Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Actpreviessetmanacultural

351 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Actpreviessetmanacultural

 1. 1. Activitats Prèvies Setmana Cultural 2011. Data:..................... Nom: .................... Lany 2011 ha estat proclamat oficialment Any Internacional dels Boscos i també l’Any Internacional de la QuimicaI, per què l’any 2011? L’Assemblea General de l’ ONU ha proclamat l’any 2011 com l’Any Internacional de la Química per a conscienciar la població sobre els assoliments de la química i la seva contribució al benestar de la humanitat. S’ha escollit aquest any perquè coincideix amb el centenari del lliurament del Premi Nobel de Química, atorgat l’any 1911 a Marie Skłodowska Curie, en reconeixement als seus serveis en l’avanç de la química, i també perquè va descobrir els elements radi i poloni, i va aïllar el radi i va estudiar la seva naturalesa i compostos.A més a més, el mateix 1911, es va fundar a París l’ Associació Internacional de SocietatsQuímiques. LAny Internacional pretén conscienciar la població de les contribucions quefa la química al benestar de la humanitat. Sota el lema «Química: la nostra vida, el nostrefutur», lAny Internacional vol oferir un conjunt dactivitats, tant dentreteniment comeducatives, per a tots els públics.● Marca amb una X la resposta o les respostes correctes: 1 L’any 2011 ha estat proclamat: L’any internacional de la Química □ L’any internacional dels boscos. □ L’any de Marie Curie. □ L’any internacional de la Ciència □ 2 Les sigles ONU signifiquen: Organització Nacional Única. □ Organització de les Nacions Unides. □ Organització No Universal □ Organització de les Nacions no Unides. □ -1-
 2. 2. Activitats Prèvies Setmana Cultural 2011. Data:..................... Nom: ....................3 S’ha proclamat l’Any Internacional perquè volen difondre: - Per conscienciar la població sobre els èxits de la Física. □ - Per conscienciar la humanitat sobre els assoliments de la química. □ - Per manifestar la contribució de la Química al benestar de la humanitat. □ - Per no conscienciar la població sobre els èxits de la Química. □4 triat Han triat l’any 2011 perquè:-És un any que acaba en número senar com el 1911. □-Perquè fa un segle del lliurament del Premi Nobel de Química a Marie Curie. □-Perquè és el centenari de la creació de l’Associació Internacional de □Societats Químiques.-Perquè fa una dècada de la concessió del Premi Nobel a Marie Curie i un segle □de la creació de l’Associació Internacional de Societats Químiques.5 Què significa una decisió conscient:- Decisió que es pren després de meditar i de pensar. □- Decisió que no es pren després de meditar i pensar. □- Decisió presa amb moltes presses. □- Decisió molt inconscient. □ -2-
 3. 3. Activitats Prèvies Setmana Cultural 2011. Data:..................... Nom: .................... MARIE CURIEMaria Sklodowska (que va passar a la història de laciència amb el nom de Marie Curie) va néixer a Varsòviael 7 de novembre de 1867 i va morir a Sancellemoz(França) el 4 de juliol de 1934. Des de molt menuda, vademostrar una memòria excel—lent i una gran capacitatdestudi. Era amant de la lectura, la història natural ila física. Maria somiava fer una carrera científica. Això era un fet incon- cebible en aquella època per a les dones, ja que moltes universi- tats els estaven prohibides. Per aquest motiu, Maria es va inscriu- re en un institut privat on ensenyaven ciències La precària situació de la família va fer que deixés d’estudiar i es fes institutriu. De totes maneres, a la tardor del 1891, es va traslladar a París per estudiar a la Facultat de Ciències Matemàti- ques i Naturals de la Universitat de la Sorbona. A partir d’aquell moment, Maria va adoptar la forma francesa del seu nom, Marie. El 1894 va conèixer Pierre Curie, que era professor de física, i s’hi va casar l’any següent. Els dos van començar a treballar junts als laboratoris i ell la va animar per- què fes la tesi doctoral sobre la radio- activitat natural. Lany 1897 va fer un doctorat de física i va estudiar el fenomen de la radioactivitat. Utilitzant les tècniques inventades pel seu marit, Marie va mesurar curosament les ra- diacions de diferents elements. Lany 1898 els Curie van descobrir el radi, un mineral radioactiu. -3-
 4. 4. Activitats Prèvies Setmana Cultural 2011.Data:..................... Nom: .................... Els Curie treballaven en unes condicions molt precàries. Però, malgrat les dificultats que trobaven per obtenir près- tecs per a les seves investigacions, es van negar a patentar els mètodes de processament del radi i les seves aplica- cions mèdiques, una patent que els hauria protegit econò- micament. Per a ells era prioritari que qualsevol científic po- gués buscar aplicacions per a la radioactívitat. Pierre Curie va experimentar amb el radi sobre ell mateix. Lacció sobre lésser humà quedava palesa a la seva pell, que va patir primerament cremades i després ferides. El radi va començar a utilitzar-se per tractar els tumors malignes.Els esposos Curie ben aviat van començar a rebrehonors de tota mena. A Pierre li concediren una càte-dra a la Sorbona. El 1903 van rebre el premi Nobel defísica en reconeixement a les seves investigacions con-juntes sobre la radiació.Però l’alegria no va durar gaire. El 1906 Pierre, afe-blit per la radiació i esgotat per un treball excessiu, vatenir un accident i morí. Marie va succeir el seu mariten la càtedra universitària. Es va convertir així en la pri-mera dona que va tenir una càtedra a la Sorbona.Més tard, l’any 1911, li van concedir el premi Nobel dequímica. Marie Curie va ser la primera persona que varebre dos premis Nobel.Íi Marie va morir als 66 anys per haver estat exposada Tant de temps a les radiacions. Lliurada plenament a la ciència, humanista i tenaç en la seva dedicació a la in- vestigació del radi, aquesta científica polonesa va obrir el camp de la física nuclear i la teràpia del càncer. -4-
 5. 5. Activitats Prèvies Setmana Cultural 2011.Data:..................... Nom: ....................1 Recorda la lectura i contesta les preguntes:- Quin era el gran somni de Marie Curie?- Quin era l’impediment perquè Marie realitzés el seu somni?- En què treballava el seu marit?- Per què no van patentar el processament del radi?- Per què va ser tan important el descobriment del radi?- Quines dues fites té Marie Curie en el seu historial?- Quina aplicació actual tenen els seus descobriments? -5-
 6. 6. Activitats Prèvies Setmana Cultural 2011.Data:..................... Nom: ....................2 Ordena els fets cronológicament: ___ Marie Curie rep un premi Nobel de química. ___ Somia fer una carrera científica. ___ Pierre rep una cátedra a la Sorbona. ___ Marie Curie mor als 66 anys. ___ Marie fa un doctorat de física. ___ Marie i la seva familia es traslladen a París. ___ El matrimoni Curie rep el premi Nobel de física3 Escriu veritable (V) o fals (F):____ Des de petita, Marie Curie era amant de la lectura, les matemàtiques ileducació física.____ Marie Curie va estudiar a la Facultat de Ciències Matemàtiques i Naturalsde la Universitat de la Sorbona.____ Lany 1898, Marie Curie va descobrir, sola, un mineral radioactiuanomenat radi.____ Marie Curie va ser la primera persona que va rebre dos premis Nobel. -6-
 7. 7. Activitats Prèvies Setmana Cultural 2011.Data:..................... Nom: ....................4 Escriu un text breu en què descriguis com imagines que deviaser el laboratori del matrimoni Curie.5 Busca en una enciclopèdia o a Internet informació sobre els premis Nobel dequímica. Tria un científic que hagi rebut aquest premi i explica breument la sevavida i què va investigar. -7-
 8. 8. Activitats Prèvies Setmana Cultural 2011. Data:..................... Nom: ....................Abans de començar, pensem una mica...1Q Creus que a les nostres vides hi ha Química? Raona la resposta.2Q Creus que tu estàs relacionat amb la química?3Q Com relacionaries les persones amb la Quíímica? ? -8-
 9. 9. Activitats Prèvies Setmana Cultural 2011. Data:..................... Nom: ....................4Q Amb els resultats recollits entre tots i totes de les dues primerespreguntes fem un gràfic . http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_183_g_1_t_1.html?open=activities5Q Fes una impressió de pantalla o captura la imatge amb el PaintShop pro.També pots transcriure els resultats obtinguts en la següent gràfica: -9-
 10. 10. Activitats Prèvies Setmana Cultural 2011. Data:..................... Nom: ....................5Q Analitzem els resultats:- Quines conclusions treiem?- Què podem fer per veure qui té raó? - 10 -
 11. 11. Activitats Prèvies Setmana Cultural 2011. Data:..................... Nom: ....................6Q Després de visionar els videos contesta: 1.- Amb quina de les 1A 1B dues frases estàs més La química porta La química ens d’acord? molts problemes i dona qualitat de Per què? sempre vida i ens ajuda a contamina. viure més i millor. 2.- Quina de les dues 2A Investigar 2B Inventar opcions et sembla que l’estructura i substàncies i reflecteix millor propietats de les reaccions l’activitat dels químics? substàncies. perilloses. Per què? 3.- Amb quina de les 3A 3B dues frases estàs més La química només La química ens d’acord? té lloc als ajuda a explicar Per què? laboratoris i fenòmens de la indústries. vida quotidiana i de la natura. 4.- Amb quina de les 4A El treball al 4B Aprendre dues frases estàs més laboratori pot ser química ha d’acord? útil per aprendre d’ésser difícil i Per què? química avorrit. 5.- Amb quina de les 5A 5B dues frases estàs més Es poden fer Per aprendre d’acord? experiments amb química fent Per què? productes i estris experiments cal casolans i utilitzar material aprendre química. específic de laboratori. - 11 -

×