Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Media (5)

133 views

Published on

Свободни работни места

Published in: Career
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Media (5)

  1. 1. ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 22.01.2015 г. БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 2 Лекар Висше медицинско - Ортопедия, Неврология, Физикална и рехабилитационна медицина 2 Медицинска сестра Висше - бакалавър - Мед. сестра 2 Ръководител, екип Висше - Социални дейности, Социална педагогика, Специална педагогика, отлични компютърни умения 2 Ключов социален работник Висше - Социални дейности, Социална педагогика, отлични компютърни умения 1 Младши експерт "Местно икономическо развитие" Висше - бакалавър - Икономика, Публична администрация, Бизнес администрация, Регионално развитие, много добри компютърни умения, владеене писмено и говоримо на английски или друг западен език 1 Специалист, управление на човешките ресурси Висше - Управление на ЧР или Икономика на труда, счетоводна програма "Teres", 1 г. стаж като ТРЗ или личен състав 1 Счетоводител Висше или средно икономическо - Счетоводство или Финанси, отлични компютърни умения 1 Счетоводител, оперативен Висше икономическо - Счетоводство или Финанси, много добри компютърни умения 1 Технически сътрудник Средно, компютърни умения 5 Застрахователен агент Висше, средно, работи се на граждански договор 1 Инспектор, качество Средно техническо и опит по професията 1 Лаборант Висше, средно - Текстилна техника, Химия 1 Графичен дизайнер Висше или средно - Дизайн, Corel Draw, Photoshop 1 Книговезец Средно 12 Тъкач Средно - текстилна техника, опит 5 Предач Средно, основно - предачество 4 Машинен оператор, удвояване на прежда Средно, основно - предачество 1 Сновач Средно - текстилна техника 1 Заварчик Основно, правоспособност за заварчик, шоф. книжка кат."В" 1 Шлайфист Средно техническо или опит по професията 1 Шлосер-монтьор Средно, 2 г. стаж 2 Стругар Средно, 2 г. стаж по професията 1 Дърводелец, мебелист Средно, основно, опит 2 Машинен оператор, дървообработване Основно, работи се на 6 часа 13 Продавач-консултант Средно 1 Барман Средно 5 Сервитьор Средно 2 Готвач Средно, квалификация 4 Помощник-готвач Средно, опит по професията 1 Работник, кухня Средно 1 Сладкар Средно, квалификация или опит по професията 1 Фризьор Средно, квалификация 24 Шлосер Средно техническо 20 Оператор на ММ с ЦПУ Средно техническо 8 Машинен оператор, производство на експлозивни вещества Основно 12 Монтажник, изделия от метал Средно 25 Машинен оператор, металообработващи машини Средно 21 Работник, сглобяване на детайли Основно 14 Зареждач, материали и полуфабрикати Основно 1 Работник, производство на трансформатори Средно
  2. 2. 1 Работник, монтаж и демонтаж на гуми Средно, технически познания 1 Шофьор, автобус Средно, категория "Д", опит 1 Шофьор, товарен автомобил Средно, категория "С" 1 Шофьор, товарен автомобил международни превози /автовоз/ Средно, кат."Д+Е" и ADR, 2 г. стаж по професията 2 Опаковач Основно 2 Машинен оператор, боядисване на конци и прежди Основно 6 Машинен оператор, производство на безалкохолни напитки Основно 4 Общ работник, промишлеността Основно 3 Общ работник Основно 1 Чистач Средно 16 Социален терапевт - детегледач Средно 4 Социален асистент Средно, опит в работа с деца и младежи с увреждания е предимство 2 Социален терапевт - хигиенист Средно, опит в работа с деца и младежи с увреждания е предимство 1 Техническа поддръжка Средно, технически умения и опит, шоф. книжка кат. "В" 1 Работник, поддръжка Средно, технически познания 11 Шивач Средно, опит по професията СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 1 Учител по теория на специалността "Строител" Висше - магистър - строителен инженер, педагогическа правоспособност 1 Учител по практика на специалността "Строител" Полувисше - учител по практика 1 Начален учител с английски език Висше - НУП с английски език

×