah mereka tahu bagaimana hendak berdikari nanti. Beri peluang pada otak anakanda untuk berkembang dengan sendirinya. Biarkan masa menentukan semuanya.Sama ada anak anda menjadi doktor, kerani, guru atau apa sahaja, biarlah merekadengan takdir mereka. Asalkan mereka mampu berdikari dengan sendiri, anda sudahberjaya menjadi ibu bapa kepada mereka.
 13. 13. Tawaran IstimewaDapatkan khidmat nasihatMemandangkan anda telah berjaya membaca sampai ke tahap ini, saya percaya andaseorang yang serius untuk menambah ilmu.Oleh itu, saya memberi peluang khas kepada anda untuk mendapatkan khidmat nasihatsecara terus melalui email sebagai tanda penghargaan kerana menghabiskanmembaca ebook ini.Subjek email haruslah dinamakan “Bonus Khidmat Nasihat” dan diikuti denganpertanyaan anda ke neal_izham[at]yahoo.com.Berikan detail yang secukupnya agar urusan lebih mudah dan lancar.Dapatkan Diskaun 50% untuk ebook PremiumGunakan kupon unik ini : “50ebooknealizham”Untuk dapatkan harga diskaun setengah harga bagi ebook-ebook pemium saya.http://www.BlogMudah.info
 14. 14. http://www.Affiliate-Malaysia.infohttp://www.MLM-Malaysia.com

×